لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

 

آخرین به روز رسانی : 1400/02/12

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/5 * 1 رادافشان سحرحلقه1280000
2سیم افشان 0/75 * 1 رادافشان سحرحلقه1950000
3سیم افشان 1 * 1 رادافشان سحرحلقه2470000
4سیم افشان 1/5 * 1 رادافشان سحرحلقه3750000
5سیم افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه5630000
6سیم افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه9380000
7سیم افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه14320000
8سیم افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه22400000
9سیم افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه34000000
10سیم افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر
11سیم افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر760000
12سیم افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر
13سیم ارت افشان  1/5 * 1  رادافشان سحرحلقه3790000
14سیم ارت افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه5680000
15سیم ارت افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه9470000
16سیم ارت افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه14470000
17سیم ارت افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه22630000
18سیم ارت افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه34410000
19سیم ارت افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر
20سیم ارت افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر768000
21سیم ارت افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر
22کابل کولری 1 * 4 رادافشان سحرحلقه10570000
23کابل کولری 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه15920000
24کابل کولری 1 * 5 رادافشان سحرحلقه13970000
25کابل کولری 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه19420000
26کابل کیسه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3730000
27کابل کیسه ای 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه5680000
28سیم نایلون 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3130000
29سیم نایلون 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه4340000
30سیم نایلون 1 * 2 رادافشان سحرحلقه5580000
31سیم نایلون 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه7630000
32سیم نایلون 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه12590000
33سیم نایلون مشکی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3130000
34سیم نایلون مشکی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه4340000
35سیم نایلون شیشه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3320000
36سیم نایلون شیشه ای  0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه4550000
37سیم نایلون باندی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3190000
38سیم نایلون باندی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه4390000
39کابل آنتن صادراتی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه7700000
40کابل افشان 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3690000
41کابل افشان 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه5680000
42کابل افشان 1 * 2 رادافشان سحرحلقه6960000
43کابل افشان 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه9640000
44کابل افشان 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه15310000
45کابل افشان 4 * 2 رادافشان سحرحلقه23660000
46کابل افشان 6 * 2 رادافشان سحرحلقه33940000
47کابل افشان 10 * 2 رادافشان سحرمتر548000
48کابل افشان 16 * 2 رادافشان سحرمتر743000
49کابل افشان 0/5 * 3 رادافشان سحرحلقه5770000
50کابل افشان 0/75 * 3 رادافشان سحرحلقه7740000
51کابل افشان 1 * 3 رادافشان سحرحلقه9950000
52کابل افشان 1/5 * 3 رادافشان سحرحلقه13690000
53کابل افشان 2/5 * 3 رادافشان سحرحلقه21690000
54کابل افشان 4 * 3 رادافشان سحرحلقه33500000
55کابل افشان 6 * 3 رادافشان سحرحلقه48420000
56کابل افشان 10 * 3 رادافشان سحرمتر795000
57کابل افشان 16 * 3 رادافشان سحرمتر1150000
58کابل افشان 25 * 3 رادافشان سحرمتر
59کابل افشان 16 + 25 * 3 رادافشان سحرمتر
60کابل افشان 35 * 3 رادافشان سحرمتر
61کابل افشان 16 + 35 * 3 رادافشان سحرمتر
62کابل افشان 50 * 2 رادافشان سحرمتر
63کابل افشان 25 + 50 * 3 رادافشان سحرمتر
64کابل افشان 0/5 * 4 رادافشان سحرحلقه7430000
65کابل افشان 0/75 * 4 رادافشان سحرحلقه10660000
66کابل افشان 1 * 4 رادافشان سحرحلقه12400000
67کابل افشان 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه18020000
68کابل افشان 2/5 * 4 رادافشان سحرحلقه27850000
69کابل افشان 4 * 4 رادافشان سحرحلقه43650000
70کابل افشان 6 * 4 رادافشان سحرحلقه63980000
71کابل افشان 10 * 4 رادافشان سحرمتر1060000
72کابل افشان 16 * 4 رادافشان سحرمتر1580000
73کابل افشان 25 * 4 رادافشان سحرمتر
74کابل افشان 35 * 4 رادافشان سحرمتر
75کابل افشان 1 * 5 رادافشان سحرحلقه15240000
76کابل افشان 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه22580000
77کابل افشان 2/5 * 5 رادافشان سحرحلقه36840000
78کابل افشان 4 * 5 رادافشان سحرحلقه53500000
79کابل افشان 6 * 5 رادافشان سحرحلقه77350000
80کابل افشان 10 * 5 رادافشان سحرمتر1310000
81کابل افشان 16 * 5 رادافشان سحرمتر1780000
82کابل افشان 25 * 5 رادافشان سحرمتر
83کابل افشان 35 * 5 رادافشان سحرمتر
84کابل افشان 1 * 6 رادافشان سحرمتر
85کابل افشان 1/5 * 6 رادافشان سحرمتر
86کابل افشان 1 * 7 رادافشان سحرمتر
87کابل افشان 1/5 * 7 رادافشان سحرمتر
88کابل افشان 2/5 * 7 رادافشان سحرمتر
89کابل شیلددار 0/75 * 2 رادافشان سحرمتر90000
90کابل شیلددار 1 * 2 رادافشان سحرمتر110000
91کابل شیلددار 1/5 * 2 رادافشان سحرمتر158000
92کابل شیلددار 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر220000
93کابل شیلددار 4 * 2 رادافشان سحرمتر345000
94کابل شیلددار 6 * 2 رادافشان سحرمتر
95کابل شیلددار 0/75 * 3 رادافشان سحرمتر125000
96کابل شیلددار 1 * 3 رادافشان سحرمتر155000
97کابل شیلددار 1/5 * 3 رادافشان سحرمتر194000
98کابل شیلددار 2/5 * 3 رادافشان سحرمتر265000
99کابل شیلددار 4 * 3 رادافشان سحرمتر
100کابل شیلددار 1 * 4 رادافشان سحرمتر
101کابل شیلددار 1/5 * 4 رادافشان سحرمتر245000
102کابل شیلددار 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر
103کابل شیلددار 4 * 4 رادافشان سحرمتر
104کابل شیلددار 1 * 5 رادافشان سحرمتر
105کابل شیلددار 1/5 * 5 رادافشان سحرمتر
106کابل شیلددار 2/5 * 5 رادافشان سحرمتر
107کابل زمینی 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر165000
108کابل زمینی 4 * 2 رادافشان سحرمتر240000
109کابل زمینی 6 * 2 رادافشان سحرمتر352000
110کابل زمینی 10 * 2 رادافشان سحرمتر595000
111کابل زمینی 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر300000
112کابل زمینی 4 * 4 رادافشان سحرمتر466000
113کابل زمینی 6 * 4 رادافشان سحرمتر650000
114کابل زمینی 10 * 4 رادافشان سحرمتر1075000
115کابل زمینی 16 * 4 رادافشان سحرمتر1610000

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top