نمایش دادن همه 5 نتیجه

کلید ترکیبی تک پل + نول 32 آمپر ls

4,913,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید ترکیبی
 • رنج جریان: 32 آمپر
 • رنج جریان نشتی: 30 میلی‌آمپر
 • تعداد پل: 1 پل + نول
 • تعداد فاز: تک فاز
 • قدرت قطع: 10KA
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
 • کاربرد: موتوری
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: سفید
 • عرض: 16 میلی متر

کلید ترکیبی تک پل + نول 32 آمپر ls

3,320,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید ترکیبی
 • رنج جریان: 32 آمپر
 • رنج جریان نشتی: 30 میلی‌آمپر
 • تعداد پل: 1 پل + نول
 • تعداد فاز: تک فاز
 • قدرت قطع: 4.5KA
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
 • کاربرد: موتوری
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: سفید
 • عرض: 16 میلی متر

کلید ترکیبی تک پل + نول 25 آمپر ls

3,320,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید ترکیبی
 • رنج جریان: 25 آمپر
 • رنج جریان نشتی: 30 میلی‌آمپر
 • تعداد پل: 1 پل + نول
 • تعداد فاز: تک فاز
 • قدرت قطع: 4.5KA
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
 • کاربرد: موتوری
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: سفید
 • عرض: 16 میلی متر

کلید ترکیبی تک پل + نول 16 آمپر ls

3,320,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید ترکیبی
 • رنج جریان: 16 آمپر
 • رنج جریان نشتی: 30 میلی‌آمپر
 • تعداد پل: 1 پل + نول
 • تعداد فاز: تک فاز
 • قدرت قطع: 4.5KA
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
 • کاربرد: موتوری
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: سفید
 • عرض: 16 میلی متر

کلید ترکیبی تک پل + نول 10 آمپر ls

3,320,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: کلید ترکیبی
 • رنج جریان: 10 آمپر
 • رنج جریان نشتی: 30 میلی‌آمپر
 • تعداد پل: 1 پل + نول
 • تعداد فاز: تک فاز
 • قدرت قطع: 4.5KA
 • ولتاژ کارکرد: 240 تا 415 ولت
 • کاربرد: موتوری
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: سفید
 • عرض: 16 میلی متر