لیست قیمت سیم و کابل کمان

لیست قیمت سیم و کابل کمان


آخرین به روز رسانی : 1400/07/27

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم 0/50 * 1 افشان کمانمتر18100
2سیم 0/75 * 1 افشان کمانمتر25600
3سیم 1 * 1 افشان کمانمتر32500
4سیم 1/5 * 1 افشان کمانمتر42500
5سیم 2/5 * 1 افشان کمانمتر65000
6سیم 4 * 1 افشان کمانمتر107500
7سیم 6 * 1 افشان کمانمتر168700
8سیم 10 * 1 افشان کمانمتر290000
9سیم 16 * 1 افشان کمانمتر458700
10سیم 25 * 1 افشان کمانمتر713700
11سیم 35 * 1 افشان کمانمتر987500
12سیم 50 * 1 افشان کمانمتر1412500
13سیم 1/5 * 1 ارت کمانمتر43100
14سیم 2/5 * 1 ارت کمانمتر65850
15سیم 4 * 1 ارت کمانمتر108700
16سیم 6 * 1 ارت کمانمتر170000
17سیم 10 * 1 ارت کمانمتر292500
18سیم 16 * 1 ارت کمانمتر462500
19سیم 25 * 1 ارت کمانمتر720000
20سیم 35 * 1 ارت کمانمتر992500
20سیم 50 * 1 ارت کمانمتر1422000
21سیم 1 مفتول کمانمتر31250
22سیم 1/5 * 1 مفتول کمانمتر46250
23سیم 2/5 * 1 مفتول کمانمتر75000
24سیم 4 مفتول کمانمتر
25سیم 6 مفتول کمانمتر175000
26سیم 10 مفتول کمانمتر292500
27کابل کولری 1 * 4 کمانمتر118000
28کابل کولری 1/5 * 4 کمانمتر215600
29کابل کولری 1/5 * 5 کمانمتر274700
30کابل 0/5 * 2 افشان کمانمتر45000
31کابل 0/75 * 2 کمانمتر66200
32کابل 1 * 2 افشان کمانمتر81200
33کابل 1/5 * 2 افشان کمانمتر108700
34کابل 2/5 * 2 کمانمتر175000
35کابل 4 * 2 افشان کمانمتر268800
36کابل 6 * 2 افشان کمانمتر386200
37کابل 10 * 2 افشان کمانمتر665000
37کابل 0/5 * 3 کمانمتر62500
38کابل 0/75 * 3 کمانمتر91200
39کابل 1 * 3 افشان کمانمتر112500
40کابل 1/5 * 3 افشان کمانمتر155000
41کابل 2/5 * 3 افشان کمانمتر248700
42کابل 4 * 3 افشان کمانمتر382500
43کابل 6 * 3 افشان کمانمتر561200
44کابل 10 * 3 افشان کمانمتر948700
45کابل 16 * 3 افشان کمانمتر1475000
46کابل 25 * 3 افشان کمانمتر2294000
47کابل 35 * 3 افشان کمانمتر3182000
48کابل 50 * 3 افشان کمانمتر4534000
49کابل 70 * 3 افشان کمانمتر6380000
50کابل 16 + 25 * 3 افشان کمانمتر2758000
51کابل 16 + 35 * 3 افشان کمانمتر3643000
52کابل 25 + 50 * 3 افشان کمانمتر5200000
53کابل 35 + 70 * 3 افشان کمانمتر7308000
53کابل 50 + 95 * 3 افشان کمانمتر9985000
54کابل شیلد 1/5 * 2 کمانمتر142500
55کابل شیلد 2/5 * 2 کمانمتر
56کابل شیلد 1/5 * 3 کمانمتر196200
57کابل شیلد 2/5 * 3 کمانمتر
58کابل شیلد 1/5 * 4 کمانمتر247500
59کابل 0/5 * 4 افشان کمانمتر86200
60کابل 0/75 * 4 کمانمتر118700
61کابل 1 * 4 افشان کمانمتر147500
62کابل 1/5 * 4 افشان کمانمتر203700
63کابل 2/5 * 4 افشان کمانمتر323700
64کابل 4 * 4 افشان کمانمتر506200
65کابل 6 * 4 افشان کمانمتر731200
66کابل 10 * 4 افشان کمانمتر1240000
67کابل 16 * 4 افشان کمانمتر1932000
68کابل 1 * 5 افشان کمانمتر183700
69کابل 1/5 * 5 افشان کمانمتر257000
70کابل 2/5 * 5 افشان کمانمتر412000
71کابل 4 * 5 افشان کمانمتر631200
72کابل 6 * 5 افشان کمانمتر917500
73کابل 10 * 5 افشان کمانمتر1563700
74کابل 16 *5 افشان کمانمتر2430000
75سیم نایلون 0/5 * 2 کمانمتر38800
76سیم نایلون 0/75 * 2 کمانمتر51300
77سیم نایلون 1 * 2 کمانمتر
78سیم نایلون 1/5 * 2 کمانمتر
79سیم نایلون 2/5 * 2 کمانمتر
80سیم کیسه ای 0/5 * 2 کمانمتر40000
81سیم کیسه ای 0/75 * 2 کمانمتر56300
82سیم کیسه ای 1 * 2 کمانمتر71300
83سیم کیسه ای 1/5 * 2 کمانمتر100000
84کابل جوش 25 (12) کمانمتر784000
85کابل جوش 35 (14) کمانمتر1112000
86کابل جوش 50 (16) کمانمتر1562000
87کابل جوش 70 (18) کمانمتر2187000
88کابل 1/5 * 2 مفتول کمانمتر121200
89کابل 2/5 * 2 مفتول کمانمتر186200
90کابل 4 * 2 مفتول کمانمتر275000
91کابل 6 * 2 مفتول کمانمتر397500
92کابل 10 * 2 مفتول کمانمتر663700
93کابل 16 + 25 + 3 مفتول کمانمتر
94کابل 16 + 35 + 3 مفتول کمانمتر
95کابل 1/5 * 4 مفتول کمانمتر222500
96کابل 2/5 * 4 مفتول کمانمتر338700
97کابل 4 * 4 مفتول کمانمتر525000
98کابل 6 * 4 مفتول کمانمتر780000
99کابل 10 * 4 مفتول کمانمتر1268000
100کابل 16 * 4 مفتول کمانمتر2066000
101کابل 1 زوج 05 هوایی کمانمتر16250
102کابل 2 زوج 05 هوایی کمانمتر31600
103کابل 4 زوج 05 هوایی کمانمتر
104کابل 6 زوج 05 هوایی کمانمتر
105کابل 2 زوج 06 هوایی کمانمتر52500
106کابل 4 زوج 06 هوایی کمانمتر93750
107کابل 6 زوج 06 هوایی کمانمتر133750
108کابل 10 زوج 06 هوایی کمانمتر219400
109کابل 20 زوج 06 هوایی کمانمتر433800
110کابل 2 زوج 06 زمینی کمانمتر52500
111کابل 4 زوج 06 زمینی کمانمتر95000
112کابل 6 زوج 06 زمینی کمانمتر135000
113کابل 10 زوج 06 زمینی کمانمتر218700
114کابل آنتن کمانمتر80000
115کابل آر جی 59 کمانمتر76250
116کابل آرجی ترکیبی کمانمتر114000
117CAT 6 کمانمتر134000
1181/5*2 اعلام حریقمتر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top