لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان (کرمان صادراتی)

لیست قیمت سیم و کابل کرمان کاویان (کرمان صادراتی)

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)کلاف و قرقرهبرش (ریال)سبد خرید
1کابل هوایی 0/6 * 2 * 1 کرمان کاویان4830049800
2کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 کرمان کاویان7320075400
3کابل هوایی 0/6 * 2 * 3 کرمان کاویان10200105300
4کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 کرمان کاویان131000135000
5کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 کرمان کاویان180000185000
6کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 کرمان کاویان286000295000
7کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 کرمان کاویان404000416000
8کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 کرمان کاویان541000558000
9کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 کرمان کاویان690000710000
10کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 کرمان کاویان783000807000
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 کرمان کاویان1039001071000
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 کرمان کاویان1323001363000
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 60 کرمان کاویان15780001626000
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 100 کرمان کاویان27460002829000
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 200 کرمان کاویان49140005061000
16کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 کرمان کاویان6410066000
17کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 کرمان کاویان104000107000
18کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 کرمان کاویان142000146000
19کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 کرمان کاویان222000229000
20کابل هوایی 0/5 * 2 * 15 کرمان کاویان309000319000
21کابل هوایی 0/5 * 2 * 16 کرمان کاویان346000356000
22کابل هوایی 0/5 * 2 * 20 کرمان کاویان387000398000
23کابل هوایی 0/5 * 2 * 25 کرمان کاویان501000517000
24کابل هوایی 0/5 * 2 * 32 کرمان کاویان626000645000
25کابل هوایی 0/5 * 2 * 40 کرمان کاویان693000714000
26کابل هوایی 0/5 * 2 * 45 کرمان کاویان856000881000
27کابل هوایی 0/5 * 2 * 50 کرمان کاویان928000956000
28کابل هوایی 0/5 * 2 * 100 کرمان کاویان18470001903000
29کابل هوایی 0/5 * 2 * 200 کرمان کاویان35660003672000
30کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 کرمان کاویان182000187000
31کابل هوایی 0/4 * 2 * 15 کرمان کاویان228000235000
32کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 کرمان کاویان301000310000
33کابل هوایی 0/4 * 2 * 25 کرمان کاویان368000379000
34کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 کرمان کاویان430000442000
35کابل هوایی 0/4 * 2 * 40 کرمان کاویان545000562000
36کابل هوایی 0/4 * 2 * 45 کرمان کاویان608000627000
37کابل هوایی 0/4 * 2 * 50 کرمان کاویان680000700000
38کابل هوایی 0/4 * 2 * 60 کرمان کاویان832000857000
39کابل هوایی 0/4 * 2 * 100 کرمان کاویان12680001306000
40کابل هوایی 0/4 * 2 * 200 کرمان کاویان24280002500000
41کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 کرمان کاویان8540088000
42کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 کرمان کاویان133000137000
43کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 کرمان کاویان189000194000
44کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 کرمان کاویان294000303000
45کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 کرمان کاویان450000463000
46کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 کرمان کاویان582000600000
47کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 کرمان کاویان722000743000
48کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 کرمان کاویان871000897000
49کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 کرمان کاویان11440001178000
50کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 کرمان کاویان14210001464000
51کابل زمینی 0/6 * 2 * 100 کرمان کاویان28110002895000
52کابل زمینی 0/6 * 2 * 150 کرمان کاویان40760004199000
53کابل زمینی 0/6 * 2 * 200 کرمان کاویان52660005424000
54آنتن کرمان معمولی59000
55آنتن کرمان صادراتی101100
56آنتن صادراتی 100-5090000
57آنتن صادراتی 50-2082600
58RG59B/U135000
59RG58C/U122000
60مخابراتی 2/5c2v84000
61مخابراتی 3c2v133000
62RG 11/U460000
63کواکسیال میکروفونی70000
64RG6165000
65کرمان CAT5108000
66(400 متری) کابل میتی 4 رشته199000
67شیلد 1/5*2296000
68کابل دیتا 0.8*2*2175000
69کابل آیفونی 0/4 * 23000m21000
70کابل آیفونی 0/4 * 42500m32000
71کابل آیفونی 0/4 * 62000m44000
72کابل آیفونی 0/4 * 81500m56000
73کابل آیفونی 0/4 * 101500m68000
74کابل آیفونی 0/4 * 121250m80000
75کابل آیفونی 0/5 * 22500m27000
76کابل آیفونی 0/5 * 42000m44000
77کابل آیفونی 0/5 * 61500m62000
78کابل آیفونی 0/5 * 81250m79000
79کابل آیفونی 0/5 * 101250m96000
80کابل آیفونی 0/5 * 121000m116000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram