نمایش 1–12 از 366 نتیجه

رله حفاظت موتور هوشمند تنظیمات جریان 0.5 تا 100 آمپر ls

72,566,400 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 100 آمپر
 • نمایشگر- کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان) پورت MODBUS-R5485

رله حفاظت موتور هوشمند تنظیمات جریان 0.5 تا 100 آمپر ls

55,492,800 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 100 آمپر
 • عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان

رله حفاظت موتور دیجیتال تنظیمات جریان 5 تا 60 آمپر ls

58,266,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 5 تا 60 آمپر
 • نمایشگر - کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع، اتصال کوت

رله حفاظت موتور دیجیتال تنظیمات جریان 0.5 تا 6 آمپر ls

58,266,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 6 آمپر
 • نمایشگر - کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع، اتصال کوت

رله حفاظت موتور دیجیتال 5 تا 60 آمپر ls

55,777,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 5 تا 60 آمپر
 • نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)

رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 6 آمپر ls

55,777,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع کلید: رله حفاظت موتور دیجیتال 0.5 تا 6 آمپر
 • نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)

رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) برای کلید حرارتی 40 تا 63 ls

1,504,800 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور)
 • مناسب برای کلید: 40 الی 63

رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) برای کلید حرارتی 0.63 تا 32 ls

1,323,600 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور)
 • مناسب برای کلید: 0.63 الی 32

دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 75 الی 100 ls

4,275,600 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: دستگیره گردان با محور 315 میلی متر
 • مناسب برای کلید: 75 الی 100
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 40 الی 63 ls

4,003,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: دستگیره گردان با محور 315 میلی متر
 • مناسب برای کلید: 40 الی 63
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 0.63 الی 32 ls

3,727,200 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول: دستگیره گردان با محور 315 میلی متر
 • مناسب برای کلید: 0.63 الی 32
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی

کنتاکت خطا یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کلید حرارتی 63 تا 100 ls

2,754,000 ریال
 مشخصات فنی محصول:
 • نوع محصول:کنتاکت خطا یک باز و یک بسته
 • محل نصب: از بغل
 • مناسب برای کلیدهای: 63 الی 100
 مشخصات فیزیکی محصول:
 • رنگ: طوسی