باتری 9 ولت کتابی پلاس آلکالاین کملیون (6LR61-BP1)

باتری بزرگ 1.5 ولت پلاس آلکالاین کملیون (LR20-BP2)

باتری قلمی 1.5 ولت کارتی پلاس آلکالاین کملیون (LR6-BP2)

باتری قلمی1.5 ولت کارتی پلاس آلکالاین 4 عددی کملیون (LR6-BP4)

باتری متوسط 1.5 ولت پلاس آلکالاین 2 عددی کملیون (LR14-BP2)

باتری نیم قلمی 1.5 ولت 4 عددی کملیون (LR03-BP4)

باتری نیم قلمی 1.5 ولت کارتی پلاس آلکالاین کملیون (LR03-BP2)