سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/12/09

لیست قیمت
فردان الکتریک

لیست قیمت فردان الکتریک

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

آخرین به روز رسانی : 1402/12/09

شرح کالا ( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)قیمت محصول مغزی چینی (ریال)سبد خرید
سه خانه ساده بدون سیم فردان الکتریک20844,000910,000
سه خانه ساده 1.8 متری فردان الکتریک201,440,0001,660,000
سه خانه ساده 3 متری فردان الکتریک201,790,0002,100,000
سه خانه ساده 5 متری فردان الکتریک202,300,0002,630,000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم فردان الکتریک201,190,0001,380,000
چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری201,560,0001,750,000
چهار خانه مستطیل ساده 3 متری فردان الکتریک201,910,0002,090,000
چهار خانه مستطیل ساده 5 متری فردان الکتریک202,430,0002,600,000
چهار خانه مربع ساده بدون سیم فردان الکتریک201,250,000-
چهار خانه مربع ساده 1.8 متری فردان الکتریک201,790,000-
چهار خانه مربع ساده 3 متری فردان الکتریک202,140,000-
چهار خانه مربع ساده 5 متری فردان الکتریک202,660,000-
شش خانه بدون ارت بدون سیم فردان الکتریک201,690,0001,750,000
شش خانه بدون ارت 1.8 متری فردان الکتریک202,180,0002,260,000
شش خانه بدون ارت 3 متری فردان الکتریک202,670,0002,790,000
شش خانه بدون ارت 5 متری فردان الکتریک203,160,0003,340,000
سه خانه صبا ساده بدون سیم فردان الکتریک100420,000-
سه خانه صبا ساده 1.8 متری فردان الکتریک201,210,000-
سه خانه صبا ساده 3 متری فردان الکتریک201,550,000-
سه خانه صبا ساده 5 متری فردان الکتریک202,060,000-
چهار خانه صبا ساده بدون سیم فردان الکتریک100590,000-
چهار خانه صبا ساده 1.8 متری فردان الکتریک201,410,000-
چهار خانه صبا ساده 3 متری فردان الکتریک201,920,000-
چهار خانه صبا ساده 5 متری فردان الکتریک202,530,000-
پنج خانه 1+4 با کابل 1.8 متری فردان الکتریک104,120,000-
پنج خانه 1+4 با کابل 3 متری فردان الکتریک104,880,000-
پنج خانه 1+4 با کابل 5 متری فردان الکتریک105,620,000-
سه خانه ارتدار بدون سیم فردان الکتریک201,120,0001,210,000
سه خانه ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک201,760,0002,170,000
سه خانه ارتدار 3 متری فردان الکتریک202,210,0002,590,000
سه خانه ارتدار 5 متری فردان الکتریک202,900,0003,290,000
چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم فردان الکتریک201,420,0001,590,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک201,937,5002,100,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری فردان الکتریک202,400,0002,560,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری فردان الکتریک203,070,0003,250,000
چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم فردان الکتریک201,620,000-
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک202,240,000-
چهار خانه مربع ارتدار 3 متری فردان الکتریک202,750,000-
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری فردان الکتریک203,415,000-
شش خانه ارتدار بدون سیم فردان الکتریک201,920,0002,000,000
شش خانه ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک202,250,0002,380,000
شش خانه ارتدار 3 متری فردان الکتریک202,700,0002,840,000
شش خانه ارتدار 5 متری فردان الکتریک203,380,0003,530,000
سه خانه صبا ارتدار بدون سیم فردان الکتریک50590,000-
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک201,560,000-
سه خانه صبا ارتدار 3 متری فردان الکتریک202,020,000-
سه خانه صبا ارتدار 5 متری فردان الکتریک202,720,000-
قرقره کوچک با مینیاتوری فردان الکتریک2--
قرقره بزرگ بدون مینیاتوری فردان الکتریک26,120,000-
شش خانه مولتی بدون سیم فردان الکتریک10--
شش خانه مولتی 1.8 متری فردان الکتریک10--
شش خانه مولتی 3 متری فردان الکتریک10--
شش خانه مولتی 5 متری فردان الکتریک10--
چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار فردان الکتریک50550,000-
رورو 5 متری سیاوا فردان الکتریک123,160,000-
رورو 10 متری سیاوا فردان الکتریک123,730,000-
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم فردان الکتریک201,050,000-
سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم فردان الکتریک201,240,000-
دو شاخه استاندارد مدل صبا فردان الکتریک160192,500-
مادگی استاندارد مدل صبا فردان الکتریک160192,500-
دو شاخه استاندارد مدل نسیم فردان الکتریک160202,500-
مادگی استاندارد مدل نسیم فردان الکتریک160202,500-
سه راهی پرنسس فردان الکتریک40840,000-
سه راهی مولتی فردان الکتریک100500,000-
دو شاخه پارمیس فردان الکتریک2001,790,000-
مادگی پارمیس فردان الکتریک2001,790,000-
دو شاخه مرجان فردان الکتریک600--
دو شاخه مرجان 2 فردان الکتریک100--
سه شاخه سه فاز فردان الکتریک60625,000-
مادگی سه فاز فردان الکتریک50625,000
دو شاخه استاندارد مدل دریا فردان الکتریک160290,000
مادگی استاندارد مدل دریا فردان الکتریک160290,000
دو شاخه استاندارد آریا فردان الکتریک120355,000
مادگی استاندارد آریا فردان الکتریک120355,000
کلید سیمون تکفاز فردان الکتریک301,120,000
کلید سیمون سه فاز فردان الکتریک201,400,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی فردان الکتریک100325,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید فردان الکتریک100309,000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش فردان الکتریک100309,000
کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش فردان الکتریک100322,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش فردان الکتریک100316,000
کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش فردان الکتریک100309,000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ فردان الکتریک100365,000
پریز بارانی بدون ارت طرح کوپ فردان الکتریک100332,500
کلید تک پل بارانی طرح کوپ فردان الکتریک100347,500
کلید دو پل بارانی طرح کوپ فردان الکتریک100362,500
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ فردان الکتریک100355,000
کلید زنگ بارانی طرح کوپ فردان الکتریک100355,000
پریز سه فاز بارانی فردان الکتریک60627,000
پریز سه فاز توکار فردان الکتریک801,010,000
پریز روکار ساده مغز چینی فردان الکتریک100275,000
پریز روکار ارتدار مغز چینی فردان الکتریک100295,000
پریز توکار ارتدار مغز چینی فردان الکتریک100317,000
پریز توکار درب دار تابلویی فردان الکتریک100255,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری فردان الکتریک202,460,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری فردان الکتریک202,790,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک202,810,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری فردان الکتریک203,220,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری فردان الکتریک202,950,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری فردان الکتریک203,410,000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری فردان الکتریک203,590,000
محافظ یخچال 4 خانه 3 متری فردان الکتریک204,050,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری فردان الکتریک203,590,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری فردان الکتریک204,050,000
محافظ یخچال دو شاخه دار فردان الکتریک202,070,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار فردان الکتریک203,100,000
محافظ پکیج دو شاخه دار فردان الکتریک202,070,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار فردان الکتریک203,100,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری فردان الکتریک103,510,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری فردان الکتریک103,790,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری فردان الکتریک104,340,000
محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی فردان الکتریک202,120,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی فردان الکتریک203,150,000
محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی فردان الکتریک202,120,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی فردان الکتریک203,150,000
مغزی پلی آمیدمغزی چینی
سه خانه مولتی 1/8 متری فردان الکتریک202,060,0002,150,000
سه خانه مولتی 2/7 متری فردان الکتریک202,460,0002,540,000
سه خانه مولتی 4/5 متری فردان الکتریک203,300,0003,390,000
چهار خانه مولتی 1/8 متری فردان الکتریک202,250,0002,390,000
چهار خانه مولتی 2/7 متری فردان الکتریک202,670,0002,810,000
چهار خانه مولتی 4/5 متری فردان الکتریک203,510,0003,650,000
پنج خانه مولتی 1/8 متری فردان الکتریک202,810,0002,950,000
پنج خانه مولتی 2/7 متری فردان الکتریک202,990,0003,100,000
پنج خانه مولتی 4/5 متری فردان الکتریک203,720,0003,940,000
هشت خانه شهاب بدون سیم فردان الکتریک201,820,000
هشت خانه شهاب 1/8 متری فردان الکتریک102,810,000
هشت خانه شهاب 2/7 متری فردان الکتریک103,080,000
هشت خانه شهاب 4/5 متری فردان الکتریک103,930,000
 

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

 

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من