نمایش دادن همه 10 نتیجه

کلید خشک (ایزولاتور) سه پل سه فاز 63 آمپر ls

21,225,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • رنج جریان: 63 آمپر
 • تعداد پل: 3 پل
 • تعداد فاز: سه فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت

کلید خشک (ایزولاتور) سه پل سه فاز 50 آمپر ls

21,225,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • رنج جریان: 50 آمپر
 • تعداد پل: 3 پل
 • تعداد فاز: سه فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت

کلید خشک سه پل سه فاز 40 آمپر هیوندای (شرکتی دارای استعلام پیامک فعال)

2,490,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • استاندارد: IEC60947-3
 • رنج جریان: 40 آمپر
 • تعداد پل: 3 پل
 • تعداد فاز: سه فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
مشخصات فیزیکی محصول:
 • ابعاد: 5x62x17.5 میلی‌متر
 • وزن: 900 گرم

کلید خشک سه پل سه فاز 80 آمپر هیوندای (شرکتی دارای استعلام پیامک فعال)

2,490,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • استاندارد: IEC60947-3
 • رنج جریان: 80 آمپر
 • تعداد پل: 3 پل
 • تعداد فاز: سه فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
مشخصات فیزیکی محصول:
 • ابعاد: 5x62x17.5 میلی‌متر
 • وزن: 900 گرم

کلید خشک سه پل سه فاز 100 آمپر هیوندای (شرکتی دارای استعلام پیامک فعال)

3,130,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • استاندارد: IEC60947-3
 • رنج جریان: 100 آمپر
 • تعداد پل: 3 پل
 • تعداد فاز: سه فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
مشخصات فیزیکی محصول:
 • ابعاد: 5x62x17.5 میلی‌متر
 • وزن: 900 گرم

کلید خشک سه پل سه فاز 125 آمپر هیوندای (شرکتی دارای استعلام پیامک فعال)

3,327,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • استاندارد: IEC60947-3
 • رنج جریان: 125 آمپر
 • تعداد پل: 3 پل
 • تعداد فاز: سه فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
مشخصات فیزیکی محصول:
 • ابعاد: 5x62x17.5 میلی‌متر
 • وزن: 900 گرم

کلید خشک یک پل یک فاز 100 آمپر هیوندای (شرکتی دارای استعلام پیامک فعال)

858,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • استاندارد: IEC60947-3
 • رنج جریان: 100 آمپر
 • تعداد پل: 1 پل
 • تعداد فاز: تک فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
مشخصات فیزیکی محصول:
 • ابعاد: 5x62x17.5 میلی‌متر
 • وزن: 900 گرم

کلید خشک یک پل یک فاز 63 آمپر هیوندای (شرکتی دارای استعلام پیامک فعال)

853,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • استاندارد: IEC60947-3
 • رنج جریان: 63 آمپر
 • تعداد پل: 1 پل
 • تعداد فاز: تک فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
مشخصات فیزیکی محصول:
 • ابعاد: 5x62x17.5 میلی‌متر
 • وزن: 900 گرم

کلید خشک یک پل یک فاز 40 آمپر هیوندای (شرکتی دارای استعلام پیامک فعال)

853,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • استاندارد: IEC60947-3
 • رنج جریان: 40آمپر
 • کاربرد: موتوری – روشنایی
 • تعداد پل: 1 پل
 • تعداد فاز: تک فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
مشخصات فیزیکی محصول:
 • ابعاد: 5x62x17.5 میلی‌متر
 • وزن: 900 گرم

کلید خشک یک پل یک فاز 32 آمپر هیوندای (شرکتی دارای استعلام پیامک فعال)

853,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید خشک
 • استاندارد: IEC60947-3
 • رنج جریان: 32 آمپر
 • کاربرد: موتوری – روشنایی
 • تعداد پل: 1 پل
 • تعداد فاز: تک فاز
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
مشخصات فیزیکی محصول:
 • ابعاد: 5x62x17.5 میلی‌متر
 • وزن: 900 گرم