لیست قیمت محصولات هیوندای

لیست قیمت محصولات هیوندای

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/08

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفمدلرنج جریانتعداد پلقدرت قطعولتاژ بین قطع / وصلقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کلید هوایی (فیکس) هیوندای1000Aپل 365KA 220 V AC478500000
2کلید هوایی (فیکس) هیوندای1250Aپل 365KA 220 V AC500000000
3کلید هوایی (فیکس) هیوندای1600Aپل 365KA 220 V AC521000000
4کلید هوایی (فیکس) هیوندای2000Aپل 385KA 220 V AC673500000
5کلید هوایی (فیکس) هیوندای2500Aپل 385KA 220 V AC804500000
6کلید هوایی (فیکس) هیوندای3200Aپل 385KA 220 V AC949000000
7کلید هوایی (فیکس) هیوندای4000 Aپل 3100KA 220 V AC1025000000
8موتور220 V AC92000000
9رله اندر ولتاژ (به صورت لحظه ای)220 V AC72000000
10کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای20Aپل 338KA 380/415V AC14850000
11کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای32Aپل 338KA 380/415V AC14850000
12کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای40Aپل 338KA 380/415V AC14850000
13کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای50Aپل 338KA 380/415V AC14850000
14کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای63Aپل 338KA 380/415V AC14850000
15کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای75Aپل 338KA 380/415V AC14850000
16کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای100Aپل 338KA 380/415V AC14850000
17کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای125Aپل 338KA 380/415V AC24910000
18کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای150Aپل 338KA 380/415V AC24910000
19کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای160Aپل 338KA 380/415V AC24910000
20کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای175Aپل 338KA 380/415V AC24910000
21کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای200Aپل 338KA 380/415V AC24910000
22کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای225Aپل 338KA 380/415V AC24910000
23کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای250Aپل 338KA 380/415V AC24910000
24کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای300Aپل 345KA 380/415V AC61750000
25کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای350Aپل 345KA 380/415V AC61750000
26کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای400Aپل 345KA 380/415V AC62600000
27کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای500Aپل 345KA 380/415V AC97500000
28کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای630Aپل 345KA 380/415V AC101700000
29کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (غیرقابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم مغناطیسی) هیوندای800Aپل 365KA 380/415V AC110200000
30کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای16Aپل 338KA 380/415V AC19215000
31کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای20Aپل 338KA 380/415V AC19215000
32کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای25Aپل 338KA 380/415V AC19215000
33کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای32Aپل 338KA 380/415V AC19215000
34کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای40Aپل 338KA 380/415V AC19215000
35کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای50Aپل 338KA 380/415V AC19215000
36کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای63Aپل 338KA 380/415V AC19215000
37کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای80Aپل 338KA 380/415V AC19215000
38کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای100Aپل 338KA 380/415V AC19215000
39کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای125Aپل 338KA 380/415V AC30580000
40کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای160Aپل 338KA 380/415V AC30580000
41کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای200Aپل 338KA 380/415V AC30580000
42کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای250Aپل 338KA 380/415V AC30580000
43کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای400Aپل 345KA 380/415V AC75000000
44کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای630Aپل 345KA 380/415V AC108500000
45کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی-غیر قابل تنظیم حرارتی) هیوندای800Aپل 365KA 380/415V AC137000000
46کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای9A - 4KW تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC3340000
47کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای12A - 5.5KW تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC3420000
48کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای18A - 7.5KW تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC4590000
49کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای25A - 11KW تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC5000000
50کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای32A - 15KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC7250000
51کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای40A - 18.5KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC10640000
52کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای50A - 22KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC17480000
53کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای65A - 30KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC18130000
54کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای75A - 37KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC19130000
55کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای85A - 45KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC20380000
56کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای100A - 55KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC26880000
57کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای115A -60KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC29280000
58کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای130A - 65KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC33170000
59کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای150A - 75KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته220V AC38240000
60کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای185A - 90KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC56590000
61کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای225A - 132KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC66330000
62کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای265A - 147KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC74900000
63کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای300A - 160KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC85350000
64کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای400A -220KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC122900000
65کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای500A- 250KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC173600000
66کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای630A - 330KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC232000000
67کنتاکتور تیپ AC3 هیوندای800A - 400KW تیپ ACدو کنتاکت کمکی باز و بسته100-240AC /110-220DC248700000
68کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA9/KW4تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC3340000
69کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA12/KW5/5تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC3420000
70کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA18/KW5/7تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC4590000
71کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA25/KW11تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC5000000
72کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA32/KW15تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC7250000
73کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA40/KW18.5تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC10640000
74کنتاکتور تیپ AC3 هیوندایA50/KW22تیپ ACیک کنتاکت کمکی باز و بسته24-220VDC17480000
75بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٠/٥تا٠/٣٤5130000
76بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٠/٩تا٠/٦5130000
77بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٢/١تا٠/٨5130000
78بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A١/٦تا١/١5130000
79بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٢/١تا١/٥5130000
80بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٣تا٢5130000
81بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٤/٢تا٢/٨5130000
82بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٥تا٣5130000
83بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٦تا٤5130000
84بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٨تا٥/٦5130000
85بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A٦تا٩5130000
86بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A١٢تا٨5130000
87بیمتال (رله حرارتی) هیوندای9A،12A،18A١٨تا١٢5130000
88بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A١٠تا٧5130000
89بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A١٢تا٨5130000
90بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A١٨تا١٢5130000
91بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A٢٢تا١٥5130000
92بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A٢٥تا١٧5130000
93بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A٣٢تا٢٢5130000
94بیمتال (رله حرارتی) هیوندای25A،32A،40A٤٠تا٢٨7740000
95بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٢٢تا١٥7740000
96بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٢٥تا١٧7740000
97بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٣٢تا٢٢7740000
98بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٤٠تا٢٨7740000
99بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٥٠تا٣٤7740000
100بیمتال (رله حرارتی) هیوندای50A،65A٦٥تا٤٥7740000
101بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٤٠تا٢٨11050000
102بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٥٠تا٣٤11050000
103بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٦٥تا٤٥11050000
104بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٧٥تا٥٢11050000
105بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A٨٥تا٥٩11050000
106بیمتال (رله حرارتی) هیوندای75A،85A،100A70تا10021950000
107بیمتال (رله حرارتی) هیوندای115A،130A،150A115تا6921950000
108بیمتال (رله حرارتی) هیوندای115A،130A،150A130تا7821950000
109بیمتال (رله حرارتی) هیوندای115A،130A،150A60 تا15021950000
110بیمتال (رله حرارتی) هیوندای115A،130A،150A130 تا78 26490000
111بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A150 تا9026490000
112بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A185 تا11126490000
113بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A225 تا13526490000
114بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A265 تا15926490000
115بیمتال (رله حرارتی) هیوندای185A،225A،265A225 تا15943890000
116بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A225 تا13543890000
117بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A265 تا15943890000
118بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A25تا13543890000
119بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A265تا15943890000
120بیمتال (رله حرارتی) هیوندای300A،400A،500A300 تا18043890000
121بیمتال (رله حرارتی) هیوندای630A،800A400تا24043890000
122بیمتال (رله حرارتی) هیوندای630A،800A500 تا30043890000
ولتاژ کاریمدلقدرت قطعتنظیم جریان
123راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/1 تا0/16A6370000
124راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/16 تا0/25A6370000
125راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/25 تا0/4A6370000
126راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/4 تا0/63A6370000
127راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 0/63 تا 1A6370000
128راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 1 تا 1/6A6370000
129راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 1/6 تا 2/5A6370000
130راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 2/5 تا 4A6370000
131راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 4 تا 6/3A6370000
132راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC100KA 6 تا 10A6370000
133راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 9 تا 14A6370000
134راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 13 تا 18A6370000
135راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 17 تا 23A6370000
136راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 20 تا 25A6380000
137راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای32K690VAC15KA 24 تا 32A6380000
138راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای80K690VAC50KA 25 تا 40A15680000
139راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای80K690VAC50KA 40 تا 63A15680000
140راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی) هیوندای80K690VAC50KA 56 تا 80A15680000
رنج جریانقدرت قطعتیپکاربرد
141کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای2A6KA B,Cموتوری-روشنایی745000
142کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای4A6KA B,Cموتوری-روشنایی745000
143کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای6A6KA B,Cموتوری-روشنایی745000
144کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای10A6KA B,Cموتوری-روشنایی745000
145کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای16A6KA B,Cموتوری-روشنایی745000
146کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای20A6KA B,Cموتوری-روشنایی745000
147کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای25A6KA B,Cموتوری-روشنایی745000
148کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای32A6KA B,Cموتوری-روشنایی745000
149کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای40A6KA B,Cموتوری-روشنایی761000
150کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای50A6KA B,Cموتوری-روشنایی761000
151کلید مینیاتوری تک پل/تکفاز هیوندای63A6KA B,Cموتوری-روشنایی761000
152کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای2A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
153کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای4A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
154کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای6A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
155کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای10A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
156کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای16A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
157کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای20A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
158کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای25A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
159کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای32A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
160کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای40A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
161کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای50A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
162کلید مینیاتوری دو پل/دو فاز هیوندای63A6KA B,Cموتوری-روشنایی1530000
163کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای2A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
164کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای4A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
165کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای6A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
166کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای10A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
167کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای16A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
168کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای20A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
169کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای25A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
170کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای32A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
171کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای40A6KA B,Cموتوری-روشنایی2250000
172کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای50A6KA B,Cموتوری-روشنایی2290000
173کلید مینیاتوری سه پل/سه فاز هیوندای63A6KA B,Cموتوری-روشنایی2290000
مدلتعداد پلرنج جریان
174کلید خشک هیوندایتک پل32A853000
175کلید خشک هیوندایتک پل40A853000
176کلید خشک هیوندایتک پل63A853000
177کلید خشک هیوندایتک پل100A853000
178کلید خشک هیوندای3 پل40A2490000
179کلید خشک هیوندای3 پل80A2490000
180کلید خشک هیوندای3 پل100A3130000
181کلید خشک هیوندای3 پل125A3327000
مدلتعداد پلرنج جریانرنج جریان نشتی
182کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول16A30mA4230000
183کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول25A30mA4230000
184کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول32A30mA4230000
185کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول40A30mA4230000
186کلید محافظ جان هیوندایتک پل + نول63A30mA4230000
187کلید محافظ جان هیوندایسه پل + نول25A30mA9950000
188کلید محافظ جان هیوندایسه پل + نول32A30mA9950000
189کلید محافظ جان هیوندایسه پل + نول40A30mA9950000
190کلید محافظ جان هیوندایسه پل + نول63A30mA10150000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top