لیست قیمت فردان الکتریک

لیست قیمت فردان الکتریک

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)قیمت محصول مغزی چینی (ریال)سبد خرید
سه خانه ساده بدون سیم20440000500000
سه خانه ساده 1.8 متری20650000800000
سه خانه ساده 3 متری20820000930000
سه خانه ساده 5 متری2011000001200000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم20515000580000
چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری20690000820000
چهار خانه مستطیل ساده3 متری20860000980000
چهار خانه مستطیل ساده 5 متری2011200001220000
چهار خانه مربع ساده بدون سیم20515000586000
چهار خانه مربع ساده 1.8 متری20760000830000
چهار خانه مربع ساده 3 متری20890000960000
چهار خانه مربع ساده 5 متری2011400001190000
شش خانه بدون ارت بدون سیم20780000880000
شش خانه بدون ارت 1.8 متری209600001040000
شش خانه بدون ارت 3 متری2011300001200000
شش خانه بدون ارت 5 متری2012800001360000
سه خانه صبا ساده بدون سیم100240000
سه خانه صبا ساده 1.8 متری20500000
سه خانه صبا ساده 3 متری20680000
سه خانه صبا ساده 5 متری20950000
چهار خانه صبا ساده بدون سیم100320000
چهار خانه صبا ساده 1.8 متری20550000
چهار خانه صبا ساده 3 متری20750000
چهار خانه صبا ساده 5 متری201000000
پنج خانه 1+4 با کابل 1.8 متری101760000
پنج خانه 1+4 با کابل 3 متری102110000
پنج خانه 1+4 با کابل 5 متری102290000
سه خانه ارتدار بدون سیم20490000550000
سه خانه ارتدار 1.8 متری20820000920000
سه خانه ارتدار 3 متری2010600001130000
سه خانه ارتدار 5 متری2014500001500000
چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم20590000660000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری209300001060000
چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری2011800001300000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری2015000001580000
چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم20560000630000
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری209300001060000
چهار خانه مربع ارتدار 3 متری2011800001300000
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری2015000001580000
شش خانه ارتدار بدون سیم20775000870000
شش خانه ارتدار 1.8 متری2010500001180000
شش خانه ارتدار 3 متری2012500001410000
شش خانه ارتدار 5 متری2015800001720000
سه خانه صبا ارتدار بدون سیم50380000
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری20700000
سه خانه صبا ارتدار 3 متری201000000
سه خانه صبا ارتدار 5 متری201280000
قرقره کوچک با مینیاتوری2
قرقره بزرگ بدون مینیاتوری23050000
شش خانه مولتی بدون سیم101050000
شش خانه مولتی 1.8 متری101160000
شش خانه مولتی 3 متری101370000
شش خانه مولتی 5 متری101700000
چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار50290000
رورو 5 متری سیاوا121450000
رورو 10 متری سیاوا121700000
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم20495000
سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم100525000
دو شاخه استاندارد مدل صبا16094000
مادگی استاندارد مدل صبا16094000
دو شاخه استاندارد مدل نسیم16099000
مادگی استاندارد مدل نسیم16099000
سه راهی پرنسس40350000
سه راهی مولتی فردان100255000
دو شاخه پارمیس20083000
دو شاخه مرجان60053000
دو شاخه مرجان 210087000
سه شاخه سه فاز فردان60340000
مادگی سه فاز فردان50340000
دو شاخه استاندارد مدل دریا160139000
مادگی استاندارد مدل دریا160139000
کلید سیمون تکفاز30570000
کلید سیمون سه فاز20710000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی100150000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید100147000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش100141000
کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش100143000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش100141000
کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش100141000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ100179000
پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ100170000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ100168000
کلید دو پل بارانی طرح کوپ100173000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ100173000
کلید زنگ بارانی طرح کوپ100168000
پریز سه فاز بارانی60320000
پریز سه فاز توکار80540000
پریز روکار ساده مغز چینی100120000
پریز روکار ارتدار مغز چینی100150000
پریز توکار ارتدار مغز چینی100150000
پریز توکار درب دار تابلویی100129000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری201175000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری201316000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری201550000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری201720000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری201580000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری201750000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری201620000
محافظ یخچال 4 خانه 3 متری201880000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری201620000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری201880000
محافظ یخچال دو شاخه دار20910000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار201380000
محافظ پکیج دو شاخه دار20910000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار201380000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری101695000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری101860000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری101990000
محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی20940000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی201390000
محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی20940000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی201390000
مغزی پلی آمیدمغزی چینی
سه خانه مولتی 1/8 متری209950001020000
سه خانه مولتی 2/7 متری2011100001140000
سه خانه مولتی 4/5 متری2014300001450000
چهار خانه مولتی 1/8 متری2010810001110000
چهار خانه مولتی 2/7 متری2012300001270000
چهار خانه مولتی 4/5 متری2015300001560000
پنج خانه مولتی 1/8 متری2012000001250000
پنج خانه مولتی 2/7 متری2013750001420000
پنج خانه مولتی 4/5 متری2016900001740000
هشت خانه شهاب بدون سیم20730000
هشت خانه شهاب 1/8 متری10940000
هشت خانه شهاب 2/7 متری101050000
هشت خانه شهاب 4/5 متری101290000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram