لیست قیمت سیم و کابل کمان

لیست قیمت سیم و کابل کمان

آخرین لیست قیمت : 1399/10/09
آخرین به روز رسانی : 1399/10/28

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم 0/50 * 1 افشان کمانمتر16,370
2سیم 0/75 * 1 افشان کمانمتر22,470
3سیم 1 * 1 افشان کمانمتر28,350
4سیم 1/5 * 1 افشان کمانمتر37,450
5سیم 2/5 * 1 افشان کمانمتر57,800
6سیم 4 * 1 افشان کمانمتر95,250
7سیم 6 * 1 افشان کمانمتر148,200
8سیم 10 * 1 افشان کمانمتر253,000
9سیم 16 * 1 افشان کمانمتر396,200
10سیم 25 * 1 افشان کمانمتر613,600
11سیم 35 * 1 افشان کمانمتر857,600
12سیم 50 * 1 افشان کمانمتر1,225,000
13سیم 1/5 * 1 ارت کمانمتر37,980
14سیم 2/5 * 1 ارت کمانمتر58,420
15سیم 4 * 1 ارت کمانمتر96,300
16سیم 6 * 1 ارت کمانمتر149,800
17سیم 10 * 1 ارت کمانمتر255,400
18سیم 16 * 1 ارت کمانمتر400,000
19سیم 25 * 1 ارت کمانمتر620,600
20سیم 35 * 1 ارت کمانمتر866,400
20سیم 50 * 1 ارت کمانمتر1,237,000
21سیم 1 مفتول کمانمتر27,400
22سیم 1/5 * 1 مفتول کمانمتر39,600
23سیم 2/5 * 1 مفتول کمانمتر64,200
24سیم 4 مفتول کمانمتر
25سیم 6 مفتول کمانمتر147,200
26سیم 10 مفتول کمانمتر248,800
27کابل کولری 1 * 4 کمانمتر107,000
28کابل کولری 1/5 * 4 کمانمتر184,600
29کابل کولری 1/5 * 5 کمانمتر235,200
30کابل 0/5 * 2 افشان کمانمتر41,730
31کابل 0/75 * 2 کمانمتر59,050
32کابل 1 * 2 افشان کمانمتر73,500
33کابل 1/5 * 2 افشان کمانمتر96,300
34کابل 2/5 * 2 کمانمتر153,000
35کابل 4 * 2 افشان کمانمتر235,400
36کابل 6 * 2 افشان کمانمتر336,000
37کابل 10 * 2 افشان کمانمتر575,650
37کابل 0/5 * 3 کمانمتر59,050
38کابل 0/75 * 3 کمانمتر81,750
39کابل 1 * 3 افشان کمانمتر99,850
40کابل 1/5 * 3 افشان کمانمتر136,400
41کابل 2/5 * 3 افشان کمانمتر218,000
42کابل 4 * 3 افشان کمانمتر333,850
43کابل 6 * 3 افشان کمانمتر488,000
44کابل 10 * 3 افشان کمانمتر825,000
45کابل 16 * 3 افشان کمانمتر1,378,000
46کابل 25 * 3 افشان کمانمتر2,105,000
47کابل 35 * 3 افشان کمانمتر2,828,000
48کابل 50 * 3 افشان کمانمتر3,948,000
49کابل 70 * 3 افشان کمانمتر5,545,000
50کابل 16 + 25 * 3 افشان کمانمتر2,483,000
51کابل 16 + 35 * 3 افشان کمانمتر3,268,000
52کابل 25 + 50 * 3 افشان کمانمتر4,616,000
53کابل 35 + 70 * 3 افشان کمانمتر6,480,000
53کابل 50 + 95 * 3 افشان کمانمتر8,750,000
54کابل شیلد 1/5 * 2 کمانمتر128,400
55کابل شیلد 2/5 * 2 کمانمتر
56کابل شیلد 1/5 * 3 کمانمتر189,400
57کابل شیلد 2/5 * 3 کمانمتر
58کابل شیلد 1/5 * 4 کمانمتر222,500
59کابل 0/5 * 4 افشان کمانمتر76,700
60کابل 0/75 * 4 کمانمتر105,900
61کابل 1 * 4 افشان کمانمتر132,150
62کابل 1/5 * 4 افشان کمانمتر179,750
63کابل 2/5 * 4 افشان کمانمتر283,000
64کابل 4 * 4 افشان کمانمتر443,300
65کابل 6 * 4 افشان کمانمتر636,100
66کابل 10 * 4 افشان کمانمتر1,084,000
67کابل 16 * 4 افشان کمانمتر1,691,700
68کابل 1 * 5 افشان کمانمتر166,900
69کابل 1/5 * 5 افشان کمانمتر227,400
70کابل 2/5 * 5 افشان کمانمتر361,650
71کابل 4 * 5 افشان کمانمتر555,300
72کابل 6 * 5 افشان کمانمتر805,700
73کابل 10 * 5 افشان کمانمتر1,382,400
74کابل 16 *5 افشان کمانمتر2,257,500
75سیم نایلون 0/5 * 2 کمانمتر35,200
76سیم نایلون 0/75 * 2 کمانمتر46,650
77سیم نایلون 1 * 2 کمانمتر
78سیم نایلون 1/5 * 2 کمانمتر
79سیم نایلون 2/5 * 2 کمانمتر
80سیم کیسه ای 0/5 * 2 کمانمتر36,600
81سیم کیسه ای 0/75 * 2 کمانمتر49,950
82سیم کیسه ای 1 * 2 کمانمتر64,200
83سیم کیسه ای 1/5 * 2 کمانمتر88,250
84کابل جوش 25 (12) کمانمتر695,500
85کابل جوش 35 (14) کمانمتر958,700
86کابل جوش 50 (16) کمانمتر1,359,000
87کابل جوش 70 (18) کمانمتر1,910,000
88کابل 1/5 * 2 مفتول کمانمتر115,500
89کابل 2/5 * 2 مفتول کمانمتر161,600
90کابل 4 * 2 مفتول کمانمتر238,000
91کابل 6 * 2 مفتول کمانمتر362,700
92کابل 10 * 2 مفتول کمانمتر578,000
93کابل 16 + 25 + 3 مفتول کمانمتر
94کابل 16 + 35 + 3 مفتول کمانمتر
95کابل 1/5 * 4 مفتول کمانمتر196,300
96کابل 2/5 * 4 مفتول کمانمتر290,400
97کابل 4 * 4 مفتول کمانمتر451,500
98کابل 6 * 4 مفتول کمانمتر684,000
99کابل 10 * 4 مفتول کمانمتر1,102,000
100کابل 16 * 4 مفتول کمانمتر1,772,500
101کابل 1 زوج 05 هوایی کمانمتر13,900
102کابل 2 زوج 05 هوایی کمانمتر27,070
103کابل 4 زوج 05 هوایی کمانمتر
104کابل 6 زوج 05 هوایی کمانمتر
105کابل 2 زوج 06 هوایی کمانمتر47,930
106کابل 4 زوج 06 هوایی کمانمتر84,850
107کابل 6 زوج 06 هوایی کمانمتر120,900
108کابل 10 زوج 06 هوایی کمانمتر196,900
109کابل 20 زوج 06 هوایی کمانمتر388,400
110کابل 2 زوج 06 زمینی کمانمتر49,220
111کابل 4 زوج 06 زمینی کمانمتر86,670
112کابل 6 زوج 06 زمینی کمانمتر122,000
113کابل 10 زوج 06 زمینی کمانمتر195,800
114کابل آنتن کمانمتر74,900
115کابل آر جی 59 کمانمتر69,550
116کابل آرجی ترکیبی کمانمتر101,100
117CAT 6 کمانمتر111,800
1181/5*2 اعلام حریقمتر260,000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram