سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/09/15

لیست قیمت
سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

آخرین به روز رسانی : 1402/09/15

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالاقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل کولری 1*4 رویان195,400
2کابل کولری 1.5*4 رویان275,400
3کابل کولری 1*5 رویان248,400
4کابل کولری 1.5*5 رویان362,700
5سیم نایلون 0/5*2 رویان-
6سیم نایلون 0/75*2 رویان-
7سیم نایلون 1*2 رویان113,900
8سیم نایلون 1.5*2 رویان162,700
9سیم نایلون 2.5*2 رویان261,800
10کابل افشان 0.5*2 رویان76,700
11کابل افشان 0.75*2 رویان110,800
12کابل افشان 1*2 رویان134,900
13کابل افشان 1.5*2 رویان191,500
14کابل افشان 2.5*2 رویان308,100
15کابل افشان 4*2 رویان477,300
16کابل افشان 6*2 رویان702,500
17کابل افشان 10*2 رویان1,157,200
18کابل افشان 0.5*3 رویان110,800
19کابل افشان 0.75*3 رویان157,900
20کابل افشان 1*3 رویان196,000
21کابل افشان 1.5*3 رویان274,800
22کابل افشان 2.5*3 رویان443,500
23کابل افشان 4*3 رویان706,100
24کابل افشان 6*3 رویان1,022,700
25کابل افشان 10*3 رویان1,699,000
26کابل افشان 1*4 رویان254,400
27کابل افشان 1.5*4 رویان360,000
28کابل افشان 2.5*4 رویان588,500
29کابل افشان 4*4 رویان921,300
30کابل افشان 6*4 رویان1,329,500
31کابل افشان 10*4 رویان2,273,600
32کابل افشان 16*4 رویان3,652,000
33کابل افشان 1*5 رویان310,400
34کابل افشان 1.5*5 رویان450,500
35کابل افشان 2.5*5 رویان722,700
36کابل افشان 4*5 رویان1,144,700
37کابل افشان 6*5 رویان1,696,200
38کابل افشان 10*5 رویان2,792,400
39کابل افشان 16*5 رویان4,402,000
40کابل مفتول 4*2 رویان509,300
41کابل مفتول 6*2 رویان742,300
42کابل مفتول 4*4 رویان976,000
43کابل مفتول 6*4 رویان1,430,000
44کابل مفتول 4*5 رویان-
45کابل مفتول 10*4 رویان-
46سیم افشان 0.5*1 رویان-
47سیم افشان 0.75*1 رویان46,100
48سیم افشان 1*1 رویان58,500
49سیم افشان 1.5*1 رویان80,000
50سیم افشان 2.5*1 رویان130,000
51سیم افشان 4*1 رویان208,000
52سیم افشان 6*1 رویان313,400
53سیم افشان 10*1 رویان531,900
54سیم افشان 16*1 رویان825,300
55سیم افشان 0.75*1 (ارت) رویان46,130
56سیم افشان 1*1 (ارت) رویان58,530
57سیم افشان 1.5*1 (ارت) رویان80,070
58سیم افشان 2.5*1 (ارت) رویان130,070
59سیم افشان 4*1 (ارت) رویان208,100
60سیم افشان 6*1 (ارت) رویان313,500
61سیم افشان 10*1 (ارت) رویان532,030
62سیم افشان 16*1 (ارت) رویان825,470
63سیم باطری نمره 6 رویان406,700
64سیم کیسه ای 0.5*2 رویان64,700
65سیم کیسه ای 0.75*2 رویان96,300
66کابل آنتن تیپ 1 رویان145,000
67کابل آنتن تیپ 2 رویان102,500
68کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن) رویان57,000
69کابل RG59 تیپ 1 رویان120,000
70کابل RG59 تیپ 2 رویان82,000
71کابل RG59+ترکیبی تیپ 1 رویان177,700
72کابل RG59+ترکیبی تیپ 2 رویان135,000
73کابل RG6 رویان174,200
74کابل 2.5c-2v رویان66,500
75کابل mini coaxial 2R رویان150,000
76کابل mini coaxial 4R رویان196,000
77کابل فرمان شیلدار 1*2 رویان207,600
78کابل فرمان شیلدار 1.5*2 رویان264,300
79کابل فرمان شیلدار 2.5*2 رویان412,600
80کابل فرمان شیلدار 1*3 رویان290,000
81کابل فرمان شیلدار 1.5*3 رویان400,700
82کابل فرمان شیلدار 2.5*3 رویان568,000
83کابل فرمان شیلدار 1*4 رویان367,000
84کابل فرمان شیلدار 1.5*4 رویان487,600
85کابل فرمان شیلدار 2.5*4 رویان722,800
86کابل فرمان شیلدار 1.5*5 رویان583,800
87کابل فرمان شیلدار 2.5*5 رویان869,900
88کابل شیلدار 1/5*2 LSZH رویان274,500
89کابل زمینی (CCA) 2*2*0.4 رویان25,400
90کابل زمینی (CCA) 4*2*0.4 رویان39,200
91کابل زمینی (CCA) 6*2*0.4 رویان51,400
92کابل زمینی (CCA) 10*2*0.4 رویان73,500
93کابل زمینی (CCA) 20*2*0.4 رویان129,100
94کابل زمینی (CCA) 2*2*0.5 رویان33,700
95کابل زمینی (CCA) 4*2*0.5 رویان52,400
96کابل زمینی (CCA) 6*2*0.5 رویان69,000
97کابل زمینی (CCA) 10*2*0.5 رویان106,600
98کابل زمینی (CCA) 2*2*0.6 رویان37,700
99کابل زمینی (CCA) 4*2*0.6 رویان63,600
100کابل زمینی (CCA) 6*2*0.6 رویان88,500
101کابل زمینی (CCA) 10*2*0.6 رویان135,800
102کابل زمینی (CCA) 15*2*0.6 رویان197,800
103کابل زمینی (CCA) 20*2*0.6 رویان272,100
104کابل زمینی (CCA) 25*2*0.6 رویان329,500
105کابل زمینی (CCA) 30*2*0.6 رویان399,200
106کابل زمینی (CCA) 40*2*0.6 رویان519,400
107کابل زمینی (CCA) 50*2*0.6 رویان645,000
108کابل هوایی (CCA)2*2*0.4 رویان-
109کابل هوایی (CCA)4*2*0.4 رویان-
110کابل هوایی (CCA)6*2*0.4 رویان-
111کابل هوایی (CCA)10*2*0.4 رویان-
112کابل هوایی (CCA)2*2*0.5 رویان29,100
113کابل هوایی (CCA)4*2*0.5 رویان48,900
114کابل هوایی (CCA)6*2*0.5 رویان67,200
115کابل هوایی (CCA)10*2*0.5 رویان109,600
116کابل هوایی (CCA)2*2*0.6 رویان35,900
117کابل هوایی (CCA)4*2*0.6 رویان61,500
118کابل هوایی (CCA)6*2*0.6 رویان86,800
119کابل هوایی (CCA)10*2*0.6 رویان135,000
120کابل هوایی (CCA)15*2*0.6 رویان206,000
121کابل هوایی (CCA)20*2*0.6 رویان280,000
122کابل هوایی (CCA)25*2*0.6 رویان354,500
123کابل هوایی (CCA)30*2*0.6 رویان418,200
124کابل هوایی (CCA)40*2*0.6 رویان547,400
125کابل هوایی (CCA)50*2*0.6 رویان676,700
126کابل آیفون (CCA)2*0.5 رویان19,000
127کابل آیفون (CCA)4*0.5 رویان33,000
128کابل آیفون (CCA)6*0.5 رویان38,300
129کابل آیفون (CCA)8*0.5 رویان48,000
130کابل آیفون (CCA)10*0.5 رویان59,600
131کابل آیفون (CCA)12*0.5 رویان68,100
132کابل زمینی 0.4*2*2 رویان51,800
133کابل زمینی 0.4*2*4 رویان91,000
134کابل زمینی 0.4*2*6 رویان130,000
135کابل زمینی 0.4*2*10 رویان203,000
136کابل زمینی 0.4*2*20 رویان388,500
137کابل زمینی 0.4*2*25 رویان469,800
138کابل زمینی 0.4*2*32 رویان-
139کابل زمینی 0.4*2*50 رویان-
140کابل زمینی 0.5*2*2 رویان69,300
141کابل زمینی 0.5*2*4 رویان124,300
142کابل زمینی 0.5*2*6 رویان174,200
143کابل زمینی 0.5*2*10 رویان280,700
144کابل زمینی 0.6*2*2 رویان87,700
145کابل زمینی 0.6*2*4 رویان162,400
146کابل زمینی 0.6*2*6 رویان239,000
147کابل زمینی 0.6*2*10 رویان394,500
148کابل زمینی 0.6*2*15 رویان599,900
149کابل زمینی 0.6*2*20 رویان735,900
150کابل زمینی 0.6*2*30 رویان1,105,200
151کابل زمینی 0.6*2*40 رویان1,382,300
152کابل زمینی 0.6*2*50 رویان1,719,200
153تلفنی دولا 0.5 رویان25,900
154تلفنی دولا 0.6 رویان36,800
155سیم رانژه 0.4 رویان-
156سیم رانژه 0.5 رویان27,800
157سیم رانژه 0.6 رویان40,150
158سیم مهاردار 0.5 رویان39,800
159سیم مهاردار 0.6 رویان54,000
160سیم مهاردار 0.9 رویان106,500
161سیم اصلی رویان9,500
162speaker cable 200 رویان30,800
163speaker cable 400 رویان47,600
164کابل دیتا 0.8*2*2 رویان221,000
165کابل هوایی 0.4*2*2 رویان48,300
166کابل هوایی 0.4*2*4 رویان87,500
167کابل هوایی 0.4*2*6 رویان121,600
168کابل هوایی 0.4*2*10 رویان190,400
169کابل هوایی 0.4*2*20 رویان-
170کابل هوایی 0.4*2*32 رویان607,500
171کابل هوایی 0.5*2*2 رویان68,500
172کابل هوایی 0.5*2*4 رویان122,000
173کابل هوایی 0.5*2*6 رویان178,000
174کابل هوایی 0.5*2*10 رویان287,700
175کابل هوایی 0.6*2*2 رویان84,200
176کابل هوایی 0.6*2*4 رویان157,600
177کابل هوایی 0.6*2*6 رویان232,900
178کابل هوایی 0.6*2*10 رویان379,200
179کابل هوایی 0.6*2*15 رویان576,000
180کابل هوایی 0.6*2*20 رویان746,000
181کابل هوایی 0.6*2*25 رویان-
182کابل هوایی 0.6*2*30 رویان1,122,800
183کابل هوایی 0.6*2*40 رویان1,411,200
184کابل هوایی 0.6*2*50 رویان1,763,600
185کابل آیفونی 0.4*2 رویان-
186کابل آیفونی 0.4*4 رویان-
187کابل آیفونی 0.4*6 رویان-
188کابل آیفونی 0.4*8 رویان-
189کابل آیفونی 0.4*10 رویان-
190کابل آیفونی 0.4*12 رویان-
191کابل آیفونی 0.5*2 رویان29,400
192کابل آیفونی 0.5*4 رویان56,200
193کابل آیفونی 0.5*6 رویان82,300
194کابل آیفونی 0.5*8 رویان108,900
195کابل آیفونی 0.5*10 رویان132,000
196کابل آیفونی 0.5*12 رویان158,200
197کابل هوایی شیلددار 0.6*2*2 رویان-
198کابل هوایی شیلددار 0.6*2*4 رویان-
199کابل هوایی شیلددار 0.6*2*6 رویان-
200کابل هوایی شیلددار 0.6*2*8 رویان-
201CAT5 - UTP140,000
202CAT5 - UTP(LSZH)-
203CAT5-SFTP178,000
204CAT5-SFTP (LSZH)-
205CAT5-SFTP (O.D)175,000
206CAT5-SFTP (D.J)-
207CAT6-UTP202,000
208CAT6-UTP (LSZH)220,000
209CAT6-FTP255,000
210CAT6-FTP (LSZH)-
211CAT6-SFTP278,000
212CAT6-SFTP (O.D)275,000
213CAT6-SFTP (D.J)300,000
214CAT6-SFTP (LSZH)331,000
215کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 0.30M -
216کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 0.50M 490,000
217کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 1M 580,000
218کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 1.5M 670,000
219کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 2M 760,000
220کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 3M 940,000
221کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 5M 1,200,000
222کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 10M 2,200,000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من