نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

آنتن رومیزی تلویزیون با تقویت کننده مدل LE-444 لالی الکترونیک

480,000 

آنتن رومیزی تلویزیون بدون تقویت کننده مدل LE-232 لالی الکترونیک

360,000 

آنتن رومیزی تلویزیون مخصوص گیرنده دیجیتال تلویزیون با تقویت کننده مدل LE-242 لالی الکترونیک

490,000 

آنتن هوایی تلویزیون اکتیو تمام باند (360 درجه) مدل LE-180 لالی الکترونیک

760,000 

آنتن هوایی تلویزیون مدل LE-202 با شاخه آلومینیومی لالی الکترونیک

145,000 

آنتن هوایی تلویزیون مدل LE202 با میله فلزی لالی الکترونیک

127,000 

آنتن هوایی رومیزی تلویزیون (360 درجه) LE -160 لالی الکترونیک

910,000 

تقویت کننده آنتن تلویزیون مدل LE150B لالی الکترونیک قابل استفاده برای کلیه آنتن های ساده

490,000