لیست قیمت فردان الکتریک

لیست قیمت فردان الکتریک

آخرین به روز رسانی : 1400/07/26

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)قیمت محصول مغزی چینی (ریال)
سه خانه ساده بدون سیم20440000500000
سه خانه ساده 1.8 متری20600000752000
سه خانه ساده 3 متری20730000830000
سه خانه ساده 5 متری209600001090000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم20515000580000
چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری20658000765000
چهار خانه مستطیل ساده3 متری20800000900000
چهار خانه مستطیل ساده 5 متری2010300001150000
چهار خانه مربع ساده بدون سیم20515000586000
چهار خانه مربع ساده 1.8 متری20760000830000
چهار خانه مربع ساده 3 متری20860000930000
چهار خانه مربع ساده 5 متری2010900001160000
شش خانه بدون ارت بدون سیم20705000800000
شش خانه بدون ارت 1.8 متری20870000940000
شش خانه بدون ارت 3 متری2010200001090000
شش خانه بدون ارت 5 متری2011500001230000
سه خانه صبا ساده بدون سیم100230000
سه خانه صبا ساده 1.8 متری20490000
سه خانه صبا ساده 3 متری20670000
سه خانه صبا ساده 5 متری20820000
چهار خانه صبا ساده بدون سیم100320000
چهار خانه صبا ساده 1.8 متری20530000
چهار خانه صبا ساده 3 متری20750000
چهار خانه صبا ساده 5 متری201000000
پنج خانه 1+4 با کابل 1.8 متری101760000
پنج خانه 1+4 با کابل 3 متری102110000
پنج خانه 1+4 با کابل 5 متری102290000
سه خانه ارتدار بدون سیم20490000550000
سه خانه ارتدار 1.8 متری20720000820000
سه خانه ارتدار 3 متری209400001000000
سه خانه ارتدار 5 متری2012500001300000
چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم20590000660000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری20750000890000
چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری209500001090000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری2013500001420000
چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم20560000630000
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری20810000880000
چهار خانه مربع ارتدار 3 متری2010500001120000
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری2014000001470000
شش خانه ارتدار بدون سیم20775000870000
شش خانه ارتدار 1.8 متری209160001050000
شش خانه ارتدار 3 متری2010900001250000
شش خانه ارتدار 5 متری2013800001520000
سه خانه صبا ارتدار بدون سیم50380000
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری20690000
سه خانه صبا ارتدار 3 متری201000000
سه خانه صبا ارتدار 5 متری201190000
قرقره کوچک با مینیاتوری2
قرقره بزرگ بدون مینیاتوری23050000
شش خانه مولتی بدون سیم10980000
شش خانه مولتی 1.8 متری101110000
شش خانه مولتی 3 متری101310000
شش خانه مولتی 5 متری101630000
چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار50290000
رورو 5 متری سیاوا121150000
رورو 10 متری سیاوا121340000
رورو 5 متری سیاوا با پورت USB12
رورو 10 متری سیاوا با پورت USB12
شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتن
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم20470000
سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم20500000
دو شاخه استاندارد مدل صبا16083500
مادگی استاندارد مدل صبا16083500
دو شاخه استاندارد مدل نسیم16093000
مادگی استاندارد مدل نسیم16093000
سه راهی پرنسس40315000
سه راهی مولتی فردان100255000
دو شاخه پارمیس20079000
دو شاخه مرجان60049000
دو شاخه مرجان 210081000
سه شاخه سه فاز فردان6032000
مادگی سه فاز فردان50320000
دو شاخه استاندارد مدل دریا160129000
مادگی استاندارد مدل دریا160129000
کلید سیمون تکفاز30540000
کلید سیمون سه فاز20670000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی100150000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید100147000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش100141000
کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش100143000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش100141000
کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش100141000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ100150000
پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ100147000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ100141000
کلید دو پل بارانی طرح کوپ100143000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ100141000
کلید زنگ بارانی طرح کوپ100141000
پریز سه فاز بارانی60295000
پریز سه فاز توکار80490000
پریز روکار ساده مغز چینی100110000
پریز روکار ارتدار مغز چینی100135000
پریز توکار ارتدار مغز چینی100138000
پریز توکار درب دار تابلویی100117000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری201175000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری201316000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری201120000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری201340000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری201230000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری201370000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری201530000
محافظ یخچال 4 خانه 3 متری201760000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری201530000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری201760000
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 1.5 متری20
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 3 متری20
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.5 متری10
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3 متری10
محافظ یخچال دو شاخه دار20910000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار201300000
محافظ پکیج دو شاخه دار20910000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار201300000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری101470000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری101645000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری101820000
محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی20940000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی201310000
محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی20940000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی201310000
کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس500 متر
کابل 4 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس300 متر
کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس250 متر
کابل 1 زوج آیفونی 042500 متر= 10 حلقه
کابل 2 زوج آیفونی 042500 متر= 10 حلقه
کابل 4 زوج آیفونی 042000 متر= 8 حلقه
کابل 6 زوج آیفونی 041500 متر= 6 حلقه
کابل 1 زوج آیفونی 052500 متر= 10 حلقه
کابل 2 زوج آیفونی 052000 متر= 10 حلقه
کابل 4 زوج آیفونی 052000 متر= 8 حلقه
کابل 6 زوج آیفونی 051500 متر= 6 حلقه
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 05500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 05300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 05250 متر
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 06500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 06300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 06250 متر
کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 06200 متر
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 05500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 05300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 05250 متر
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 06500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 06300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 06250 متر
کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 06200 متر
سیم تلفن دول 0620 حلقه
سیم تلفن بند خط چهار رشته20 حلقه
کابل آنتن فویلدار تمام مس600 قرقره
کابل آنتن فویلدار مغز مس و شیلد سی سی ام600 قرقره
کابل آنتن فویلدار تمام سی سی ام600 قرقره
کابل RG59 ترکیبی برق سی سی305 قرقره
کابل RG59 ترکیبی تمام مس305 قرقره
کابل RG59 ترکیبی برق مس305 قرقره
کابل RG59 مغز مس500 قرقره
کابل RG59 مس500 قرقره
سیم جنگی مهار دار سی سی امحلقه
سیم جنگی مهار دار مسحلقه
سه شاخه تلفن ساده1000
سه شاخه تلفن سوکتدار500
سه شاخه تلفن دو سوکته500
پریز تلفن ساده روکار 101450
پریز تلفن سوکت دار 108400
پریز دیواری 16 * 324500
پریز دیواری 16 * 424555
پریز دیواری 16 * 524590
پریز دیواری 32 * 324610
پریز دیواری 32 * 424630
پریز دیواری 32 * 524660
پریز سیار 16 * 324500
پریز سیار 16 * 424545
پریز سیار 16 * 524580
پریز سیار 32 * 324600
پریز سیار 32 * 424610
پریز سیار 32 * 524640
شاخه سیار 16 * 324450
شاخه سیار 16 * 424470
شاخه سیار 16 * 524510
شاخه سیار 32 * 324520
شاخه سیار 32 * 424535
شاخه سیار 32 * 524580
فیوز کاردی کوتاه60225
فیوز کاردی بلند60260
فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر48450
فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر36560
فیوز کاردی 500 تا 613 آمپر24920
پایه فیوز کاردی کوتاه60360
پایه فیوز کاردی بلند60410
پایه فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر181.050.000
پایه فیوز کتابی 25 آمپر64410
پایه فیوز کتابی 63 آمپر40475
پایه فیوز باکسی 25 آمپر72285
پایه فیوز باکسی 63 آمپر96330
سوکتهای 63 آمپر و 125 آمپر
هواکش 1010
هواکش 158
فتوسل 10 آمپر60530
فتوسل 16 آمپر60750
فتوسل 20 آمپر60810
سنسور حرکتی سقفی50
سنسور حرکتی دیواری بلند50650
حشره کش قرصی گارد144100
سنسور حرکتی توکار100650
سنسور حرکتی چند حالته36650
سنسور حرکتی سر پیچی50
سنسور سقفی سام28
سرپیچ 2 تکه راکورد دار سرامیکی144
سرپیچ 2 تکه بی راکورد سرامیکی144
سرپیچ آویز E40 سرامیکی48
سرپیچ تونلی E27 سرامیکی
سرپیچ تونلی E40 سرامیکی144
سرپیچ 3 تکه بی راکورد باکالیت500
حشره کش قرصی گارد144

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top