لیست قیمت سیم و کابل برتر

لیست قیمت سیم و کابل برتر

آخرین به روز رسانی : 1400/05/15

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0.5*1 برترحلقه1637500
2سیم افشان 0.75*1 برترحلقه2375000
3سیم افشان 1*1 برترحلقه3025000
4سیم افشان 1/5*1 برترحلقه4225000
5سیم افشان 1/5*1 ارت برترحلقه4255000
6سیم افشان 2/5*1 برترحلقه6650000
7سیم 2/5*1 ارت برترحلقه6680000
8سیم افشان 4*1 برترحلقه10875000
9سیم 4*1 ارت برترحلقه10905000
10سیم افشان 6*1 برترحلقه16025000
11سیم 6*1 ارت برترحلقه16055000
12سیم افشان 10*1 برترحلقه27000000
13سیم  10*1 ارت برترحلقه27030000
14سیم نایلون 0.35*2 برترحلقه1853000
15سیم نایلون 0.5*2 برترحلقه3750000
16سیم نایلون 0.75*2 برترحلقه5000000
17سیم نایلون 1*2 برترحلقه6250000
18سیم نایلون 1/5*2 برترحلقه8625000
19سیم نایلون 2/5*2 برترحلقه13750000
20سیم نایلون 0.35*2 خط دار برترحلقه1883000
21سیم نایلون 0.5*2 خط دار برترحلقه3780000
22سیم نایلون 0.75*2 خط دار برترحلقه5030000
23کابل افشان 0.5*2 برترحلقه4562500
24کابل افشان 0.75*2 برترحلقه6125000
25کابل افشان 1*2 برترحلقه7650000
26کابل افشان 1/5*2 برترحلقه10625000
27کابل افشان 2/5*2 برترحلقه17000000
28کابل افشان 4*2 برترحلقه27500000
29کابل افشان 6*2 برترحلقه39375000
30کابل افشان 10*2 برترحلقه64500000
31کابل افشان 0.5*3 برترحلقه6562500
32کابل افشان 0.75*3 برترحلقه9062500
33کابل افشان 1*3 برترحلقه11250000
34کابل افشان 1/5*3 برترحلقه15625000
35کابل افشان 2/5*3 برترحلقه25375000
36کابل افشان 4*3 برترحلقه38875000
37کابل افشان 6*3 برترحلقه58625000
38کابل افشان 10*3 برترحلقه98900000
39کابل افشان 1*4 برترحلقه14875000
40کابل افشان 1/5*4 برترحلقه20213500
41کابل افشان 2/5*4 برترحلقه33125000
42کابل افشان 4*4 برترحلقه50000000
43کابل افشان 6*4 برترحلقه77500000
44کابل افشان 10*4 برترمتر1293750
45کابل افشان 1/5*5 برترمتر275000
46کابل افشان 2/5*5 برترمتر428750
47کابل افشان 4*5 برترمتر631250
48کابل افشان 6*5 برترمتر1000000
49کابل افشان 10*5 برترمتر1562500
50کابل 4*2 مفتول برترمتر275000
51کابل 6*2 مفتول برترمتر406250
52کابل 10*2 مفتول برترمتر650000
53کابل 4*4 مفتول برترمتر506250
54کابل 6*4 مفتول برترمتر762500
55کابل 10*4 مفتول برترمتر1300000
56کولری 1*4 برترحلقه11750000
57کولری 1/5*4 برترحلقه17375000
58کولری 1*5 برترحلقه14750000
59کولری 1/5*5 برترحلقه21375000
60کابل سازمانی 6+6*1 برترمتر403000
61کابل سازمانی 6+6*3 برترمتر
62کابل سازمانی 10+10*1 برترمتر
63کابل سازمانی 10+10*3 برترمتر
64کابل کیسه ای 0.5*2 برترحلقه4000000
65کابل کیسه ای 0.75*2 برترحلقه5625000
66کابل کیسه ای 1*2 برترحلقه7250000
67کابل کیسه ای 1/5*2 برترحلقه9625000
68کابل زیر گچی 1*2 برترحلقه5750000
69کابل زیر گچی 1*3 برترحلقه8937500
70کابل آنتن برترحلقه4062500
71کابل آنتن شهاب مغز 80 بافت 48 برترحلقه2812500
74نایلون شیشه ای 0.5*2 مس برترحلقه3812500
75نایلون شیشه ای 0.5*2 CCA برترحلقه1800000
76کابل 1 زوج 04 معمولی برترمتر7182000
77کابل 2 زوج 04 معمولی برترمتر14503
78کابل 2 زوج 06 فویلدار برترمتر20591
79کابل 4 زوج 06 فویلدار برترمتر31673
80کابل 6 زوج 06 فویلدار برترمتر41841
81RG 59 برترمتر33750
82RG دو قلو برترمتر52500
82cca آرجی 59 برترمتر28750

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top