سیماران

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فوژان

ردیف شرح کالا( کد پنل) 35FL 43FL 43TK/M200 43TK/M100 72TK/M100 73P/M200 78P/M100 78P/M100WIFI قیمت پنل(ریال)
1 آیفون تصویری تک واحدی VFC1 9.174.000 9.504.000 10.549.000 11.055.000 13.717.000 14.256.000 15.301.000 19.272.000 3.729.000
2 آیفون تصویری دو واحدی VFC2 13.706.000 14.619.000 16.709.000 16.7219.000 23.045.000 24.123.000 26.213.000 34.155.000 4.114.000
3 آیفون تصویری سه واحدی VFC3 18.447.000 19.437.000 22.572.000 24.900.000 32.076.000 33.693.000 36.828.000 48.741.000 4.202.000
4 آیفون تصویری چهار واحدی VFC4 22.979.000 24.299.000 28.479.000 30.503.000 41.151.000 43.307.000 47.487.000 63.371.000 4.334.000
5 آیفون تصویری پنج واحدی VFC5/N 29.326.000 30.976.000 36.201.000 38.731.000 52.041.000 54.736.000 59.961.000 79.816.000 5.577.000
6 آیفون تصویری شش واحدی VFC6D 32.604.000 34.584.000 40.854.000 43.890.000 59.862.000 63.096.000 69.366.000 93.192.000 4.455.000
7 آیفون تصویری هفت واحدی VFC7C/N 38.489.000 40.799.000 48.114.000 51.656.000 70.290.000 74.063.000 81.378.000 109.175.000 5.764.000
8 آیفون تصویری هشت واحدی VFC8D 41.822.000 44.462.000 52.822.000 56.870.000 78.166.000 82.478.000 90.838.000 122.606.000 4.697.000
9 آیفون تصویری نه واحدی VFC9C/N 47.663.000 50.633.000 60.038.000 64.592.000 88.550.000 93.401.000 102.806.000 138.545.000 5.973.000
10 آیفون تصویری ده واحدی VFC10D 51.040.000 54.340.000 64.790.000 69.850.000 96.470.000 101.860.000 112.310.000 152.020.000 4.950.000
11 آیفون تصویری یازده واحدی VFC11C 55.924.000 59.554.000 71.049.000 76.615.000 105.897.000 111.826.000 123.321.000 167.002.000 5.038.000
12 آیفون تصویری دوازده واحدی VFC12D 60.445.000 64.405.000 76.945.000 83.017.000 114.961.000 121.429.000 133.969.000 181.621.000 5.159.000
13 آیفون تصویری سیزده واحدی VFC13C/N 66.858.000 71.148.000 84.733.000 91.311.000 125.917.000 132.924.000 146.509.000 198.132.000 6.468.000
14 آیفون تصویری چهارده واحدی VFC14D 69.685.000 74.305.000 88.935.000 96.019.000 133.287.000 140.833.000 155.463.000 211.057.000 5.379.000
15 آیفون تصویری پانزده واحدی VFC15C/N 75.977.000 80.927.000 96.602.000 104.192.000 144.122.000 152.207.000 167.882.000 227.447.000 6.699.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram