لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگادحلقه2550000
2سیم افشان 1 * 1 پاسارگادحلقه3250000
3سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگادحلقه4600000
4سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6900000
5سیم افشان 4 * 1 پاسارگادحلقه11500000
6سیم افشان 6 * 1 پاسارگادحلقه17200000
7سیم افشان 10 * 1 پاسارگادحلقه28800000
8سیم افشان 16 * 1 پاسارگادمتر460000
9سیم افشان 25 * 1 پاسارگادمتر700000
10سیم افشان 35 * 1 پاسارگادمتر970000
11سیم افشان 50 * 1 پاسارگادمتر1370000
12سیم افشان 70 * 1 پاسارگادمتر2000000
13سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگادحلقه4610000
14سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6910000
15سیم ارت 4 * 1 پاسارگادحلقه11520000
16سیم ارت 6 * 1 پاسارگادحلقه17300000
17سیم ارت 10 * 1 پاسارگادحلقه28900000
18سیم ارت 16 * 1 پاسارگادمتر465000
19سیم ارت 25 * 1 پاسارگادمتر707000
20سیم ارت 35 * 1 پاسارگادمتر980000
21سیم ارت 50 * 1 پاسارگادمتر1380000
22سیم ارت 70 * 1 پاسارگادمتر2020000
23سیم ارت 95 * 1 پاسارگادمتر2730000
24سیم ارت 120 * 1 پاسارگادمتر3450000
25سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگادحلقه3700000
26سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگادحلقه5400000
27سیم بند تخت 1*2 پاسارگادحلقه6800000
28سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگادحلقه9400000
29سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگادحلقه14600000
30سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگادحلقه6000000
31سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگادحلقه4440000
32سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6900000
33سیم مفتول 4 * 1 پاسارگادحلقه11300000
34سیم مفتول 6 * 1 پاسارگادحلقه17500000
35سیم مفتول 10 * 1 پاسارگادحلقه28900000
36سیم مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر470000
37سیم مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر750000
38سیم مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر1020000
39کابل مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر490000
40کابل مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر790000
41کابل مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر1050000
42کابل مفتول 50 * 1 پاسارگادمتر1530000
43کابل مفتول 70 * 1 پاسارگادمتر2140000
44کابل مفتول 95 * 1 پاسارگادمتر3030000
45کابل مفتول 120 * 1 پاسارگادمتر3800000
46کابل مفتول 240 * 1 پاسارگادمتر7500000
47کابل مفتول 300 * 1 پاسارگادمتر9700000
48کابل کولری 1*4 پاسارگادحلقه14000000
49کابل کولری 1/5*4 پاسارگادحلقه20600000
50کابل کولری 1/5*5 پاسارگادحلقه25600000
51کابل افشان 95*1 پاسارگادمتر2750000
52کابل افشان 120*1 پاسارگادمتر3600000
53کابل افشان 150*1 پاسارگادمتر4200000
54کابل افشان 185*1 پاسارگادمتر5200000
55کابل افشان 240*1 پاسارگادمتر7000000
56کابل افشان 300*1 پاسارگادمتر8900000
57کابل افشان 0/75*2 پاسارگادمتر70000
58کابل افشان 1*2 پاسارگادمتر86000
59کابل افشان 1/5*2 پاسارگادمتر120000
60کابل افشان 2/5*2 پاسارگادمتر193000
61کابل افشان 4*2 پاسارگادمتر288000
62کابل افشان 6*2 پاسارگادمتر405000
63کابل افشان 10*2 پاسارگادمتر690000
64کابل افشان 16*2 پاسارگادمتر1120000
65کابل افشان 0/75*3 پاسارگادمتر98000
66کابل افشان 1*3 پاسارگادمتر120000
67کابل افشان 1/5*3 پاسارگادمتر170000
68کابل افشان 2/5*3 پاسارگادمتر273000
69کابل افشان 4*3 پاسارگادمتر405000
70کابل افشان 6*3 پاسارگادمتر585000
71کابل افشان 10*3 پاسارگادمتر1010000
72کابل افشان 16*3 پاسارگادمتر1560000
73کابل افشان 25*3 پاسارگادمتر2320000
74کابل افشان 16+25*3 پاسارگادمتر2800000
75کابل افشان 35*3 پاسارگادمتر3200000
76کابل افشان 16+35*3 پاسارگادمتر3700000
77کابل افشان 50*3 پاسارگادمتر4500000
78کابل افشان 25+50*3 پاسارگادمتر5200000
79کابل افشان 70*3 پاسارگادمتر6400000
80کابل افشان 35+70*3 پاسارگادمتر7400000
81کابل افشان 95*3 پاسارگادمتر8400000
82کابل افشان 50+95*3 پاسارگادمتر10200000
83کابل افشان 0/75*4 پاسارگادمتر124000
84کابل افشان 1*4 پاسارگادمتر150000
85کابل افشان 1/5*4 پاسارگادمتر225000
86کابل افشان 2/5*4 پاسارگادمتر355000
87کابل افشان 4*4 پاسارگادمتر530000
88کابل افشان 6*4 پاسارگادمتر760000
89کابل افشان 10*4 پاسارگادمتر1300000
90کابل افشان 16*4 پاسارگادمتر2000000
91کابل افشان 25*4 پاسارگادمتر3150000
92کابل افشان 35*4 پاسارگادمتر4350000
93کابل افشان 1*5 پاسارگادمتر190000
94کابل افشان 1/5*5 پاسارگادمتر280000
95کابل افشان 2/5*5 پاسارگادمتر444000
96کابل افشان 4*5 پاسارگادمتر655000
97کابل افشان 6*5 پاسارگادمتر955000
98کابل افشان 10*5 پاسارگادمتر1620000
99کابل افشان 16*5 پاسارگادمتر2500000
100کابل افشان 25*5 پاسارگادمتر4100000
101کابل افشان 35*5 پاسارگادمتر5600000
102کابل افشان 1/5*7 پاسارگادمتر380000
103کابل افشان 2/5*7 پاسارگادمتر620000
104کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگادمتر150000
105کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگادمتر220000
106کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگادمتر300000
107کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگادمتر460000
108کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگادمتر730000
109کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگادمتر1130000
110کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگادمتر195000
111کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگادمتر305000
112کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگادمتر418000
113کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگادمتر644000
114کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگادمتر1055000
115کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگادمتر
116کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگادمتر2910000
117کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگادمتر3760000
118کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگادمتر246000
119کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگادمتر383000
120کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگادمتر540000
121کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگادمتر840000
122کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگادمتر1340000
123کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگادمتر2100000
124کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگادمتر3260000
124کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگادمتر
125کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگادمتر475000
126کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگادمتر690000
127کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگادمتر1030000
128کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگادمتر1710000
129کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگادمتر2640000
130کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگادمتر4100000
130کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگادمتر5550000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram