لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روزرسانی : 1399/06/24

ردیفشرح کالا( مشخصات)کلاف (ریال)قرقره (ریال)برش (ریال)
1کابل هوایی 0/6 * 2 * 1 کرمان کاویان34,80034,80036,000
2کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 کرمان کاویان51,50051,50053,400
3کابل هوایی 0/6 * 2 * 3 کرمان کاویان72,00072,00074,400
4کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 کرمان کاویان92,40092,40095,400
5کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 کرمان کاویان125,000125,000129,000
6کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 کرمان کاویان198,000198,000205,000
7کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 کرمان کاویان283,000283,000290,000
8کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 کرمان کاویان376,000376,000389,000
9کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 کرمان کاویان484,000484,000499,000
10کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 کرمان کاویان548,000548,000564,000
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 کرمان کاویان736,000736,000758,000
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 کرمان کاویان917,000917,000944,000
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 60 کرمان کاویان1,097,0001,097,0001,131,000
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 100 کرمان کاویان1,910,0001,910,0001,970,000
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 200 کرمان کاویان3,435,0003,435,0003,538,000
16کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 کرمان کاویان45,00045,00046,800
17کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 کرمان کاویان72,00072,00074,400
18کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 کرمان کاویان99,00099,000102,000
19کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 کرمان کاویان155,000155,000160,000
20کابل هوایی 0/5 * 2 * 15 کرمان کاویان215,000215,000222,000
21کابل هوایی 0/5 * 2 * 16 کرمان کاویان240,000240,000246,000
22کابل هوایی 0/5 * 2 * 20 کرمان کاویان271,000271,000281,000
23کابل هوایی 0/5 * 2 * 25 کرمان کاویان348,000348,000360,000
24کابل هوایی 0/5 * 2 * 32 کرمان کاویان437,000437,000450,000
25کابل هوایی 0/5 * 2 * 40 کرمان کاویان485,000485,000500,000
26کابل هوایی 0/5 * 2 * 45 کرمان کاویان594,000594,000612,000
27کابل هوایی 0/5 * 2 * 50 کرمان کاویان648,000648,000668,000
28کابل هوایی 0/5 * 2 * 100 کرمان کاویان1,290,0001,290,0001,320,000
29کابل هوایی 0/5 * 2 * 200 کرمان کاویان2,474,0002,474,0002,546,000
30کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 کرمان کاویان126,000131,000
31کابل هوایی 0/4 * 2 * 15 کرمان کاویان160,000165,000
32کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 کرمان کاویان215,000222,000
33کابل هوایی 0/4 * 2 * 25 کرمان کاویان257,000266,000
34کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 کرمان کاویان299,000309,000
35کابل هوایی 0/4 * 2 * 40 کرمان کاویان378,000391,000
36کابل هوایی 0/4 * 2 * 45 کرمان کاویان425,000439,000
37کابل هوایی 0/4 * 2 * 50 کرمان کاویان468,000482,000
38کابل هوایی 0/4 * 2 * 60 کرمان کاویان580,000597,000
39کابل هوایی 0/4 * 2 * 100 کرمان کاویان883,000909,000
40کابل هوایی 0/4 * 2 * 200 کرمان کاویان1,682,0001,729,000
41کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 کرمان کاویان59,40061,300
42کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 کرمان کاویان92,40095,400
43کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 کرمان کاویان128,000133,000
44کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 کرمان کاویان203,000209,000
45کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 کرمان کاویان312,000321,000
46کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 کرمان کاویان400,000410,000
47کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 کرمان کاویان494,000510,00
48کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 کرمان کاویان591,000601,000
49کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 کرمان کاویان783,000808,000
50کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 کرمان کاویان967,000996,000
51کابل زمینی 0/6 * 2 * 100 کرمان کاویان1,922,0001,981,000
52کابل زمینی 0/6 * 2 * 150 کرمان کاویان2,763,0002,847,000
53کابل زمینی 0/6 * 2 * 200 کرمان کاویان3,580,0003,688,000
ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت نقدیبرش (ریال)
1آنتن کرمان معمولی40,900تکی : 41,300
2آنتن کرمان صادراتی70,000تکی : 72,000
3آنتن صادراتی 100-5059,400تکی : 61,500
4آنتن صادراتی 50-2055,000تکی : 57,000
5RG59B/U93,700برش : 96,000
6RG58C/U85,800برش : 87,600
7مخابراتی 2/558,800
8مخابراتی 391,800
9RG 11/U312,000برش:302,000
10کواکسیال میکروفونی48,000برش
11RG6115,000برش : 320,000
12کرمان CAT573,100برش
13(400 متری) کابل میتی 4 رشته136,000برش: 140,000
14شیلد 1/5*2قرقره: 191,000برش: 197,000
15کابل دیتا 0.8*2*2قرقره: 125,000برش : 131,000
ردیفشرح کالا( مشخصات)متراژقیمت(ریال)
1کابل آیفونی 0/4 * 23000m15,100
2کابل آیفونی 0/4 * 42500m22,400
3کابل آیفونی 0/4 * 62000m31,200
4کابل آیفونی 0/4 * 81500m40,200
5کابل آیفونی 0/4 * 101500m46,800
6کابل آیفونی 0/4 * 121250m56,400
7کابل آیفونی 0/5 * 22500m19,000
8کابل آیفونی 0/5 * 42000m31,200
9کابل آیفونی 0/5 * 61500m43,700
10کابل آیفونی 0/5 * 81250m56,400
11کابل آیفونی 0/5 * 101250m66,700
12کابل آیفونی 0/5 * 121000m81,600

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان کلیک کنید