سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

لیست سیم و کابل پاسارگاد آپدیت نمی‌شود
لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگادحلقه-
2سیم افشان 1 * 1 پاسارگادحلقه-
3سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگادحلقه-
4سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگادحلقه-
5سیم افشان 4 * 1 پاسارگادحلقه-
6سیم افشان 6 * 1 پاسارگادحلقه-
7سیم افشان 10 * 1 پاسارگادحلقه-
8سیم افشان 16 * 1 پاسارگادمتر-
9سیم افشان 25 * 1 پاسارگادمتر-
10سیم افشان 35 * 1 پاسارگادمتر-
11سیم افشان 50 * 1 پاسارگادمتر-
12سیم افشان 70 * 1 پاسارگادمتر-
13سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگادحلقه-
14سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگادحلقه-
15سیم ارت 4 * 1 پاسارگادحلقه-
16سیم ارت 6 * 1 پاسارگادحلقه-
17سیم ارت 10 * 1 پاسارگادحلقه-
18سیم ارت 16 * 1 پاسارگادمتر-
19سیم ارت 25 * 1 پاسارگادمتر-
20سیم ارت 35 * 1 پاسارگادمتر-
21سیم ارت 50 * 1 پاسارگادمتر-
22سیم ارت 70 * 1 پاسارگادمتر-
23سیم ارت 95 * 1 پاسارگادمتر-
24سیم ارت 120 * 1 پاسارگادمتر-
25سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگادحلقه-
26سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگادحلقه-
27سیم بند تخت 1*2 پاسارگادحلقه-
28سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگادحلقه-
29سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگادحلقه-
30سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگادحلقه-
31سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگادحلقه-
32سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگادحلقه-
33سیم مفتول 4 * 1 پاسارگادحلقه-
34سیم مفتول 6 * 1 پاسارگادحلقه-
35سیم مفتول 10 * 1 پاسارگادحلقه-
36سیم مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر-
37سیم مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر-
38سیم مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر-
39کابل مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر-
40کابل مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر-
41کابل مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر-
42کابل مفتول 50 * 1 پاسارگادمتر-
43کابل مفتول 70 * 1 پاسارگادمتر-
44کابل مفتول 95 * 1 پاسارگادمتر-
45کابل مفتول 120 * 1 پاسارگادمتر-
46کابل مفتول 240 * 1 پاسارگادمتر-
47کابل مفتول 300 * 1 پاسارگادمتر-
48کابل کولری 1*4 پاسارگادحلقه-
49کابل کولری 1/5*4 پاسارگادحلقه-
50کابل کولری 1/5*5 پاسارگادحلقه-
51کابل افشان 95*1 پاسارگادمتر-
52کابل افشان 120*1 پاسارگادمتر-
53کابل افشان 150*1 پاسارگادمتر-
54کابل افشان 185*1 پاسارگادمتر-
55کابل افشان 240*1 پاسارگادمتر-
56کابل افشان 300*1 پاسارگادمتر-
57کابل افشان 0/75*2 پاسارگادمتر-
58کابل افشان 1*2 پاسارگادمتر-
59کابل افشان 1/5*2 پاسارگادمتر-
60کابل افشان 2/5*2 پاسارگادمتر-
61کابل افشان 4*2 پاسارگادمتر-
62کابل افشان 6*2 پاسارگادمتر-
63کابل افشان 10*2 پاسارگادمتر-
64کابل افشان 16*2 پاسارگادمتر-
65کابل افشان 0/75*3 پاسارگادمتر-
66کابل افشان 1*3 پاسارگادمتر-
67کابل افشان 1/5*3 پاسارگادمتر-
68کابل افشان 2/5*3 پاسارگادمتر-
69کابل افشان 4*3 پاسارگادمتر-
70کابل افشان 6*3 پاسارگادمتر-
71کابل افشان 10*3 پاسارگادمتر-
72کابل افشان 16*3 پاسارگادمتر-
73کابل افشان 25*3 پاسارگادمتر-
74کابل افشان 16+25*3 پاسارگادمتر-
75کابل افشان 35*3 پاسارگادمتر-
76کابل افشان 16+35*3 پاسارگادمتر-
77کابل افشان 50*3 پاسارگادمتر-
78کابل افشان 25+50*3 پاسارگادمتر-
79کابل افشان 70*3 پاسارگادمتر-
80کابل افشان 35+70*3 پاسارگادمتر-
81کابل افشان 95*3 پاسارگادمتر-
82کابل افشان 50+95*3 پاسارگادمتر-
83کابل افشان 0/75*4 پاسارگادمتر-
84کابل افشان 1*4 پاسارگادمتر-
85کابل افشان 1/5*4 پاسارگادمتر-
86کابل افشان 2/5*4 پاسارگادمتر-
87کابل افشان 4*4 پاسارگادمتر-
88کابل افشان 6*4 پاسارگادمتر-
89کابل افشان 10*4 پاسارگادمتر-
90کابل افشان 16*4 پاسارگادمتر-
91کابل افشان 25*4 پاسارگادمتر-
92کابل افشان 35*4 پاسارگادمتر-
93کابل افشان 1*5 پاسارگادمتر-
94کابل افشان 1/5*5 پاسارگادمتر-
95کابل افشان 2/5*5 پاسارگادمتر-
96کابل افشان 4*5 پاسارگادمتر-
97کابل افشان 6*5 پاسارگادمتر-
98کابل افشان 10*5 پاسارگادمتر-
99کابل افشان 16*5 پاسارگادمتر-
100کابل افشان 25*5 پاسارگادمتر-
101کابل افشان 35*5 پاسارگادمتر-
102کابل افشان 1/5*7 پاسارگادمتر-
103کابل افشان 2/5*7 پاسارگادمتر-
104کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگادمتر-
105کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگادمتر-
106کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگادمتر-
107کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگادمتر-
108کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگادمتر-
109کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگادمتر-
110کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگادمتر-
111کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگادمتر-
112کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگادمتر-
113کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگادمتر-
114کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگادمتر-
115کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگادمتر-
116کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگادمتر-
117کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگادمتر-
118کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگادمتر-
119کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگادمتر-
120کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگادمتر-
121کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگادمتر-
122کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگادمتر-
123کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگادمتر-
124کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگادمتر-
124کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگادمتر-
125کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگادمتر-
126کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگادمتر-
127کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگادمتر-
128کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگادمتر-
129کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگادمتر-
130کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگادمتر-
130کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگادمتر-

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من