لیست قیمت سیم و کابل برتر

لیست قیمت سیم و کابل برتر

آخرین به روز رسانی : 1400/09/06

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0.5*1 برترحلقه1625000
2سیم افشان 0.75*1 برترحلقه2375000
3سیم افشان 1*1 برترحلقه3160000
4سیم افشان 1/5*1 برترحلقه3860000
5سیم افشان 1/5*1 ارت برترحلقه3890000
6سیم افشان 2/5*1 برترحلقه6270000
7سیم 2/5*1 ارت برترحلقه6300000
8سیم افشان 4*1 برترحلقه10130000
9سیم 4*1 ارت برترحلقه10160000
10سیم افشان 6*1 برترحلقه15640000
11سیم 6*1 ارت برترحلقه15670000
12سیم افشان 10*1 برترحلقه26170000
13سیم  10*1 ارت برترحلقه26200000
14سیم نایلون 0.35*2 برترحلقه1812000
15سیم نایلون 0.5*2 برترحلقه3450000
16سیم نایلون 0.75*2 برترحلقه4885000
17سیم نایلون 1*2 برترحلقه6360000
18سیم نایلون 1/5*2 برترحلقه8600000
19سیم نایلون 2/5*2 برترحلقه13700000
20سیم نایلون 0.35*2 خط دار برترحلقه1842000
21سیم نایلون 0.5*2 خط دار برترحلقه3480000
22سیم نایلون 0.75*2 خط دار برترحلقه4915000
23کابل افشان 0.5*2 برترحلقه4430000
24کابل افشان 0.75*2 برترحلقه6040000
25کابل افشان 1*2 برترحلقه7740000
26کابل افشان 1/5*2 برترحلقه10485000
27کابل افشان 2/5*2 برترحلقه16760000
28کابل افشان 4*2 برترحلقه25190000
29کابل افشان 6*2 برترحلقه37170000
30کابل افشان 10*2 برترحلقه60610000
31کابل افشان 0.5*3 برترحلقه6020000
32کابل افشان 0.75*3 برترحلقه8390000
33کابل افشان 1*3 برترحلقه10770000
34کابل افشان 1/5*3 برترحلقه14890000
35کابل افشان 2/5*3 برترحلقه23450000
36کابل افشان 4*3 برترحلقه35060000
37کابل افشان 6*3 برترحلقه52670000
38کابل افشان 10*3 برترحلقه86900000
39کابل افشان 1*4 برترحلقه14130000
40کابل افشان 1/5*4 برترحلقه19710000
41کابل افشان 2/5*4 برترحلقه30770000
42کابل افشان 4*4 برترحلقه45770000
43کابل افشان 6*4 برترحلقه69030000
44کابل افشان 10*4 برترمتر1145200
45کابل افشان 1/5*5 برترمتر245300
46کابل افشان 2/5*5 برترمتر381000
47کابل افشان 4*5 برترمتر569000
48کابل افشان 6*5 برترمتر883000
49کابل افشان 10*5 برترمتر1451000
50کابل 4*2 مفتول برترمتر259700
51کابل 6*2 مفتول برترمتر385400
52کابل 10*2 مفتول برترمتر600000
53کابل 4*4 مفتول برترمتر481000
54کابل 6*4 مفتول برترمتر732200
55کابل 10*4 مفتول برترمتر1134000
56کولری 1*4 برترحلقه12870000
57کولری 1/5*4 برترحلقه19450000
58کولری 1*5 برترحلقه16130000
59کولری 1/5*5 برترحلقه24000000
60کابل سازمانی 6+6*1 برترمتر322200
61کابل سازمانی 6+6*3 برترمتر
62کابل سازمانی 10+10*1 برترمتر
63کابل سازمانی 10+10*3 برترمتر
64کابل کیسه ای 0.5*2 برترحلقه3970000
65کابل کیسه ای 0.75*2 برترحلقه5670000
66کابل کیسه ای 1*2 برترحلقه7320000
67کابل کیسه ای 1/5*2 برترحلقه9430000
68کابل زیر گچی 1*2 برترحلقه6450000
69کابل زیر گچی 1*3 برترحلقه9680000
70کابل آنتن برترحلقه3740000
71کابل آنتن شهاب مغز 80 بافت 48 برترحلقه
74نایلون شیشه ای 0.5*2 مس برترحلقه3380000
75نایلون شیشه ای 0.5*2 CCA برترحلقه
76کابل 1 زوج 04 معمولی برترمتر1000000
77کابل 2 زوج 04 معمولی برترمتر
78کابل 2 زوج 06 فویلدار برترمتر
79کابل 4 زوج 06 فویلدار برترمتر
80کابل 6 زوج 06 فویلدار برترمتر
81RG 59 برترمتر31300
82RG دو قلو برترمتر
82cca آرجی 59 برترمتر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top