لیست قیمت
سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/13

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالاقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کابل کولری 1*4 رویان171,000
2کابل کولری 1.5*4 رویان241,000
3کابل کولری 1*5 رویان217,400
4کابل کولری 1.5*5 رویان317,000
5سیم نایلون 1*2 رویان98,800
6سیم نایلون 1.5*2 رویان141,300
7سیم نایلون 2.5*2 رویان227,500
8کابل افشان 0.5*2 رویان68,500
9کابل افشان 0.75*2 رویان95,300
10کابل افشان 1*2 رویان118,500
11کابل افشان 1.5*2 رویان168,000
12کابل افشان 2.5*2 رویان273,000
13کابل افشان 4*2 رویان421,700
14کابل افشان 6*2 رویان620,000
15کابل افشان 10*2 رویان1,020,000
16کابل افشان 0.5*3 رویان95,700
17کابل افشان 0.75*3 رویان141,000
18کابل افشان 1*3 رویان171,800
19کابل افشان 1.5*3 رویان241,000
20کابل افشان 2.5*3 رویان392,500
21کابل افشان 4*3 رویان624,000
22کابل افشان 6*3 رویان902,000
23کابل افشان 10*3 رویان1,498,000
24کابل افشان 1*4 رویان220,000
25کابل افشان 1.5*4 رویان315,000
26کابل افشان 2.5*4 رویان513,500
27کابل افشان 4*4 رویان813,000
28کابل افشان 6*4 رویان1,172,000
29کابل افشان 10*4 رویان2,004,000
30کابل افشان 16*4 رویان3,201,000
31کابل افشان 1*5 رویان275,000
32کابل افشان 1.5*5 رویان399,000
33کابل افشان 2.5*5 رویان643,000
34کابل افشان 4*5 رویان1,017,000
35کابل افشان 6*5 رویان1,504,000
36کابل افشان 10*5 رویان2,477,000
37کابل افشان 16*5 رویان3,900,000
38کابل مفتول 4*2 رویان443,500
39کابل مفتول 6*2 رویان646,000
40کابل مفتول 4*4 رویان850,000
41کابل مفتول 6*4 رویان1,245,000
42کابل مفتول 4*5 رویان-
43کابل مفتول 10*4 رویان-
44سیم افشان 0.5*1 رویان-
45سیم افشان 0.75*1 رویان41,100
46سیم افشان 1*1 رویان52,200
47سیم افشان 1.5*1 رویان70,400
48سیم افشان 2.5*1 رویان114,700
49سیم افشان 4*1 رویان184,200
50سیم افشان 6*1 رویان275,500
51سیم افشان 10*1 رویان467,200
52سیم افشان 16*1 رویان725,000
53سیم افشان 0.75*1 (ارت) رویان41,130
54سیم افشان 1*1 (ارت) رویان52,230
55سیم افشان 1.5*1 (ارت) رویان70,470
56سیم افشان 2.5*1 (ارت) رویان114,770
57سیم افشان 4*1 (ارت) رویان184,300
58سیم افشان 6*1 (ارت) رویان275,600
59سیم افشان 10*1 (ارت) رویان467,310
60سیم افشان 16*1 (ارت) رویان725,670
61سیم باطری نمره 6 رویان-
62سیم نایلون 0.5*2 رویان53,100
63سیم نایلون 0.75*2 رویان77,600
64سیم کیسه ای 0.5*2 رویان57,000
65سیم کیسه ای 0.75*2 رویان84,300
66کابل آنتن تیپ 1 رویان128,000
67کابل آنتن تیپ 2 رویان88,000
68کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن) رویان51,000
69کابل RG59 تیپ 1 رویان106,700
70کابل RG59 تیپ 2 رویان70,100
71کابل RG59+ترکیبی تیپ 1 رویان157,400
72کابل RG59+ترکیبی تیپ 2 رویان118,500
73کابل RG6 رویان159,000
74کابل 2.5c-2v رویان-
75کابل mini coaxial 2R رویان132,000
76کابل mini coaxial 4R رویان172,000
YSLCY کابل فرمان
77کابل فرمان شیلدار 1*2 رویان180,000
78کابل فرمان شیلدار 1.5*2 رویان230,600
79کابل فرمان شیلدار 2.5*2 رویان360,000
80کابل فرمان شیلدار 1*3 رویان253,000
81کابل فرمان شیلدار 1.5*3 رویان350,000
82کابل فرمان شیلدار 2.5*3 رویان496,000
83کابل فرمان شیلدار 1*4 رویان320,300
84کابل فرمان شیلدار 1.5*4 رویان426,000
85کابل فرمان شیلدار 2.5*4 رویان631,600
86کابل فرمان شیلدار 2.5*5 رویان760,000
87کابل زمینی (CCA) 2*2*0.4 رویان20,900
88کابل زمینی (CCA) 4*2*0.4 رویان31,600
89کابل زمینی (CCA) 6*2*0.4 رویان41,000
90کابل زمینی (CCA) 10*2*0.4 رویان58,000
91کابل زمینی (CCA) 20*2*0.4 رویان100,900
92کابل زمینی (CCA) 2*2*0.5 رویان26,900
93کابل زمینی (CCA) 4*2*0.5 رویان41,400
94کابل زمینی (CCA) 6*2*0.5 رویان53,600
95کابل زمینی (CCA) 10*2*0.5 رویان82,700
96کابل زمینی (CCA) 2*2*0.6 رویان30,000
97کابل زمینی (CCA) 4*2*0.6 رویان49,800
98کابل زمینی (CCA) 6*2*0.6 رویان68,700
99کابل زمینی (CCA) 10*2*0.6 رویان104,500
100کابل زمینی (CCA) 15*2*0.6 رویان151,000
101کابل زمینی (CCA) 20*2*0.6 رویان208,200
102کابل زمینی (CCA) 25*2*0.6 رویان251,200
103کابل زمینی (CCA) 30*2*0.6 رویان306,500
104کابل زمینی (CCA) 40*2*0.6 رویان397,400
105کابل زمینی (CCA) 50*2*0.6 رویان491,400
106کابل هوایی (CCA)2*2*0.4 رویان-
107کابل هوایی (CCA)4*2*0.4 رویان-
108کابل هوایی (CCA)6*2*0.4 رویان-
109کابل هوایی (CCA)10*2*0.4 رویان-
110کابل هوایی (CCA)2*2*0.5 رویان22,900
111کابل هوایی (CCA)4*2*0.5 رویان38,300
112کابل هوایی (CCA)6*2*0.5 رویان52,100
113کابل هوایی (CCA)10*2*0.5 رویان81,500
114کابل هوایی (CCA)2*2*0.6 رویان28,100
115کابل هوایی (CCA)4*2*0.6 رویان47,600
116کابل هوایی (CCA)6*2*0.6 رویان66,800
117کابل هوایی (CCA)10*2*0.6 رویان103,300
118کابل هوایی (CCA)15*2*0.6 رویان158,500
119کابل هوایی (CCA)20*2*0.6 رویان217,200
120کابل هوایی (CCA)25*2*0.6 رویان272,500
121کابل هوایی (CCA)30*2*0.6 رویان321,000
122کابل هوایی (CCA)40*2*0.6 رویان420,000
123کابل هوایی (CCA)50*2*0.6 رویان518,500
124کابل آیفون (CCA)2*0.5 رویان15,800
125کابل آیفون (CCA)4*0.5 رویان26,600
126کابل آیفون (CCA)6*0.5 رویان31,500
127کابل آیفون (CCA)8*0.5 رویان38,700
128کابل آیفون (CCA)10*0.5 رویان48,000
129کابل آیفون (CCA)12*0.5 رویان54,600
130کابل زمینی 0.4*2*2 رویان44,700
131کابل زمینی 0.4*2*4 رویان79,200
132کابل زمینی 0.4*2*6 رویان113,300
133کابل زمینی 0.4*2*10 رویان176,400
134کابل زمینی 0.4*2*20 رویان338,800
135کابل زمینی 0.4*2*25 رویان409,500
136کابل زمینی 0.4*2*32 رویان-
137کابل زمینی 0.4*2*50 رویان-
138کابل زمینی 0.5*2*2 رویان60,000
139کابل زمینی 0.5*2*4 رویان108,000
140کابل زمینی 0.5*2*6 رویان152,000
141کابل زمینی 0.5*2*10 رویان245,400
142کابل زمینی 0.6*2*2 رویان76,600
143کابل زمینی 0.6*2*4 رویان142,000
144کابل زمینی 0.6*2*6 رویان209,000
145کابل زمینی 0.6*2*10 رویان345,600
146کابل زمینی 0.6*2*15 رویان525,500
147کابل زمینی 0.6*2*20 رویان644,600
148کابل زمینی 0.6*2*30 رویان968,700
149کابل زمینی 0.6*2*40 رویان1,205,000
150کابل زمینی 0.6*2*50 رویان1,504,000
151تلفنی دولا 0.5 رویان23,300
152تلفنی دولا 0.6 رویان32,200
153سیم رانژه 0.4 رویان-
154سیم رانژه 0.5 رویان27,600
155سیم رانژه 0.6 رویان37,000
156سیم مهاردار 0.5 رویان35,500
157سیم مهاردار 0.6 رویان48,000
158سیم مهاردار 0.9 رویان94,500
159سیم اصلی رویان99,200
160speaker cable 200 رویان25,100
161speaker cable 400 رویان37,400
162کابل دیتا 0.8*2*2 رویان-
1633E(کابل دیتا) 0.8*2*2 رویان193,000
164کابل هوایی 0.4*2*2 رویان41,300
165کابل هوایی 0.4*2*4 رویان75,500
166کابل هوایی 0.4*2*6 رویان105,500
167کابل هوایی 0.4*2*10 رویان165,300
168کابل هوایی 0.4*2*20 رویان-
169کابل هوایی 0.4*2*32 رویان533,000
170کابل هوایی 0.5*2*2 رویان59,100
171کابل هوایی 0.5*2*4 رویان106,000
172کابل هوایی 0.5*2*6 رویان155,000
173کابل هوایی 0.5*2*10 رویان251,500
174کابل هوایی 0.6*2*2 رویان73,100
175کابل هوایی 0.6*2*4 رویان137,500
176کابل هوایی 0.6*2*6 رویان203,300
177کابل هوایی 0.6*2*10 رویان331,500
178کابل هوایی 0.6*2*15 رویان504,000
179کابل هوایی 0.6*2*20 رویان652,800
180کابل هوایی 0.6*2*25 رویان-
181کابل هوایی 0.6*2*30 رویان983,000
182کابل هوایی 0.6*2*40 رویان1,217,600
183کابل هوایی 0.6*2*50 رویان1,522,000
184کابل آیفونی 0.4*2 رویان-
185کابل آیفونی 0.4*4 رویان-
186کابل آیفونی 0.4*6 رویان-
187کابل آیفونی 0.4*8 رویان-
188کابل آیفونی 0.4*10 رویان-
189کابل آیفونی 0.4*12 رویان-
190کابل آیفونی 0.5*2 رویان25,700
191کابل آیفونی 0.5*4 رویان49,000
192کابل آیفونی 0.5*6 رویان71,800
193کابل آیفونی 0.5*8 رویان95,000
194کابل آیفونی 0.5*10 رویان115,200
195کابل آیفونی 0.5*12 رویان138,200
196کابل هوایی شیلددار 0.6*2*2 رویان-
197کابل هوایی شیلددار 0.6*2*4 رویان-
198کابل هوایی شیلددار 0.6*2*6 رویان-
199کابل هوایی شیلددار 0.6*2*8 رویان-
CAT 5
200CAT5 - UTP133,000
201CAT5 - UTP(LSZH)-
202CAT5-SFTP167,000
203CAT5-SFTP (LSZH)-
204CAT5-SFTP (O.D)164,000
205CAT5-SFTP (D.J)-
CAT 6
206CAT6-UTP171,500
207CAT6-UTP (LSZH)187,000
208CAT6-FTP215,000
209CAT6-FTP (LSZH)-
210CAT6-SFTP235,000
211CAT6-SFTP (O.D)233,000
212CAT6-SFTP (D.J)254,000
213CAT6-SFTP (LSZH)284,000
CAT 6 (PATCH CORD)
214CAT6-UTP102,000
215CAT6-UTP (LSZH)117,000
216CAT6-FTP120,000
217CAT6-FTP (LSZH)125,000
218CAT6-SFTP135,000
219CAT6-SFTP (LSZH)140,000
کابل شبکه - PATCH CABLE
220کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 0.30M -
221کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 0.50M -
222کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 1M -
223کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 1.5M -
224کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 2M -
225کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 3M -
226کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 5M -
227کابل شبکه - CAT 6 UTP - PATCH CORD 10M

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top