کلید اتوماتیک کامپکت

مشاهده فیلترها

رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC نصب از بغل برای کلیدهای 0.63 الی 100 ls

3,800,400 ریال

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کنتاکتورهای 185 الی 800 ls

1,566,000 ریال

کنتاکت کمکی چهار باز نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

1,566,000 ریال

کنتاکت کمکی دو باز و دو بسته نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

1,566,000 ریال

کنتاکت کمکی دو بسته نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

859,200 ریال

کنتاکت کمکی دو باز نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

859,200 ریال

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

859,200 ریال

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

859,200 ریال

رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 800 آمپر ls

66,801,600 ریال

رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 400 الی 630 آمپر ls

44,415,600 ریال

رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 125 الی 250 آمپر ls

32,400,000 ریال

پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 800 ls

2,768,400 ریال

پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 400 الی 630 ls

1,692,000 ریال

پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 125 الی 250 ls

1,178,400 ریال

پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 16 الی 100 ls

1,101,600 ریال

دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 1000 الی 1600 ls

55,761,600 ریال

کلید اتوماتیک کامپکت

فروشگاه
فیلترها
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top