آخرین به روز رسانی : 1401/07/11

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سه راهی صنعتی - کرال پارت الکتریک102720640/000
2دوشاخه نری پارت الکتریک972160125/000
3مادگی پارت الکتریک963160125/000
4دوشاخه خانگی سفید پارت الکتریک5518200115/000تماس بگیرید
5دوشاخه خانگی مشکی پارت الکتریک5519200115/000تماس بگیرید
6محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر پارت الکتریک5137102/940/000
7محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی پارت الکتریک689201/820/000
8محافظ پکیج پارت الکتریک7980201/350/000تماس بگیرید
9محافظ یخچال با کابل 1.8 متر پارت الکتریک767201/770/000
10محافظ یخچال با کابل 3 متری پارت الکتریک981161/970/000
11محافظ یخچال با کابل 5 متر پارت الکتریک904162/270/000
12محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 1.8 م پارت الکتریک2204202/160/000
13محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 م پارت الکتریک894102/350/000
14محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 5 م پارت الکتریک773102/640/000
15محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری پارت الکتریک2060102/970/000
16محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 3 متری پارت الکتریک7381103/170/000
17محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری پارت الکتریک2160103/470/000
18سه خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت الکرتیک8760121/220/000
19سه خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک8761121/400/000
20سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک8762121/700/000
21چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت الکتریک8757121/290/000
22چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک8758121/470/000
23چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک8759121/770/000
24محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ یخچال پارت الکتریک8787201/960/000
25محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ یخچال پارت الکتریک8789202/150/000
26محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ یخچال پارت الکتریک8790202/450/000
27محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک8791202/250/000
28محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک8792202/440/000
29محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک8793202/730/000
30محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 متری پارت الکتریک8794103/000/000
31محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک8795103/200/000
32محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک8796103/500/000
33پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک317201/290/000
34پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک318161/600/000
35پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک319161/800/000
36پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متر پارت الکتریک328201/030/000
37پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متر پارت الکتریک329161/200/000
38پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متر پارت الکتریک330161/430/000
394 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک293201/260/000
404 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک294161/450/000
414 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک295161/760/000
424 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک30720980/000
434 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک308161/150/000
444 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک309161/380/000
456 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک986201/460/000
466 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک707161/650/000
476 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک992161/960/000
48شهاب پریز سه خانه بدون ارت با دوشاخه پارت الکتریک220080340/000
49شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 پارت الکتریک730201/040/000
50شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متری پارت الکتریک1015161/230/000
51شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک676161/510/000
52شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 1.8 متری پارت الکتریک99720910/000
53شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 3 متری پارت الکتریک161/100/000
54شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک1011161/410/000
55شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک85020850/000
56شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک2024161/020/000
57شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک789161/250/000
58شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک86120730/000
59شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک363161/120/000
60شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک648201/100/000
61شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک649161/290/000
62شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک650161/600/000
63شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک65120940/000
64شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک652161/130/000
65شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک653161/330/000
66شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک657201/240/000
67شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک658161/430/000
68شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک659161/740/000
69شهاب 9 خانه با کابل 1.8 متر پارت الکتریک514291/830/000
70رک مونت 6 خانه چراغدار 1.8 متری پارت الکتریک225361/980/000
71رک مونت 8 خانه چراغدار 1.8 متری پارت الکتریک225262/230/000
72رک مونت 6 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 پارت الکتریک226562/710/000
73رک مونت 8 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 پارت الکتریک226663/210/000
74رک مونت محافظ 6 خانه آنالوگ با کابل 1.8 متری پارت الکتریک514363/000/000
75رک مونت محافظ 8 خانه با کابل 1.8 متری پارت الکتریک514463/270/000
76رک مونت محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 پارت الکتریک583463/950/000تماس بگیرید
77رک مونت محافظ 8 خانه دیجیتال با کابل 1.8 متری پارت الکتریک664264/180/000تماس بگیرید
78سه خانه ریلی ارتدار با کابل 10 متر پارت الکتریک53564/120/000
79سه خانه ریلی بدون ارت با کابل 12 متر پارت الکتریک514163/680/000
805 خانه فیوز دار دربدار با کابل 3 متر با فیوز پارت الکتریک55162/340/000
815 خانه فیوز دار دربدار با کابل 5 متر با فیوز پارت الکتریک58762/780/000
82چند خانه فیوز دار 1+5 با کابل 1.8 متری پارت الکتریک2095103/180/000
83چند خانه فیوز دار با کابل 5 متری پارت الکتریک2162103/680/000
84هواکش کلاسیک سایز 10 سفید پارت الکتریک551016950/000تماس بگیرید
85هواکش کلاسیک سایز 10 مشکی پارت الکتریک7176161/100/000تماس بگیرید
86هواکش کلاسیک 10 نقره ای پارت الکتریک5521161/100/000تماس بگیرید
87هواکش کلاسیک 10 طلایی پارت الکتریک5522161/100/000تماس بگیرید
88هواکش کلاسیک سایز 15 پارت الکتریک551581/180/000تماس بگیرید
89هواکش یونیورسال سایز 10 دو پنل پارت الکتریک5610161/340/000تماس بگیرید
90هواکش یونیورسال سایز 12 دو پنل نقره ای پارت الکتریک5621161/800/000تماس بگیرید
91هواکش یونیورسال سایز 12 دو پنل طلایی پارت الکتریک5622161/800/000تماس بگیرید
92هواکش یونیورسال سایز 12 دو پنل مشکی پارت الکتریک7177161/800/000تماس بگیرید
93هواکش یونیورسال سایز 12 دو پنل سفید پارت الکتریک5612161/640/000تماس بگیرید
94هواکش یونیورسال سایز 15 دو پنل پارت الکتریک561582/100/000تماس بگیرید
95سرپیچ آویز دوتکه راکورد برنجی پارت الکتریک9071144/6110/000تماس بگیرید
96سرپیچ آویز دوتکه راکورد پلاستیکی پارت الکتریک9072144/686/000تماس بگیرید
97سرپیچ تونلی پارت الکتریک907320056/000تماس بگیرید
98سرپیچ آویز بزرگ راکورد برنجی پارت الکتریک907548205/000تماس بگیرید
99سرپیچ آویز بزرگ راکورد پلاستیکی پارت الکتریک907648180/000تماس بگیرید
100سرپیچ تونلی پارت الکتریک907450125/000تماس بگیرید
101سوکت 16*3 ثابت مادگی پارت الکتریک40820510/000تماس بگیرید
102سوکت 16*3 سیار مادگی پارت الکتریک61320510/000تماس بگیرید
103سوکت 16*3 نری پارت الکتریک40620450/000تماس بگیرید
104سوکت 32*3 مادگی سیار پارت الکتریک55820640/000تماس بگیرید
105سوکت 32*3 مادگی ثابت پارت الکتریک59320640/000تماس بگیرید
106سوکت 32*3 نری پارت الکتریک39020530/000تماس بگیرید
107سوکت 16*4 مادگی پارت الکتریک38820620/000تماس بگیرید
108سوکت 16*4 نری پارت الکتریک38720470/000تماس بگیرید
109سوکت 32*4 مادگی سیار پارت الکتریک39420760/000تماس بگیرید
110سوکت 32*4 مادگی پارت الکتریک39620760/000تماس بگیرید
111سوکت 32*4 نری پارت الکتریک39520580/000تماس بگیرید
112سوکت 16*5 مادگی سیار پارت الکتریک58520640/000تماس بگیرید
113سوکت 16*5 مادگی ثابت پارت الکتریک57220640/000تماس بگیرید
114سوکت 16*5 نری پارت الکتریک58020530/000تماس بگیرید
115سوکت 32*5 سیار مادگی پارت الکتریک61020780/000تماس بگیرید
116سوکت 32*5 مادگی ثابت پارت الکتریک60620780/000تماس بگیرید
117سوکت 32*5 نری پارت الکتریک59720640/000تماس بگیرید
118سوکت 63*5 کامل پارت الکتریک95165/470/000تماس بگیرید
119سوکت 63*5 مادگی پارت الکتریک93663/030/000تماس بگیرید
120سوکت 63*5 نری پارت الکتریک949122/440/000تماس بگیرید
121ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6A پارت الکتریک509350062/000تماس بگیرید
122ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 10A پارت الکتریک509450082/000تماس بگیرید
123ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 16A پارت الکتریک5095500150/000تماس بگیرید
124ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25A پارت الکتریک412100192/000تماس بگیرید
125ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35A پارت الکتریک890100230/000تماس بگیرید
126ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50A پارت الکتریک881100430/000تماس بگیرید
127ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70A پارت الکتریک906100495/000تماس بگیرید
128ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5A پارت الکتریک87250035/000تماس بگیرید
129ترمینال ریلی بدون درپوش 4A پارت الکتریک88350051/000تماس بگیرید
130ترمینال ریلی بدون درپوش 6A پارت الکتریک86250052/000تماس بگیرید
131ترمینال ریلی بدون درپوش 10A پارت الکتریک86750072/000تماس بگیرید
132ترمینال ریلی بدون درپوش 16A پارت الکتریک873500130/000تماس بگیرید
133درب ریلی 10A-2.5A پارت الکتریک358100020/000تماس بگیرید
134درب ریلی 16A پارت الکتریک413150026/000تماس بگیرید
135بست انتهایی سه پیچ پارت الکتریک91940030/000تماس بگیرید
136بست انتهایی تک پیچ پارت الکتریک919/140030/000تماس بگیرید
137آنتن رومیزی با کابل 5 متری پارت الکتریک8913201/350/000تماس بگیرید
138آنتن رومیزی با کابل 10 متری پارت الکتریک8914201/520/000تماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram