لیست قیمت سیم و کابل کمان

لیست قیمت سیم و کابل کمان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/23

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم 0/50 * 1 افشان کمانمتر12,520
2سیم 0/75 * 1 افشان کمانمتر17,400
3سیم 1 * 1 افشان کمانمتر21,750
4سیم 1/5 * 1 افشان کمانمتر28,800
5سیم 2/5 * 1 افشان کمانمتر44,500
6سیم 4 * 1 افشان کمانمتر73,300
7سیم 6 * 1 افشان کمانمتر113,800
8سیم 10 * 1 افشان کمانمتر194,500
9سیم 16 * 1 افشان کمانمتر304,600
10سیم 25 * 1 افشان کمانمتر472,000
11سیم 35 * 1 افشان کمانمتر659,500
12سیم 50 * 1 افشان کمانمتر941,500
13سیم 1/5 * 1 ارت کمانمتر29,200
14سیم 2/5 * 1 ارت کمانمتر44,900
15سیم 4 * 1 ارت کمانمتر74,000
16سیم 6 * 1 ارت کمانمتر114,900
17سیم 10 * 1 ارت کمانمتر196,400
18سیم 16 * 1 ارت کمانمتر307,700
19سیم 25 * 1 ارت کمانمتر476,800
20سیم 35 * 1 ارت کمانمتر666,200
20سیم 50 * 1 ارت کمانمتر951,000
21سیم 1 مفتول کمانمتر21,100
22سیم 1/5 * 1 مفتول کمانمتر30,400
23سیم 2/5 * 1 مفتول کمانمتر49,000
24سیم 4 مفتول کمانمتر
25سیم 6 مفتول کمانمتر113,300
26سیم 10 مفتول کمانمتر191,300
27کابل کولری 1 * 4 کمانمتر83,600
28کابل کولری 1/5 * 4 کمانمتر142,000
29کابل کولری 1/5 * 5 کمانمتر180,800
30کابل 0/50 * 2 افشان کمانمتر32,100
31کابل 0/75 * 2 کمانمتر45,450
32کابل 1 * 2 افشان کمانمتر56,600
33کابل 1/5 * 2 افشان کمانمتر74,000
34کابل 2/5 * 2 کمانمتر117,600
35کابل 4 * 2 افشان کمانمتر180,500
36کابل 6 * 2 افشان کمانمتر258,300
37کابل 10 * 2 افشان کمانمتر442,600
37کابل 0/50 * 3 کمانمتر45,450
38کابل 0/75 * 3 کمانمتر62,850
39کابل 1 * 3 افشان کمانمتر76,800
40کابل 1/5 * 3 افشان کمانمتر105,000
41کابل 2/5 * 3 افشان کمانمتر167,500
42کابل 4 * 3 افشان کمانمتر256,500
43کابل 6 * 3 افشان کمانمتر375,000
44کابل 10 * 3 افشان کمانمتر634,500
45کابل 16 * 3 افشان کمانمتر1,060,000
46کابل 25 * 3 افشان کمانمتر1,618,000
47کابل 35 * 3 افشان کمانمتر2,175,000
48کابل 50 * 3 افشان کمانمتر3,036,000
49کابل 70 * 3 افشان کمانمتر4,265,000
50کابل 16 + 25 * 3 افشان کمانمتر1,908,000
51کابل 16 + 35 * 3 افشان کمانمتر2,513,000
52کابل 25 + 50 * 3 افشان کمانمتر3,550,000
53کابل 35 + 70 * 3 افشان کمانمتر4,983,000
53کابل 50 + 95 * 3 افشان کمانمتر6,730,000
54کابل شیلد 1/5 * 2 کمانمتر98,200
55کابل شیلد 2/5 * 2 کمانمتر
56کابل شیلد 1/5 * 3 کمانمتر134,900
57کابل شیلد 2/5 * 3 کمانمتر
58کابل شیلد 1/5 * 4 کمانمتر171,300
59کابل 0/50 * 4 افشان کمانمتر59,000
60کابل 0/75 * 4 کمان
متر81,300
61کابل 1 * 4 افشان کمانمتر101,600
62کابل 1/5 * 4 افشان کمانمتر138,200
63کابل 2/5 * 4 افشان کمانمتر217,600
64کابل 4 * 4 افشان کمانمتر341,000
65کابل 6 * 4 افشان کمانمتر489,200
66کابل 10 * 4 افشان کمانمتر833,800
67کابل 16 * 4 افشان کمانمتر1,300,000
68کابل 1 * 5 افشان کمانمتر128,300
69کابل 1/5 * 5 افشان کمانمتر174,900
70کابل 2/5 * 5 افشان کمانمتر278,000
71کابل 4 * 5 افشان کمانمتر426,900
72کابل 6 * 5 افشان کمانمتر619,600
73کابل 10 * 5 افشان کمانمتر1,062,000
74کابل 16 *5 افشان کمانمتر1,736,000
75سیم نایلون 0/50 * 2 کمانمتر27,050
76سیم نایلون 0/75 * 2 کمانمتر35,850
77سیم نایلون 1 * 2 کمانمتر
78سیم نایلون 1/5 * 2 کمانمتر
79سیم نایلون 2/5 * 2 کمانمتر
80سیم کیسه ای 0/50 * 2 کمانمتر28,150
81سیم کیسه ای 0/75 * 2 کمانمتر38,400
82سیم کیسه ای 1 * 2 کمانمتر49,000
83سیم کیسه ای 1/5 * 2 کمانمتر67,850
84کابل جوش 25 (12) کمان
متر534,500
85کابل جوش 35 (14) کمان
متر736,500
86کابل جوش 50 (16) کمان
متر1,045,000
87کابل جوش 70 (18) کمان
متر1,467,000
88کابل 1/5 * 2 مفتول کمانمتر88,800
89کابل 2/5 * 2 مفتول کمانمتر124,100
90کابل 4 * 2 مفتول کمانمتر183,000
91کابل 6 * 2 مفتول کمانمتر278,600
92کابل 10 * 2 مفتول کمانمتر444,500
93کابل 16 + 25 + 3 مفتول کمانمتر
94کابل 16 + 35 + 3 مفتول کمانمتر
95کابل 1/5 * 4 مفتول کمانمتر151,000
96کابل 2/5 * 4 مفتول کمانمتر223,300
97کابل 4 * 4 مفتول کمانمتر347,000
98کابل 6 * 4 مفتول کمانمتر526,000
99کابل 10 * 4 مفتول کمانمتر847,400
100کابل 16 * 4 مفتول کمانمتر1,363,000
101کابل 1 زوج 05 هوایی کمانمتر10,600
102کابل 2 زوج 05 هوایی کمانمتر20,850
103کابل 4 زوج 05 هوایی کمانمتر
104کابل 6 زوج 05 هوایی کمانمتر
105کابل 2 زوج 06 هوایی کمانمتر36,850
106کابل 4 زوج 06 هوایی کمانمتر65,300
107کابل 6 زوج 06 هوایی کمانمتر92,800
108کابل 10 زوج 06 هوایی کمانمتر151,400
109کابل 20 زوج 06 هوایی کمانمتر298,500
110کابل 2 زوج 06 زمینی کمانمتر37,750
111کابل 4 زوج 06 زمینی کمانمتر66,300
112کابل 6 زوج 06 زمینی کمانمتر93,800
113کابل 10 زوج 06 زمینی کمانمتر150,400
114کابل آنتن کمان
متر57,700
115کابل آر جی 59 کمان
متر52,850
116کابل آرجی ترکیبی کمان
متر77,600
117CAT 6 کمانمتر86,600
1181/5*2 اعلام حریقمتر199,700

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل کمان

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل کمان کلیک کنید