سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

لیست قیمت محصولات LS (برق صنعتی)

لیست قیمت محصولات LS (برق صنعتی)

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

آخرین به روز رسانی : ’18/03/1402’

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)کد کالاقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C1A835.000
2کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C2A835.000
3کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C4A835.000
4کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C6A835.000
5کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C10A835.000
6کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 16A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C16A835.000
7کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C20A835.000
8کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C25A835.000
9کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C32A835.000
10کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C40A854.000
11کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C50A854.000
12کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C63A854.000
13کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C6A1.326.000
14کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C10A1.326.000
15کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C16A1.326.000
16کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C20A1.326.000
17کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C25A1.326.000
18کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C32A1.326.000
19کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C4A2.517.000
20کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C6A2.517.000
21کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C10A2.517.000
22کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C16A2.517.000
23کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C20A2.517.000
24کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C25A2.517.000
25کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C32A2.517.000
26کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C40A2.517.000
27کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C50A2.553.000
28کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C63A2.553.000
29کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C6A3.158.000
30کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C10A3.158.000
31کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C16A3.158.000
32کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C20A3.158.000
33کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C25A3.158.000
34کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C32A3.158.000
35کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C40A3.158.000
36کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C50A3.246.000
37کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C63A3.246.000
38کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-AX-6~63A2.296.000
39کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C1A910.000
40کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C2A910.000
41کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C4A910.000
42کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C6A910.000
43کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C10A910.000
44کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C16A910.000
45کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C20A910.000
46کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C25A910.000
47کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C32A910.000
48کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C40A910.000
49کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C50A910.000
50کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C63A910.000
51کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C10A2.520.000
52کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C16A2.520.000
53کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C4A2.848.000
54کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C6A2.848.000
55کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C10A2.848.000
56کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C16A2.848.000
57کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C20A2.848.000
58کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C25A2.848.000
59کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C32A2.848.000
60کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C40A2.848.000
61کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C50A2.848.000
62کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C63A2.848.000
63کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-b AX-6~63A2.760.000
64کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 30A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 30A4.460.000
65کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 50A5.938.000
66کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 100A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF103a 100A8.559.000
67تک پل + نول – 4/5KA – 25A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C25A896.000
68تک پل + نول – 4/5KA – 32A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C32A896.000
69کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 50ABKD 3P 50A2.125.000
70کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 63ABKD 3P 63A2.125.000
71محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 30mA11.100.000
72محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 30mA11.100.000
73محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 30mA11.320.000
74محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 300mA10.310.000
75محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 300mA10.310.000
76محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 300mA10.515.000
77کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA 4/5KA- 10A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C10A 30mA3.320.000
78کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 16A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C16A 30mA3.320.000
79کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 25A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C25A 30mA3.320.000
80کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C32A 30mA3.320.000
81کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 10KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKS-b 1P+N C32A 30mA4.913.000
82کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 40AABN103C / 4015.370.000
83کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 50AABN103C / 5015.370.000
84کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 60AABN103C / 6015.370.000
85کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 75AABN103C / 7515.370.000
86کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 100AABN103C / 10027.795.000
87کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 125AABN203C / 12527.795.000
88کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 150AABN203C / 15027.795.000
89کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 175AABN203C / 17527.795.000
90کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 200AABN203C / 20027.795.000
91کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 225AABN203C / 22527.795.000
92کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 250AABN203C / 25027.795.000
93کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 3 پل - 400/380VAC - 65KA - 300AABS403C / 30068.890.000
94کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 3 پل - 400/380VAC - 65KA - 400AABS403C / 40069.840.000
95کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 3 پل - 400/380VAC - 75KA - 630AABS803C / 630113.540.000
96کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 3 پل - 400/380VAC - 75KA - 800AABS803C / 800123.000.000
97کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 16A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 1620.450.000
98کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 20A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 2020.450.000
99کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 25A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 2520.450.000
100کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 32A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 3220.450.000
101کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 40A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 4020.450.000
102کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 50A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 5020.450.000
103کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 63A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 6320.450.000
104کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 80A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 8020.450.000
105کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 100A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 10020.450.000
106کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 125A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH203C / 12532.410.000
107کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 160A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH203C / 16032.410.000
108کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 200A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH203C / 20032.410.000
109کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 250A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH203C / 25032.410.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل)
110بوبین شنت 220VAC/DC - برای کلید های 40 الی 250SHT (For ABN 103~203)8.560.000
111بوبین شنت 100/220VAC/DC - برای کلید های 400 الی 800SHT (For ABS 403~803)8.560.000
112رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC/DC - برای کلید های 40 الی 250UVT (For ABN 103~203)12.060.000
113رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC/DC - برای کلید های 400 الی 800UVT (For ABS 403~803)12.060.000
114کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته برای کلیدهاي 40 الی 250 AX (For ABN 103~203)3.770.000
115کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 400 الی 800AX (For ABS 403~803)6.535.000
116کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 40 الی 250 AL (For ABN 103~203)3.770.000
117کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 400 الی 800 AL (For ABS 403~803)6.535.000
118شمش ترمینال ها (باسبار) – براي کلید 630 (6 عدد)SPS33F (For ABS603c)11.075.000
119شمش ترمینال ها (باسبار) – براي کلید 800 (6 عدد)SPS43F (For ABS803c)12.700.000
120کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - تک پل - 240VAC - 30KA - 100A TD160N FTU 100 18.720.000
121کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 16A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 16 326.680.000
122کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 25A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 25 326.680.000
123کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 32A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 32 326.680.000
124کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 40A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 40 326.680.000
125کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 50A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 50 326.680.000
126کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 63A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 63 326.680.000
127کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 80A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 80 326.680.000
128کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 100A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 100 326.680.000
129کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 125A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS160N ATU 125 338.865.000
130کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 160A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS160N ATU 160 338.865.000
131کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 200A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS250N ATU 200 339.195.000
132کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 250A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS250N ATU 250 339.195.000
133کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 400A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS400N ATU 400 3102.000.000
134کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 630 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 500A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS630N ATU 500 3126.970.000
135کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 630 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 630A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS630N ATU 630 3126.970.000
136کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 800A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS800N ATU 800 3150.440.000
137کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 160A - تنظیم الکترونیکی: LSITS160N ETS 160 361.745.000
138کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 250A - تنظیم الکترونیکی: LSITS250N ETS 250 3103.600.000
139کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 400A - تنظیم الکترونیکی: LSITS400N ETS 400 3145.220.000
140کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 630 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 630A - تنظیم الکترونیکی: LSITS630N ETS 630 3156.930.000
141کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 800A - تنظیم الکترونیکی: LSITS800N ETS 800 3273.985.000
142کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 1600 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 1000A - تنظیم الکترونیکی: LSIGTS1000N NG5 1000 3357.000.000
143کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 1600 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 1250A - تنظیم الکترونیکی: LSIGTS1250N NG5 1250 3376.700.000
144کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 1600 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 1600A - تنظیم الکترونیکی: LSIGTS1600N NG5 1600 3443.370.000
145کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 16A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 16 432.547.000
146کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 25A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 25 432.547.000
147کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 32A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 32 432.547.000
148کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 40A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 40 432.547.000
149کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 50A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 50 432.547.000
150کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 63A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 63 432.547.000
151کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 80A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 80 432.547.000
152کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 100A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 100 432.547.000
153کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 125A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS160N ATU 125 481.625.000
154کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 160A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS160N ATU 160 481.625.000
155کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 200A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS250N ATU 200 481.625.000
156کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 250A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS250N ATU 250 481.625.000
157کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 4 پل - 415/380VAC - 65KA - 400A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS400N ATU 400 4130.000.000
158کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 630 - 4 پل - 415/380VAC - 65KA - 630A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS630N ATU 630 4190.850.000
159کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 4 پل - 415/380VAC - 65KA - 800A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS800N ATU 800 4277.330.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل)
160بوبین شنت 110VAC/DC,220VAC - برای کلید های 16 الی 800SHT (For TD/TS100~800)8.560.000
161بوبین شنت 200/250VAC - برای کلید های 1000 الی 1600SHT (For TS1000~1600)16.830.000
162رله افت ولتاژ (آندر) 220/240VAC - برای کلید های 16 الی 800UVT (For TD/TS100~800)12.100.000
163رله افت ولتاژ (آندر) 220/250VAC - برای کلید های 1000 الی 1600UVT (For TS1000~1600)17.070.000
164کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلیدهاي 16 الی 800 AX (For TD/TS100~800)3.770.000
165کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 1000 الی 1600AX (For TD/TS100~800)2.605.000
166کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 16 الی 800 AL (For TD/TS100~800)3.770.000
167کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 1000 الی 1600 AL (For TS1000~1600)2.560.000
168شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 100SP13a (For TD100)725.000
169شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 250SP13a (For TS250)2.150.000
170شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – براي کلید 400 و 630SP33a (For TS400,TS630)8.260.000
171شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 800SPS43 (For TS800)8.710.000
172موتور - 100/220VAC/DC - برای کلید های 16 الی 100MOP1 (For TD100)55.930.000
173موتور - 100VAC/DC,220VAC/DC - برای کلید های 125 الی 250MOP2 (For TS250,TS160)80.288.000
174موتور - 100VAC/DC,220VAC/DC - برای کلید های 400 الی 630MOP3 (For TS400,TS630)123.380.000
175موتور - 100VAC/DC,220VAC/DC - برای کلید های 800MOP4 (For TS800)147.500.000
176دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب مستقیم روی کلید – برای کلیدهای 16 الی 100( DH1 (For TD1006.200.000
177دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 16 الی 100( EH1 (For TD1009.900.000
178دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 125 الی 250( EH2 (For TS250 , TS16010.920.000
179دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 400 الی 630( EH3 (For TS400 , TS63019.220.000
180دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 800( EH4 (For TS80021.780.000
181دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 1000 الی 1600( EH5 (For TS160061.000.000
182پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 16 الی 100PB1339.330.000
183پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 125 الی 250PB2346.550.000
184پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 400 الی 630PB3380.150.000
185پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 16 الی 100ITS131.205.000
186پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 125 الی 250ITS231.290.000
187پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 400 الی 630ITS331.850.000
188پوشش ترمینال ها - براي کلیدهاي 800ITS433.030.000
189رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 125 الی 250 آمپرRTU23,AC220/460V
TS125 ~ 250
35.000.000
190رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 400 الی 630 آمپرRTU23,AC220/460V
TS400 ~ 630
48.580.000
191رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 800 آمپرRTU23,AC220/460V
TS800
73.000.000
192کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 630A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN06D306H MAD0D0AXNG5505.500.000
193کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 800A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN08D308H MAD0D0AXNG5520.250.000
194کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1000A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN10D310H MAD0D0AXNG5535.000.000
195کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1250A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN13D313H MAD0D0AXNG5558.500.000
196کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1600A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN16D316H MAD0D0AXNG5582.000.000
197کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 2000A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAS20E320H MAD0D0AXNG5752.500.000
198کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 2500A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAS25E325H MAD0D0AXNG5899.000.000
199کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 3200A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAS32E332H MAD0D0AXNG51.060.000.000
200کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 630A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN06D306H M2D2D2AXAG5653.150.000
201کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 800A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN08D308H M2D2D2AXAG5667.900.000
202کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN10D310H M2D2D2AXAG5682.700.000
203کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1250A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN13D313H M2D2D2AXAG5706.160.000
204کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1600A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN16D316H M2D2D2AXAG5729.650.000
205کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 2000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS20E320H M2D2D2AXAG5900.150.000
206کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 2500A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS25E325H M2D2D2AXAG51.046.750.000
207کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 3200A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS32E332H M2D2D2AXAG51.207.750.000
208کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 4000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS40E340H M2D2D2AXAG51.717.100.000
209کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 100KA - 5000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS50F350H M2D2D2AXAG52.271.870.000
210کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 120KA - 6300A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS63G363H M2D2D2AXAG53.828.270.000
211کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 65KA - 1000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN10D310A M2D2D2AXAG6AL1.115.700.000
212کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 65KA - 1250A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN13D313A M2D2D2AXAG6AL1.138.300.000
213کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 65KA - 1600A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN16D316A M2D2D2AXAG6AL1.168.700.000
214کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 85KA - 2000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS20E320A M2D2D2AXAG6AL1.443.500.000
215کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 85KA - 2500A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS25E325A M2D2D2AXAG6AL1.557.350.000
216کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 85KA - 3200A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS32E332A M2D2D2AXAG6AL1.732.750.000
217کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 85KA - 4000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS40E340A M2D2D2AXAG6AL2.668.750.000
218کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 100KA - 5000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS50F350A M2D2D2AXAG6AL3.818.500.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلید هوایی (متاسل)
219بوبین وصل - 100/130VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300CC (100~130V AC/DC)22.600.000
220بوبین وصل - 200/250VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300CC (200~250V AC/DC)22.600.000
221بوبین قطع - 100/130VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300SHT1 (100~130V AC/DC)22.600.000
222بوبین قطع - 200/250VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300SHT1 (200~250V AC/DC)22.600.000
223موتور - 100/130VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300M (100~130V AC/DC)93.350.000
224موتور - 200/250VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300M (200~250V AC/DC)93.350.000
225رله کاهش ولتاژ - 100/130VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300UVT (100~130V AC/DC)31.125.000
226رله کاهش ولتاژ - 200/250VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300UVT (200~250V AC/DC)31.125.000
227تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (0.5 تا 3 ثانیه) - برای کلیدهای 630 الی 6300UDC (200~250V AC/DC)31.125.000
228کنتاکت کمکی – 3 باز و 3 بسته - براي کلیدهاي 630 الی 6300AX (3NO + 3NC)11.700.000
229کنتاکت کمکی – 5 باز و 5 بسته - براي کلیدهاي 630 الی 6300BX (5NO + 5NC)11.700.000
230کنتاکت خطا (آلارم) به همراه دکمه ریست دستی - برای کلیدهای 630الی 6300AL + MRB37.350.000
231کنتاکت وضعیت قرارگیری -4 کنتاکت- برای کلیدهای 630الی 6300Position Switch 4C70.000.000
232کنتاکت وضعیت قرارگیری -8 کنتاکت- برای کلیدهای 630الی 6300Position Switch 8C140.000.000
233قاب دور برای کلیدهای فیکس- برای کلیدهای 630الی 6300DF (For ACB Fixed type)9.665.000
234قاب دور برای کلیدهای کشویی- برای کلیدهای 630الی 6300DF (For ACB Draw-out)9.665.000
235رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300NG5140.000.000
236رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300AG5163.500.000
237رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300AG6194.500.000
238رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای 630 الی 6300AC6272.300.000
239کنتاکتور (متاسل) - بوبین 3KW - 6A - AC - یک کنتاکت کمکی باز - بوبین AC3 - 220VACMC-6a-AC2203.251.000
240کنتاکتور (متاسل) - بوبین 4KW - 9A - AC - یک کنتاکت کمکی باز - بوبین AC3 - 220VACMC-9b-AC2203.728.000
241کنتاکتور (متاسل) - بوبین 5/5KW - 12A - AC - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-12b-AC2203.818.000
242کنتاکتور (متاسل) - بوبین 7/5KW - 18A - AC - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-18b-AC2205.127.000
243کنتاکتور (متاسل) - بوبین 11KW - 22A - AC - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-22b-AC2205.582.000
244کنتاکتور (متاسل) - بوبین 15KW - 32A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-32a-AC2208.090.000
245کنتاکتور (متاسل) - بوبین 18/5KW - 40A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-40a-AC22011.872.000
246کنتاکتور (متاسل) - بوبین 22KW - 50A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-50a-AC22019.509.000
247کنتاکتور (متاسل) - بوبین 30KW - 65A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-65a-AC22020.234.000
248کنتاکتور (متاسل) - بوبین 37KW - 75A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-75a-AC22021.344.000
249کنتاکتور (متاسل) - بوبین 45KW - 85A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-85a-AC22022.743.000
250کنتاکتور (متاسل) - بوبین 55KW - 100A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-100a-AC22029.996.000
251کنتاکتور (متاسل) - بوبین 60KW - 130A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-130a-AC22037.015.000
252کنتاکتور (متاسل) - بوبین 60KW - 130A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VACMC-130a 100~240AC/DC38.650.000
253کنتاکتور (متاسل) - بوبین 75KW - 150A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-150a-AC22042.665.000
254کنتاکتور (متاسل) - بوبین 75KW - 150A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VACMC-150a 100~240AC/DC47.880.000
255کنتاکتور (متاسل) - بوبین 90KW - 185A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-185a 100~240AC/DC63.135.000
256کنتاکتور (متاسل) - بوبین 132KW - 225A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-225a 100~240AC/DC74.007.000
257کنتاکتور (متاسل) - بوبین 147KW - 265A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-265a 100~240AC/DC83.570.000
258کنتاکتور (متاسل) - بوبین 160KW - 330A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-330a 100~240AC/DC95.220.000
259کنتاکتور (متاسل) - بوبین 200KW - 400A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-400a 100~240AC/DC137.125.000
260کنتاکتور (متاسل) - بوبین 265KW - 500A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-500a-AC220193.700.000
261کنتاکتور (متاسل) - بوبین 330KW - 630A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-630a-AC220259.000.000
262کنتاکتور (متاسل) - بوبین 440KW - 800A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-800a-AC220277.500.000
263کنتاکتور (متاسل) - بوبین 4KW - 9A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 24,110VDCMC-9b-DC24,110-505.945.000
264کنتاکتور (متاسل) - بوبین 5/5KW - 12A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-12b-DC110-506.818.000
265کنتاکتور (متاسل) - بوبین 7/5KW - 18A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-18b-DC110-508.690.000
266کنتاکتور (متاسل) - بوبین 11KW - 22A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-22b-DC110-509.380.000
267کنتاکتور (متاسل) - بوبین 15KW - 32A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 24,110VDCMC-32a-DC24,110-5010.945.000
268کنتاکتور (متاسل) - بوبین 18/5KW - 40A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-40a-DC110-5015.090.000
269کنتاکتور (متاسل) - بوبین 22KW - 50A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-50a-DC110-5022.725.000
270کنتاکتور (متاسل) - بوبین 30KW - 65A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-65a-DC110-5031.635.000
271کنتاکتور (متاسل) - بوبین 37KW - 75A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-75a-DC110-5032.625.000
272کنتاکتور (متاسل) - بوبین 45KW - 85A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-85a-DC110-5033.615.000
273بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 0/4 تا 0/63 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 0.4~0.634.700.000
274بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 0/63 تا 1 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 0.63~14.700.000
275بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 1 تا 1/6 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 1~1.64.700.000
276بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 1/6 تا 2/5 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 1.6~2.54.700.000
277بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 2/5 تا 4 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 2.5~44.700.000
278بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 4 تا 6 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 4~64.700.000
279بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 0/4 تا 0/63 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 0.4~0.635.338.000
280بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 0/63 تا 1 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 0.63~15.338.000
281بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 1 تا 1/6 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 1~1.65.338.000
282بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 1/6 تا 2/5 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 1.6~2.55.338.000
283بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 2/5 تا 4 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 2.5~45.338.000
284بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 4 تا 6 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 4~65.338.000
285بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 5 تا 8 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 5~85.338.000
286بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 6 تا 9 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 6~95.338.000
287بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 7 تا 10 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 7~105.338.000
288بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 9 تا 13 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 9~135.338.000
289بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 12 تا 18 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 12~185.338.000
290بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 16 تا 22 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 16~225.338.000
291بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 18 تا 25 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 18~255.338.000
292بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 22 تا 32 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 22~325.338.000
293بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 28 تا 40 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 28~405.338.000
294بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 18 تا 25 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 18~255.338.000
295بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 24 تا 36 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 24~368.636.000
296بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 28 تا 40 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 28~408.636.000
297بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 34 تا 50 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 34~508.636.000
298بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 45 تا 65 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 45~658.636.000
299بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 28 تا 40 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 28~408.636.000
300بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 34 تا 50 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 34~5012.335.000
301بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 45 تا 65 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 45~6512.335.000
302بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 63 تا 85 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 63~8512.335.000
303بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 70 تا 95 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 70~9512.335.000
304بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 80 تا 100 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 80~10012.335.000
305بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 54 تا 75 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 54~7512.335.000
306بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 63 تا 85 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 63~8524.498.000
307بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 80 تا 105 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 80~10524.498.000
308بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 95 تا 130 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 95~13024.498.000
309بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 110 تا 150 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 110~15024.498.000
310بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 65 تا 100 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 65~10024.498.000
311بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 85 تا 125 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 85~12529.560.000
312بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 100 تا 160 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 100~16029.560.000
313بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 120 تا 185 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 120~18529.560.000
314بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 160 تا 240 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 160~24029.560.000
315بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 160 تا 240 - برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپرMT-400/3H – 160~24029.560.000
316بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 200 تا 330 - برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپرMT-400/3H – 200~33048.970.000
317بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 260 تا 400 - برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپرMT-400/3H – 260~40048.970.000
318بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 200 تا 300 - برای کنتاکتور های 400 الی 800 آمپرMT-800/3H – 200~30048.970.000
319بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 520 تا 800 - برای کنتاکتور های 400 الی 800 آمپرMT-800/3H – 520~80093.380.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلید کنتاکتور (متاسل)
320بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 6 الی 22 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC93.380.000
321بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 32 الی 40 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC2.055.000
322بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC2.055.000
323بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC2.375.000
324بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC3.160.000
325بوبین - ولتاژ متغیر: 100/240VAC - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرCoil: 100~240 V AC/DC16.030.000
326بوبین - ولتاژ متغیر: 100/240VAC - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرCoil: 100~240 V AC/DC17.450.000
327بوبین - ولتاژ متغیر: 100/240VAC - برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپرCoil: 100~240 V AC/DC22.120.000
328بوبین - ولتاژ متغیر: 100/220VAC - برای کنتاکتور های 500 الی 800 آمپرCoil: 100~240 V AC/DC39.155.000
329کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-1 (1NO+1NC)52.210.000
330کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-2 (1NO+1NC)940.000
331کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-2 (2NO)940.000
332کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-2 (2NC)940.000
333کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-4(2NO-2NC)940.000
334کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-4(4NC)1.713.000
335کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-4(4NO)1.713.000
336کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 185 الی 800AU-100(1NO+1NC)1.713.000
337پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 75 الی 100Contact Fixed 6 + Moving 31.284.000
338پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 130Contact Fixed 6 + Moving 310.875.000
339پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 150Contact Fixed 6 + Moving 321.126.000
340پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 185Contact Fixed 6 + Moving 321.126.000
341پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 225Contact Fixed 6 + Moving 332.636.000
342پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 265Contact Fixed 6 + Moving 332.640.000
343پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 330Contact Fixed 6 + Moving 345.650.000
344پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 400Contact Fixed 6 + Moving 346.650.000
345واحد سوئیچینگ خازنی - 7/9 الی 3/33 کیلووار - برای کنتاکتور های 9 الی 40AC–93.850.000
346واحد سوئیچینگ خازنی - 40 الی 46 کیلووار - برای کنتاکتور های 50 الی 65AC–505.135.000
347واحد سوئیچینگ خازنی - 50 الی 62 کیلووار - برای کنتاکتور های 9 الی 40AC–755.447.000
348درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 6 الیAP-9430.000
349درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 185 الی 225AP-2202.050.000
350درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 265 الی 400AP-4002.310.000
351150 الی 6 کنتاکتورهای برای – مکانیکی اینترالکUR-022.070.000
352ضربه گیر ولتاژ ناگهانی (ولتاژ ضربه) - 200/240VAC - برای کنتاکتورهای 6 الی 150US-31.300.000
353ضربه گیر ولتاژ ناگهانی (ولتاژ ضربه) - 200/240VAC - برای کنتاکتورهای 185 الی 800AS-34.100.000
354پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 9 الی 32UZ-321.160.000
355پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 40 الی 65UZ-63/S1.585.000
356پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 75 الی 100UZ-95/S2.140.000
357پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 130 الی 150 UZ-150/S3.555.000
358سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل 60 سانتیمتریUM-6R/S12.500.000
359کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 0/63 تا 1MMS–32S 1 A9.485.000
360کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 1 تا 1/6MMS–32S 1.6 A9.485.000
361کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 1/6 تا 2/5MMS–32S 2.5 A9.485.000
362کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 2/5 تا 4MMS–32S 4 A9.485.000
363کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 4 تا 6MMS–32S 6 A9.485.000
364کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 5 تا 8MMS–32S 8 A9.485.000
365کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA- تنظیم جریان: 6 تا 10MMS–32S 10 A9.485.000
366کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA- تنظیم جریان: 9 تا 13MMS–32S 13 A9.485.000
367کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 20KA- تنظیم جریان: 11 تا 17MMS–32S 17 A9.485.000
368کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 15KA - تنظیم جریان: 14 تا 22MMS–32S 22 A9.485.000
369کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 15KA - تنظیم جریان: 18 تا 26MMS–32S 26 A9.485.000
370کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 15KA - تنظیم جریان: 22 تا 32MMS–32S 32 A9.485.000
371کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 25KA - تنظیم جریان: 28 تا 40MMS–63S 40 A22.240.000
372کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 25KA - تنظیم جریان: 34 تا 50MMS–63S 50 A22.240.000
373کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 25KA - تنظیم جریان: 45 تا 63MMS–63S 63 A22.240.000
374کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA - تنظیم جریان: 55 تا 75MMS–100S 75 A42.215.000
375کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA - تنظیم جریان: 70 تا 90MMS–100S 90 A42.215.000
376کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA - تنظیم جریان: 80 تا 100MMS–100S 100 A42.215.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای حرارتی _راه انداز موتور
377بوبین شنت - 220VAC/DC نصب از بغل برای کلید حرارتی 0.63 الی 100RS 220V AC4.150.000
378رله افت ولتاژ (آندر) - 220VAC نصب از بغل برای کلیدهای 0.63 الی 100RU 220V AC4.150.000
379کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته نصب از رو برای کلیدهای حرارتی 0.63 الی 100FX (1NO+1NC)1.735.000
380کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کلیدهای حرارتی 0.63 الی 100 LX (1NO+1NC)2.646.000
381کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 32LA (1NO+1NC) 32AF2.795.000
382کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63 الی 100LA (1NO+1NC) 63/100AF3.010.000
383دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 0.63 الی 32MEH 324.075.000
384دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 40 الی 63MEH 634.375.000
385دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 75 الی 100MEH 1004.675.000
386رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) - براي کلید حرارتی 0.63 تا 32DA-32SA1.445.000
387رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 40 الی 63DA-63A1.645.000
388دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)DMP06 T 220 2a1b61.000.000
389دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)DMP060 T 220 2a1b61.000.000
390دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)DMP06 TI 220 2a1b63.730.000
391دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)DMP60 TI 220 2a1b63.730.000
392هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان)IMPC NO 110/22060.700.000
393هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها )اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان( پورت  RS485  – MODBUSIMPC M485 110/22079.370.000
394کابل 1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندCable 1m6.145.000
395کابل 5/1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندCable 1.5m6.610.000
396کابل 2 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندCable 2m6.925.000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من