پایه تلویزیون

پایه تلویزیون وسیله ایست که امکان نصب تلویزیون روی دیوار ، سقف به صورت ثابت ومتحرک را فراهم میکند .

معمولا از پایهآهنی که به دیوار پیچ می شود و 2 بازویی برای آویزان کردن تلویزیون از آن که از پایه ای که به دیوار فیکس شده آویزان میشود .

بازوها هم جنس آهنی دارند تا بتوانند وزن تلویزیون را تحمل کنند . بازویی ها هم می توانند به شکل ثابت و متحرک باشند .

ممکن است که مصرف کننده بخواهد تلویزون خود را طوری به دیوار وصل کند

که بتواند به حسب نیاز انرا به 4 جهت اصلی یعنی عقب جلو و چپ و راست هدایت کند

بنابراین باید از مدل هایی که متحرک هستند استفاده کن و کسی که فقط فیکس بودن تی وی روی

دیوار یا سقف برایش اهمیت دارد پس می تواند از پایه های ثابت دیواری یا سقفی استفاده کند .

بازرگانی پرشین پیشرانه محصولات کارخانه تی وی جک را به عنوان محصولی با کیفیت بالا

و قیمت مناسب به شما پیشنهاد می کند .