سیماران

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فوژان

ردیفشرح کالا( کد پنل)35FL43FL43TK/M20043TK/M10072TK/M10073P/M20078P/M10078P/M100WIFIقیمت پنل(ریال)
1آیفون تصویری تک واحدی VFC19.174.0009.504.00010.549.00011.055.00013.717.00014.256.00015.301.00019.272.0003.729.000
2آیفون تصویری دو واحدی VFC213.706.00014.619.00016.709.00016.7219.00023.045.00024.123.00026.213.00034.155.0004.114.000
3آیفون تصویری سه واحدی VFC318.447.00019.437.00022.572.00024.900.00032.076.00033.693.00036.828.00048.741.0004.202.000
4آیفون تصویری چهار واحدی VFC422.979.00024.299.00028.479.00030.503.00041.151.00043.307.00047.487.00063.371.0004.334.000
5آیفون تصویری پنج واحدی VFC5/N29.326.00030.976.00036.201.00038.731.00052.041.00054.736.00059.961.00079.816.0005.577.000
6آیفون تصویری شش واحدی VFC6D32.604.00034.584.00040.854.00043.890.00059.862.00063.096.00069.366.00093.192.0004.455.000
7آیفون تصویری هفت واحدی VFC7C/N38.489.00040.799.00048.114.00051.656.00070.290.00074.063.00081.378.000109.175.0005.764.000
8آیفون تصویری هشت واحدی VFC8D41.822.00044.462.00052.822.00056.870.00078.166.00082.478.00090.838.000122.606.0004.697.000
9آیفون تصویری نه واحدی VFC9C/N47.663.00050.633.00060.038.00064.592.00088.550.00093.401.000102.806.000138.545.0005.973.000
10آیفون تصویری ده واحدی VFC10D51.040.00054.340.00064.790.00069.850.00096.470.000101.860.000112.310.000152.020.0004.950.000
11آیفون تصویری یازده واحدی VFC11C55.924.00059.554.00071.049.00076.615.000105.897.000111.826.000123.321.000167.002.0005.038.000
12آیفون تصویری دوازده واحدی VFC12D60.445.00064.405.00076.945.00083.017.000114.961.000121.429.000133.969.000181.621.0005.159.000
13آیفون تصویری سیزده واحدی VFC13C/N66.858.00071.148.00084.733.00091.311.000125.917.000132.924.000146.509.000198.132.0006.468.000
14آیفون تصویری چهارده واحدی VFC14D69.685.00074.305.00088.935.00096.019.000133.287.000140.833.000155.463.000211.057.0005.379.000
15آیفون تصویری پانزده واحدی VFC15C/N75.977.00080.927.00096.602.000104.192.000144.122.000152.207.000167.882.000227.447.0006.699.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram