بیمتال (رله حرارتی)

مشاهده فیلترها

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 130 الی 150 ls

3,250,800 ریال

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 75 الی 100 ls

1,954,800 ریال

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 40 الی 65 ls

1,450,800 ریال

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 9 الی 32 ls

10,596,000 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 520 تا 800 برای کنتاکتور 400 الی 800 آمپر ls

85,376,400 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 200 تا 300 برای کنتاکتور 400 الی 800 آمپر ls

85,376,400 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 260 تا 400 برای کنتاکتور 265 الی 400 آمپر ls

44,775,600 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 200 تا 330 برای کنتاکتور 265 الی 400 آمپر ls

44,775,600 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 160 تا 240 برای کنتاکتور 265 الی 400 آمپر ls

44,775,600 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 160 تا 240 برای کنتاکتور 185 الی 225 آمپر ls

27,025,200 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 120 تا 185 برای کنتاکتور 185 الی 225 آمپر ls

27,025,200 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 100 تا 160 برای کنتاکتور 185 الی 225 آمپر ls

27,025,200 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 85 تا 135 برای کنتاکتور 185 الی 225 آمپر ls

27,025,200 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 65 تا 100 برای کنتاکتور 185 الی 225 آمپر ls

27,025,200 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 110 تا 150 برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر ls

22,398,000 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 95 تا 130 برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر ls

22,398,000 ریال

بیمتال (رله حرارتی)

فروشگاه
فیلترها
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top