لیست قیمت محصولات هیوندای

لیست قیمت محصولات هیوندای

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/05/08

کلید مینیاتوری تک پل / تکفاز (MCB)

ردیفرنج جریانقدرت قطعتیپکاربردقیمت ( ریال )
12A6KAB,Cموتوری-روشنایی459,000
24A6KAB,Cموتوری-روشنایی459,000
36A6KAB,Cموتوری-روشنایی459,000
410A6KAB,Cموتوری-روشنایی459,000
516A6KAB,Cموتوری-روشنایی459,000
620A6KAB,Cموتوری-روشنایی459,000
725A6KAB,Cموتوری-روشنایی459,000
832A6KAB,Cموتوری-روشنایی459,000
940A6KAB,Cموتوری-روشنایی470,000
1050A6KAB,Cموتوری-روشنایی470,000
1163A6KAB,Cموتوری-روشنایی470,000

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

کلید مینیاتوری 2 پل / دوفاز (MCB)

ردیفرنج جریانقدرت قطعتیپکاربردقیمت ( ریال )
12A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
24A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
36A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
410A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
516A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
620A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
725A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
832A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
940A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
1050A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000
1163A6KAB.Cموتوری-روشنایی938,000

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

کلید مینیاتوری 3 پل / سه فاز (MCB)

ردیفرنج جریانقدرت قطعتیپکاربردقیمت ( ریال )
12A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
24A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
36A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
410A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
516A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
620A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
725A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
832A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
940A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,385,000
1050A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,405,000
1163A6KAB.Cموتوری-روشنایی1,405,000

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

کلید محافظ جان

ردیفتعداد پلرنج جریانرنج جریان نشتیقیمت (ریال)
1تک پل + نول16A30ma2,607,000
2تک پل + نول25A30ma2,607,000
3تک پل + نول32A30ma2,607,000
4تک پل + نول40A30ma2,607,000
5تک پل + نول63A30ma2,607,000
6سه پل + نول25A30ma6,111,000
7سه پل + نول32A30ma6,111,000
8سه پل + نول40A30ma6,111,000
9سه پل + نول63A30ma6,232,000

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

بیمتال

ردیفنوعقابل تنظیم بر روی کنتاکتورمحدوده تنظیم جریانقیمت (ریال)
1بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A5/0 تا 34/03,150,000
2بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A7/0 تا 5/02,832,000
3بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A9/0 تا 6/03,150,000
4بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A1/2 تا 8/03,150,000
5بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A6/1 تا 1/13,150,000
6بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A1/2 تا 5/13,150,000
7بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A3 تا 23,150,000
8بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A2/4 تا8/23,150,000
9بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A5 تا 33,150,000
10بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A6 تا 43,150,000
11بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A8 تا 6/53,150,000
12بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A6 تا 92,832,000
13بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A12/ تا 83,150,000
14بیمتال (رله حرارتی)9A,12A,18A18 تا 123,150,000
15بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A10 تا 73,150,000
16بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A12 تا 83,150,000
17بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A18 تا 123,150,000
18بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A22 تا 153,150,000
19بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A25 تا 173,150,000
20بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A32 تا 223,150,000
21بیمتال (رله حرارتی)25A,32A,40A40 تا 284,750,000
22بیمتال (رله حرارتی)50A,65A18 تا 124,274,000
23بیمتال (رله حرارتی)50A,65A22 تا 154,750,000
24بیمتال (رله حرارتی)50A,65A25 تا 174,750,000
25بیمتال (رله حرارتی)50A,65A32 تا 224,750,000
26بیمتال (رله حرارتی)50A,65A40 تا 284,750,000
27بیمتال (رله حرارتی)50A,65A50 تا 344,750,000
28بیمتال (رله حرارتی)50A,65A65 تا 454,750,000
29بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A40 تا 286,785,000
30بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A50 تا 346,785,000
31بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A65 تا 456,785,000
32بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A75 تا 526,785,000
33بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A85 تا 596,785,000
34بیمتال (رله حرارتی)75A,85A,100A100 تا 706,785,000
35بیمتال (رله حرارتی)115A,130A,150A80 تا 4813,475,000
36بیمتال (رله حرارتی)115A,130A,150A115 تا 6913,475,000
37بیمتال (رله حرارتی)115A,130A,150A130 تا 7813,475,000
38بیمتال (رله حرارتی)115A,130A,150A90 تا 15013,475,000
39بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A130 تا 7816,260,000
40بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A150 تا 9016,260,000
41بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A185 تا 11116,260,000
42بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A225 تا 13516,260,000
43بیمتال (رله حرارتی)185A,225A,265A265 تا 15916,260,000
44بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A225 تا 13526,940,000
45بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A265 تا 15926,940,000
46بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A300 تا 18026,940,000
47بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A400 تا 24026,940,000
48بیمتال (رله حرارتی)300A,400A,500A500 تا 30051,370,000
49بیمتال (رله حرارتی)630A,80A630 تا 37851,370,000
50بیمتال (رله حرارتی)630A,80A800 تا 48051,370,000

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

کنتاکتور (از 9A تا A100) و (از A115 تا A800) سری G

ردیفتوان / رنج جریانولتاژ کاری بوبینتیپتعداد کنتاکت های کمکیقیمت ( ریال )
19A – 4KW220V ACAC31 کنتاکت کمکی باز و بسته2,050,000
212A – 5.5KW220V ACAC31 کنتاکت کمکی باز و بسته2,100,000
318A – 7.5KW220V ACAC31 کنتاکت کمکی باز و بسته2,820,000
425A – 11KW220V ACAC31 کنتاکت کمکی باز و بسته3,070,000
532A – 15KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته4,450,000
640A – 18.5KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته6,530,000
750A – 22KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته10,730,000
865A – 30KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته11,130,000
975A – 37KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته11,740,000
1085A – 45KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته12,510,000
11100A – 55KW220V ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته16,500,000
12115A – 60KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته17,970,000
13130A – 65KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته20,360,000
14150A – 75KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته23,470,000
15185A – 90KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته34,730,000
16225A – 132KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته40,710,000
17265A – 147KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته45,970,000
18300A – 160KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته52,380,000
19400A – 220KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته75,430,000
20500A – 250KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته106,550,000
21630A – 330KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته142,470,000
22800A – 400KW100-240AC/110-220ACAC32 کنتاکت کمکی باز و بسته152,640,000

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی(غیر قابل تنظیم حرارتی -غیر قابل تنظیم مغناطیسی) سری G

ردیفرنج جریانتعداد پلقدرت قطعولتاژ کاریقیمت ( ریال )
120A3 پل38KA380/415V AC9,115,000
232A3 پل38KA380/415V AC9,115,000
340A3 پل38KA380/415V AC9,115,000
450A3 پل38KA380/415V AC9,115,000
563A3 پل38KA380/415V AC9,115,000
675A3 پل38KA380/415V AC9,115,000
7100A3 پل38KA380/415V AC9,115,000
8125A3 پل38KA380/415V AC15,290,000
9150A3 پل38KA380/415V AC15,290,000
10160A3 پل38KA380/415V AC15,290,000
11175A3 پل38KA380/415V AC15,290,000
12200A3 پل38KA380/415V AC15,290,000
13225A3 پل38KA380/415V AC15,290,000
14250A3 پل38KA380/415V AC15,290,000
15300A3 پل45KA380/415V AC37,900,000
16350A3 پل45KA380/415V AC37,900,000
17400A3 پل45KA380/415V AC38,420,000
18500A3 پل45KA380/415V AC59,860,000
19630A3 پل45KA380/415V AC62,460,000
20800A3 پل45KA380/415V AC67,665,000

لیست قیمت فیوز مینیاتوری هیوندای

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی – مغناطیسی(قابل تنظیم حرارتی -غیر قابل تنظیم مغناطیسی) سری G

ردیفرنج جریانتعداد پلقدرت قطعولتاژ کاریقیمت ( ریال )
116A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
220A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
325A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
432A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
540A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
650A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
763A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
880A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
9100A3 پل38KA380/415V AC11,795,000
10125A3 پل38KA380/415V AC18,770,000
11160A3 پل38KA380/415V AC18,770,000
12200A3 پل38KA380/415V AC18,770,000
13250A3 پل38KA380/415V AC18,770,000
14400A3 پل45KA380/415V AC46,075,000
15630A3 پل45KA380/415V AC66,625,000
16800A3 پل65KA380/415V AC84,260,000

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت محصولات هیوندای

برای خرید محصولات لیست قیمت محصولات هیوندای کلیک کنید