کنتاکتور

کنتاکتور

پخش لوازم الکتریکی فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه

پخش لوازم الکتریکی فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه

کنتاکتور وسیله اي است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس تعدادي کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می شوند.

از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال مدار استفاده می شود. هر کنتاکتور معمولاً داراي سه کنتاکت اصلی براي مدارمی باشد.

کنتاکتور از دو هسته E شکل که یکی ثابت و دیگري متحرك است، تشکیل می شود. در میان هستۀ ثابت یک سیم پیچ قرار دارد که با عبور جریان از آن نیرویی ایجاد می شود که هسته متحرك را به هستۀ ثابت متصل می­کند.

با حرکت هستۀ متحرك، تعدادي کنتاکت باز، بسته و تعدادي کنتاکت بسته، باز خواهند شد.

در هستۀ کنتاکتورهاي AC براي جلوگیري از لرزش ناشی از فرکانس از یک حلقۀ اتصال کوتاه شده مانند آنچه که در موتورهاي با قطب چاکدار وجود دارد، استفاده می شود.

با القاي ولتاژ در حلقۀ اتصال کوتاه، جریانی از آن خواهد گذشت و این جریان شاري را تولید می کند که با شار اصلی 90 درجه اختلاف فاز دارد و باعث می شود

در هسته دائماً شار وجود داشته باشد و نیروي دائمی دو بخش ثابت و متحرك هسته را به هم متصل نگه دارد.

نمایش 1–12 از 80 نتایج

نمایش سایدبار

کنتاکتور کمکی شراک برای مینیاتوری و کلید ترکیبی

کنتاکتور کمکی شراک برای مینیاتوری و کلید ترکیبی

TRIP SIGNAL شراک مینیاتوری و کلید ترکیبی

کنتاکتور کمکی محافظ جان RCCB شراک

کنتاکتور 7 آمپر شراک (DILM 7-10)

کنتاکتور 9 آمپر شراک (DIL 00 M)

کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلو وات شراک (LSD 00933)

کنتاکتور 12 آمپر با بوبین 230 ولت شراک

کنتاکتور 32 آمپر15 کیلو وات شراک (DIL 1 M)

کنتاکتور 40 آمپر 18.5 کیلو وات شراک (DIL 1 AM)

کنتاکتور شراک (LSD 01233)

کنتاکتور 17 آمپر شراک (LSD 01733)