آخرین به روز رسانی : 1400/07/26

ردیف شرح کالا( مشخصات) قیمت بسته 100 متری
رنگی(ریال)
قیمت بسته 100 متریارت(ریال)
1 سیم افشان 1*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
2 سیم افشان 1/5*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
3 سیم افشان 2/5*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
4 سیم افشان 4*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
5 سیم افشان 6*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
6 سیم افشان 10*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
7 سیم افشان 16*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
8 سیم افشان 25*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
9 سیم افشان 35*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
10 سیم افشان 50*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
ردیف شرح کالا( مشخصات) قیمت  (کلاف) ریال قیمت (قرقره) ریال
1 سیم نایلون سفید 0/75*2 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
2 کابل شبکه CAT6 UTP همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
3 کابل آنتن رنگی 4/5C2V همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
4 کابل افشان گرد 1*2 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
5 کابل افشان گرد 1/5*2 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
6 کابل افشان گرد 2/5*2 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
7 کابل افشان گرد 4*2 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
8 کابل افشان گرد 6*2 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
9 کابل افشان گرد 1*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
10 کابل افشان گرد 1/5*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
11 کابل افشان گرد 2/5*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
12 کابل افشان گرد 4*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
13 کابل افشان گرد 6*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
14 کابل افشان گرد 1*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
15 کابل افشان گرد 1/5*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
16 کابل افشان گرد 2/5*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
17 کابل افشان گرد 4*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
18 کابل افشان گرد 6*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
19 کابل افشان گرد 10*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
20 کابل افشان گرد 16*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
21 کابل افشان گرد 1/5*5 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
22 کابل افشان گرد 2/5*5 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
23 کابل افشان گرد 4*5 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
24 کابل افشان گرد 6*5 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
25 کابل افشان گرد 10*5 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
26 کابل افشان گرد 16*5 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
27 کابل افشان گرد 16+25*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
28 کابل افشان گرد 16+35*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
29 کابل افشان گرد 25+50*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
30 کابل افشان گرد 35+70*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
31 کابل خشک 120*1 همدان تماس بگیرید  تماس بگیرید
32 کابل خشک 240*1 همدان تماس بگیرید  تماس بگیرید
33 کابل خشک 300*1 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
34 کابل خشک 16+25*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
35 کابل خشک 16+35*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
36 کابل خشک 25+50*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
37 کابل خشک 35+70*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
38 کابل خشک 50+95*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
39 کابل خشک 70+120*3 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
40 کابل خشک تک لا 10*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
41 کابل خشک 16*4 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
42 کابل افشان شیلد دار 1/5*2 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
43 کابل تلفن طوسی دو زوجی 0/6 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
44 کابل تلفن طوسی چهار زوجی 0/6 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید
45 کابل تلفن طوسی شش زوجی 0/6 همدان تماس بگیرید تماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top