نمایش 1–12 از 1724 نتیجه

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 2 در 1.5 (1.5×2) خراسان افشارنژاد

کابل برق زمینی 1/5×2 خراسان افشارنژاد یک کابل برق فشار ضعیف است که برای انتقال برق در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کابل دارای دو رشته مسی با سطح مقطع 1/5 میلیمتر مربع هر یک است و از هادی مسی با کلاس 1 ساخته شده است. عایق و روکش PVC بر روی هادی‌ها قرار دارد و این کابل به عنوان یک کابل خشک طراحی شده است. این کابل دارای تاییدیه‌های ملی و بین‌المللی می‌باشد.

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 185 بعلاوه 95 (95+185*3) خراسان افشارنژاد

704,000,000 ریال35,200,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 185 بعلاوه 95 (95+185*3) خراسان افشارنژاد کابل زمینی 95+185*3 خراسان افشارنژاد

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 150 بعلاوه 70 (70+150×3) خراسان افشارنژاد

554,000,000 ریال27,700,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 150 بعلاوه 70 (70+150×3) خراسان افشارنژاد کابل 70+150*3 خراسان افشارنژاد (3

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 120 بعلاوه 70 (70+120×3) خراسان افشارنژاد

464,000,000 ریال21,576,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 120 بعلاوه 70 (70+120×3) خراسان افشارنژاد کابل زمینی 70+120*3 خراسان افشارنژاد

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 95 بعلاوه 50 (50+95×3) خراسان افشارنژاد

358,000,000 ریال16,647,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 95 بعلاوه 50 (50+95×3) خراسان افشارنژاد رنج ولتاژ کابل 3 در

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 70 بعلاوه 35 (35+70×3) خراسان افشارنژاد

260,000,000 ریال12,090,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 70 بعلاوه 35 (35+70×3) خراسان افشارنژاد مشخصات فنی کابل زمینی 35+70×3

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 50 بعلاوه 25 (25+50×3) خراسان افشارنژاد

184,000,000 ریال8,556,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 50 بعلاوه 25 (25+50×3) خراسان افشارنژاد کابل زمینی 25+50*3 خراسان افشارنژاد

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 35 بعلاوه 16 (16+35×3) خراسان افشارنژاد

138,000,000 ریال6,417,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 35 بعلاوه 16 (16+35×3) خراسان افشارنژاد کابل زمینی (خشک) 16+35×3 خراسان

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 25 بعلاوه 16 (16+25×3) خراسان افشارنژاد

107,000,000 ریال4,975,500,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، خشک، زمینی) 3 در 25 بعلاوه 16 (16+25×3) خراسان افشارنژاد کابل زمینی (خشک) 16+25×3 خراسان

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، زمینی، خشک) 1 در 300 (300×1) خراسان افشارنژاد

320,000,000 ریال14,880,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، زمینی، خشک) 1 در 300 (300×1) خراسان افشارنژاد کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژاد مشخصات

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، زمینی، خشک) 1 در 240 (240×1) خراسان افشارنژاد

255,000,000 ریال11,857,500,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، زمینی، خشک) 1 در 240 (240×1) خراسان افشارنژاد کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژاد کابل

کابل برق مفتولی (نصب ثابت، زمینی، خشک) 1 در 185 (185×1) خراسان افشارنژاد

196,000,000 ریال9,114,000,000 ریال
کابل برق مفتولی (نصب ثابت، زمینی، خشک) 1 در 185 (185×1) خراسان افشارنژاد کابل زمینی (خشک) 185×1 خراسان افشارنژاد کابل