لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

 

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

20220.0001027

شرح کالا ( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)کد کالا

3 خانه ارتدار شهاب بدون کلید با کابل 1.8 متری

20

250.000997

3 خانه ارتدار شهاب بدون کلید با کابل 5 متری

16410.0001011
چند خانه 1+5 با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری10690.0002095
چند خانه 1+5 با فیوز مینیاتوری با کابل 5 متری10720.0002162
3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 1.820260.000730

3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 3

16

340.000

1015

3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 5

16

420.000676

چند راهی برق 3 خروجی بدون ارت با دو شاخه

80120.0002200

3 خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل 1.80 متری

20220.000861

3 خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل 5 متری

16300.000363

3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 1.8 متری

20250.000850

3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 3 متری

16280.0002024

3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 5 متری

16350.000789

چند راهی برق 3 خروجی سیار

61.000.0005141

4 خانه بدون ارت پارت با کابل 1.8 متری

20310.000328

4 خانه بدون ارت پارت با کابل 3 متری

16330.000329

4 خانه بدون ارت پارت با کابل 5 متری

16400.000330

4 خانه ارتدار بدون کابل

20240.000

644

چند راهی برق 3 خروجی بدون کابل کلید دار

20190.000

922

چند راهی برق 3 خروجی بدون کلید و کابل

80150.000999

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار (مربع) 1.8 متری

20350.000317

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار (مربع) 3 متری

16390.000318

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار (مربع) 5 متری

16480.000319

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار سرامیک بدون کابل

20260.000272

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار شهاب 1.8 متری

20300.000648

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار شهاب 3 متری

61360.000649

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار شهاب 5 متری

16460.000650

چند راهی برق 3 خروجی ارتدار شهاب 1.8 متری

20260.000730

چند راهی برق 3 خروجی ارتدار شهاب 3 متری

16340.0001015

چند راهی برق 3 خروجی ارتدار شهاب 5 متری

16420.000676

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار نیک (مستطیل) 1.8 متری

20350.000293

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار نیک (مستطیل) 3 متری

16390.000294

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار نیک (مستطیل) 5 متری

16490.000294

چند راهی برق 4 خروجی بدون ارت (مستطیل) 1.8 متری

20310.000307

چند راهی برق 4 خروجی بدون ارت (مستطیل) 3 متری

16330.000308

چند راهی برق 4 خروجی بدون ارت (مستطیل) 5 متری

16400.000309

چند راهی برق 4 خروجی بلند ساده بدون کابل

20220.000645

چند راهی برق 4 خروجی بلند ساده سرامیک بدون کابل

20250.000

306

چند راهی برق 4 خروجی سرامیک ارتدار بدون کابل

20260.000315

چند راهی برق 4 خروجی سرامیک ساده بدون کابل

20250.000327

چند راهی برق 4 خروجی شهاب بدون ارت 1.8 متری

20280.000651

چند راهی برق 4 خروجی شهاب بدون ارت 3 متری

16300.000652

چند راهی برق 4 خروجی شهاب بدون ارت 5 متری

16360.000653

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار بدون کابل

20340.0001002

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار شهاب 1.8 متری

20360.000657

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار شهاب 3 متری

16430.000658

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار شهاب 5 متری

16540.000659

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار نیک 1.8 متری

20430.000986

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار نیک 3 متری

16480.000707

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار نیک 5 متری

16560.000992

چند راهی برق 6 خروجی رک مونت با فیوز مینیاتوری

6690.0002265

چند راهی برق 6 خروجی رک مونت کلید دار

6620.0002253

چند راهی برق 8 خروجی رک مونت با فیوز مینیاتوری

6720.0002266

چند راهی برق 8 خروجی رک مونت کلید دار

6650.0002252

چند راهی برق 9 خروجی شهاب

9630.0005142

چند راهی برق ارتدار دربدار فیوز دار 3 متری

6600.000551

چند راهی برق ارتدار دربدار فیوز دار 5 متری

6680.000587

چند راهی برق و محافظ کامپیوتر 1.8 متری

20630.000

2204

چند راهی برق و محافظ کامپیوتر 3 متری

10670.000894

چند راهی برق و محافظ کامپیوتر 5 متری

10730.000773

چند راهی و محافظ برق 6 خروجی مدل آذین 1.8 متری

6790.0005143

چند راهی و محافظ برق 6 خروجی مدل آذین 5 متری

6850.0005144

چندراهی برق و محافظ 6 خروجی دیجیتال 1.8 متری

10790.0002060

چندراهی برق و محافظ 6 خروجی دیجیتال 1.8 متری

10890.0002160

چندراهی برق و محافظ دیجیتال 1.8 متری USB

61.000.0005203

چندراهی برق و محافظ دیجیتال 5 متری USB

61.100.0005205

چندراهی برق و محافظ یخچال 1.8 متری

20520.000767

چندراهی برق و محافظ یخچال 3 متری

16590.000981

چندراهی برق و محافظ یخچال5 متری

16650.000904

دو شاخه استاندارد

16039.500972
سه راهی صنعتی کرال20220.0001027

محافظ کولر گازی

20510.000683

محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر

101.000.000

5137

کلمات کلیدی : نمایندگی فروش محصولات پارت الکتریک , کلید و پریز پارت الکتریک , نمایندگی پارت الکتریک تهران , قیمت محافظ پارت الکتریک , کاتالوگ پارت الکتریک , لیست قیمت کلید و پریز پارت , نمایندگی پارت الکتریک لاله زار