نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمایش سایدبار

بوبین شنت شراک (BE5-A (230V50HZ))

جعبه واتر پروف کلید شراک (CI-K2-PKZ0-GR)

دسته زرد – قرمز با شفت شراک (BE-XRH+XAH)

رله آدر ولتاژ شراک (BE5-U (230V50HZ))

کلید محافظ موتور حرارتی 0.1 تا 0.16 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 0.16 تا 0.25 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 0.25 تا0.4 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 0.63 تا 1 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 1 تا 1.6 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 10 تا 16 آمپر شراک

کلید محافظ موتور حرارتی 16 تا 20 آمپر شراک