لیست قیمت سیم و کابل همدان

لیست قیمت سیم و کابل همدان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/04

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت بسته 100 متری
رنگی(ریال)
قیمت بسته 100 متریارت(ریال)
1سیم افشان 1*1 همدان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2سیم افشان 1/5*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
3سیم افشان 2/5*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
4سیم افشان 4*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
5سیم افشان 6*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
6سیم افشان 10*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
7سیم افشان 16*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
8سیم افشان 25*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
9سیم افشان 35*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
10سیم افشان 50*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت  (کلاف) ریالقیمت (قرقره) ریال
1سیم نایلون سفید 0/75*2 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
2کابل شبکه CAT6 UTP همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
3کابل آنتن رنگی 4/5C2V همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
4کابل افشان گرد 1*2 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
5کابل افشان گرد 1/5*2 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
6کابل افشان گرد 2/5*2 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
7کابل افشان گرد 4*2 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
8کابل افشان گرد 6*2 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
9کابل افشان گرد 1*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
10کابل افشان گرد 1/5*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
11کابل افشان گرد 2/5*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
12کابل افشان گرد 4*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
13کابل افشان گرد 6*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
14کابل افشان گرد 1*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
15کابل افشان گرد 1/5*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
16کابل افشان گرد 2/5*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
17کابل افشان گرد 4*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
18کابل افشان گرد 6*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
19کابل افشان گرد 10*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
20کابل افشان گرد 16*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
21کابل افشان گرد 1/5*5 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
22کابل افشان گرد 2/5*5 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
23کابل افشان گرد 4*5 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
24کابل افشان گرد 6*5 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
25کابل افشان گرد 10*5 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
26کابل افشان گرد 16*5 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
27کابل افشان گرد 16+25*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
28کابل افشان گرد 16+35*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
29کابل افشان گرد 25+50*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
30کابل افشان گرد 35+70*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
31کابل خشک 120*1 همدان
تماس بگیرید تماس بگیرید
32کابل خشک 240*1 همدان
تماس بگیرید تماس بگیرید
33کابل خشک 300*1 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
34کابل خشک 16+25*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
35کابل خشک 16+35*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
36کابل خشک 25+50*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
37کابل خشک 35+70*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
38کابل خشک 50+95*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
39کابل خشک 70+120*3 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
40کابل خشک تک لا 10*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
41کابل خشک 16*4 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
42کابل افشان شیلد دار 1/5*2 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
43کابل تلفن طوسی دو زوجی 0/6 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
44کابل تلفن طوسی چهار زوجی 0/6 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید
45کابل تلفن طوسی شش زوجی 0/6 همدان
تماس بگیریدتماس بگیرید

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل همدان

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل همدان کلیک کنید