آخرین به روز رسانی : 1399/10/30

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت بسته 100 متری
رنگی(ریال)
قیمت بسته 100 متریارت(ریال)
1سیم افشان 1*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
2سیم افشان 1/5*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
3سیم افشان 2/5*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
4سیم افشان 4*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
5سیم افشان 6*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
6سیم افشان 10*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
7سیم افشان 16*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
8سیم افشان 25*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
9سیم افشان 35*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
10سیم افشان 50*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت  (کلاف) ریالقیمت (قرقره) ریال
1سیم نایلون سفید 0/75*2 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
2کابل شبکه CAT6 UTP همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
3کابل آنتن رنگی 4/5C2V همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
4کابل افشان گرد 1*2 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
5کابل افشان گرد 1/5*2 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
6کابل افشان گرد 2/5*2 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
7کابل افشان گرد 4*2 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
8کابل افشان گرد 6*2 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
9کابل افشان گرد 1*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
10کابل افشان گرد 1/5*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
11کابل افشان گرد 2/5*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
12کابل افشان گرد 4*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
13کابل افشان گرد 6*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
14کابل افشان گرد 1*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
15کابل افشان گرد 1/5*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
16کابل افشان گرد 2/5*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
17کابل افشان گرد 4*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
18کابل افشان گرد 6*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
19کابل افشان گرد 10*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
20کابل افشان گرد 16*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
21کابل افشان گرد 1/5*5 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
22کابل افشان گرد 2/5*5 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
23کابل افشان گرد 4*5 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
24کابل افشان گرد 6*5 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
25کابل افشان گرد 10*5 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
26کابل افشان گرد 16*5 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
27کابل افشان گرد 16+25*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
28کابل افشان گرد 16+35*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
29کابل افشان گرد 25+50*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
30کابل افشان گرد 35+70*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
31کابل خشک 120*1 همدانتماس بگیرید تماس بگیرید
32کابل خشک 240*1 همدانتماس بگیرید تماس بگیرید
33کابل خشک 300*1 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
34کابل خشک 16+25*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
35کابل خشک 16+35*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
36کابل خشک 25+50*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
37کابل خشک 35+70*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
38کابل خشک 50+95*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
39کابل خشک 70+120*3 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
40کابل خشک تک لا 10*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
41کابل خشک 16*4 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
42کابل افشان شیلد دار 1/5*2 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
43کابل تلفن طوسی دو زوجی 0/6 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
44کابل تلفن طوسی چهار زوجی 0/6 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید
45کابل تلفن طوسی شش زوجی 0/6 همدانتماس بگیریدتماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram