بیمتال (رله حرارتی)

مشاهده فیلترها

رله حفاظت موتور هوشمند تنظیمات جریان 0.5 تا 100 آمپر ls

60,472,000 ریال

رله حفاظت موتور هوشمند تنظیمات جریان 0.5 تا 100 آمپر ls

46,244,000 ریال

رله حفاظت موتور دیجیتال تنظیمات جریان 5 تا 60 آمپر ls

48,555,000 ریال

رله حفاظت موتور دیجیتال تنظیمات جریان 0.5 تا 6 آمپر ls

48,555,000 ریال

رله حفاظت موتور دیجیتال 5 تا 60 آمپر ls

46,481,000 ریال

رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 6 آمپر ls

46,481,000 ریال

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 130 الی 150 ls

2,709,000 ریال

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 75 الی 100 ls

1,629,000 ریال

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 40 الی 65 ls

1,209,000 ریال

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 9 الی 32 ls

8,830,000 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 520 تا 800 برای کنتاکتور 400 الی 800 آمپر ls

71,147,000 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 200 تا 300 برای کنتاکتور 400 الی 800 آمپر ls

71,147,000 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 260 تا 400 برای کنتاکتور 265 الی 400 آمپر ls

37,313,000 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 200 تا 330 برای کنتاکتور 265 الی 400 آمپر ls

37,313,000 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 160 تا 240 برای کنتاکتور 265 الی 400 آمپر ls

37,313,000 ریال

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 160 تا 240 برای کنتاکتور 185 الی 225 آمپر ls

22,521,000 ریال

بیمتال (رله حرارتی)

فروشگاه
فیلترها
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram