نمایش 1–12 از 147 نتیجه

رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC نصب از بغل برای کلیدهای 0.63 الی 100 ls

3,800,400 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:رله افت ولتاژ (آندر)
 • محل نصب: از بغل
 • مناسب برای کلیدهای: 0.63 الی 100
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کنتاکتورهای 185 الی 800 ls

1,566,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته
 • نصب: از بغل
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 185 الی 800
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی چهار باز نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

1,566,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی چهار باز
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی دو باز و دو بسته نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

1,566,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی دو باز و دو بسته
 • محل نصب: از رو
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی دو بسته نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

859,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی و بسته
 • محل نصب: از رو
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی دو باز نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

859,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی
 • محل نصب: از رو
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از رو برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

859,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی
 • محل نصب: از رو
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کنتاکتورهای 6 الی 150 ls

859,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت کمکی
 • محل نصب: از بغل
 • مناسب برای کنتاکتورهای: 6 الی 150
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 800 آمپر ls

66,801,600 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: رله حفاظتی جریان نشتی زمین
 • مناسب برای کلید: کلیدهای اتوماتیک 800 آمپر
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: مشکی

رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 400 الی 630 آمپر ls

44,415,600 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: رله حفاظتی جریان نشتی زمین
 • مناسب برای کلید: کلیدهای اتوماتیک سه پل 400 الی 630 آمپر
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: مشکی

رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 125 الی 250 آمپر ls

32,400,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: رله حفاظتی جریان نشتی زمین
 • مناسب برای کلید: کلیدهای اتوماتیک سه پل 125 الی 250 آمپر
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: مشکی

پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 800 ls

2,768,400 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: پوشش ترمینال ها
 • مناسب برای کلید: 800
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی