راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی)

مشاهده فیلترها

رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) برای کلید حرارتی 40 تا 63 ls

1,504,800 ریال

رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) برای کلید حرارتی 0.63 تا 32 ls

1,323,600 ریال

دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 75 الی 100 ls

4,275,600 ریال

دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 40 الی 63 ls

4,003,200 ریال

دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 0.63 الی 32 ls

3,727,200 ریال

کنتاکت خطا یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کلید حرارتی 63 تا 100 ls

2,754,000 ریال

کنتاکت خطا یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کلید حرارتی 0.63 تا 32 ls

2,554,800 ریال

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کلیدهای حرارتی 0.63 الی 100 ls

2,419,200 ریال

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از رو برای کلیدهای حرارتی 0.63 الی 100 ls

1,586,400 ریال

بوبین شنت 220VAC/DC نصب از بغل برای کلید حرارتی 0.63 الی 100 ls

3,800,400 ریال

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) 50K با محدوده تنظیم جریان 80 تا 100 ls

38,596,800 ریال

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) 50K با محدوده تنظیم جریان 70 تا 90 ls

38,596,800 ریال

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) 50K با محدوده تنظیم جریان 55 تا 75 ls

38,596,800 ریال

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) 25K با محدوده تنظیم جریان 45 تا 63 ls

20,334,000 ریال

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) 25K با محدوده تنظیم جریان 34 تا 50 ls

20,334,000 ریال

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) 25K با محدوده تنظیم جریان 28 تا 40 ls

20,334,000 ریال

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی)

فروشگاه
فیلترها
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top