سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد به صورت لحظه ای توسط شرکت پرشین پیشرانه به روزرسانی می شود. لیست قیمت کابل خراسان شامل جدیدترین قیمت های فروش سیم و کابل افشارنژاد است که با توجه به نوسانات زیاد قیمت مس در بازار جهانی دائماً در حال تغییر است. قیمت های موجود در لیست قیمت خراسان افشارنژاد با احتساب درصدی است که به صورت لحظه ای توسط کارخانه بر روی لیست قیمت اصلی افزایش یا کاهش می یابد. به عبارت دیگر نمایندگان شرکت سیم و کابل خراسان یک لیست قیمت پایه از شرکت دریافت می کنند که با توجه به وضعیت قیمت مس در بازار، نمایندگان موظفند تا درصدی را بر روی قیمت ها کاهش یا افزایش دهند.  محصولات این لیست شامل قسمت های مختلفی همچون سیم تک رشته افشان، کابل افشان دو روکشه، کابل افشان شیلددار، کابل کولری، کابل افشان، کابل زمینی و کابل مخابراتی و هوایی است که در صورت نیاز می توانید توضیحات مختصری را درباره هر یک از گروه ها در این صفحه مطالعه و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان فروش پرشین پیشرانه با شماره 02166764957 تماس حاصل فرمایید.

قیمت سیم و کابل خراسان

با توجه به تغییرات قیمت و نوسانات موجود در بازار مس، لیست قیمت سیم و کابل خراسان به صورت دوره ای توسط شرکت سیم و کابل خراسان به کلیه نمایندگان داده می شود که نمایندگان کابل خراسان نیز موظفند تا در صورت کاهش یا افزایش قیمت مس، درصدی را از لیست قیمت ارائه شده برای مشتریان خود کسر یا افزایش دهند. با استفاده از این سیاست از صدور لیست قیمت های روزانه نیز جلوگیری می شود.

کابل های مسلح خراسان افشارنژاد که در لیست قیمت سیم و کابل خراسان وجود ندارد از دسته کابل های سفارشی این شرکت محسوب شده که به جهت تولید نیازمند قیمت گذاری و زمان تحویل حداقل 10 روزه می باشند.

در صورت نیاز به دانلود لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد، فایل لیست قیمت خراسان با قابلیت دانلود در این صفحه قرار داده شده است.

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

آخرین به روز رسانی : 1402/03/10

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژادمتر56,000
2سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژادمتر80,000
3سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژادمتر131,000
4سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژادمتر204,000
5سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژادمتر300,000
6سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژادمتر530,000
7سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژادمتر818,000
8سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژادمتر1,250,000
9سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژادمتر1,750,000
10سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژادمتر2,500,000
11سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژادمتر3,540,000
12سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژادمتر3,780,000
13سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژادمتر5,950,000
14سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژادمتر7,530,000
15سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژادمتر9,250,000
16سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژادمتر12,300,000
17سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژادمتر15,400,000
18کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر412,000
19کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر505,000
20کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژادمتر132,000
21کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژادمتر161,000
22کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژادمتر220,000
23کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژادمتر352,000
24کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژادمتر538,000
25کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژادمتر755,000
26کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژادمتر1,335,000
27کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژادمتر2,000,000
28کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژادمتر173,000
29کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژادمتر214,000
30کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژادمتر306,000
31کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژادمتر490,000
32کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژادمتر742,000
33کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژادمتر1,060,000
34کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژادمتر1,870,000
35کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژادمتر2,820,000
36کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژادمتر4,500,000
37کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژادمتر6,180,000
38کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژادمتر8,760,000
39کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژادمتر12,200,000
40کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر5,240,000
41کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر6,830,000
42کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر10,000,000
43کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر14,000,000
44کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر19,000,000
45کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر24,000,000
46کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژادمتر219,000
47کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژادمتر277,000
48کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژادمتر390,000
49کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژادمتر625,000
50کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژادمتر970,000
51کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژادمتر1,380,000
52کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژادمتر2,470,000
53کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژادمتر3,750,000
54کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژادمتر5,820,000
55کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژادمتر8,060,000
کابل افشان 1*5 خراسان افشارنژادمتر340,000
56کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژادمتر487,000
57کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژادمتر780,000
58کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژادمتر1,190,000
59کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژادمتر1,720,000
60کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژادمتر3,050,000
61کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژادمتر4,650,000
62کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژادمتر7,350,000
63کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژادمتر10,100,000
64کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژادمتر910,000
65کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژادمتر1,390,000
66کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژادمتر1,890,000
67کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژادمتر2,590,000
68کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژادمتر3,670,000
69کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژادمتر5,040,000
70کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژادمتر6,360,000
71کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژادمتر7,800,000
72کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژادمتر9,800,000
73کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژادمتر12,750,000
74کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژادمتر16,000,000
75کابل زمینی 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر5,350,000
76کابل زمینی 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر6,900,000
77کابل زمینی 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر9,200,000
78کابل زمینی 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر13,000,000
79کابل زمینی 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر17,900,000
80کابل زمینی 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر23,200,000
81کابل زمینی 70+150*3 خراسان افشارنژادمتر27,700,000
82کابل زمینی 95+185*3 خراسان افشارنژادمتر35,200,000
83کابل زمینی 120+240*3 خراسان افشارنژادمتر46,000,000
84کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر338,000
85کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر456,000
86کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژادمتر663,000
87کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژادمتر890,000
88کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژادمتر1,340,000
89کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژادمتر2,030,000
90کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر423,000
91کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر590,000
92کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژادمتر875,000
93کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژادمتر1,200,000
94کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژادمتر1,830,000
95کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژادمتر2,900,000
96کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژادمتر4,500,000
97کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژادمتر6,140,000
98کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر520,000
99کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر735,000
100کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژادمتر1,120,000
101کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژادمتر1,550,000
102کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژادمتر2,440,000
103کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژادمتر3,780,000
104کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژادمتر5,850,000
105کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر620,000
106کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژادمتر890,000
107کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژادمتر1,360,000
108کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژادمتر1,900,000
109کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژادمتر3,020,000
110کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژادمتر4,650,000
110کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژادمتر7,300,000
111کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژادمتر9,950,000
112کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*2 خراسان افشارنژادمتر105,000
113کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*4 خراسان افشارنژادمتر184,000
114کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*6 خراسان افشارنژادمتر257,000
115کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*10 خراسان افشارنژادمتر405,000
116کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژادمتر145,000
117کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژادمتر240,000
118کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر295,000
128کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر440,000
129کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژادمتر305,000
130کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر395,000
131کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر600,000
132کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژادمتر385,000
133کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر510,000
134کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر760,000
135کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژادمتر470,000
136کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر620,000
137کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر910,000
138کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1,360,000
139کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1,880,000
140کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2,650,000
141کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3,720,000
142کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر5,000,000
143کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر6,270,000
144کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر7,800,000
145کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر9,600,000
146کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر12,700,000
147کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر15,900,000
148کابل هالوژن فری 1.5*2 خراسان افشارنژادمتر
149کابل هالوژن فری 1.5*3 خراسان افشارنژادمتر
150کابل هالوژن فری 1.5*2 میکا خراسان افشارنژادمتر
151کابل شبکه CAT6 UTP خراسان افشارنژاد
152کابل شبکه CAT6 SFTP خراسان افشارنژاد
پرشین پیشرانه
دانلود لیست قیمت

سیم و کابل خراسان افشارنژاد

جهت دریافت و دانلود لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد فرم زیر را تکمیل نمایید

  • Please enter a number from 4 to 4.

پرشین پیشرانه
سوالات متداول در مورد

سیم و کابل خراسان افشارنژاد

خرید سیم و کابل

خرید سیم و کابل خود را چگونه انجام دهم؟

با ورود به بخش فروشگاه و انتخاب سیم و کابل ، و سپس انتخاب برند خراسان افشار‌نژاد می‌توانید محصولات مورد نظر خود را خرید نمایید . علاوه بر این می‌توانید در لیست قیمت بالا بر روی سبد خرید کلیک کنید تا به صفحه محصول وارد شوید و خرید خود را انجام دهید و در هر کجای کشور عزیزمان باشید برای شما ارسال گردد، همچنین می‌توانید با شماره گیری تلفن 02166764957 از خدمات مشاوره و خرید تلفنی اقدام نمایید

ارسال سیم و کابل به تهران/شهرستان چگونه انجام می شود؟

ارسال کالا در تهران از طریق، پیک ، پست پیشتاز ، تیپاکس انجام می‌گردد، همچنین برای شهرستان ها از طریق پیک و تیپاکس انجام می‌شود.

پس از واریز وجه چقدر طول می کشد تا سیم و کابل خود را دریافت نمایم؟

درصورت ثبت خرید قبل از ساعت 8 صبح سفارشات شما در همان روز ارسال خواهد شد، اما درصورتی که بعد از این زمان باشد، در اولین روز کاری بعدی ارسال خواهد شد.

آیا فروش سیم و کابل به صورت خرد هم دارید؟

بله، در صورت خرید آنلاین می توانید متراژ دلخواه خود را انتخاب نمایید و سفارش خود را ثبت نمایید. اما بهتر است قبل از سفارش با بخش فروش هماهنگی های لازم را انجام دهید.

کلاف سیم و کابل ها در لیست فوق چند متری است؟

کلیه سیم های برق و کابل آنتن به صورت کلاف 100 متری می باشند

کابل های تلفن مخابراتی به صورت کلاف های 100 متری و 250 متری تولید می شوند.

کابل برق های افشان زیر علاوه بر موجود بودن به صورت کلاف 100 متری، به صورت قرقره ای نیز تولید می شوند.

  • 2×1، 2×1.5، 2×2.5، 2×4، 2×6
  • 3×1، 3×1.5، 3×2.5، 3×4، 3×6
  • 4×1، 4×1.5، 4×2.5، 4×4، 4×6
  • 5×1، 5×1.5، 5×2.5، 5×4، 5×6

کابل های تک رشته افشان، کابل های افشان شیلددار، کابل های زمینی به صورت قرقره ای تولید می شوند و فاقد کلاف 100 متری می باشند.

قیمت سیم و کابل

آیا قیمت سیم و کابل در لیست فوق تخفیف هم دارد؟

بله؛ قیمت سیم و کابل درج شده در این لیست شامل درصد تخفیفی می شود. درصد تخفیف قیمت سیم و کابل به صورت روزانه و بعضاً ساعتی تغییر می یابد. جهت اطلاع از تخفیف ها تماس بگیرید.

 

من قصد خرید سیم و کابل به صورت عمده دارم. برای من چقدر تخفیف دارد؟

لطفاً لیست موارد مورد نیاز خود را به روش های ذکر شده برای ما ارسال فرمایید تا پیش فاکتور با حداکثر تخفیف برای شما ارسال گردد.

 

آیا قیمت سیم های ارت در لیست قیمت وجود دارد؟

بله در لیست قیمت وجود دارند همچنین قیمت سیم های افشان رنگی و ارت با یکدیگر یکسان است.

قیمت سیم و کابل در این لیست بر اساس متر است یا کلاف؟

قیمت سیم و کابل در لیست قیمت سیم و کابل خراسان بر اساس متر می باشد.

قیمت یک جفت سیم چقدر است؟ یک جفت سیم یعنی چه؟

هر جفت سیم در اصطلاح برق کاران شامل یک سیم 1.5 و یک سیم 2.5 است. قیمت سیم 1.5 و 2.5 موجود در لیست را با یکدیگر جمع کنید تا قیمت یک جفت سیم بدست بیاید.

 

پرشین پیشرانه
راهنمای لیست قیمت

سیم و کابل خراسان افشارنژاد

قیمت سیم افشان خراسان

شرکت سیم و کابل خراسان افشارنژاد مدتی است که تولید سیم‌های مفتول برق را متوقف کرده و تنها به ساخت سیم‌های افشان برق با سایزهای 1 تا 300 میلی‌متر مربع می‌پردازد. در بخشی با عنوان “سیم تک رشته افشان”، مجموعه سیم‌های افشان خراسانی به همراه قیمت‌های پایه و بدون تخفیف آمده است. اگر در لیست مورد نظرتان سیم NYMHY خراسانی را مشاهده می‌کنید، همگی در این بخش قرار دارند.

 قیمت کابل افشان خراسان

کابل‌های افشان خراسان شامل مجموعه‌ای از کابل‌هاست که سایزهای 16 تا 300 را دارند و به سیم‌های افشان شباهت دارند. تفاوت اصلی این کابل‌ها با سیم‌های برق در نوع روکش است که در کابل‌های افشان، از روکش مقاوم‌تر و محکم‌تری برای حفاظت از هادی‌ها استفاده می‌شود. در حقیقت، در سیم‌های برق یک روکش برای حفاظت از هادی مسی استفاده می‌شود، اما در کابل‌های افشان دو روکشه از یک عایق و یک روکش جهت حفاظت از هادی مسی به کار می‌رود.

قیمت کابل افشان شیلددار خراسان افشارنژاد

وقتی کابل برق در مجاورت تجهیزاتی قرار دارد که به میدان‌های مغناطیسی حساس هستند، برای جلوگیری از تداخلات میدان‌های مغناطیسی، شرکت‌های تولیدکننده سیم و کابل از شیلد و فویل بر روی هادی کابل استفاده می‌کنند تا از انتقال پارازیت به جریان عبوری کابل ممانعت کنند. در لیست قیمت کابل‌های خراسان، این محصولات با عنوان “کابل افشان شیلددار” ثبت شده‌اند. این کابل‌ها بر اساس استاندارد VDE به کابل‌های NYMCY شناخته می‌شوند.

قیمت کابل کولری خراسان افشارنژاد

کابل‌های کولری خراسانی افشارنژاد به صورت مفتول و با روکش سفید رنگ تولید می‌شوند و به ویژه برای کولرهای آبی ساخته می‌شوند. این کابل‌ها در دو سایز 51.5 و 41.5 تولید می‌گردند.

قیمت کابل مخابراتی خراسان

کابل‌های مخابراتی خراسان در این لیست شامل کلیه کابل‌های زوجی و آنتن صادراتی تولید شده توسط شرکت صنعتی الکتریک خراسان افشارنژاد است. در لیست قیمت، کابل‌های 2 زوج، 4 زوج، 6 زوج، 8 زوج و 10 زوج فقط در برند خراسان موجود هستند که به صورت حلقه‌های 250 متری و در برخی مدل‌ها 100 متری یا قرقره‌ای عرضه می‌شوند. تمامی کابل‌های مخابراتی خراسان از نوع 06 هستند.

 
 
پرشین پیشرانه
خرید اینترنتی محصولات

سیم و کابل خراسان افشارنژاد

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من