لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/09

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سه راهی صنعتی - کرال پارت الکتریک102720704000
2دوشاخه نری پارت الکتریک972160137000
3مادگی پارت الکرتیک963160137000
4دوشاخه خانگی سفید پارت الکتریک5518200126000تماس بگیرید
5دوشاخه خانگی مشکی پارت الکتریک5519200126000تماس بگیرید
6محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر پارت الکتریک5137103080000

7محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی پارت الکتریک689201910000

8محافظ پکیج پارت الکتریک7980201420000تماس بگیرید
9محافظ یخچال با کابل 1.8 متر پارت الکتریک767202040000
10محافظ یخچال با کابل 3 متری پارت الکتریک981162270000
11محافظ یخچال با کابل 5 متر پارت الکتریک904162610000
12محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 1.8 م پارت الکتریک2204202480000
13محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 م پارت الکتریک894102710000
14محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 5 م پارت الکتریک773103060000
15محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری پارت الکتریک2060103420000
16محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 3 متری پارت الکتریک7381103650000
17محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری پارت الکتریک2160103990000
18سه خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت الکرتیک8760121520000تماس بگیرید
19سه خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک8761121850000تماس بگیرید
20سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک8762122200000تماس بگیرید
21چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت الکتریک8757121600000تماس بگیرید
22چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک8758121930000تماس بگیرید
23چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک8759122275000تماس بگیرید
24محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ یخچال پارت الکتریک8787202250000تماس بگیرید
25محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ یخچال پارت الکتریک8789202480000تماس بگیرید
26محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ یخچال پارت الکتریک8790202825000تماس بگیرید
27محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک8791202810000تماس بگیرید
28محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک8792203040000تماس بگیرید
29محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک8793203385000تماس بگیرید
30محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 متری پارت الکتریک8794103450000تماس بگیرید
31محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 3 متری پارت الکتریک8795103680000تماس بگیرید
32محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 5 متری پارت الکتریک8796104030000تماس بگیرید
33 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک317201440000
344 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک318161670000
354 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک319162015000
364 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متر پارت الکتریک328201150000
374 خانه بدون ارت با کابل 3 متر پارت الکتریک329161380000
384 خانه بدون ارت با کابل 5 متر پارت الکتریک330161725000
394 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک293201410000
404 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک294161640000
414 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک295161985000
424 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک307201090000
434 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک308161320000
444 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک309161665000
456 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک986201630000
466 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک707161860000
476 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک992162205000
48شهاب پریز سه خانه بدون ارت با دوشاخه پارت الکتریک220080340000
49شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 پارت الکتریک730201160000
50شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متری پارت الکتریک1015161390000
51شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک676161735000
52شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 1.8 متری پارت الکتریک997201020000
53شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 3 متری پارت الکتریک161250000
54شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک1011161600000
55شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک85020950000
56شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک2024161130000
57شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک789161400000
58شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک86120810000
59شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک363161260000
60شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک648201230000
61شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک649161410000
62شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک65016168000
63شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک651201050000
64شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک652161230000
65شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک653161500000
66شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر پارت الکتریک657201430000
67شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر پارت الکتریک658161660000
68شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر پارت الکتریک659162000000
69شهاب 9 خانه با کابل 1.8 متر پارت الکتریک514292040000
70رک مونت 6 خانه چراغدار 1.8 متری پارت الکتریک225362210000تماس بگیرید
71رک مونت 8 خانه چراغدار 1.8 متری پارت الکتریک225262490000تماس بگیرید
72رک مونت 6 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 پارت الکتریک226563030000
73رک مونت 8 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 پارت الکتریک226663590000
74رک مونت محافظ 6 خانه آنالوگ با کابل 1.8 متری پارت الکتریک514363450000
75رک مونت محافظ 8 خانه با کابل 1.8 متری پارت الکتریک514463760000
76رک مونت محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 پارت الکتریک5834104500000تماس بگیرید
77رک مونت محافظ 8 خانه دیجیتال با کابل 1.8 متری پارت الکتریک664264800000تماس بگیرید
78سه خانه ریلی ارتدار با کابل 10 متر پارت الکتریک53564610000
79سه خانه ریلی بدون ارت با کابل 12 متر پارت الکتریک514164210000
805 خانه فیوز دار دربدار با کابل 3 متر با فیوز پارت الکتریک55162620000
815 خانه فیوز دار دربدار با کابل 5 متر با فیوز پارت الکتریک58762110000
82چند خانه فیوز دار 1+5 با کابل 1.8 متری پارت الکتریک2095103500000
83چند خانه فیوز دار با کابل 5 متری پارت الکتریک2162104080000تماس بگیرید
84هواکش کلاسیک سایز 10 سفید پارت الکتریک5510161050000تماس بگیرید
85هواکش کلاسیک سایز 10 مشکی پارت الکتریک7176161210000تماس بگیرید
86هواکش کلاسیک 10 نقره ای پارت الکتریک5521161210000تماس بگیرید
87هواکش کلاسیک 10 طلایی پارت الکتریک5522161210000تماس بگیرید
88هواکش کلاسیک سایز 15 پارت الکتریک551581300000تماس بگیرید
89هواکش یونیورسال سایز 10 دو پنل پارت الکتریک5610161480000تماس بگیرید
90هواکش یونیورسال سایز 12 دو پنل نقره ای پارت الکتریک5621161980000تماس بگیرید
91هواکش یونیورسال سایز 12 دو پنل طلایی پارت الکتریک5622161980000تماس بگیرید
92هواکش یونیورسال سایز 12 دو پنل مشکی پارت الکتریک7177161980000تماس بگیرید
93هواکش یونیورسال سایز 12 دو پنل سفید پارت الکتریک5612161800000تماس بگیرید
94هواکش یونیورسال سایز 15 دو پنل پارت الکتریک561582310000تماس بگیرید
95سرپیچ آویز دوتکه راکورد برنجی پارت الکتریک9071144127000تماس بگیرید
96سرپیچ آویز دوتکه راکورد پلاستیکی پارت الکتریک907214499000تماس بگیرید
97سرپیچ تونلی پارت الکتریک907320065000تماس بگیرید
98سرپیچ آویز بزرگ راکورد برنجی پارت الکتریک907548240000تماس بگیرید
99سرپیچ آویز بزرگ راکورد پلاستیکی پارت الکتریک907648210000تماس بگیرید
100سرپیچ تونلی پارت الکتریک907450144000تماس بگیرید
101سوکت 16*3 ثابت مادگی پارت الکتریک40820560000تماس بگیرید
102سوکت 16*3 سیار مادگی پارت الکتریک61320560000تماس بگیرید
103سوکت 16*3 نری پارت الکتریک40620500000تماس بگیرید
104سوکت 32*3 مادگی سیار پارت الکتریک55820700000تماس بگیرید
105سوکت 32*3 مادگی ثابت پارت الکتریک59320700000تماس بگیرید
106سوکت 32*3 نری پارت الکتریک39020600000تماس بگیرید
107سوکت 16*4 مادگی پارت الکتریک38820680000تماس بگیرید
108سوکت 16*4 نری پارت الکتریک38720520000تماس بگیرید
109سوکت 32*4 مادگی سیار پارت الکتریک39420840000تماس بگیرید
110سوکت 32*4 مادگی پارت الکتریک39620840000تماس بگیرید
111سوکت 32*4 نری پارت الکتریک39520640000تماس بگیرید
112سوکت 16*5 مادگی سیار پارت الکتریک58520700000تماس بگیرید
113سوکت 16*5 مادگی ثابت پارت الکتریک57220700000تماس بگیرید
114سوکت 16*5 نری پارت الکتریک58020590000تماس بگیرید
115سوکت 32*5 سیار مادگی پارت الکتریک61020860000تماس بگیرید
116سوکت 32*5 مادگی ثابت پارت الکتریک60620860000تماس بگیرید
117سوکت 32*5 نری پارت الکتریک59720700000تماس بگیرید
118سوکت 63*5 کامل پارت الکتریک95167480000تماس بگیرید
119سوکت 63*5 مادگی پارت الکتریک93663960000تماس بگیرید
120سوکت 63*5 نری پارت الکتریک949123520000تماس بگیرید
121ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6A پارت الکتریک509350075000تماس بگیرید
122ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 10A پارت الکتریک509450099000تماس بگیرید
123ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 16A پارت الکتریک5095500181000تماس بگیرید
124ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25A پارت الکتریک412100232000تماس بگیرید
125ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35A پارت الکتریک890100278000تماس بگیرید
126ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50A پارت الکتریک881100520000تماس بگیرید
127ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70A پارت الکتریک906100600000تماس بگیرید
128ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5A پارت الکتریک87250042000تماس بگیرید
129ترمینال ریلی بدون درپوش 4A پارت الکتریک88350062000تماس بگیرید
130ترمینال ریلی بدون درپوش 6A پارت الکتریک862500تماس بگیرید
131ترمینال ریلی بدون درپوش 10A پارت الکتریک867500تماس بگیرید
132ترمینال ریلی بدون درپوش 16A پارت الکتریک873500تماس بگیرید
133درب ریلی 10A-2.5A پارت الکتریک358100024000تماس بگیرید
134درب ریلی 16A پارت الکتریک413150030000تماس بگیرید
135بست انتهایی سه پیچ پارت الکتریک91940046000تماس بگیرید
136بست انتهایی تک پیچ پارت الکتریک919/1400تماس بگیرید
137آنتن رومیزی با کابل 5 متری پارت الکتریک8913201485000تماس بگیرید
138آنتن رومیزی با کابل 10 متری8914201680000تماس بگیرید

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top