نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

آنتن رومیزی تلویزیون با تقویت کننده مدل LE-444 لالی الکترونیک

320,000 

آنتن رومیزی تلویزیون بدون تقویت کننده مدل LE-232 لالی الکترونیک

240,000 

آنتن رومیزی تلویزیون مخصوص گیرنده دیجیتال تلویزیون با تقویت کننده مدل LE-242 لالی الکترونیک

330,000 

آنتن هوایی تلویزیون اکتیو تمام باند (360 درجه) مدل LE-180 لالی الکترونیک

510,000 

آنتن هوایی تلویزیون مدل LE-202 با شاخه آلومینیومی لالی الکترونیک

95,000 

آنتن هوایی تلویزیون مدل LE202 با میله فلزی لالی الکترونیک

85,000 

آنتن هوایی رومیزی تلویزیون (360 درجه) LE -160 لالی الکترونیک

610,000 

تقویت کننده آنتن تلویزیون مدل LE150B لالی الکترونیک قابل استفاده برای کلیه آنتن های ساده

350,000