نمایش 1–12 از 82 نتیجه

ضربه گیر ولتاژ ناگهانی 200/240VAC برای کنتاکتورهای 185 الی 800 ls

4,100,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: ضربه گیر ولتاژ ناگهانی 200/240VAC
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 185 الی 800
 • مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: سفید

ضربه گیر ولتاژ ناگهانی 200/240VAC برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

1,300,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: ضربه گیر ولتاژ ناگهانی 200/240VAC برای کنتاکتورهای 6 الی 150
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 • مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: مشکی

اینترلاک مکانیکی برای کنتاکتورهای 6 الی ls 150

2,070,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: اینترلاک مکانیکی
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 • مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

درپوش محافظ ترمینال ها برای کنتاکتورهای 265 الی 400 ls

2,310,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: درپوش محافظ ترمینال ها
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 265 الی 400
 • مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

درپوش محافظ ترمینال ها برای کنتاکتورهای 185 الی 225 ls

2,050,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: درپوش محافظ ترمینال ها
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 185 الی 225
 • مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

درپوش محافظ ترمینال ها برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

430,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: درپوش محافظ ترمینال ها
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 • مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

واحد سوئیچینگ خازنی 50 الی 62 کیلووار برای کنتاتور های 75 الی 100 ls

5,447,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: واحد سوئیچینگ خازنی
 • مناسب برای کنتاکتورهای: واحد سوئیچینگ خازنی 50 الی 62 کیلووار برای کنتاتور های 75 الی 100
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

واحد سوئیچینگ خازنی 40 الی 46 کیلووار برای کنتاتور های 50 الی 65 ls

5,135,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: واحد سوئیچینگ خازنی
 • مناسب برای کنتاکتورهای: سوئیچینگ خازنی 40 الی 46 کیلووار برای کنتاتور های 50 الی 65
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

واحد سوئیچینگ خازنی 7/9 الی 3/33 کیلووار برای کنتاتور های 9 الی 40 ls

3,850,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: واحد سوئیچینگ خازنی
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 7/9 الی 3/33 کیلووار برای کنتاتور های 9 الی 40
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی چهار بسته نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

1,713,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی چهار بسته
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

بوبین ولتاژ متغیر 110/220VAC/DC برای کنتاکتورهای 500 الی 800 آمپر ls

39,155,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: بوبین ولتاژ متغیر 110/220VAC/DC برای کنتاکتورهای 500 الی 800 آمپر ls
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

بوبین ولتاژ متغیر 100/2404VAC/DC برای کنتاکتورهای 265 الی 400 آمپر ls

3,160,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: بوبین ولتاژ متغیر 100/2404VAC/DC برای کنتاکتورهای 265 الی 400 آمپر ls
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی