لیست قیمت سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

آخرین به روز رسانی : 1401/05/21

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالاقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کابل کولری 1*4 رویان125.900
2کابل کولری 1.5*4 رویان174.100
3کابل کولری 1*5 رویان160.900
4کابل کولری 1.5*5 رویان231.800
5سیم نایلون 1*2 رویان73.100
6سیم نایلون 1.5*2 رویان100.300
7سیم نایلون 2.5*2 رویان160.000
8کابل افشان 0.5*2 رویان53.200
9کابل افشان 0.75*2 رویان73.200
10کابل افشان 1*2 رویان88.900
11کابل افشان 1.5*2 رویان125.400
12کابل افشان 2.5*2 رویان202.000
13کابل افشان 4*2 رویان306.300
14کابل افشان 6*2 رویان450.000
15کابل افشان 10*2 رویان733.300
16کابل افشان 0.5*3 رویان72.200
17کابل افشان 0.75*3 رویان104.400
18کابل افشان 1*3 رویان127.000
19کابل افشان 1.5*3 رویان176.300
20کابل افشان 2.5*3 رویان286.000
21کابل افشان 4*3 رویان449.800
22کابل افشان 6*3 رویان647.300
23کابل افشان 10*3 رویان1.062.800
24کابل افشان 1*4 رویان160.000
25کابل افشان 1.5*4 رویان230.000
26کابل افشان 2.5*4 رویان370.800
27کابل افشان 4*4 رویان582.300
28کابل افشان 6*4 رویان834.000
29کابل افشان 10*4 رویان1.422.000
30کابل افشان 16*4 رویان2.301.900
31کابل افشان 1*5 رویان200.700
32کابل افشان 1.5*5 رویان293.000
33کابل افشان 2.5*5 رویان465.500
34کابل افشان 4*5 رویان725.600
35کابل افشان 6*5 رویان1.074.800
36کابل افشان 10*5 رویان1.750.000
37کابل افشان 16*5 رویان2.784.600
38کابل مفتول 4*2 رویان329.400
39کابل مفتول 6*2 رویان472.000
40کابل مفتول 4*4 رویان612.500
41کابل مفتول 6*4 رویان889.000
42کابل مفتول 4*5 رویان-
43کابل مفتول 10*4 رویان-
44سیم افشان 0.5*1 رویان-
45سیم افشان 0.75*1 رویان27.400
46سیم افشان 1*1 رویان34.500
47سیم افشان 1.5*1 رویان48.000
48سیم افشان 2.5*1 رویان78.000
49سیم افشان 4*1 رویان125.000
50سیم افشان 6*1 رویان186.200
51سیم افشان 10*1 رویان314.500
52سیم افشان 16*1 رویان488.300
53سیم افشان 0.75*1 (ارت) رویان27.430
54سیم افشان 1*1 (ارت) رویان34.530
55سیم افشان 1.5*1 (ارت) رویان48.070
56سیم افشان 2.5*1 (ارت) رویان78.070
57سیم افشان 4*1 (ارت) رویان125.100
58سیم افشان 6*1 (ارت) رویان186.300
59سیم افشان 10*1 (ارت) رویان314.630
60سیم افشان 16*1 (ارت) رویان488.470
61سیم باطری نمره 6 رویان271.300
62سیم نایلون 0.5*2 رویان39.000
63سیم نایلون 0.75*2 رویان55.900
64سیم کیسه ای 0.5*2 رویان42.700
65سیم کیسه ای 0.75*2 رویان62.600
66کابل آنتن تیپ 1 رویان96.500
67کابل آنتن تیپ 2 رویان66.700
68کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن) رویان41.400
69کابل RG59 تیپ 1 رویان80.300
70کابل RG59 تیپ 2 رویان56.600
71کابل RG59+ترکیبی تیپ 1 رویان119.300
72کابل RG59+ترکیبی تیپ 2 رویان88.500
73کابل RG6 رویان119.700
74کابل 2.5c-2v رویان-
75کابل mini coaxial 2R رویان96.200
76کابل mini coaxial 4R رویان124.400
YSLCY کابل فرمان
77کابل فرمان شیلدار 1*2 رویان129.000
78کابل فرمان شیلدار 1.5*2 رویان165.000
79کابل فرمان شیلدار 2.5*2 رویان254.400
80کابل فرمان شیلدار 1*3 رویان181.000
81کابل فرمان شیلدار 1.5*3 رویان249.000
82کابل فرمان شیلدار 2.5*3 رویان351.300
83کابل فرمان شیلدار 1*4 رویان274.000
84کابل فرمان شیلدار 1.5*4 رویان303.000
85کابل فرمان شیلدار 2.5*4 رویان446.500
86کابل فرمان شیلدار 2.5*5 رویان540.300
87کابل زمینی (CCA) 2*2*0.4 رویان18.400
88کابل زمینی (CCA) 4*2*0.4 رویان26.500
89کابل زمینی (CCA) 6*2*0.4 رویان33.800
90کابل زمینی (CCA) 10*2*0.4 رویان46.500
91کابل زمینی (CCA) 20*2*0.4 رویان78.400
92کابل زمینی (CCA) 2*2*0.5 رویان24.000
93کابل زمینی (CCA) 4*2*0.5 رویان35.800
94کابل زمینی (CCA) 6*2*0.5 رویان45.000
95کابل زمینی (CCA) 10*2*0.5 رویان68.300
96کابل زمینی (CCA) 2*2*0.6 رویان24.800
97کابل زمینی (CCA) 4*2*0.6 رویان39.800
98کابل زمینی (CCA) 6*2*0.6 رویان54.000
99کابل زمینی (CCA) 10*2*0.6 رویان80.000
100کابل زمینی (CCA) 15*2*0.6 رویان120.000
101کابل زمینی (CCA) 20*2*0.6 رویان166.000
102کابل زمینی (CCA) 25*2*0.6 رویان199.000
103کابل زمینی (CCA) 30*2*0.6 رویان246.000
104کابل زمینی (CCA) 40*2*0.6 رویان316.000
105کابل زمینی (CCA) 50*2*0.6 رویان388.000
106کابل هوایی (CCA)2*2*0.4 رویان-
107کابل هوایی (CCA)4*2*0.4 رویان-
108کابل هوایی (CCA)6*2*0.4 رویان-
109کابل هوایی (CCA)10*2*0.4 رویان-
110کابل هوایی (CCA)2*2*0.5 رویان20.400
111کابل هوایی (CCA)4*2*0.5 رویان34.000
112کابل هوایی (CCA)6*2*0.5 رویان44.600
113کابل هوایی (CCA)10*2*0.5 رویان69.000
114کابل هوایی (CCA)2*2*0.6 رویان23.000
115کابل هوایی (CCA)4*2*0.6 رویان38.000
116کابل هوایی (CCA)6*2*0.6 رویان52.800
117کابل هوایی (CCA)10*2*0.6 رویان80.500
118کابل هوایی (CCA)15*2*0.6 رویان128.500
119کابل هوایی (CCA)20*2*0.6 رویان172.600
120کابل هوایی (CCA)25*2*0.6 رویان221.000
121کابل هوایی (CCA)30*2*0.6 رویان258.000
122کابل هوایی (CCA)40*2*0.6 رویان338.000
123کابل هوایی (CCA)50*2*0.6 رویان415.000
124کابل آیفون (CCA)2*0.5 رویان13.300
125کابل آیفون (CCA)4*0.5 رویان21.100
126کابل آیفون (CCA)6*0.5 رویان24.800
127کابل آیفون (CCA)8*0.5 رویان30.600
128کابل آیفون (CCA)10*0.5 رویان38.000
129کابل آیفون (CCA)12*0.5 رویان42.500
130کابل زمینی 0.4*2*2 رویان33.500
131کابل زمینی 0.4*2*4 رویان58.000
132کابل زمینی 0.4*2*6 رویان82.200
133کابل زمینی 0.4*2*10 رویان126.900
134کابل زمینی 0.4*2*20 رویان240.900
135کابل زمینی 0.4*2*25 رویان290.100
136کابل زمینی 0.4*2*32 رویان-
137کابل زمینی 0.4*2*50 رویان-
138کابل زمینی 0.5*2*2 رویان45.800
139کابل زمینی 0.5*2*4 رویان80.800
140کابل زمینی 0.5*2*6 رویان111.800
141کابل زمینی 0.5*2*10 رویان189.000
142کابل زمینی 0.6*2*2 رویان57.500
143کابل زمینی 0.6*2*4 رویان103.800
144کابل زمینی 0.6*2*6 رویان151.500
145کابل زمینی 0.6*2*10 رویان243.800
146کابل زمینی 0.6*2*15 رویان369.900
147کابل زمینی 0.6*2*20 رویان452.400
148کابل زمینی 0.6*2*30 رویان679.200
149کابل زمینی 0.6*2*40 رویان848.000
150کابل زمینی 0.6*2*50 رویان1.051.600
151تلفنی دولا 0.5 رویان16.700
152تلفنی دولا 0.6 رویان22.700
153سیم رانژه 0.4 رویان-
154سیم رانژه 0.5 رویان18.700
155سیم رانژه 0.6 رویان26.900
156سیم مهاردار 0.5 رویان29.100
157سیم مهاردار 0.6 رویان36.300
158سیم مهاردار 0.9 رویان73.800
159سیم اصلی رویان8.300
160speaker cable 200 رویان22.500
161speaker cable 400 رویان33.200
162کابل دیتا 0.8*2*2 رویان117.000
1633E(کابل دیتا) 0.8*2*2 رویان144.900
164کابل هوایی 0.4*2*2 رویان31.160
165کابل هوایی 0.4*2*4 رویان55.800
166کابل هوایی 0.4*2*6 رویان77.300
167کابل هوایی 0.4*2*10 رویان120.200
168کابل هوایی 0.4*2*20 رویان-
169کابل هوایی 0.4*2*32 رویان387.200
170کابل هوایی 0.5*2*2 رویان43.500
171کابل هوایی 0.5*2*4 رویان76.800
172کابل هوایی 0.5*2*6 رویان111.600
173کابل هوایی 0.5*2*10 رویان180.000
174کابل هوایی 0.6*2*2 رویان53.000
175کابل هوایی 0.6*2*4 رویان98.200
176کابل هوایی 0.6*2*6 رویان145.000
177کابل هوایی 0.6*2*10 رویان235.000
178کابل هوایی 0.6*2*15 رویان354.800
179کابل هوایی 0.6*2*20 رویان459.800
180کابل هوایی 0.6*2*25 رویان-
181کابل هوایی 0.6*2*30 رویان693.500
182کابل هوایی 0.6*2*40 رویان856.600
183کابل هوایی 0.6*2*50 رویان1.069.200
184کابل آیفونی 0.4*2 رویان-
185کابل آیفونی 0.4*4 رویان-
186کابل آیفونی 0.4*6 رویان-
187کابل آیفونی 0.4*8 رویان-
188کابل آیفونی 0.4*10 رویان-
189کابل آیفونی 0.4*12 رویان-
190کابل آیفونی 0.5*2 رویان19.100
191کابل آیفونی 0.5*4 رویان35.800
192کابل آیفونی 0.5*6 رویان52.200
193کابل آیفونی 0.5*8 رویان68.400
194کابل آیفونی 0.5*10 رویان83.200
195کابل آیفونی 0.5*12 رویان98.900
196کابل هوایی شیلددار 0.6*2*2 رویان-
197کابل هوایی شیلددار 0.6*2*4 رویان-
198کابل هوایی شیلددار 0.6*2*6 رویان-
199کابل هوایی شیلددار 0.6*2*8 رویان-
CAT 5
201CAT5 - UTP109.000
202CAT5 - UTP(LSZH)113.000
203CAT5-SFZH138.000
204CAT5-SFTP (LSZH)142.000
205CAT5-SFTP (O.D)135.000
206CAT5-SFTP (D.J)140.000
CAT 6
208CAT6-UTP143.000
209CAT6-UTP (LSZH)153.000
210CAT6-FTP178.000
211CAT6-FTP (LSZH)184.000
212CAT6-SFTP194.000
213CAT6-SFTP (O.D)197.000
214CAT6-SFTP (D.J)208.000
215CAT6-SFTP (LSZH)219.000
216CAT 6 (PATCH CORD)
217CAT6-UTP120.000
218CAT6-UTP (LSZH)133.000
219CAT6-FTP145.000
220CAT6-FTP (LSZH)150.000
221CAT6-SFTP147.000
222CAT6-SFTP (LSZH)155.000
کابل شبکه - PATCH CABLE
224کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 0.30M -
225کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 0.50M -
226کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 1M -
227کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 1.5M -
228کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 2M -
229کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 3M -
230کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 5M -
231کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 10M -

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram