لیست قیمت فردان الکتریک اسفند 99 | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت فردان الکتریک

لیست قیمت فردان الکتریک

آخرین به روز رسانی : 1400/01/28

شرح کالا( مشخصات) تعداد در کارتن قیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال) قیمت محصول مغزی چینی (ریال)
سه خانه ساده بدون سیم 20 374,424 424,000
سه خانه ساده 1.8 متری 20 590,000 640,000
سه خانه ساده 3 متری 20 656,000 706,000
سه خانه ساده 5 متری 20 882,000 932,000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم 20 439,000 494,000
چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری 20 645,000 705,000
چهار خانه مستطیل ساده3 متری 20 710,000 770.000
چهار خانه مستطیل ساده 5 متری 20 930,000 90,000
چهار خانه مربع ساده بدون سیم 20 439,000 499,000
چهار خانه مربع ساده 1.8 متری 20 645,000 705,000
چهار خانه مربع ساده 3 متری 20 730,000 790,000
چهار خانه مربع ساده 5 متری 20 930,000 990,000
شش خانه بدون ارت بدون سیم 20 600,000 680,000
شش خانه بدون ارت 1.8 متری 20 740,000 800,000
شش خانه بدون ارت 3 متری 20 870,000 930,000
شش خانه بدون ارت 5 متری 20 986,000 1,046,000
سه خانه صبا ساده بدون سیم 100 195,000  
سه خانه صبا ساده 1.8 متری 20 417,000  
سه خانه صبا ساده 3 متری 20 570,000  
سه خانه صبا ساده 5 متری 20 754,000  
چهار خانه صبا ساده بدون سیم 100 245,000  
چهار خانه صبا ساده 1.8 متری 20 450,000  
چهار خانه صبا ساده 3 متری 20 638,000  
چهار خانه صبا ساده 5 متری 20 850,000  
پنج خانه 1+4 با کابل 1.8 متری 10 1,500,000  
پنج خانه 1+4 با کابل 3 متری 10 1.800.000  
پنج خانه 1+4 با کابل 5 متری 10 1.950.000  
سه خانه ارتدار بدون سیم 20 420,000 470,000
سه خانه ارتدار 1.8 متری 20 650,000 700,000
سه خانه ارتدار 3 متری 20 850,000 900,000
سه خانه ارتدار 5 متری 20 1,070,000 1,120,000
چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم 20 500,000 560,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری 20 695,000 755,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری 20 895,000 955,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری 20 1,150,000 1,210,000
چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم 20 475.000 535,000
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری 20 690,000 750,000
چهار خانه مربع ارتدار 3 متری 20 895,000 955,000
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری 20 1,190,000 1,250,000
شش خانه ارتدار بدون سیم 20 660,000 740,000
شش خانه ارتدار 1.8 متری 20 850,000 930,000
شش خانه ارتدار 3 متری 20 1,020,000 1,108,000
شش خانه ارتدار 5 متری 20 1,330,000 1,410,000
سه خانه صبا ارتدار بدون سیم 50 295,000  
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری 20 590,000  
سه خانه صبا ارتدار 3 متری 20 858,000  
سه خانه صبا ارتدار 5 متری 20 1,020,000  
قرقره کوچک با مینیاتوری 2    
قرقره بزرگ بدون مینیاتوری 2 2.600.000  
شش خانه مولتی بدون سیم 10 835,000  
شش خانه مولتی 1.8 متری 10 951,000  
شش خانه مولتی 3 متری 10 1,120,000  
شش خانه مولتی 5 متری 10 1,390,000  
چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار 50 250,000  
رورو 5 متری سیاوا 12 986,000  
رورو 10 متری سیاوا 12 1,145,000  
رورو 5 متری سیاوا با پورت USB 12    
رورو 10 متری سیاوا با پورت USB 12    
شرح کالا( مشخصات) تعداد در کارتن قیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم 20 450,000
سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم 100 485,000
دو شاخه استاندارد مدل صبا 160 80,000
مادگی استاندارد مدل صبا 160 80,000
دو شاخه استاندارد مدل نسیم 160 90,000
مادگی استاندارد مدل نسیم 160 90,000
سه راهی پرنسس 40 270,000
سه راهی مولتی فردان 100 220,000
دو شاخه پارمیس 200 77,000
دو شاخه مرجان 600 42,000
دو شاخه مرجان 2 100 69,500
سه شاخه سه فاز فردان 60 270,000
مادگی سه فاز فردان 50 270,000
دو شاخه استاندارد مدل دریا 160 110,000
مادگی استاندارد مدل دریا 160 110,000
کلید سیمون تکفاز 30 460,000
کلید سیمون سه فاز 20 570,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی 100 129,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید 100 125,000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش 100 120,000
کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش 100 122,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش 100 120,000
کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش 100 120,000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ 100 129,000
پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ 100 125,000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ 100 120,000
کلید دو پل بارانی طرح کوپ 100 122,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ 100 120,000
کلید زنگ بارانی طرح کوپ 100 120,000
پریز سه فاز بارانی 60 267,000
پریز سه فاز توکار 80 418,000
پریز روکار ساده مغز چینی 100 109,000
پریز روکار ارتدار مغز چینی 100 115,000
پریز توکار ارتدار مغز چینی 100 118,000
پریز توکار درب دار تابلویی 100 118,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری 20 1,050,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری 20 1,150,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری 20 1,150,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری 20 1,330,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری 20 1,200,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری 20 1,360,000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری 20 1,400,000
محافظ یخچال 4 خانه 3 متری 20 1,600,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری 20 1,130,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری 20 1,600,000
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 1.5 متری 20  
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 3 متری 20  
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.5 متری 10  
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3 متری 10  
محافظ یخچال دو شاخه دار 20 780,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار 20 1,130,000
محافظ پکیج دو شاخه دار 20 780,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار 20 1,130,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری 10 1,250,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری 10 1,400,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری 10 1,550,000
محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی 20 800,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی 20 1,160,000
محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی 20 800,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی 20 1,160,000
کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس 500 متر  
کابل 4 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس 300 متر  
کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس 250 متر  
کابل 1 زوج آیفونی 04 2500 متر= 10 حلقه  
کابل 2 زوج آیفونی 04 2500 متر= 10 حلقه  
کابل 4 زوج آیفونی 04 2000 متر= 8 حلقه  
کابل 6 زوج آیفونی 04 1500 متر= 6 حلقه  
کابل 1 زوج آیفونی 05 2500 متر= 10 حلقه  
کابل 2 زوج آیفونی 05 2000 متر= 10 حلقه  
کابل 4 زوج آیفونی 05 2000 متر= 8 حلقه  
کابل 6 زوج آیفونی 05 1500 متر= 6 حلقه  
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 05 500 متر  
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 05 300 متر  
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 05 250 متر  
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 06 500 متر  
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 06 300 متر  
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 06 250 متر  
کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 06 200 متر  
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 05 500 متر  
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 05 300 متر  
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 05 250 متر  
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 06 500 متر  
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 06 300 متر  
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 06 250 متر  
کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 06 200 متر  
سیم تلفن دول 06 20 حلقه  
سیم تلفن بند خط چهار رشته 20 حلقه  
کابل آنتن فویلدار تمام مس 600 قرقره  
کابل آنتن فویلدار مغز مس و شیلد سی سی ام 600 قرقره  
کابل آنتن فویلدار تمام سی سی ام 600 قرقره  
کابل RG59 ترکیبی برق سی سی 305 قرقره  
کابل RG59 ترکیبی تمام مس 305 قرقره  
کابل RG59 ترکیبی برق مس 305 قرقره  
کابل RG59 مغز مس 500 قرقره  
کابل RG59 مس 500 قرقره  
سیم جنگی مهار دار سی سی ام حلقه  
سیم جنگی مهار دار مس حلقه  
سه شاخه تلفن ساده 1000  
سه شاخه تلفن سوکتدار 500  
سه شاخه تلفن دو سوکته 500  
پریز تلفن ساده روکار 101 450  
پریز تلفن سوکت دار 108 400  
پریز دیواری 16 * 3 24 500.000
پریز دیواری 16 * 4 24 555.000
پریز دیواری 16 * 5 24 590.000
پریز دیواری 32 * 3 24 610.000
پریز دیواری 32 * 4 24 630.000
پریز دیواری 32 * 5 24 660.000
پریز سیار 16 * 3 24 500.000
پریز سیار 16 * 4 24 545.000
پریز سیار 16 * 5 24 580.000
پریز سیار 32 * 3 24 600.000
پریز سیار 32 * 4 24 610.000
پریز سیار 32 * 5 24 640.000
شاخه سیار 16 * 3 24 450.000
شاخه سیار 16 * 4 24 470.000
شاخه سیار 16 * 5 24 510.000
شاخه سیار 32 * 3 24 520.000
شاخه سیار 32 * 4 24 535.000
شاخه سیار 32 * 5 24 580.000
فیوز کاردی کوتاه 60 225.000
فیوز کاردی بلند 60 260.000
فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر 48 450.000
فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر 36 560.000
فیوز کاردی 500 تا 613 آمپر 24 920.000
پایه فیوز کاردی کوتاه 60 360.000
پایه فیوز کاردی بلند 60 410.000
پایه فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر 18 1.050.000
پایه فیوز کتابی 25 آمپر 64 410.000
پایه فیوز کتابی 63 آمپر 40 475.000
پایه فیوز باکسی 25 آمپر 72 285.000
پایه فیوز باکسی 63 آمپر 96 330.000
سوکتهای 63 آمپر و 125 آمپر    
هواکش 10 10  
هواکش 15 8  
فتوسل 10 آمپر 60 530.000
فتوسل 16 آمپر 60 750.000
فتوسل 20 آمپر 60 810.000
سنسور حرکتی سقفی 50  
سنسور حرکتی دیواری بلند 50 650.000
حشره کش قرصی گارد 144 100.000
سنسور حرکتی توکار 100 650.000
سنسور حرکتی چند حالته 36 650.000
سنسور حرکتی سر پیچی 50  
سنسور سقفی سام 28  
سرپیچ 2 تکه راکورد دار سرامیکی 144  
سرپیچ 2 تکه بی راکورد سرامیکی 144  
سرپیچ آویز E40 سرامیکی 48  
سرپیچ تونلی E27 سرامیکی    
سرپیچ تونلی E40 سرامیکی 144  
سرپیچ 3 تکه بی راکورد باکالیت 500  
حشره کش قرصی گارد 144  

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top