خریدکنتاکتور

خرید کنتاکتور

کنتاکتور به انگلیسی Contactor نوعی کلید کنترل شونده

به شکل الکتریکی است که جهت کلیدزنی یک مدار قدرت

یا کنترل استفاده میشود. کنتاکتور شباهت نسبی با  رله دارد،

با فرق که کنتاکتور برای کاربردهای آمپر بالا و معمولا

در برق صنعتی به کار می‌رود.

به منظور خرید کنتاکتور مناسب مصرف کننده

مورد نظر باید به ویژگی های توان ، ولتاژ، جریان

و ضریب قدرت باري که کنتاکتور مجاز است به آن وصل شود،

توجه کرد. همچنین کنتاکتهاي کنتاکتور باید توان

جریان راه اندازي، جریان دائمی و جریانهاي اتصال

کوتاه آني پیش آمده را نیز داشته باشند.

قدرت کنتاکتهاي کنتاکتور در تحمل قوس الکتریکی

ناشی از قطع کنتاکتها را قدرت فزع کنتاکتور گویند.

مشخصات فوق در بسیاري از موارد بر روي بدنۀ کنتاکتور

و یا در کاتالوگ آن نوشته می شود.

نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

کنتاکت کمکی شراک (LSZ 0 D 001)

کنتاکتور کمکی شراک برای مینیاتوری و کلید ترکیبی

کنتاکتور کمکی شراک برای مینیاتوری و کلید ترکیبی

کنتاکتور کمکی محافظ جان RCCB شراک