نمایش 1–12 از 46 نتیجه

کنتاکت کمکی 5 باز و 5 بسته برای کلیدهای 630 الی 6300 ls

11,700,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی
 • مناسب برای کلیدهای: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی 3 باز و 3 بسته برای کلیدهای 630 الی 6300 ls

11,700,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی
 • مناسب برای کلیدهای: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (0.5 تا 3 ثانیه) برای کلیدهای 630 الی 6300 ls

31,125,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (0.5 تا 3 ثانیه)
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: قرمز

رله کاهش ولتاژ برای کلیدهای 630 الی 6300 200/250VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

31,125,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: رله کاهش ولتاژ
 • ولتاژ: 200/250VAC/DC
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

رله کاهش ولتاژ برای کلیدهای 630 الی 6300 100/130VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

31,125,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: رله کاهش ولتاژ
 • ولتاژ: 100/130VAC/DC
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

موتور برای کلیدهای 630 الی 6300 200/250VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

93,350,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: موتور
 • ولتاژ: 200/250VAC/DC
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: مشکی

موتور برای کلیدهای 630 الی 6300 100/130VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

93,350,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: موتور
 • ولتاژ: 100/130VAC/DC
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: مشکی

بوبین قطع برای کلیدهای 630 الی 6300 200/250VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

22,600,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: بوبین قطع
 • ولتاژ: 200/250VAC/DC
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

بوبین قطع برای کلیدهای 630 الی 6300 100/130VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

22,600,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: بوبین قطع
 • ولتاژ: 100/130VAC/DC
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

بوبین وصل برای کلیدهای 630 الی 6300 200/250VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

22,600,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: بوبین وصل
 • ولتاژ: 200/250VAC/DC
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

بوبین وصل برای کلیدهای 630 الی 6300 100/130VAC/DC کلید هوایی متاسل ls

22,600,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: بوبین وصل
 • مناسب برای کلید: 630 الی 6300
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کلید هوایی کشویی 3 پل 5000 آمپر 100KA همراه با بوبین قطع، وصل و موتور ls

3,818,500,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • ساختار بدنه: کشویی همراه با بوبین قطع، وصل و موتور
 • رنج جریان: 5000 آمپر
 • قدرت قطع: 100KA
 • تعداد پل: 3 پل
 • تعداد فاز: سه فاز
 • ولتاژ بوبین: 200/250V AC
مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: سفید طوسی