لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/09

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/5 * 1 رادافشان سحرحلقه3350000
2سیم افشان 0/75 * 1 رادافشان سحرحلقه4800000
3سیم افشان 1 * 1 رادافشان سحرحلقه6080000
4سیم افشان 1/5 * 1 رادافشان سحرحلقه9185000
5سیم افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه13780000
6سیم افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه22965000
7سیم افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه35280000
8سیم افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه55220000
9سیم افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه83800000
10سیم افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر1372000
11سیم افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر1813000
12سیم افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر-
13سیم ارت افشان  1/5 * 1  رادافشان سحرحلقه9340000
14سیم ارت افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه14000000
15سیم ارت افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه23340000
16سیم ارت افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه35890000
17سیم ارت افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه56130000
18سیم ارت افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه85180000
19سیم ارت افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر1393000
20سیم ارت افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر1855000
21سیم ارت افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر-
22کابل کولری 1 * 4 رادافشان سحرحلقه25890000
23کابل کولری 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه38860000
24کابل کولری 1 * 5 رادافشان سحرحلقه34240000
25کابل کولری 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه47590000
26کابل کیسه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه9070000
27کابل کیسه ای 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه13250000
28سیم نایلون 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه7660000
29سیم نایلون 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه10640000
30سیم نایلون 1 * 2 رادافشان سحرحلقه13660000
31سیم نایلون 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه18690000
32سیم نایلون 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه30860000
33سیم نایلون مشکی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه7660000
34سیم نایلون مشکی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه10640000
35سیم نایلون شیشه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه8160000
36سیم نایلون شیشه ای  0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه10980000
37سیم نایلون باندی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه7860000
38سیم نایلون باندی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه10810000
39کابل آنتن صادراتی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه18870000
40کابل افشان 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه9020000
41کابل افشان 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه13900000
42کابل افشان 1 * 2 رادافشان سحرحلقه17050000
43کابل افشان 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه23620000
44کابل افشان 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه37520000
45کابل افشان 4 * 2 رادافشان سحرحلقه58000000
46کابل افشان 6 * 2 رادافشان سحرحلقه83200000
47کابل افشان 10 * 2 رادافشان سحرمتر1343000
48کابل افشان 16 * 2 رادافشان سحرمتر1990000
49کابل افشان 0/5 * 3 رادافشان سحرحلقه15090000
50کابل افشان 0/75 * 3 رادافشان سحرحلقه19020000
51کابل افشان 1 * 3 رادافشان سحرحلقه24000000
52کابل افشان 1/5 * 3 رادافشان سحرحلقه33560000
53کابل افشان 2/5 * 3 رادافشان سحرحلقه53150000
54کابل افشان 4 * 3 رادافشان سحرحلقه82130000
55کابل افشان 6 * 3 رادافشان سحرحلقه118680000
56کابل افشان 10 * 3 رادافشان سحرمتر1950000
57کابل افشان 16 * 3 رادافشان سحرمتر3000000
58کابل افشان 25 * 3 رادافشان سحرمتر-
59کابل افشان 16 + 25 * 3 رادافشان سحرمتر5600000
60کابل افشان 35 * 3 رادافشان سحرمتر-
61کابل افشان 16 + 35 * 3 رادافشان سحرمتر6610000
62کابل افشان 50 * 2 رادافشان سحرمتر-
63کابل افشان 25 + 50 * 3 رادافشان سحرمتر-
64کابل افشان 0/5 * 4 رادافشان سحرحلقه19080000
65کابل افشان 0/75 * 4 رادافشان سحرحلقه23840000
66کابل افشان 1 * 4 رادافشان سحرحلقه30380000
67کابل افشان 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه44150000
68کابل افشان 2/5 * 4 رادافشان سحرحلقه68260000
69کابل افشان 4 * 4 رادافشان سحرحلقه107000000
70کابل افشان 6 * 4 رادافشان سحرحلقه156800000
71کابل افشان 10 * 4 رادافشان سحرمتر2600000
72کابل افشان 16 * 4 رادافشان سحرمتر3520000
73کابل افشان 25 * 4 رادافشان سحرمتر-
74کابل افشان 35 * 4 رادافشان سحرمتر-
75کابل افشان 1 * 5 رادافشان سحرحلقه37340000
76کابل افشان 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه55340000
77کابل افشان 2/5 * 5 رادافشان سحرحلقه90300000
78کابل افشان 4 * 5 رادافشان سحرحلقه130920000
79کابل افشان 6 * 5 رادافشان سحرحلقه190640000
80کابل افشان 10 * 5 رادافشان سحرمتر3200000
81کابل افشان 16 * 5 رادافشان سحرمتر4370000
82کابل افشان 25 * 5 رادافشان سحرمتر-
83کابل افشان 35 * 5 رادافشان سحرمتر-
84کابل افشان 1 * 7 رادافشان سحرمتر-
85کابل افشان 1/5 * 7 رادافشان سحرمتر-
86کابل افشان 2/5 * 7 رادافشان سحرمتر-
87کابل شیلددار 0/75 * 2 رادافشان سحرمتر192000
88کابل شیلددار 1 * 2 رادافشان سحرمتر224000
89کابل شیلددار 1/5 * 2 رادافشان سحرمتر336000
90کابل شیلددار 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر465000
91کابل شیلددار 4 * 2 رادافشان سحرمتر819000
92کابل شیلددار 0/75 * 3 رادافشان سحرمتر265000
93کابل شیلددار 1 * 3 رادافشان سحرمتر305000
94کابل شیلددار 1/5 * 3 رادافشان سحرمتر410000
95کابل شیلددار 2/5 * 3 رادافشان سحرمتر567000
96کابل شیلددار 1 * 4 رادافشان سحرمتر-
97کابل شیلددار 1/5 * 4 رادافشان سحرمتر511000
98کابل شیلددار 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر-
99کابل شیلددار 4 * 4 رادافشان سحرمتر-
100کابل شیلددار 1 * 5 رادافشان سحرمتر-
101کابل شیلددار 1/5 * 5 رادافشان سحرمتر-
102کابل شیلددار 2/5 * 5 رادافشان سحرمتر-
103کابل زمینی 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر413000
104کابل زمینی 4 * 2 رادافشان سحرمتر588000
105کابل زمینی 6 * 2 رادافشان سحرمتر863000
106کابل زمینی 10 * 2 رادافشان سحرمتر1460000
107کابل زمینی 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر759000
108کابل زمینی 4 * 4 رادافشان سحرمتر1138000
109کابل زمینی 6 * 4 رادافشان سحرمتر1600000
110کابل زمینی 10 * 4 رادافشان سحرمتر2635000
111کابل زمینی 16 * 4 رادافشان سحرمتر3914000
112کابل آلومینیوم 10 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر301000
113کابل آلومینیوم 16 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر420000
114کابل آلومینیوم 25 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر675000
115کابل آلومینیوم 35 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر850000
116کابل آلومینیوم 16 + 25 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر927000
117کابل آلومینیوم 16 + 35 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر1163000
118کابل آلومینیوم 25 + 50 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر-
119کابل آلومینیوم 35 + 70 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر-
120کابل آلومینیوم 50 + 95 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر-
121کابل آلومینیوم 10 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر502000
122کابل آلومینیوم 16 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر651000
123کابل آلومینیوم 25 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر1092000
124کابل آلومینیوم 35 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر -
125کابل آلومینیوم 10 * 5 زمینی راد افشان سحرمتر-
126کابل آلومینیوم 16 * 5 زمینی راد افشان سحرمتر-
127کابل آلومینیوم 25 * 5 زمینی راد افشان سحرمتر-
128کابل آلومینیوم 35 * 5 زمینی راد افشان سحرمتر-

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top