لیست قیمت سیم و کابل برتر

لیست قیمت سیم و کابل برتر

آخرین لیست قیمت : 1399/09/29
آخرین به روز رسانی : 1399/11/09

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0.5*1 برترحلقه1,350,000
2سیم افشان 0.75*1 برترحلقه1,900,000
3سیم افشان 1*1 برترحلقه2,440,000
4سیم افشان 1/5*1 برترحلقه3,550,000
5سیم افشان 1/5*1 ارت برترحلقه3,580,000
6سیم افشان 2/5*1 برترحلقه5,330,000
7سیم 2/5*1 ارت برترحلقه5,360,000
8سیم افشان 4*1 برترحلقه8,880,000
9سیم 4*1 ارت برترحلقه8,910,000
10سیم افشان 6*1 برترحلقه13,130,000
11سیم 6*1 ارت برترحلقه13,160,000
12سیم افشان 10*1 برترحلقه22,500,000
13سیم  10*1 ارت برترحلقه22,530,000
14سیم نایلون 0.35*2 برترحلقه1,530,000
15سیم نایلون 0.5*2 برترحلقه2,900,000
16سیم نایلون 0.75*2 برترحلقه3,940,000
17سیم نایلون 1*2 برترحلقه4,940,000
18سیم نایلون 1/5*2 برترحلقه6,880,000
19سیم نایلون 2/5*2 برترحلقه11,000,000
20سیم نایلون 0.35*2 خط دار برترحلقه1,560,000
21سیم نایلون 0.5*2 خط دار برترحلقه2,930,000
22سیم نایلون 0.75*2 خط دار برترحلقه3,970,000
23کابل افشان 0.5*2 برترحلقه3,750,000
24کابل افشان 0.75*2 برترحلقه5,000,000
25کابل افشان 1*2 برترحلقه6,380,000
26کابل افشان 1/5*2 برترحلقه8,590,000
27کابل افشان 2/5*2 برترحلقه13,750,000
28کابل افشان 4*2 برترحلقه22,500,000
29کابل افشان 6*2 برترحلقه31,500,000
30کابل افشان 10*2 برترحلقه52,750,000
31کابل افشان 0.5*3 برترحلقه5,400,000
32کابل افشان 0.75*3 برترحلقه7,440,000
33کابل افشان 1*3 برترحلقه9,120,000
34کابل افشان 1/5*3 برترحلقه12,690,000
35کابل افشان 2/5*3 برترحلقه20,500,000
36کابل افشان 4*3 برترحلقه30,000,000
37کابل افشان 6*3 برترحلقه45,000,000
38کابل افشان 10*3 برترحلقه78,120,000
39کابل افشان 1*4 برترحلقه12,040,000
40کابل افشان 1/5*4 برترحلقه16,630,000
41کابل افشان 2/5*4 برترحلقه26,630,000
42کابل افشان 4*4 برترحلقه39,000,000
43کابل افشان 6*4 برترحلقه60,000,000
44کابل افشان 10*4 برترمتر1,010,000
45کابل افشان 1/5*5 برترمتر210,000
46کابل افشان 2/5*5 برترمتر340,000
47کابل افشان 4*5 برترمتر490,000
48کابل افشان 6*5 برترمتر765,000
49کابل افشان 10*5 برترمتر1,280,000
50کابل 4*2 مفتول برترمتر235,000
51کابل 6*2 مفتول برترمتر325,000
52کابل 10*2 مفتول برترمتر527,500
53کابل 4*4 مفتول برترمتر412,500
54کابل 6*4 مفتول برترمتر625,000
55کابل 10*4 مفتول برترمتر1,020,000
56کولری 1*4 برترحلقه9,440,000
57کولری 1/5*4 برترحلقه14,000,000
58کولری 1*5 برترحلقه11,810,000
59کولری 1/5*5 برترحلقه17,250,000
60کابل سازمانی 6+6*1 برترمتر350,000
61کابل سازمانی 6+6*3 برترمتر670,000
62کابل سازمانی 10+10*1 برترمتر590,000
63کابل سازمانی 10+10*3 برترمتر1,150,000
64کابل کیسه ای 0.5*2 برترحلقه3,250,000
65کابل کیسه ای 0.75*2 برترحلقه4,550,000
66کابل کیسه ای 1*2 برترحلقه5,780,000
67کابل کیسه ای 1/5*2 برترحلقه7,690,000
68کابل زیر گچی 1*2 برترحلقه4,630,000
69کابل زیر گچی 1*3 برترحلقه7,190,000
70کابل آنتن برترحلقه3,750,000
71کابل آنتن شهاب مغز 80 بافت 48 برترحلقه2,440,000
74نایلون شیشه ای 0.5*2 مس برترحلقه
75نایلون شیشه ای 0.5*2 CCA برترحلقه
76کابل 1 زوج 04 معمولی برترمتر6,940
77کابل 2 زوج 04 معمولی برترمتر14.000
78کابل 2 زوج 06 فویلدار برترمتر20.000
79کابل 4 زوج 06 فویلدار برترمتر35.000
80کابل 6 زوج 06 فویلدار برترمتر43.000
81RG 59 برترمتر31.500
82RG دو قلو برترمتر49,000
82cca آرجی 59 برترمتر27.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram