لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان (کرمان صادراتی)

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روزرسانی : 1399/07/08

ردیفشرح کالا( مشخصات)کلاف (ریال)قرقره (ریال)برش (ریال)
1کابل هوایی 0/6 * 2 * 1 کرمان کاویان37.00037.00038.500
2کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 کرمان کاویان54.70054.70056.500
3کابل هوایی 0/6 * 2 * 3 کرمان کاویان76.50076.50079.000
4کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 کرمان کاویان98.00098.000101.000
5کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 کرمان کاویان133.000133.000137.000
6کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 کرمان کاویان210.000210.000217.000
7کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 کرمان کاویان300.000300.000310.000
8کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 کرمان کاویان399.000399.000410.000
9کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 کرمان کاویان513.000513.000530.000
10کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 کرمان کاویان580.000580.000600.000
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 کرمان کاویان780.000780.000805.000
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 کرمان کاویان972.000972.0001.000.000
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 60 کرمان کاویان1.163.0001.163.0001.200.000
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 100 کرمان کاویان2.025.0002.025.0002.090.000
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 200 کرمان کاویان3.640.0003.640.0003.750.000
16کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 کرمان کاویان48.00048.00049.500
17کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 کرمان کاویان76.50076.50079.000
18کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 کرمان کاویان105.000105.000109.000
19کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 کرمان کاویان165.000165.000170.000
20کابل هوایی 0/5 * 2 * 15 کرمان کاویان228.000228.000235.000
21کابل هوایی 0/5 * 2 * 16 کرمان کاویان255.000255.000263.000
22کابل هوایی 0/5 * 2 * 20 کرمان کاویان288.000288.000297.000
23کابل هوایی 0/5 * 2 * 25 کرمان کاویان369.000369.000380.000
24کابل هوایی 0/5 * 2 * 32 کرمان کاویان464.000464.000478.000
25کابل هوایی 0/5 * 2 * 40 کرمان کاویان515.000515.000530.000
26کابل هوایی 0/5 * 2 * 45 کرمان کاویان630.000630.000650.000
27کابل هوایی 0/5 * 2 * 50 کرمان کاویان687.000687.000708.000
28کابل هوایی 0/5 * 2 * 100 کرمان کاویان1.368.0001.368.0001.410.000
29کابل هوایی 0/5 * 2 * 200 کرمان کاویان2.625.0002.625.0002.700.000
30کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 کرمان کاویان134.000134.000138.000
31کابل هوایی 0/4 * 2 * 15 کرمان کاویان170.000170.000175,000
32کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 کرمان کاویان228.000228.000235,000
33کابل هوایی 0/4 * 2 * 25 کرمان کاویان273.000273.000282.000
34کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 کرمان کاویان317.000317.000327.000
35کابل هوایی 0/4 * 2 * 40 کرمان کاویان400.000400.000412.000
36کابل هوایی 0/4 * 2 * 45 کرمان کاویان450.000450.000464.000
37کابل هوایی 0/4 * 2 * 50 کرمان کاویان496.000496.000510.000
38کابل هوایی 0/4 * 2 * 60 کرمان کاویان615.000615.000634.000
39کابل هوایی 0/4 * 2 * 100 کرمان کاویان936.000936.000964.000
40کابل هوایی 0/4 * 2 * 200 کرمان کاویان1.780.0001.780.0001.835.000
41کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 کرمان کاویان63.00063.00065.000
42کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 کرمان کاویان98.00098.000101.000
43کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 کرمان کاویان136.000136.000140.000
44کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 کرمان کاویان216.000216.000223.000
45کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 کرمان کاویان330.000330.000340.000
46کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 کرمان کاویان424.000424.000437.000
47کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 کرمان کاویان524.000524.000540.000
48کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 کرمان کاویان627.000627.000646.000
49کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 کرمان کاویان830.000830.000855.000
50کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 کرمان کاویان1.025.0001.025.0001.060.000
51کابل زمینی 0/6 * 2 * 100 کرمان کاویان2.040.0002.040.0002.100.000
52کابل زمینی 0/6 * 2 * 150 کرمان کاویان2.930.0002.930.0003.020.000
53کابل زمینی 0/6 * 2 * 200 کرمان کاویان3.800.0003.800.0003.920.000
ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت نقدیبرش (ریال)
1آنتن کرمان معمولی43.40043.500
2آنتن کرمان صادراتی74.30074.500
3آنتن صادراتی 100-50
4آنتن صادراتی 50-20
5RG59B/U100.000105.000
6RG58C/U91.00095.000
7مخابراتی 2/5c2v62.50065.000
8مخابراتی 3c2v97.500100.000
9RG 11/U330.000340.000
10کواکسیال میکروفونی51.00051.500
11RG6122.000126.000
12کرمان CAT577.50080.000
13(400 متری) کابل میتی 4 رشته
14شیلد 1/5*2203.000210.000
15کابل دیتا 0.8*2*2
ردیفشرح کالا( مشخصات)متراژقیمت(ریال)
1کابل آیفونی 0/4 * 23000m16.000
2کابل آیفونی 0/4 * 42500m23.800
3کابل آیفونی 0/4 * 62000m33.000
4کابل آیفونی 0/4 * 81500m42.600
5کابل آیفونی 0/4 * 101500m50.000
6کابل آیفونی 0/4 * 121250m60.000
7کابل آیفونی 0/5 * 22500m20.200
8کابل آیفونی 0/5 * 42000m33.000
9کابل آیفونی 0/5 * 61500m46.500
10کابل آیفونی 0/5 * 81250m60.000
11کابل آیفونی 0/5 * 101250m71.000
12کابل آیفونی 0/5 * 121000m86.500

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان کلیک کنید