لیست قیمت پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

آخرین به روز رسانی : 1399/11/02

شرح کالا ( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)کد کالا
3 خانه ریلی ارتدار با کابل 10 متری پارت الکتریک62,340,000535
3 خانه ریلی بدون ارت با کابل 12 متری پارت الکتریک62,150,0005141
پریز 3 خانه شهاب بدون ارت با دو شاخه پارت الکتریک80220,0002200
3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 1/80 پارت الکتریک20580,000730
3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 3 پارت الکتریک16730,0001015
3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 5 پارت الکتریک16980,000676
3 خانه ارتدار شهاب بدون کلید با کابل 1/80 پارت الکتریک20535,000997
3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 3 پارت الکتریک16745,000789
3 خانه ارتدار شهاب بدون کلید با کابل 5 پارت الکتری16850,0001011
3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 1/80 پارت الکتریک20485,000850
3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 3 پارت الکتریک16565,0002024
3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 5 پارت الکتریک16745,000789
3 خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل 1/80 پارت الکتریک20406,000861
3 خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل 5 پارت الکتریک16650,000363
3 خانه شهاب پلی آمید بدون کابل کلید دار پارت الکتریک20922
3 خانه شهاب پلی آمید ساده بدون کلید و کابل پارت الکتریک80999
3 خانه شهاب پلی آمید ارتدار با کلید بدون کابل پارت الکتریک20667
4 خانه ارتدار نیک با کابل 1/80 متری پارت الکتریک20740,000293
4 خانه ارتدار نیک با کابل 3 متری پارت الکتریک16860,000294
4 خانه ارتدار نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک161,600,000295
4 خانه بدون ارت نیک با کابل 1/80 متری پارت الکتریک20610,000307
4 خانه بدون ارت نیک با کابل 3 متری پارت الکتری16710,000308
4 خانه بدون ارت نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک16900,000309
4 خانه ارتدار پارت با کابل 1.80 متری پارت الکتریک20740,000317
4 خانه ارتدار پارت با کابل 3 متری پارت الکتریک16860,000318
4 خانه ارتدار پارت با کابل 5 متری پارت الکتریک161,100,000319
4 خانه بدون ارت پارت با کابل 1/80 متری پارت الکتریک20610,000328
4 خانه بدون ارت پارت با کابل 3 متری پارت الکتریک16710,000329
4 خانه بدون ارت پارت با کابل 5 متری پارت الکتریک16900,000330
4 خانه ارتدارشهاب با کابل 1/80 متری پارت الکتریک20580,000648
4 خانه ارتدارشهاب با کابل 3 متری پارت الکتریک16750,000649
4 خانه ارتدارشهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک16960,000650
4 خانه بدون ارت شهاب با کابل 1/80 متری پارت الکتریک20530,000651
4 خانه بدون ارت شهاب با کابل 3 متری پارت الکتریک16640,000652
4 خانه بدون ارت شهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک16830,000653
4 خانه مربع سرامیک ساده بدون کابل پارت الکتریک20327
4 خانه مربع سرامیک ارتدار بدون کابل پارت الکتریک20315
4 خانه مستطیل ارتدار سرامیک بدون کابل پارت الکتریک20272
4 خانه مستطیل ساده سرامیک بدون کابل پارت الکتریک20306
4 خانه ارتدار بدون کابل پارت الکتریک20644
4 خانه بلند ساده بدون کابل پارت الکتریک20645
6 خانه ارتدار شهاب با کابل 1/80 متری پارت الکتریک20720,000657
6 خانه ارتدار شهاب با کابل 3 متری پارت الکتریک16860,000658
6 خانه ارتدار شهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک161,080,000659
6 خانه ارتدار نیک سرامیکی بدون کابل پارت الکتریک201002
6 خانه ارتدار شهاب پلی آمید بدون کابل پارت الکتریک20647
6 خانه ارتدار نیک با کابل 1/80 متری پارت الکتریک20850,000986
6 خانه ارتدار نیک با کابل 3 متری پارت الکتریک16980,000707
6 خانه ارتدار نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک161,190,000992
9 خانه شهاب با کابل 1/80 متری پارت الکتریک91,190,0005142
رک مونت 6 خانه چراغدار با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک61,090,0002253
رک مونت 8 خانه چراغدار با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک61,150,0002252
6 خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک61,570,0002265
8 خانه رک مونت کلید دار با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک61,150,0002252
8 خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک61,700,0002266
5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 3 متری IP44 پارت الکتریک61,400,000551
5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 5 متری IP44 پارت الکتریک61,680,000587
چند خانه 1+5 فیوز دار کابل 1/80 متری پارت الکتریک101,900,0002095
چند خانه 1+5 فیوز دار کابل 5 متری پارت الکتریک102,200,0002162
محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی پارت الکتریک20992,000689
محافظ یخچال با کابل 1/80 متری پارت الکتریک20990,000767
محافظ یخچال با کابل 3 متری پارت الکتریک161,150,000981
محافظ یخچال با کابل 5 متری پارت الکتریک161,395,000904
محافظ 4 خانه کامپیوتری آنالوگ با کابل 1/80 متری پارت الکتریک201,210,0002204
محافظ 4 خانه کامپیوتری آنالوگ با کابل 3 متری پارت الکتریک101,340,000894
محافظ 4 خانه کامپیوتری آنالوگ با کابل 5 متری پارت الکتریک101,520,000773
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1/80 متری پارت الکتریک101,445,0002060
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری پارت الکتریک101,820,0002160
رک مونت محافظ 6 خانه آنالوگ با کابل 1/80 متری پارت الکتریک61,490,0005143
رک مونت محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1/80 متری پارت الکتریک61,680,0005834
رک مونت محافظ 8 خانه با کابل 1/80 متری پارت الکتریک61,580,0005144
رک مونت محافظ 8 خانه دیجیتال با کابل 1/80 متری پارت الکتریک61,800,0006642
محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر پارت الکتریک101,560,0005137
محافظ دیجیتال USB با کابل 1/80 متری پارت الکتریک65203
محافظ دیجیتال USB با کابل 3 متری پارت الکتریک65204
محافظ دیجیتال USB با کابل 5 متری پارت الکتریک65205
سه راهی صنعتی کرال IP44 پارت الکتریک20397,0001027
دو شاخه نری پارت الکتریک16073,500972
مادگی پارت الکتریک16073,500963
دو شاخه خانگی سفید پارت الکتریک20063,0005518

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram