هواکش و تجهیزات تهویه

هواکش و تجهیزات تهویه

هواکش دستگاهی است که قابلیت جابجایی هوا یا هوای آلوده به گاز، دود، مواد مختلف ویا بطور کلی هوای نامطبوع را دارا می باشد .

هواکش های محوری را می توان به دو دسته هواکش های صنعتی و خانگی نیز تقسیم نمود.

تهویه مطبوع یعنی انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، کار کردن یا عملیات صنعتی معین،

راحت و بهداشتی کرد و به حد مطلوب برسانیم. تهویه مطبوع باعث می‌شود

شرایط هوا طبق روش خاصی به صورت اتوماتیک ثابت بماند یا تغییر کند.

تهویه مطبوع به سیستمی گفته می‌شود که بتواند سه فاکتور، رطوبت ،دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند.

به صورت کلی تمام سیستم‌های تهویه مطبوع بر یک سیال استوارند که گرما و سرما را به محل مورد نظر منتقل می‌کنند.

بر اساس نوع سیال می‌توان سیستم‌های تهویه مطبوع را به سه دسته

۱- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا ۲-سیستم‌های آب و هوا – آب ۳-سیستم تهویه مطبوع تمام آب تقسیم کرد.

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش سایدبار

هواکش فلزی 10 سانت 2400 دور دمنده

هواکش فلزی 12 سانت 2400 دور دمنده

هواکش فلزی 15 سانت 2400 دور دمنده

هواکش فلزی 15 سانت 2800 دور دمنده

هواکش فلزی 20 سانت 1400 دور دمنده

هواکش فلزی 20 سانت 2800 دور دمنده

هواکش فلزی 20 سانت 2800 دور دمنده

هواکش فلزی 25 سانت 1400 دور دمنده

هواکش فلزی 25 سانت 2800 دور دمنده

هواکش فلزی 30 سانت 1400 دور دمنده

هواکش لوکس 15 سانت 2400 دور دمنده(VSL-15S2S)

هواکش لوکس 20 سانت 1400 دور دمنده (VSL-20C4S)