لیست قیمت سیم و کابل کمان

لیست قیمت سیم و کابل کمان

آخرین به روز رسانی : 1401/07/11

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم 0/50 * 1 افشان کمانمتر21300
2سیم 0/75 * 1 افشان کمانمتر29500
3سیم 1 * 1 افشان کمانمتر37000
4سیم 1/5 * 1 افشان کمانمتر48900
5سیم 2/5 * 1 افشان کمانمتر75300
6سیم 4 * 1 افشان کمانمتر124200
7سیم 6 * 1 افشان کمانمتر189500
8سیم 10 * 1 افشان کمانمتر325000
9سیم 16 * 1 افشان کمانمتر505000
10سیم 25 * 1 افشان کمانمتر780500
11سیم 35 * 1 افشان کمانمتر1100000
12سیم 50 * 1 افشان کمانمتر1575000
13سیم 1/5 * 1 ارت کمانمتر50200
14سیم 2/5 * 1 ارت کمانمتر76500
15سیم 4 * 1 ارت کمانمتر126700
16سیم 6 * 1 ارت کمانمتر192000
17سیم 10 * 1 ارت کمانمتر327500
18سیم 16 * 1 ارت کمانمتر508300
19سیم 25 * 1 ارت کمانمتر785600
20سیم 35 * 1 ارت کمانمتر1107000
20سیم 50 * 1 ارت کمانمتر1591000
21سیم 1 مفتول کمانمتر35100
22سیم 1/5 * 1 مفتول کمانمتر52700
23سیم 2/5 * 1 مفتول کمانمتر85300
24سیم 4 مفتول کمانمتر
25سیم 6 مفتول کمانمتر192600
26سیم 10 مفتول کمانمتر322500
27کابل کولری 1 * 4 کمانمتر134000
28کابل کولری 1/5 * 4 کمانمتر250000
29کابل کولری 1/5 * 5 کمانمتر321000
30کابل 0/5 * 2 افشان کمانمتر52700
31کابل 0/75 * 2 کمانمتر77800
32کابل 1 * 2 افشان کمانمتر95400
33کابل 1/5 * 2 افشان کمانمتر126700
34کابل 2/5 * 2 کمانمتر204000
35کابل 4 * 2 افشان کمانمتر312000
36کابل 6 * 2 افشان کمانمتر443000
37کابل 10 * 2 افشان کمانمتر758000
37کابل 0/5 * 3 کمانمتر74000
38کابل 0/75 * 3 کمانمتر108000
39کابل 1 * 3 افشان کمانمتر131100
40کابل 1/5 * 3 افشان کمانمتر178200
41کابل 2/5 * 3 افشان کمانمتر286100
42کابل 4 * 3 افشان کمانمتر439200
43کابل 6 * 3 افشان کمانمتر638800
44کابل 10 * 3 افشان کمانمتر1068000
45کابل 16 * 3 افشان کمانمتر1664000
46کابل 25 * 3 افشان کمانمتر2572000
47کابل 35 * 3 افشان کمانمتر3561000
48کابل 50 * 3 افشان کمانمتر5082000
49کابل 70 * 3 افشان کمانمتر7272000
50کابل 16 + 25 * 3 افشان کمانمتر3117000
51کابل 16 + 35 * 3 افشان کمانمتر4107000
52کابل 25 + 50 * 3 افشان کمانمتر5900000
53کابل 35 + 70 * 3 افشان کمانمتر8420000
53کابل 50 + 95 * 3 افشان کمانمتر11500000
54کابل شیلد 1/5 * 2 کمانمتر172000
55کابل شیلد 2/5 * 2 کمانمتر
56کابل شیلد 1/5 * 3 کمانمتر234700
57کابل شیلد 2/5 * 3 کمانمتر
58کابل شیلد 1/5 * 4 کمانمتر297000
59کابل 0/5 * 4 افشان کمانمتر103000
60کابل 0/75 * 4 کمانمتر139300
61کابل 1 * 4 افشان کمانمتر171300
62کابل 1/5 * 4 افشان کمانمتر232200
63کابل 2/5 * 4 افشان کمانمتر369000
64کابل 4 * 4 افشان کمانمتر583500
65کابل 6 * 4 افشان کمانمتر830800
66کابل 10 * 4 افشان کمانمتر1392000
67کابل 16 * 4 افشان کمانمتر2157000
68کابل 1 * 5 افشان کمانمتر218400
69کابل 1/5 * 5 افشان کمانمتر300500
70کابل 2/5 * 5 افشان کمانمتر480500
71کابل 4 * 5 افشان کمانمتر735000
72کابل 6 * 5 افشان کمانمتر1062000
73کابل 10 * 5 افشان کمانمتر1815000
74کابل 16 *5 افشان کمانمتر2757000
75سیم نایلون 0/5 * 2 کمانمتر45200
76سیم نایلون 0/75 * 2 کمانمتر59600
77سیم نایلون 1 * 2 کمانمتر
78سیم نایلون 1/5 * 2 کمانمتر
79سیم نایلون 2/5 * 2 کمانمتر
80سیم کیسه ای 0/5 * 2 کمانمتر47700
81سیم کیسه ای 0/75 * 2 کمانمتر65300
82سیم کیسه ای 1 * 2 کمانمتر84100
83سیم کیسه ای 1/5 * 2 کمانمتر117300
84کابل جوش 25 (12) کمانمتر888000
85کابل جوش 35 (14) کمانمتر1237000
86کابل جوش 50 (16) کمانمتر1744000
87کابل جوش 70 (18) کمانمتر2465000
88کابل 1/5 * 2 مفتول کمانمتر140500
89کابل 2/5 * 2 مفتول کمانمتر213300
90کابل 4 * 2 مفتول کمانمتر311200
91کابل 6 * 2 مفتول کمانمتر446800
92کابل 10 * 2 مفتول کمانمتر751700
93کابل 16 + 25 + 3 مفتول کمانمتر
94کابل 16 + 35 + 3 مفتول کمانمتر
95کابل 1/5 * 4 مفتول کمانمتر252200
96کابل 2/5 * 4 مفتول کمانمتر381500
97کابل 4 * 4 مفتول کمانمتر582300
98کابل 6 * 4 مفتول کمانمتر887000
99کابل 10 * 4 مفتول کمانمتر1433000
100کابل 16 * 4 مفتول کمانمتر2350000
101کابل 1 زوج 05 هوایی کمانمتر17580
102کابل 2 زوج 05 هوایی کمانمتر33900
103کابل 4 زوج 05 هوایی کمانمتر
104کابل 6 زوج 05 هوایی کمانمتر
105کابل 2 زوج 06 هوایی کمانمتر61500
106کابل 4 زوج 06 هوایی کمانمتر110400
107کابل 6 زوج 06 هوایی کمانمتر156900
108کابل 10 زوج 06 هوایی کمانمتر256000
109کابل 20 زوج 06 هوایی کمانمتر507600
110کابل 2 زوج 06 زمینی کمانمتر60860
111کابل 4 زوج 06 زمینی کمانمتر109800
112کابل 6 زوج 06 زمینی کمانمتر155600
113کابل 10 زوج 06 زمینی کمانمتر251600
114کابل آنتن کمانمتر95400
115کابل آر جی 59 کمانمتر84100
116کابل آرجی ترکیبی کمانمتر139000
117CAT 6 کمانمتر132000
1181/5*2 اعلام حریقمتر280000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram