صوتی و تصویری

صوتی و تصویری

نمایش 1–24 از 38 نتیجه

نمایش سایدبار

پایه دکل آنتن تی وی جک (TV JACK)

350,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل A2 مناسب برای تلویزیون 55 تا 85 اینچ

1,070,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل B2 مناسب برای تلویزیون 55 تا 85 اینچ

850,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل G1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای

600,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل G2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای

1,000,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل T1 مناسب برای تلویزیون 14 اینچ

610,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل T2 مناسب برای تلویزیون 21 اینچی

700,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W2 مناسب برای تلوزیون 17 تا 36 اینچ

840,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W3 مناسب برای تلویزیون 30 تا 60 اینچ

1,580,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W4 مناسب برای تلویزیون 32 تا 52 اینچ

1,230,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W5 مناسب برای تلویزیون 32 تا 58 اینچ

1,220,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W6 مناسب برای تلویزیون 55 تا 85 اینچ

1,680,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W7 مناسب برای تلویزیون 32 تا 43 اینچ

910,000 

پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W8 مناسب برای تلویزیون 43 تا 65 اینچ

1,190,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل N1 مناسب برای تلویزیون 20 تا 40 اینچی

350,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل N2 مناسب برای تلویزیون 40 تا 70 اینچی

400,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل X1 مناسب برای تلویزیون های 15 تا 22 اینچ

450,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل X2 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 40 اینچ

750,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل X3 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 52 اینچ

900,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل Z1 مناسب برای تلویزیون های 22 تا 40 اینچ

500,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل Z2 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 52 اینچ

550,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل Z3 مناسب برای تلویزیون های 22 تا 40 اینچ

380,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل Z4 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 52 اینچ

430,000 

پایه دیواری تی وی جک مدل Z5 مناسب برای تلویزیون 17 تا 32 اینچی

420,000