سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/09/09

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

لیست سیم و کابل پاسارگاد آپدیت نمی‌شود

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگادحلقه-
2سیم افشان 1 * 1 پاسارگادحلقه-
3سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگادحلقه-
4سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگادحلقه-
5سیم افشان 4 * 1 پاسارگادحلقه-
6سیم افشان 6 * 1 پاسارگادحلقه-
7سیم افشان 10 * 1 پاسارگادحلقه-
8سیم افشان 16 * 1 پاسارگادمتر-
9سیم افشان 25 * 1 پاسارگادمتر-
10سیم افشان 35 * 1 پاسارگادمتر-
11سیم افشان 50 * 1 پاسارگادمتر-
12سیم افشان 70 * 1 پاسارگادمتر-
13سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگادحلقه-
14سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگادحلقه-
15سیم ارت 4 * 1 پاسارگادحلقه-
16سیم ارت 6 * 1 پاسارگادحلقه-
17سیم ارت 10 * 1 پاسارگادحلقه-
18سیم ارت 16 * 1 پاسارگادمتر-
19سیم ارت 25 * 1 پاسارگادمتر-
20سیم ارت 35 * 1 پاسارگادمتر-
21سیم ارت 50 * 1 پاسارگادمتر-
22سیم ارت 70 * 1 پاسارگادمتر-
23سیم ارت 95 * 1 پاسارگادمتر-
24سیم ارت 120 * 1 پاسارگادمتر-
25سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگادحلقه-
26سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگادحلقه-
27سیم بند تخت 1*2 پاسارگادحلقه-
28سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگادحلقه-
29سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگادحلقه-
30سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگادحلقه-
31سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگادحلقه-
32سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگادحلقه-
33سیم مفتول 4 * 1 پاسارگادحلقه-
34سیم مفتول 6 * 1 پاسارگادحلقه-
35سیم مفتول 10 * 1 پاسارگادحلقه-
36سیم مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر-
37سیم مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر-
38سیم مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر-
39کابل مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر-
40کابل مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر-
41کابل مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر-
42کابل مفتول 50 * 1 پاسارگادمتر-
43کابل مفتول 70 * 1 پاسارگادمتر-
44کابل مفتول 95 * 1 پاسارگادمتر-
45کابل مفتول 120 * 1 پاسارگادمتر-
46کابل مفتول 240 * 1 پاسارگادمتر-
47کابل مفتول 300 * 1 پاسارگادمتر-
48کابل کولری 1*4 پاسارگادحلقه-
49کابل کولری 1/5*4 پاسارگادحلقه-
50کابل کولری 1/5*5 پاسارگادحلقه-
51کابل افشان 95*1 پاسارگادمتر-
52کابل افشان 120*1 پاسارگادمتر-
53کابل افشان 150*1 پاسارگادمتر-
54کابل افشان 185*1 پاسارگادمتر-
55کابل افشان 240*1 پاسارگادمتر-
56کابل افشان 300*1 پاسارگادمتر-
57کابل افشان 0/75*2 پاسارگادمتر-
58کابل افشان 1*2 پاسارگادمتر-
59کابل افشان 1/5*2 پاسارگادمتر-
60کابل افشان 2/5*2 پاسارگادمتر-
61کابل افشان 4*2 پاسارگادمتر-
62کابل افشان 6*2 پاسارگادمتر-
63کابل افشان 10*2 پاسارگادمتر-
64کابل افشان 16*2 پاسارگادمتر-
65کابل افشان 0/75*3 پاسارگادمتر-
66کابل افشان 1*3 پاسارگادمتر-
67کابل افشان 1/5*3 پاسارگادمتر-
68کابل افشان 2/5*3 پاسارگادمتر-
69کابل افشان 4*3 پاسارگادمتر-
70کابل افشان 6*3 پاسارگادمتر-
71کابل افشان 10*3 پاسارگادمتر-
72کابل افشان 16*3 پاسارگادمتر-
73کابل افشان 25*3 پاسارگادمتر-
74کابل افشان 16+25*3 پاسارگادمتر-
75کابل افشان 35*3 پاسارگادمتر-
76کابل افشان 16+35*3 پاسارگادمتر-
77کابل افشان 50*3 پاسارگادمتر-
78کابل افشان 25+50*3 پاسارگادمتر-
79کابل افشان 70*3 پاسارگادمتر-
80کابل افشان 35+70*3 پاسارگادمتر-
81کابل افشان 95*3 پاسارگادمتر-
82کابل افشان 50+95*3 پاسارگادمتر-
83کابل افشان 0/75*4 پاسارگادمتر-
84کابل افشان 1*4 پاسارگادمتر-
85کابل افشان 1/5*4 پاسارگادمتر-
86کابل افشان 2/5*4 پاسارگادمتر-
87کابل افشان 4*4 پاسارگادمتر-
88کابل افشان 6*4 پاسارگادمتر-
89کابل افشان 10*4 پاسارگادمتر-
90کابل افشان 16*4 پاسارگادمتر-
91کابل افشان 25*4 پاسارگادمتر-
92کابل افشان 35*4 پاسارگادمتر-
93کابل افشان 1*5 پاسارگادمتر-
94کابل افشان 1/5*5 پاسارگادمتر-
95کابل افشان 2/5*5 پاسارگادمتر-
96کابل افشان 4*5 پاسارگادمتر-
97کابل افشان 6*5 پاسارگادمتر-
98کابل افشان 10*5 پاسارگادمتر-
99کابل افشان 16*5 پاسارگادمتر-
100کابل افشان 25*5 پاسارگادمتر-
101کابل افشان 35*5 پاسارگادمتر-
102کابل افشان 1/5*7 پاسارگادمتر-
103کابل افشان 2/5*7 پاسارگادمتر-
104کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگادمتر-
105کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگادمتر-
106کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگادمتر-
107کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگادمتر-
108کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگادمتر-
109کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگادمتر-
110کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگادمتر-
111کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگادمتر-
112کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگادمتر-
113کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگادمتر-
114کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگادمتر-
115کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگادمتر-
116کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگادمتر-
117کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگادمتر-
118کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگادمتر-
119کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگادمتر-
120کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگادمتر-
121کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگادمتر-
122کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگادمتر-
123کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگادمتر-
124کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگادمتر-
124کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگادمتر-
125کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگادمتر-
126کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگادمتر-
127کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگادمتر-
128کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگادمتر-
129کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگادمتر-
130کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگادمتر-
130کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگادمتر-

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من