لیست قیمت سیم و کابل برتر

لیست قیمت سیم و کابل برتر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/24

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 50*1 برترحلقه1,140,000
2سیم افشان 75*1 برترحلقه1,562,500
3سیم افشان 1*1 برترحلقه2,000,000
4سیم افشان 1/5*1 برترحلقه2,725,000
5سیم افشان 1/5*1 ارت برترحلقه2,762,500
6سیم افشان 2/5*1 برترحلقه4,090,000
7سیم 2/5*1 ارت برترحلقه4,120,000
8سیم افشان 4*1 برترحلقه6,81,000
9سیم 4*1 ارت برترحلقه6,840,000
10سیم افشان 6*1 برترحلقه10,125,000
11سیم 6*1 ارت برترحلقه10,165,000
12سیم افشان 10*1 برترحلقه17,510,000
13سیم  10*1 ارت برترحلقه17,550,000
14سیم نایلون 35*2 برترحلقه1,187,500
15سیم نایلون 50*2 برترحلقه2,400,000
16سیم نایلون 75*2 برترحلقه3,125,000
17سیم نایلون 1*2 برترحلقه4,000,000
18سیم نایلون 1/5*2 برترحلقه5,250,000
19سیم نایلون 2/5*2 برترحلقه8,500,000
20سیم نایلون 35*2 خط دار برترحلقه1,217,500
21سیم نایلون 50*2 خط دار برترحلقه1,890,000
22سیم نایلون 75*2 خط دار برترحلقه2,660,000
23کابل افشان 50*2 برترحلقه3,000,000
24کابل افشان 75*2 برترحلقه3,875,000
25کابل افشان 1*2 برترحلقه4,875,0000
26کابل افشان 1/5*2 برترحلقه6,625,000
27کابل افشان 2/5*2 برترحلقه10,875,000
28کابل افشان 4*2 برترحلقه17,060,000
29کابل افشان 6*2 برترحلقه24,000,000
30کابل افشان 10*2 برترمتر40,625,000
31کابل افشان 50*3 برترحلقه4,000,000
32کابل افشان 75*3 برترحلقه5,500,000
33کابل افشان 1*3 برترحلقه6,875,000
34کابل افشان 1/5*3 برترحلقه9,750,000
35کابل افشان 2/5*3 برترحلقه15,937,500
36کابل افشان 4*3 برترحلقه23,125,000
37کابل افشان 6*3 برترحلقه34,750,000
38کابل افشان 10*3 برترمتر59,750,000
39کابل افشان 1*4 برترحلقه9,125,000
40کابل افشان 1/5*4 برترحلقه12,750,000
41کابل افشان 2/5*4 برترحلقه21,125,000
42کابل افشان 4*4 برترحلقه30,000,000
43کابل افشان 6*4 برترحلقه45,625,000
44کابل افشان 10*4 برترحلقه78,000,000
45کابل افشان 1/5*5 برترمتر166,250
46کابل افشان 2/5*5 برترمتر268,750
47کابل افشان 4*5 برترمتر375,000
48کابل افشان 6*5 برترمتر585,000
49کابل افشان 10*5 برترمتر995,000
50کابل 4*2 مفتول برترمتر175,000
51کابل 6*2 مفتول برترمتر250,000
52کابل 10*2 مفتول برترمتر412,500
53کابل 4*4 مفتول برترمتر308,000
54کابل 6*4 مفتول برترمتر463,750
55کابل 10*4 مفتول برترمتر787,500
56کولری 1*4 برترحلقه7,125,000
57کولری 1/5*4 برترحلقه10,712,500
58کولری 1*5 برترحلقه8,962,500
59کولری 1/5*5 برترحلقه13,125,000
60کابل سازمانی 6+6*1 برترمتر256,250
61کابل سازمانی 6+6*3 برترمتر487,500
62کابل سازمانی 10+10*1 برترمتر366,250
63کابل سازمانی 10+10*3 برترمتر812,500
64کابل کیسه ای 50*2 برترحلقه2,562,500
65کابل کیسه ای 75*2 برترحلقه3,587,500
66کابل کیسه ای 1*2 برترحلقه4,575,000
67کابل کیسه ای 1/5*2 برترحلقه6,187,500
68کابل زیر گچی 1*2 برترحلقه3,625,000
69کابل زیر گچی 1*3 برترحلقه5,437,500
70کابل آنتن برترحلقه2,725,000
71کابل آنتن شهاب مغز 80 بافت 48 برترحلقه1,950,000
74نایلون شیشه ای 50*2 مس برترحلقه
75نایلون شیشه ای 50*2 CCA برترحلقه
76کابل 1 زوج 04 معمولی برترمتر5,358
77کابل 2 زوج 04 معمولی برترمتر8,225
78کابل 2 زوج 06 فویلدار برترمتر12,490
79کابل 4 زوج 06 فویلدار برترمتر22,478
80کابل 6 زوج 06 فویلدار برترمتر29,500
81RG 59 برترمتر23,125
82RG دو قلو برترمتر35,375
82cca آرجی 59 برترمتر21,000

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل برتر

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل برتر کلیک کنید