نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

رله مینیاتوری شراک PT570012+YPT78704

رله مینیاتوری شراک PT570615+YPT78704

کلید محافظ موتور حرارتی 1 تا 1.6 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 16 تا 20 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 2.5 تا 4 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 25 تا 32 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 32 تا 40 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 40 تا 50 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 6.3 تا 10 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی شراک

کنتاکت کمکی بغل خور 1 باز 1 بسته شراک