لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/13

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)سایزواحدقیمت(ریال)سبد خرید
1سیم افشان البرز الکتریک نور0.5*1حلقه2.545.000
2سیم افشان البرز الکتریک نور0.75*1حلقه3.408.000
3سیم افشان البرز الکتریک نور1*1حلقه4.403.000
4سیم افشان البرز الکتریک نور1.5*1حلقه5.946.000
5سیم افشان البرز الکتریک نور2.5*1حلقه8.919.000
6سیم افشان البرز الکتریک نور4*1حلقه14.866.000
7سیم افشان البرز الکتریک نور6*1حلقه22.921.000
8سیم افشان البرز الکتریک نور10*1حلقه39.045.000
9سیم افشان البرز الکتریک نور16*1حلقه62.327.000
10سیم افشان البرز الکتریک نور25*1متر960.000
11سیم افشان البرز الکتریک نور35*1متر1.304.000
12سیم افشان البرز الکتریک نور50*1متر1.934.000
13سیم افشان البرز الکتریک نور70*1متر2.721.000
14سیم افشان البرز الکتریک نور95*1متر3.624.000
15سیم افشان البرز الکتریک نور120*1متر4.501.000
16سیم افشان ارت البرز الکتریک نور1.5*1حلقه5.953.000
17سیم افشان ارت البرز الکتریک نور2.5*1حلقه8.929.000
18سیم افشان ارت البرز الکتریک نور4*1حلقه14.883.000
19سیم افشان ارت البرز الکتریک نور6*1حلقه22.957.000
20سیم افشان ارت البرز الکتریک نور10*1حلقه39.240.000
21سیم افشان ارت البرز الکتریک نور16*1حلقه62.647.000
22سیم افشان ارت البرز الکتریک نور25*1متر966.000
23سیم افشان ارت البرز الکتریک نور35*1متر1.311.000
24سیم افشان ارت البرز الکتریک نور50*1متر1.943.000
25سیم افشان ارت البرز الکتریک نور70*1متر2.729.000
26سیم افشان ارت البرز الکتریک نور95*1متر3.642.000
27سیم افشان ارت البرز الکتریک نور120*1متر4.522.000
28سیم مفتول البرز الکتریک نور0.5*1حلقه2.555.000
29سیم مفتول البرز الکتریک نور0.75*1حلقه3.378.000
30سیم مفتول البرز الکتریک نور1*1حلقه4.412.000
31سیم مفتول البرز الکتریک نور1.5*1حلقه5.975.000
32سیم مفتول البرز الکتریک نور2.5*1حلقه8.963.000
33سیم مفتول البرز الکتریک نور4*1حلقه14.938.000
34سیم مفتول البرز الکتریک نور6*1حلقه23.038.000
35سیم مفتول البرز الکتریک نور10*1حلقه40.165.000
36سیم مفتول البرز الکتریک نور16*1متر639.000
37سیم نایلون البرز الکتریک نور0.5*2حلقه4.923.000
38سیم نایلون البرز الکتریک نور0.75*2حلقه7.324.000
39سیم نایلون البرز الکتریک نور1*2حلقه8.949.000
40سیم نایلون البرز الکتریک نور1.5*2حلقه12.452.000
41سیم نایلون البرز الکتریک نور2.5*2حلقه19.758.000
42کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.5*2حلقه5.877.000
43کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.75*2حلقه8.307.000
44کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1*2حلقه10.006.000
45کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1.5*2حلقه14.425.000
46کابل کیسه ای البرز الکتریک نور2.5*2حلقه21.349.000
47کابل افشان البرز الکتریک نور0.5*2حلقه6.139.000
48کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*2حلقه9.371.000
49کابل افشان البرز الکتریک نور1*2حلقه11.279.000
50کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*2حلقه15.690.000
51کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*2حلقه24.837.000
52کابل افشان البرز الکتریک نور4*2حلقه38.050.000
53کابل افشان البرز الکتریک نور6*2حلقه54.351.000
54کابل افشان البرز الکتریک نور10*2متر943.000
55کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*3حلقه12.690.000
56کابل افشان البرز الکتریک نور1*3حلقه15.899.000
57کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*3حلقه22.423.000
58کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*3حلقه35.177.000
59کابل افشان البرز الکتریک نور4*3حلقه54.228.000
60کابل افشان البرز الکتریک نور6*3حلقه78.993.000
61کابل افشان البرز الکتریک نور10*3متر1.323.000
62کابل افشان البرز الکتریک نور16*3متر2.038.000
63کابل افشان البرز الکتریک نور25*3متر3.058.000
64کابل افشان البرز الکتریک نور35*3متر4.141.000
65کابل افشان البرز الکتریک نور50*3متر6.290.000
66کابل افشان البرز الکتریک نور70*3متر8.893.000
67کابل افشان البرز الکتریک نو95*3متر11.344.000
68کابل افشان البرز الکتریک نو25+16*3متر3.807.000
69کابل افشان البرز الکتریک نو35+16*3متر5.044.000
70کابل افشان البرز الکتریک نو50+25*3متر6.725.000
71کابل افشان البرز الکتریک نور70+35*3متر10.217.000
72کابل افشان البرز الکتریک نور95*1متر3.749.000
73کابل افشان البرز الکتریک نور120*1متر4.610.000
74کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*4حلقه15.922.000
75کابل افشان البرز الکتریک نور1*4حلقه20.381.000
76کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*4حلقه28.922.000
77کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*4حلقه45.643.000
78کابل افشان البرز الکتریک نور4*4حلقه71.582.000
79کابل افشان البرز الکتریک نور6*4حلقه104.210.000
80کابل افشان البرز الکتریک نور10*4متر1.726.000
81کابل افشان البرز الکتریک نور16*4متر2.666.000
82کابل افشان البرز الکتریک نور25*4متر4.219.000
83کابل افشان البرز الکتریک نور35*4متر6.203.000
84کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*5حلقه36.377.000
85کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*5حلقه57.164.000
86کابل افشان البرز الکتریک نور4*5متر878.000
87کابل افشان البرز الکتریک نور6*5متر1.270.000
88کابل افشان البرز الکتریک نور10*5متر2.186.000
89کابل افشان البرز الکتریک نور16*5متر3.397.000
90کابل افشان البرز الکتریک نو25*5متر5.650.000
91کابل افشان البرز الکتریک نور35*5متر7.436.000
92کابل مفتول  NYY البرز الکتریک نور4*2متر373.000
93کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*2متر552.000
94کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*2متر961.000
95کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*3متر808.000
96کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*3متر1.358.000
97کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور25+16*3متر3.730.000
98کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور35+16*3متر4.930.000
99کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور50+25*3متر6.714.000
100کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور4*4متر716.000
101کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*4متر1.038.000
102کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*4متر1.755.000
103کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*4متر2.780.000
104کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*5متر1.288.000
105کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*5متر2.230.000
106کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*5متر3.430.000
107کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1*4حلقه18.519.000
108کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1.5*4حلقه27.049.000
109کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1*5حلقه23.557.000
110کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1.5*5حلقه33.687.000
111کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*1متر585.000
112کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*1متر886.000
113کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*3متر1.095.000
114کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*3متر1.783.000
115کابل کواکسیال البرز الکتریک نور4/5C-2Vمتر120.000
116کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1*2متر177.000
117کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*2متر211.000
118کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*2متر303.000
119کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*3متر285.000
120کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*3متر426.000
121کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*4متر355.000
122کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*2متر185.000
123کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*2متر262.000
124کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*4متر274.000
125کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*4متر417.000
126کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور25+16*3متر542.000
127کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور35+16*3متر679.000
128کابل تلفنی البرز الکتریک نور2زوجی(مسی0.6)متر75.000
129کابل تلفنی البرز الکتریک نور4 زوجی (مسی 0.6)متر133.000
130کابل تلفنی البرز الکتریک نور6زوجی(مسی0.6)متر191.000
131کابل تلفنی البرز الکتریک نور10 زوجی (مسی 0.6)متر315.000
132کابل  RG59 البرز الکتریک نورسادهمتر98.000
133کابل RG59 البرز الکتریک نورترکیبیمتر136.000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top