نمایش 13–24 از 61 نتایج

نمایش سایدبار

آنتن هوایی مدل 202 LE فلزی لالی الکترونیک ( قیمت 40 عدد ، 1 کارتن )

4,000,000  3,600,000 

آنتن هوایی مدل 404 LE آلومینیومی لالی الکترونیک ( قیمت 10 عدد ، 1 کارتن )

490,000 

آنتن هوایی مدل 707 LE لالی الکترونیک ( قیمت 10 عدد ، 1 کارتن )

7,200,000  6,480,000 

آویز سقفی “17-32” مدل S2 تی وی جک ( قیمت 4 عدد ، 1 کارتن )

2,080,000 

آویز سقفی “32-60” مدل S3 تی وی جک ( قیمت 2 عدد ، 1 کارتن )

1,700,000 

براکت بازویی دیواری “15-22” مدل X1 تی وی جک ( قیمت 6 عدد ، 1 کارتن )

2,220,000 

براکت بازویی دیواری “32-40” مدل X2 تی وی جک ( قیمت 3 عدد ، 1 کارتن )

1,500,000 

براکت بازویی دیواری “32-52” مدل X3 تی وی جک ( قیمت 3 عدد ، 1 کارتن )

2,340,000 

براکت ثابت دیواری “17-32” مدل Z6 تی وی جک ( قیمت 6 عدد ، 1 کارتن )

1,620,000 

براکت ثابت دیواری “22-40” مدل Z3 تی وی جک ( قیمت 6 عدد ، 1 کارتن )

1,800,000 

براکت ثابت دیواری “26-52” مدل Z4 تی وی جک ( قیمت 6 عدد ، 1 کارتن )

2,220,000 

براکت ثابت نبشی دیواری “20-40” مدل N1-تی وی جک ( قیمت 10 عدد ، 1 کارتن )

3,100,000