سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/12/12

لیست قیمت محصولات هیوندای

لیست قیمت محصولات هیوندای

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

آخرین به روز رسانی : 1402/12/12

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفمدلرنج جریانتعداد پلقدرت قطعولتاژ بین قطع / وصلقیمت (ریال)سبد خرید
1کلید هوایی (فیکس) هیوندای1000Aپل 365KA 220 V AC666,200,000
2کلید هوایی (فیکس) هیوندای1250Aپل 365KA 220 V AC695,900,000
3کلید هوایی (فیکس) هیوندای1600Aپل 365KA 220 V AC725,570,000
4کلید هوایی (فیکس) هیوندای2000Aپل 385KA 220 V AC937,000,000
5کلید هوایی (فیکس) هیوندای2500Aپل 385KA 220 V AC1,119,820,000
6کلید هوایی (فیکس) هیوندای3200Aپل 385KA 220 V AC1,321,700,000
7کلید هوایی (فیکس) هیوندای4000 Aپل 3100KA 220 V AC1,427,380,000
8موتور220 V AC127,070,000
9رله اندر ولتاژ (به صورت لحظه ای)220 V AC99,750,000
10کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای20Aپل 338KA 380/415V AC20,675,000
11کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای32Aپل 338KA 380/415V AC20,675,000
12کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای40Aپل 338KA 380/415V AC20,675,000
13کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای50Aپل 338KA 380/415V AC20,675,000
14کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای63Aپل 338KA 380/415V AC20,675,000
15کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای75Aپل 338KA 380/415V AC20,675,000
16کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای100Aپل 338KA 380/415V AC20,675,000
17کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای125Aپل 338KA 380/415V AC34,687,000
18کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای150Aپل 338KA 380/415V AC34,687,000
19کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای160Aپل 338KA 380/415V AC34,687,000
20کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای175Aپل 338KA 380/415V AC34,687,000
21کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای200Aپل 338KA 380/415V AC34,687,000
22کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای225Aپل 338KA 380/415V AC34,687,000
23کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای250Aپل 338KA 380/415V AC34,687,000
24کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای300Aپل 345KA 380/415V AC86,000,000
25کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای350Aپل 345KA 380/415V AC86,000,000
26کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای400Aپل 345KA 380/415V AC87,175,000
27کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای500Aپل 345KA 380/415V AC135,791,000
28کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای630Aپل 345KA 380/415V AC141,634,000
29کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای800Aپل 365KA 380/415V AC153,473,000
30کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای16Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
31کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای20Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
32کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای25Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
33کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای32Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
34کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای40Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
35کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای50Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
36کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای63Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
37کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای80Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
38کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای100Aپل 338KA 380/415V AC26,755,000
39کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای125Aپل 338KA 380/415V AC42,584,000
40کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای160Aپل 338KA 380/415V AC42,584,000
41کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای200Aپل 338KA 380/415V AC42,584,000
42کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای250Aپل 338KA 380/415V AC42,584,000
43کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای400Aپل 345KA 380/415V AC104,453,000
44کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای630Aپل 345KA 380/415V AC151,110,000
45کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای800Aپل 365KA 380/415V AC190,796,000
46کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای9A - 4KW تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
47کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای12A - 5.5KW تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
48کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای18A - 7.5KW تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
49کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای22A - 11KW تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
50کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای32A - 15KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
51کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای40A - 18.5KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
52کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای50A - 22KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
53کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای65A - 30KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
54کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای75A - 37KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
55کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای85A - 45KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
56کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای100A - 55KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
57کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای115A -60KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
58کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای130A - 65KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
59کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای150A - 75KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC
60کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای185A - 90KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC
61کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای225A - 132KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC
62کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای265A - 147KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC
63کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای300A - 160KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC
64کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای400A -220KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC
65کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای500A- 250KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC
66کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای630A - 330KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC
67کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای800A - 400KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC
68کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA9/KW4تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC
69کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA12/KW5/5تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC
70کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA18/KW5/7تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC
71کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA25/KW11تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC
72کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA32/KW15تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC
73کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA40/KW18.5تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC
74کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA50/KW22تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC
75بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٠/٥تا٠/٣٤7,144,000
76بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٠/٩تا٠/٦7,144,000
77بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٢/١تا٠/٨7,144,000
78بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A١/٦تا١/١7,144,000
79بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٢/١تا١/٥7,144,000
80بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٣تا٢7,144,000
81بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٤/٢تا٢/٨7,144,000
82بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٥تا٣7,144,000
83بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٦تا٤7,144,000
84بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٨تا٥/٦7,144,000
85بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٦تا٩7,144,000
86بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A١٢تا٨7,144,000
87بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A١٨تا١٢7,144,000
88بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A١٠تا٧7,144,000
89بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A١٢تا٨7,144,000
90بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A١٨تا١٢7,144,000
91بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A٢٢تا١٥7,144,000
92بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A٢٥تا١٧7,144,000
93بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A٣٢تا٢٢7,144,000
94بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A٤٠تا٢٨10,780,000
95بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٢٢تا١٥10,780,000
96بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٢٥تا١٧10,780,000
97بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٣٢تا٢٢10,780,000
98بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٤٠تا٢٨10,780,000
99بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٥٠تا٣٤10,780,000
100بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٦٥تا٤٥10,780,000
101بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٤٠تا٢٨15,380,000
102بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٥٠تا٣٤15,380,000
103بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٦٥تا٤٥15,380,000
104بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٧٥تا٥٢15,380,000
105بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٨٥تا٥٩15,380,000
106بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A70تا10015,380,000
107بیمتال (رله حرارتی) هیوندای115A،130A،150A80-4830,570,000
108بیمتال (رله حرارتی) هیوندای115A،130A،150A69-11530,570,000
109بیمتال (رله حرارتی) هیوندای115A،130A،150A78-13030,570,000
110بیمتال (رله حرارتی) هیوندای115A،130A،150A150-9030,570,000
111بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A150 تا9036,900,000
112بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A185 تا11136,900,000
113بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A225 تا13536,900,000
114بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A265 تا15936,900,000
115بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A225 تا15936,900,000
116بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A225 تا13561,130,000
117بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A265 تا15961,130,000
118بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A25تا135
119بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A265تا15961,130,000
120بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A300 تا18061,130,000
121بیمتال (رله حرارتی) هیوندای630A،800A400تا24061,130,000
122بیمتال (رله حرارتی) هیوندای630A،800A500 تا300116,570,000
ولتاژ کاریمدلقدرت قطعتنظیم جریان
123راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/1 تا0/16A8,871,000
124راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/16 تا0/25A8,871,000
125راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/25 تا0/4A8,871,000
126راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/4 تا0/63A8,871,000
127راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/63 تا 1A8,871,000
128راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 1 تا 1/6A8,871,000
129راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 1/6 تا 2/5A8,871,000
130راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 2/5 تا 4A8,871,000
131راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 4 تا 6/3A8,871,000
132راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 6 تا 10A8,871,000
133راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 9 تا 14A8,871,000
134راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 13 تا 18A8,871,000
135راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 17 تا 23A8,871,000
136راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 20 تا 25A8,885,000
137راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 24 تا 32A8,885,000
138راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای80K690VAC50KA 25 تا 40A21,839,000
139راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای80K690VAC50KA 40 تا 63A21,839,000
140راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای80K690VAC50KA 56 تا 80A21,839,000
رنج جریانقدرت قطعتیپکاربرد
141کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای2A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,034,000
142کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای4A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,034,000
143کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای6A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,034,000
144کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای10A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,034,000
145کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای16A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,034,000
146کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای20A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,034,000
147کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای25A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,034,000
148کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای32A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,034,000
149کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای40A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,057,000
150کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای50A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,057,000
151کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای63A6KA B,Cموتوری-روشنایی1,057,000
152کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای2A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
153کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای4A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
154کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای6A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
155کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای10A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
156کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای16A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
157کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای20A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
158کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای25A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
159کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای32A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
160کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای40A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
161کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای50A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
162کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای63A6KA B,Cموتوری-روشنایی2,126,000
163کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای2A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
164کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای4A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
165کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای6A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
166کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای10A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
167کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای16A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
168کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای20A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
169کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای25A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
170کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای32A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
171کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای40A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,124,000
172کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای50A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,183,000
173کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای63A6KA B,Cموتوری-روشنایی3,183,000
مدلتعداد پلرنج جریان
174کلید خشک هیوندایتک پل32A1,188,000
175کلید خشک هیوندایتک پل40A1,188,000
176کلید خشک هیوندایتک پل63A1,188,000
177کلید خشک هیوندایتک پل100A1,188,000
178کلید خشک هیوندای3 پل40A3,468,000
179کلید خشک هیوندای3 پل80A3,468,000
180کلید خشک هیوندای3 پل100A4,359,000
181کلید خشک هیوندای3 پل125A4,632,000
مدلتعداد پلرنج جریانرنج جریان نشتی
182کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول16A30mA5,890,000
183کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول25A30mA5,890,000
184کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول32A30mA5,890,000
185کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول40A30mA5,890,000
186کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول63A30mA5,890,000
187کلید محافظ جان هیوندایسه پل + نول25A30mA13,847,000
188کلید محافظ جان هیوندایسه پل + نول32A30mA13,847,000
189کلید محافظ جان هیوندایسه پل + نول40A30mA13,847,000
190کلید محافظ جان هیوندایسه پل + نول63A30mA14,132,000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من