لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

 

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

20220.0001027

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)کد کالا

3 خانه ارتدار شهاب بدون کلید با کابل 1.8 متری

20

250.000

997

3 خانه ارتدار شهاب بدون کلید با کابل 5 متری

16

410.000

1011

چند خانه 1+5 با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری

10

690.000

2095

چند خانه 1+5 با فیوز مینیاتوری با کابل 5 متری

10

720.000

2162

3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 1.8

20

260.000

730

3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 3

16

340.000

1015

3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 5

16

420.000

676

چند راهی برق 3 خروجی بدون ارت با دو شاخه

80

120.000

2200

3 خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل 1.80 متری

20

220.000

861

3 خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل 5 متری

16

300.000

363

3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 1.8 متری

20

250.000

850

3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 3 متری

16

280.000

2024

3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 5 متری

16

350.000

789

چند راهی برق 3 خروجی سیار

6

1.000.000

5141

4 خانه بدون ارت پارت با کابل 1.8 متری

20

310.000

328

4 خانه بدون ارت پارت با کابل 3 متری

16

330.000

329

4 خانه بدون ارت پارت با کابل 5 متری

16

400.000

330

4 خانه ارتدار بدون کابل

20

240.000

644

چند راهی برق 3 خروجی بدون کابل کلید دار

20

190.000

922

چند راهی برق 3 خروجی بدون کلید و کابل

80

150.000

999

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار (مربع) 1.8 متری

20

350.000

317

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار (مربع) 3 متری

16

390.000

318

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار (مربع) 5 متری

16

480.000

319

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار سرامیک بدون کابل

20

260.000

272

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار شهاب 1.8 متری

20

300.000

648

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار شهاب 3 متری

61

360.000

649

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار شهاب 5 متری

16

460.000

650

چند راهی برق 3 خروجی ارتدار شهاب 1.8 متری

20

260.000

730

چند راهی برق 3 خروجی ارتدار شهاب 3 متری

16

340.000

1015

چند راهی برق 3 خروجی ارتدار شهاب 5 متری

16

420.000

676

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار نیک (مستطیل) 1.8 متری

20

350.000

293

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار نیک (مستطیل) 3 متری

16

390.000

294

چند راهی برق 4 خروجی ارتدار نیک (مستطیل) 5 متری

16

490.000

294

چند راهی برق 4 خروجی بدون ارت (مستطیل) 1.8 متری

20

310.000

307

چند راهی برق 4 خروجی بدون ارت (مستطیل) 3 متری

16

330.000

308

چند راهی برق 4 خروجی بدون ارت (مستطیل) 5 متری

16

400.000

309

چند راهی برق 4 خروجی بلند ساده بدون کابل

20

220.000

645

چند راهی برق 4 خروجی بلند ساده سرامیک بدون کابل

20

250.000

306

چند راهی برق 4 خروجی سرامیک ارتدار بدون کابل

20

260.000

315

چند راهی برق 4 خروجی سرامیک ساده بدون کابل

20

250.000

327

چند راهی برق 4 خروجی شهاب بدون ارت 1.8 متری

20

280.000

651

چند راهی برق 4 خروجی شهاب بدون ارت 3 متری

16

300.000

652

چند راهی برق 4 خروجی شهاب بدون ارت 5 متری

16

360.000

653

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار بدون کابل

20

340.000

1002

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار شهاب 1.8 متری

20

360.000

657

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار شهاب 3 متری

16

430.000

658

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار شهاب 5 متری

16

540.000

659

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار نیک 1.8 متری

20

430.000

986

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار نیک 3 متری

16

480.000

707

چند راهی برق 6 خروجی ارتدار نیک 5 متری

16

560.000

992

چند راهی برق 6 خروجی رک مونت با فیوز مینیاتوری

6

690.000

2265

چند راهی برق 6 خروجی رک مونت کلید دار

6

620.000

2253

چند راهی برق 8 خروجی رک مونت با فیوز مینیاتوری

6

720.000

2266

چند راهی برق 8 خروجی رک مونت کلید دار

6

650.000

2252

چند راهی برق 9 خروجی شهاب

9

630.000

5142

چند راهی برق ارتدار دربدار فیوز دار 3 متری

6

600.000

551

چند راهی برق ارتدار دربدار فیوز دار 5 متری

6

680.000

587

چند راهی برق و محافظ کامپیوتر 1.8 متری

20

630.000

2204

چند راهی برق و محافظ کامپیوتر 3 متری

10

670.000

894

چند راهی برق و محافظ کامپیوتر 5 متری

10

730.000

773

چند راهی و محافظ برق 6 خروجی مدل آذین 1.8 متری

6

790.000

5143

چند راهی و محافظ برق 6 خروجی مدل آذین 5 متری

6

850.000

5144

چندراهی برق و محافظ 6 خروجی دیجیتال 1.8 متری

10

790.000

2060

چندراهی برق و محافظ 6 خروجی دیجیتال 1.8 متری

10

890.000

2160

چندراهی برق و محافظ دیجیتال 1.8 متری USB

6

1.000.000

5203

چندراهی برق و محافظ دیجیتال 5 متری USB

6

1.100.000

5205

چندراهی برق و محافظ یخچال 1.8 متری

20

520.000

767

چندراهی برق و محافظ یخچال 3 متری

16

590.000

981

چندراهی برق و محافظ یخچال5 متری

16

650.000

904

دو شاخه استاندارد

160

39.500

972

سه راهی صنعتی کرال

20

220.000

1027

محافظ کولر گازی

20

510.000

683

محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر

10

1.000.000

5137