کلید هوایی

مشاهده فیلترها

کنتاکت کمکی 5 باز و 5 بسته برای کلیدهای 630 الی 6300 ls

11,700,000 ریال

کنتاکت کمکی 3 باز و 3 بسته برای کلیدهای 630 الی 6300 ls

11,700,000 ریال

تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (0.5 تا 3 ثانیه) برای کلیدهای 630 الی 6300 ls

31,125,000 ریال

رله کاهش ولتاژ برای کلیدهای 630 الی 6300 200/250VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

31,125,000 ریال

رله کاهش ولتاژ برای کلیدهای 630 الی 6300 100/130VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

31,125,000 ریال

موتور برای کلیدهای 630 الی 6300 200/250VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

93,350,000 ریال

موتور برای کلیدهای 630 الی 6300 100/130VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

93,350,000 ریال

بوبین قطع برای کلیدهای 630 الی 6300 200/250VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

22,600,000 ریال

بوبین قطع برای کلیدهای 630 الی 6300 100/130VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

22,600,000 ریال

بوبین وصل برای کلیدهای 630 الی 6300 200/250VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

22,600,000 ریال

بوبین وصل برای کلیدهای 630 الی 6300 100/130VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

22,600,000 ریال

کلید هوایی کشویی 3 پل 5000 آمپر 100KA همراه با بوبین قطع، وصل و موتور ls

3,818,500,000 ریال

کلید هوایی کشویی 3 پل 4000 آمپر 85KA همراه با بوبین قطع، وصل و موتور ls

2,668,750,000 ریال

کلید هوایی کشویی 3 پل 3200 آمپر 85KA همراه با بوبین قطع، وصل و موتور ls

1,732,750,000 ریال

کلید هوایی کشویی 3 پل 2500 آمپر 85KA همراه با بوبین قطع، وصل و موتور ls

1,557,350,000 ریال

کلید هوایی کشویی 3 پل 2000 آمپر 85KA همراه با بوبین قطع، وصل و موتور ls

1,443,500,000 ریال

کلید هوایی

فروشگاه
فیلترها
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top