لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

 

آخرین به روز رسانی : 1400/07/27

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/5 * 1 رادافشان سحرحلقه1530000
2سیم افشان 0/75 * 1 رادافشان سحرحلقه2340000
3سیم افشان 1 * 1 رادافشان سحرحلقه2960000
4سیم افشان 1/5 * 1 رادافشان سحرحلقه4490000
5سیم افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه6730000
6سیم افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه11220000
7سیم افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه17190000
8سیم افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه26930000
9سیم افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه40830000
10سیم افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر685000
11سیم افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر915000
12سیم افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر
13سیم ارت افشان  1/5 * 1  رادافشان سحرحلقه4530000
14سیم ارت افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه6800000
15سیم ارت افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه11330000
16سیم ارت افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه17360000
17سیم ارت افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه27190000
18سیم ارت افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه41400000
19سیم ارت افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر695000
20سیم ارت افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر923000
21سیم ارت افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر
22کابل کولری 1 * 4 رادافشان سحرحلقه12680000
23کابل کولری 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه19100000
24کابل کولری 1 * 5 رادافشان سحرحلقه16770000
25کابل کولری 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه23300000
26کابل کیسه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4470000
27کابل کیسه ای 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6820000
28سیم نایلون 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3750000
29سیم نایلون 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه5210000
30سیم نایلون 1 * 2 رادافشان سحرحلقه6690000
31سیم نایلون 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه9150000
32سیم نایلون 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه15110000
33سیم نایلون مشکی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3750000
34سیم نایلون مشکی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه5210000
35سیم نایلون شیشه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3980000
36سیم نایلون شیشه ای  0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه5460000
37سیم نایلون باندی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3830000
38سیم نایلون باندی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه5270000
39کابل آنتن صادراتی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه9240000
40کابل افشان 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4470000
41کابل افشان 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6820000
42کابل افشان 1 * 2 رادافشان سحرحلقه8350000
43کابل افشان 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه11560000
44کابل افشان 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه18370000
45کابل افشان 4 * 2 رادافشان سحرحلقه28400000
46کابل افشان 6 * 2 رادافشان سحرحلقه40740000
47کابل افشان 10 * 2 رادافشان سحرمتر657000
48کابل افشان 16 * 2 رادافشان سحرمتر892000
49کابل افشان 0/5 * 3 رادافشان سحرحلقه7060000
50کابل افشان 0/75 * 3 رادافشان سحرحلقه9320000
51کابل افشان 1 * 3 رادافشان سحرحلقه11760000
52کابل افشان 1/5 * 3 رادافشان سحرحلقه16430000
53کابل افشان 2/5 * 3 رادافشان سحرحلقه26030000
54کابل افشان 4 * 3 رادافشان سحرحلقه40220000
55کابل افشان 6 * 3 رادافشان سحرحلقه58110000
56کابل افشان 10 * 3 رادافشان سحرمتر955000
57کابل افشان 16 * 3 رادافشان سحرمتر1380000
58کابل افشان 25 * 3 رادافشان سحرمتر
59کابل افشان 16 + 25 * 3 رادافشان سحرمتر2760000
60کابل افشان 35 * 3 رادافشان سحرمتر
61کابل افشان 16 + 35 * 3 رادافشان سحرمتر
62کابل افشان 50 * 2 رادافشان سحرمتر
63کابل افشان 25 + 50 * 3 رادافشان سحرمتر
64کابل افشان 0/5 * 4 رادافشان سحرحلقه8920000
65کابل افشان 0/75 * 4 رادافشان سحرحلقه12800000
66کابل افشان 1 * 4 رادافشان سحرحلقه14880000
67کابل افشان 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه21620000
68کابل افشان 2/5 * 4 رادافشان سحرحلقه33430000
69کابل افشان 4 * 4 رادافشان سحرحلقه52390000
70کابل افشان 6 * 4 رادافشان سحرحلقه76790000
71کابل افشان 10 * 4 رادافشان سحرمتر1275000
72کابل افشان 16 * 4 رادافشان سحرمتر1720000
73کابل افشان 25 * 4 رادافشان سحرمتر
74کابل افشان 35 * 4 رادافشان سحرمتر
75کابل افشان 1 * 5 رادافشان سحرحلقه18300000
76کابل افشان 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه27100000
77کابل افشان 2/5 * 5 رادافشان سحرحلقه44220000
78کابل افشان 4 * 5 رادافشان سحرحلقه64100000
79کابل افشان 6 * 5 رادافشان سحرحلقه92700000
80کابل افشان 10 * 5 رادافشان سحرمتر1570000
81کابل افشان 16 * 5 رادافشان سحرمتر2140000
82کابل افشان 25 * 5 رادافشان سحرمتر
83کابل افشان 35 * 5 رادافشان سحرمتر
84کابل افشان 1 * 6 رادافشان سحرمتر
85کابل افشان 1/5 * 6 رادافشان سحرمتر
86کابل افشان 1 * 7 رادافشان سحرمتر
87کابل افشان 1/5 * 7 رادافشان سحرمتر
88کابل افشان 2/5 * 7 رادافشان سحرمتر
89کابل شیلددار 0/75 * 2 رادافشان سحرمتر100000
90کابل شیلددار 1 * 2 رادافشان سحرمتر121000
91کابل شیلددار 1/5 * 2 رادافشان سحرمتر175000
92کابل شیلددار 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر245000
93کابل شیلددار 4 * 2 رادافشان سحرمتر360000
94کابل شیلددار 6 * 2 رادافشان سحرمتر
95کابل شیلددار 0/75 * 3 رادافشان سحرمتر138000
96کابل شیلددار 1 * 3 رادافشان سحرمتر160000
97کابل شیلددار 1/5 * 3 رادافشان سحرمتر215000
98کابل شیلددار 2/5 * 3 رادافشان سحرمتر297000
99کابل شیلددار 4 * 3 رادافشان سحرمتر
100کابل شیلددار 1 * 4 رادافشان سحرمتر
101کابل شیلددار 1/5 * 4 رادافشان سحرمتر268000
102کابل شیلددار 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر
103کابل شیلددار 4 * 4 رادافشان سحرمتر
104کابل شیلددار 1 * 5 رادافشان سحرمتر
105کابل شیلددار 1/5 * 5 رادافشان سحرمتر
106کابل شیلددار 2/5 * 5 رادافشان سحرمتر
107کابل زمینی 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر198000
108کابل زمینی 4 * 2 رادافشان سحرمتر288000
109کابل زمینی 6 * 2 رادافشان سحرمتر425000
110کابل زمینی 10 * 2 رادافشان سحرمتر715000
111کابل زمینی 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر360000
112کابل زمینی 4 * 4 رادافشان سحرمتر559000
113کابل زمینی 6 * 4 رادافشان سحرمتر782000
114کابل زمینی 10 * 4 رادافشان سحرمتر1288000
115کابل زمینی 16 * 4 رادافشان سحرمتر1940000

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top