نمایش 1–12 از 104 نتیجه

رله حفاظت موتور هوشمند تنظیمات جریان 0.5 تا 100 آمپر ls

72,566,400 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 100 آمپر
 • نمایشگر- کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان) پورت MODBUS-R5485

رله حفاظت موتور هوشمند تنظیمات جریان 0.5 تا 100 آمپر ls

55,492,800 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 100 آمپر
 • عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان

رله حفاظت موتور دیجیتال تنظیمات جریان 5 تا 60 آمپر ls

58,266,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 5 تا 60 آمپر
 • نمایشگر - کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع، اتصال کوت

رله حفاظت موتور دیجیتال تنظیمات جریان 0.5 تا 6 آمپر ls

58,266,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 6 آمپر
 • نمایشگر - کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع، اتصال کوت

رله حفاظت موتور دیجیتال 5 تا 60 آمپر ls

55,777,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 5 تا 60 آمپر
 • نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)

رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 6 آمپر ls

55,777,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 6 آمپر
 • نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 130 الی 150 ls

3,250,800 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: پایه بیمتال (رله حرارتی)
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور: 130 الی 150 آمپر

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 75 الی 100 ls

1,954,800 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: پایه بیمتال (رله حرارتی)
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور: 75 الی 100 آمپر

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 40 الی 65 ls

1,450,800 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: پایه بیمتال (رله حرارتی)
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور: 40 الی 65 آمپر

پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 9 الی 32 ls

10,596,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: پایه بیمتال (رله حرارتی)
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور: 9 الی 32 آمپر

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 520 تا 800 برای کنتاکتور 400 الی 800 آمپر ls

85,376,400 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: بیمتال (رله حرارتی)
 • محدوده تنظیمات جریان: 520 تا 800
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور: 400 الی 800 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • تیغه‌های اتصال به کنتاکتور: دارد
 • پیچ تنظیم جریان: دارد
 • دگمه برگشت وضعیت: دارد
 • تعداد پل: 3 عدد
 • استاندارد ملی ایران: دارد
 • استاندارد CE اروپا: دارد

بيمتال کنتاکتور متاسل تنظیم جریان 200 تا 300 برای کنتاکتور 400 الی 800 آمپر ls

85,376,400 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: بیمتال (رله حرارتی)
 • محدوده تنظیمات جریان: 200 تا 300
 • قابل نصب بر روی کنتاکتور: 400 الی 800 آمپر
 • ولتاژ: 220 ولت
 • تیغه‌های اتصال به کنتاکتور: دارد
 • پیچ تنظیم جریان: دارد
 • دگمه برگشت وضعیت: دارد
 • تعداد پل: 3 عدد
 • استاندارد ملی ایران: دارد
 • استاندارد CE اروپا: دارد