سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

در سایه ارزش قائل شدن به کیفیت، شرکت سیم و کابل آرین ابهر در یک تلاش پیوسته برای بهبود و بهینه‌سازی محصولات خود قرار دارد. این شرکت با تکیه بر یک رویکرد استراتژیک، توجه خود را به خرید ماشین آلات خط تولید پیشرفته جهت ارتقا کیفیت محصولات خود جلب کرده است. از طرفی، برای اطمینان از رعایت استانداردهای صنعتی، از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا بهره مند شده و آزمایشگاه خود را با ابزاردقیق و دستگاه های پیشرفته تجهیز کرده است.

همچنین، شرکت آرین ابهر در جهت حفظ و افزایش بهره وری در سطح کل شرکت، سیستم کنترل و بازرسی را پیاده سازی کرده و از طریق آموزش های مستمر، پرسنل خود را برای اجرای استانداردهای معتبر ملی و بین المللی آماده ساخته است.

قیمت سیم و کابل آرین ابهر

در این چارچوب، این شرکت پیگیر یک فرایند پیوسته و تکامل یافته برای تضمین کیفیت محصولات خود است. بر این اساس، تمامی تلاش ها و سرمایه گذاری های شرکت سیم و کابل آرین ابهر در جهت برآوردن این هدف مهم و اساسی انجام شده است. توسعه و بهبود مستمر، همچون دستاوردی از تلاش های مشترک کلیه کارکنان، برنامه ریزی شده است تا در نهایت مشتریان از ارائه محصولات با کیفیت برتر برخوردار شوند.

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر137,000
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر165,000
shopping-cart (2)
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر227,000
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر368,000
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر546,000
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر800,000
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر1,340,000
8کابل افشان 16 * 2 آرین ابهرمتر2,050,000
9کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر180,000
10کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر227,000
11کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر327,000
12کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر525,000
13کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر781,000
14کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر1,120,000
15کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر1,930,000
16کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر2,980,000
17کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر4,650,000
18کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر6,480,000
19کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر5,540,000
20کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر7,200,000
21کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر10,000,000
22کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر14,000,000
23کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر19,240,000
24کابل افشان  70+120+3 آرین ابهرمتر25,000,000
25کابل افشان  70+150+3 آرین ابهرمتر30,700,000
26کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر225,000
27کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر290,000
28کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر408,000
29کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر655,000
30کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر1,020,000
31کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر1,460,000
32کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر2,550,000
33کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر3,950,000
34کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر6,120,000
35کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر8,500,000
36کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر510,000
37کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر810,000
38کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر1,250,000
39کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر1,820,000
40کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر3,150,000
41کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر4,900,000
42کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر7,700,000
43کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
44کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر
45کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر330,000
46کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر470,000
47کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر680,000
48کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر930,000
49کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر1,410,000
50کابل مفتول 16 * 2 آرین ابهرمتر2,170,000
51کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر
52کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر
53کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر410,000
54کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر610,000
55کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر917,000
56کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر1,280,000
57کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر2,000,000
58کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر3,100,000
59کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر4,700,000
60کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر6,400,000
61کابل مفتول 16+25*3 آرین ابهرمتر5,680,000
62کابل مفتول 16+35*3 آرین ابهرمتر7,360,000
63کابل مفتول 25+50*3 آرین ابهرمتر10,000,000
64کابل مفتول 35+70*3 آرین ابهرمتر14,800,000
65کابل مفتول 50+95*3 آرین ابهرمتر19,600,000
66کابل مفتول 70+120*3 آرین ابهرمتر25,700,000
67کابل مفتول 70+150*3 آرین ابهرمتر31,000,000
68کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر
69کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر
70کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر530,000
71کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر770,000
72کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر1,150,000
73کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر1,590,000
74کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر2,600,000
75کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر4,000,000
76کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر6,200,000
77کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر
78کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر
79کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر940,000
80کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر1,460,000
81کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر2,030,000
82کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر3,200,000
83کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر5,000,000
84کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر7,800,000
85سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر34,000
86سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر47,000
87سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر61,000
88سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر89,000
89سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر140,000
90سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر230,000
91سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر348,000
92سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر563,000
93سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر880,000
94سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر1,337,000
95سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر1,887,000
96سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر2,672,000
97سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر3,763,000
98سیم افشان 95*1 آرین ابهرمتر5,140,000
99سیم افشان 120*1 آرین ابهرمتر6,424,000
100سیم مفتول 0/5*1 آرین ابهرمتر
101سیم مفتول 0/75*1 آرین ابهرمتر
102سیم مفتول 1*1 آرین ابهرمتر56,000
103سیم مفتول 1/5*1 آرین ابهرمتر90,000
104سیم مفتول 2/5*1 آرین ابهرمتر141,000
105سیم مفتول 4*1 آرین ابهرمتر245,000
106سیم مفتول 6*1 آرین ابهرمتر372,000
107سیم مفتول 10*1 آرین ابهرمتر593,000
108سیم مفتول 16*1 آرین ابهرمتر950,000
109سیم مفتول 25*1 آرین ابهرمتر1,416,000
110سیم مفتول 35*1 آرین ابهرمتر2,014,000
111سیم مفتول 50*1 آرین ابهرمتر2,827,000
112سیم مفتول 70*1 آرین ابهرمتر3,934,000
113سیم مفتول 95*1 آرین ابهرمتر5,295,000
114سیم مفتول 120*1 آرین ابهرمتر6,581,000
115کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر1,460,000
116کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر2,030,000
117کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر2,800,000
118کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر3,950,000
119کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر5,400,000
120کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر6,760,000
121کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر8,470,000
122کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر10,490,000
123کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر13,650,000
124کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر17,070,000
125کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر1,500,000
126کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر2,050,000
127کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر2,800,000
128کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر4,000,000
129کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر5,500,000
130کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر6,900,000
131کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر8,500,000
132کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر10,570,000
137کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر13,900,000
138کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر17,170,000
139کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر1,130,000
140کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر
141کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر1,660,000
142کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر
143کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر2,350,000
144کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر
145کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر3,490,000
146کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر
147کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر4,670,000
148کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر
149کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر
150کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر393,000
151کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر522,000
152کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر410,000
153کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*2.5 آرین ابهرمتر588,000
154کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر523,000
155کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*2.5 آرین ابهرمتر772,000
156کابل افشان (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر687,000
157کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر520,000
158کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*2.5 آرین ابهرمتر710,000
159کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر662,000
160کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*2.5 آرین ابهرمتر912,000
161کابل شیلد (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر827,000
کابل های نسوز روکش LSZH با مقاومت 750 درجه سانتیگراد
162کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر433,000
163کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر549,000
164کابل افشان (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر713,000
165کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر552,000
166کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر692,000
167کابل شیلد (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر895,000
168کابل کنترل افشان 1.5*2 آرین ابهرمتر
169کابل کنترل افشان 1.5*3 آرین ابهرمتر
170کابل کنترل افشان 1.5*6 آرین ابهرمتر635,000
171کابل کنترل افشان 0.5*7 آرین ابهرمتر330,000
172کابل کنترل افشان 0.75*7 آرین ابهرمتر416,000
173کابل کنترل افشان 1*7 آرین ابهرمتر600,000
174کابل کنترل افشان 1.5*7 آرین ابهرمتر731,000
کابل کنترل افشان 2.5*7 آرین ابهرمتر1,148,000
176کابل کنترل افشان 1*8 آرین ابهرمتر643,000
177کابل کنترل افشان 1.5*8 آرین ابهرمتر832,000
178کابل کنترل افشان 0.5*10 آرین ابهرمتر473,000
179کابل کنترل افشان 0.75*10 آرین ابهرمتر682,000
180کابل کنترل افشان 1*10 آرین ابهرمتر830,000
181کابل کنترل افشان 1.5*10 آرین ابهرمتر1,060,000
182کابل کنترل افشان 1*12 آرین ابهرمتر898,000
183کابل کنترل افشان 0.75*14 آرین ابهرمتر830,000
184کابل کنترل افشان 0.5*15 آرین ابهرمتر700,000
185کابل کنترل افشان 1.5*16 آرین ابهرمتر1,625,000
186کابل کنترل افشان 0.75*20 آرین ابهرمتر1,190,000
187کابل کنترل افشان 1.5*20 آرین ابهرمتر2,070,000
188کابل کنترل افشان 1*24 آرین ابهرمتر1,950,000
189کابل کنترل افشان 0.5*25 آرین ابهرمتر1,166,000
190کابل کنترل افشان 1*30 آرین ابهرمتر2,383,000
191کابل کنترل افشان 1*40 آرین ابهرمتر2,690,000
192کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*2 آرین ابهرمتر331,000
193کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*3 آرین ابهرمتر446,000
194کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*6 آرین ابهرمتر
195کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*7 آرین ابهرمتر
196کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*7 آرین ابهرمتر
197کابل کنترل افشان شیلددار 1*7 آرین ابهرمتر682,000
198کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*7 آرین ابهرمتر897,000
199کابل کنترل افشان شیلددار 2.5*7 آرین ابهرمتر1,336,000
200کابل کنترل افشان شیلددار 1*8 آرین ابهرمتر
201کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*8 آرین ابهرمتر1,028,000
202کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*10 آرین ابهرمتر
203کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*10 آرین ابهرمتر
204کابل کنترل افشان شیلددار 1*10 آرین ابهرمتر1,070,000
205کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*10 آرین ابهرمتر1,278,000
206کابل کنترل افشان شیلددار 1*12 آرین ابهرمتر1,113,000
207کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*14 آرین ابهرمتر
208کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*15 آرین ابهرمتر
209کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*16 آرین ابهرمتر
210کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*20 آرین ابهرمتر
211کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*20 آرین ابهرمتر2,690,000
212کابل کنترل افشان شیلددار 1*24 آرین ابهرمتر1,363,000
213کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*25 آرین ابهرمتر
214کابل کنترل افشان شیلددار 1*30 آرین ابهرمتر2,790,000
215کابل کنترل افشان شیلددار 1*40 آرین ابهرمتر
216کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر
217کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر
218کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر
219کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر
220کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر
221کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر
222کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر
223کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر

جهت دریافت و دانلود لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر فرم زیر را تکمیل نمایید

خرید سیم و کابل

قیمت سیم و کابل

معرفی شرکت آرین ابهر

شرکت سیم و کابل آرین ابهر، با اهتمام ویژه به کیفیت و استفاده از تکنولوژی های نوین، به تولید انواع سیم و کابل پرداخته است. این شرکت با توجه به تنوع نیازهای بازار، گستره وسیعی از محصولات را تولید می کند. از سیم و کابل ساختمانی و فشار ضعیف، به کابل های ابزار دقیق و مخابراتی، سیم و کابل شرایط آتش یا به عبارتی سیم و کابل نسوز، و همچنین سیم و کابل برای انرژی های تجدید پذیر.

کفیت سیم و کابل آرین ابهر

آرین ابهر با تکیه بر استانداردهای ملی و بین المللی، محصولاتی با کیفیت بالا و امنیت فراوری ارائه می دهد. این تضمین کیفیت با دریافت گواهینامه های بین المللی، استاندارد ملی، تاییدیه های متعدد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تایید شرکت توزیع برق و توانیر، و حتی تاییدیه آتش نشانی برای سیم و کابل نسوز آشکار شده است.

در حوزه انرژی های تجدید پذیر، شرکت آرین ابهر سیم و کابلهای خاصی را طراحی و تولید کرده است تا به پیشرفت در این حوزه کمک کند. با استفاده از تجربه و دانش فنی ما، ما قادر به تولید سیم و کابلهای با کیفیت بالا هستیم که از لحاظ انرژی کارآمد و مطابق با استانداردهای زیست محیطی هستند.

در نهایت، ارزش اصلی ما در آرین ابهر، تعهد به کیفیت و خدمات مشتری است. با به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته و تیمی متخصص، ما می توانیم محصولاتی را ارائه دهیم که به حق مطابق با انتظارات و نیازهای مشتریانمان باشد. محصولات ما طیف گسترده‌ای از کاربردها را در بر می‌گیرند، از ساختمان‌سازی گرفته تا صنایع پیشرفته مانند نفت، گاز و پتروشیمی، و حتی کاربردهای مرتبط با انرژی تجدید پذیر.

ما می‌دانیم که برق و انرژی عموماً بخش حیاتی از زندگی مدرن و صنعتی ما است و هدف ما این است که به شما کمک کنیم تا به راحتی و با اطمینان از این امکانات استفاده کنید. همین دلیل است که ما با استفاده از ماشین آلات و تکنولوژی‌های روز دنیا، محصولات با کیفیت بالا و قابل اعتماد ارائه می‌دهیم.

با بیش از یک دهه تجربه، شرکت سیم و کابل آرین ابهر توانسته است اعتماد مشتریان مختلف خود را جلب کند. این موفقیت به دلیل تمرکز ما بر روی کیفیت، سرویس و پشتیبانی مشتری، ارتقا فناوری و رعایت استانداردهای صنعتی است.

تاییدیه های ملی بین المللی

همچنین آرین ابهر مفتخر است که با تاییدیه‌های بین‌المللی و ملی مانند استاندارد ملی، تاییدیه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تاییدیه توانیر و تاییدیه آتش‌نشانی برای سیم و کابل نسوز، از جمله شرکت‌های برتر در این صنعت باشد. این گواهی‌نامه‌ها نشان‌دهنده تعهد ما به ارائه محصولات با کیفیت و امنیت بالا به مشتریانمان است.

شرکت سیم و کابل آرین ابهر همیشه در پی یافتن بهترین راه‌حل‌ها برای برآورده کردن نیازهای مشتریانمان است. چه باشد که نیاز شما سیم و کابل ساختمانی باشد که با کیفیت و استانداردهای بین المللی تولید شده است، یا شاید به دنبال کابل های ابزار دقیق برای پروژه های صنعتی خود هستید، و یا ممکن است به دنبال سیم و کابل های مخصوص استفاده در شرایط آتش و یا حتی سیم و کابل انرژی های تجدید پذیر باشید، ما در آرین ابهر، همیشه آماده ارائه خدمات به شما هستیم.

فرآیند تولید ما تحت نظارت دقیق و مستمر است و با پیاده سازی سیستم کنترل و بازرسی ما بر این اطمینان حاصل می کنیم که هر یک از محصولاتمان مطابق با استانداردهای برتر صنعت و با کیفیت عالی تولید شده باشد. آموزش مستمر پرسنل، نه تنها به افزایش دانش و مهارت آن‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود تا آن‌ها همواره در روند بهبود محصولات و خدمات شرکت دخیل باشند.

در آرین ابهر، ما به آینده نگاه می کنیم. ما از تکنولوژی‌های جدید و محصولات نوآورانه برای پیشرفت صنعت سیم و کابل استفاده می‌کنیم. ما بر این باوریم که از طریق نوآوری می‌توانیم به سمت یک آینده بهتر حرکت کنیم و این امر به معنی ارائه محصولاتی با کیفیت بیشتر، امنیت بیشتر و اثرات کمتر بر محیط زیست است.

با وجود تعهد قوی به کیفیت و خدمات، شرکت سیم و کابل آرین ابهر به عنوان یک انتخاب ایده‌آل برای تامین نیازهای سیم و کابل شما شناخته شده است.

در نهایت، برای راحتی و سهولت شما، تمامی محصولات شرکت سیم و کابل آرین ابهر از جمله سیم و کابل ساختمانی، سیم و کابل فشار ضعیف، کابل های ابزار دقیق، کابل های مخابراتی، سیم و کابل شرایط آتش و سیم و کابل انرژی های تجدید پذیر، به طور آنلاین از فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه قابل خرید و تهیه هستند.

خرید از فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه

فروشگاه آنلاین پرشین پیشرانه با تنوع محصولات و سهولت در فرایند خرید، یک پلتفرم مطمئن برای تهیه و خرید محصولات شرکت آرین ابهر است. شما می‌توانید با چند کلیک ساده، از طیف گسترده‌ای از محصولات ما دیدن کنید، مشخصات فنی آن‌ها را مطالعه کنید و سپس با اطمینان خاطر، محصول مورد نظر خود را خریداری کنید.

با شرکت سیم و کابل آرین ابهر و فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، خرید سیم و کابل با کیفیت بیشتر از همیشه آسان و دسترسی شده است.

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من