لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت پارت الکتریک

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/04/26

شرح کالا ( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)کد کالا
3 خانه ریلی ارتدار با کابل 10 متری پارت الکتریک
61,540,000535
3 خانه ریلی بدون ارت با کابل 12 متری پارت الکتریک
61,630,0005141
پریز 3 خانه شهاب بدون ارت با دو شاخه پارت الکتریک
80179,0002200
3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 1/80 پارت الکتریک
20430,000730
3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 3 پارت الکتریک
16530,0001015
3 خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل 5 پارت الکتریک
16650,000676
3 خانه ارتدار شهاب بدون کلید با کابل 1/80 پارت الکتریک
20395,000997
3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 5 پارت الکتریک16490,000789
3 خانه ارتدار شهاب بدون کلید با کابل 5 پارت الکتریک
16640,0001011
3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 1/80 پارت الکتریک
20395,000850
3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 3 پارت الکتریک
16450,0002024
3 خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل 5 پارت الکتریک
16540,000789
3 خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل 1/80 پارت الکتریک
20330,000861
3 خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل 5 پارت الکتریک
16475,000363
3 خانه شهاب پلی آمید بدون کابل کلید دار پارت الکتریک
20390,000922
3 خانه شهاب پلی آمید ساده بدون کلید و کابل پارت الکتریک
80220,000999
3 خانه شهاب پلی آمید ارتدار با کلید بدون کابل پارت الکتریک
20300,000667
4 خانه ارتدار نیک با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
20540,000293
4 خانه ارتدار نیک با کابل 3 متری پارت الکتریک
16620,000294
4 خانه ارتدار نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک
16770,000295
4 خانه بدون ارت نیک با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
20495,000307
4 خانه بدون ارت نیک با کابل 3 متری پارت الکتریک
16550,000308
4 خانه بدون ارت نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک
16630,000309
4 خانه ارتدار پارت با کابل 1.80 متری پارت الکتریک
20540,000317
4 خانه ارتدار پارت با کابل 3 متری پارت الکتریک
16620,000318
4 خانه ارتدار پارت با کابل 5 متری پارت الکتریک
16770,000319
4 خانه بدون ارت پارت با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
20495,000328
4 خانه بدون ارت پارت با کابل 3 متری پارت الکتریک
16550,000329
4 خانه بدون ارت پارت با کابل 5 متری پارت الکتریک
16630,000330
4 خانه ارتدارشهاب با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
20495,000648
4 خانه ارتدارشهاب با کابل 3 متری پارت الکتریک
16570,000649
4 خانه ارتدارشهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک
16715,000650
4 خانه بدون ارت شهاب با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
20430,000651
4 خانه بدون ارت شهاب با کابل 3 متری پارت الکتریک
16475,000652
4 خانه بدون ارت شهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک
16570,000653
4 خانه مربع سرامیک ساده بدون کابل پارت الکتریک
20370,000327
4 خانه مربع سرامیک ارتدار بدون کابل پارت الکتریک
20385,000315
4 خانه مستطیل ارتدار سرامیک بدون کابل پارت الکتریک
20385,000272
4 خانه مستطیل ساده سرامیک بدون کابل پارت الکتریک
20370,000306
4 خانه ارتدار بدون کابل پارت الکتریک
20360,000644
4 خانه بلند ساده بدون کابل پارت الکتریک
20320,000645
6 خانه ارتدار شهاب با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
20570,000657
6 خانه ارتدار شهاب با کابل 3 متری پارت الکتریک
16660,000658
6 خانه ارتدار شهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک
16850,000659
6 خانه ارتدار نیک سرامیکی بدون کابل پارت الکتریک
20510,0001002
6 خانه ارتدار شهاب پلی آمید بدون کابل پارت الکتریک
20430,000647
6 خانه ارتدار نیک با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
20680,000986
6 خانه ارتدار نیک با کابل 3 متری پارت الکتریک
16770,000707
6 خانه ارتدار نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک
16880,000992
9 خانه شهاب با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
9980,0005142
رک مونت 6 خانه چراغدار با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک
6990,0002253
رک مونت 8 خانه چراغدار با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک
61,050,0002252
6 خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک
61,350,0002265
8 خانه رک مونت کلید دار با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک
61,050,0002252
8 خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل 1/80 PDU پارت الکتریک
61,380,0002266
5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 3 متری IP44 پارت الکتریک
6970,000551
5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 5 متری IP44 پارت الکتریک
61,140,000587
چند خانه 1+5 بفیوز دار کابل 1/80 متری پارت الکتریک
101,370,0002095
چند خانه 1+5 فیوز دار کابل 5 متری پارت الکتریک
101,580,0002162
محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی پارت الکتریک
20800,000689
محافظ یخچال با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
20860,000767
محافظ یخچال با کابل 3 متری پارت الکتریک
16960,000981
محافظ یخچال با کابل 5 متری پارت الکتریک
161,080,000904
محافظ 4 خانه کامپیوتری آنالوگ با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
201,030,0002204
محافظ 4 خانه کامپیوتری آنالوگ با کابل 3 متری پارت الکتریک
101,100,000894
محافظ 4 خانه کامپیوتری آنالوگ با کابل 5 متری پارت الکتریک
101,330,000773
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
101,230,0002060
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری پارت الکتریک
101,335,0002160
رک مونت محافظ 6 خانه آنالوگ با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
61,300,000,5143
رک مونت محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
61,530,0005834
رک مونت محافظ 8 خانه با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
61,250,0005144
رک مونت محافظ 8 خانه دیجیتال با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
61,630,0006642
محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر پارت الکتریک
101,560,0005137
محافظ دیجیتال USB با کابل 1/80 متری پارت الکتریک
61,630,0005203
محافظ دیجیتال USB با کابل 3 متری پارت الکتریک
61,730,0005204
محافظ دیجیتال USB با کابل 5 متری پارت الکتریک
61,850,0005205
سه راهی صنعتی کرال IP44 پارت الکتریک
20330,0001027
دو شاخه نری پارت الکتریک
16062,000972
مادگی پارت الکتریک
16062,000963
دو شاخه خانگی سفید پارت الکتریک
20055,0005518

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت پارت الکتریک

برای خرید محصولات لیست قیمت پارت الکتریک کلیک کنید