لیست قیمت
فردان الکتریک

لیست قیمت فردان الکتریک

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/13

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)قیمت محصول مغزی چینی (ریال)سبد خرید
سه خانه ساده بدون سیم فردان الکتریک20750,000810,000
سه خانه ساده 1.8 متری فردان الکتریک201,160,0001,400,000
سه خانه ساده 3 متری فردان الکتریک201,390,0001,700,000
سه خانه ساده 5 متری فردان الکتریک201,735,0002,200,000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم فردان الکتریک20750,000820,000
چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری201,050,0001,090,000
چهار خانه مستطیل ساده 3 متری فردان الکتریک201,230,0001,320,000
چهار خانه مستطیل ساده 5 متری فردان الکتریک201,570,0001,665,000
چهار خانه مربع ساده بدون سیم فردان الکتریک20800,000-
چهار خانه مربع ساده 1.8 متری فردان الکتریک201,100,000-
چهار خانه مربع ساده 3 متری فردان الکتریک201,330,000-
چهار خانه مربع ساده 5 متری فردان الکتریک201,680,000-
شش خانه بدون ارت بدون سیم فردان الکتریک201,150,0001,200,000
شش خانه بدون ارت 1.8 متری فردان الکتریک201,430,0001,490,000
شش خانه بدون ارت 3 متری فردان الکتریک201,666,0001,720,000
شش خانه بدون ارت 5 متری فردان الکتریک202,000,0002,100,000
سه خانه صبا ساده بدون سیم فردان الکتریک100300,000-
سه خانه صبا ساده 1.8 متری فردان الکتریک20780,000-
سه خانه صبا ساده 3 متری فردان الکتریک20980,000-
سه خانه صبا ساده 5 متری فردان الکتریک201,280,000-
چهار خانه صبا ساده بدون سیم فردان الکتریک100420,000-
چهار خانه صبا ساده 1.8 متری فردان الکتریک20900,000-
چهار خانه صبا ساده 3 متری فردان الکتریک201,100,000-
چهار خانه صبا ساده 5 متری فردان الکتریک201,500,000-
پنج خانه 1+4 با کابل 1.8 متری فردان الکتریک102,900,000-
پنج خانه 1+4 با کابل 3 متری فردان الکتریک103,300,000-
پنج خانه 1+4 با کابل 5 متری فردان الکتریک103,900,000-
سه خانه ارتدار بدون سیم فردان الکتریک20750,000810,000
سه خانه ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک201,160,0001,400,000
سه خانه ارتدار 3 متری فردان الکتریک201,390,0001,700,000
سه خانه ارتدار 5 متری فردان الکتریک201,735,0002,200,000
چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم فردان الکتریک20850,000950,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک201,230,0001,410,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری فردان الکتریک201,450,0001,640,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری فردان الکتریک201,815,0001,985,000
چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم فردان الکتریک201,090,000-
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک201,390,000-
چهار خانه مربع ارتدار 3 متری فردان الکتریک201,620,000-
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری فردان الکتریک201,965,000-
شش خانه ارتدار بدون سیم فردان الکتریک201,280,0001,330,000
شش خانه ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک201,580,0001,630,000
شش خانه ارتدار 3 متری فردان الکتریک201,810,0001,860,000
شش خانه ارتدار 5 متری فردان الکتریک202,150,0002,205,000
سه خانه صبا ارتدار بدون سیم فردان الکتریک50400,000-
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک20990,000-
سه خانه صبا ارتدار 3 متری فردان الکتریک201,400,000-
سه خانه صبا ارتدار 5 متری فردان الکتریک201,800,000-
قرقره کوچک با مینیاتوری فردان الکتریک2--
قرقره بزرگ بدون مینیاتوری فردان الکتریک24,400,000-
شش خانه مولتی بدون سیم فردان الکتریک10--
شش خانه مولتی 1.8 متری فردان الکتریک10--
شش خانه مولتی 3 متری فردان الکتریک10--
شش خانه مولتی 5 متری فردان الکتریک10--
چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار فردان الکتریک50400,000-
رورو 5 متری سیاوا فردان الکتریک122,000,000-
رورو 10 متری سیاوا فردان الکتریک122,300,000-
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم فردان الکتریک20704,000-
سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم فردان الکتریک20800,000-
دو شاخه استاندارد مدل صبا فردان الکتریک160129,000-
مادگی استاندارد مدل صبا فردان الکتریک160129,000-
دو شاخه استاندارد مدل نسیم فردان الکتریک160137,000-
مادگی استاندارد مدل نسیم فردان الکتریک160137,000-
سه راهی پرنسس فردان الکتریک40570,000-
سه راهی مولتی فردان الکتریک100350,000-
دو شاخه پارمیس فردان الکتریک200126,000-
مادگی پارمیس فردان الکتریک200126,000-
دو شاخه مرجان فردان الکتریک600--
دو شاخه مرجان 2 فردان الکتریک100--
سه شاخه سه فاز فردان الکتریک60440,000-
مادگی سه فاز فردان الکتریک50400
دو شاخه استاندارد مدل دریا فردان الکتریک160190,000
مادگی استاندارد مدل دریا فردان الکتریک160190,000
دو شاخه استاندارد آریا فردان الکتریک120220,000
مادگی استاندارد آریا فردان الکتریک120220,000
کلید سیمون تکفاز فردان الکتریک30800,000
کلید سیمون سه فاز فردان الکتریک201,000,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی فردان الکتریک100220,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید فردان الکتریک100205,000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش فردان الکتریک100220,000
کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش فردان الکتریک100230,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش فردان الکتریک100225,000
کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش فردان الکتریک100220,000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ فردان الکتریک100240,000
پریز بارانی بدون ارت طرح کوپ فردان الکتریک100220,000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ فردان الکتریک100230,000
کلید دو پل بارانی طرح کوپ فردان الکتریک100240,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ فردان الکتریک100235,000
کلید زنگ بارانی طرح کوپ فردان الکتریک100230,000
پریز سه فاز بارانی فردان الکتریک60420,000
پریز سه فاز توکار فردان الکتریک80700,000
پریز روکار ساده مغز چینی فردان الکتریک100167,000
پریز روکار ارتدار مغز چینی فردان الکتریک100195,000
پریز توکار ارتدار مغز چینی فردان الکتریک100210,000
پریز توکار درب دار تابلویی فردان الکتریک100168,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری فردان الکتریک201,750,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری فردان الکتریک201,880,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری فردان الکتریک202,000,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری فردان الکتریک202,220,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری فردان الکتریک202,040,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری فردان الکتریک202,300,000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری فردان الکتریک202,480,000
محافظ یخچال 4 خانه 3 متری فردان الکتریک202,710,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری فردان الکتریک202,480,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری فردان الکتریک202,710,000
محافظ یخچال دو شاخه دار فردان الکتریک201,420,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار فردان الکتریک201,910,000
محافظ پکیج دو شاخه دار فردان الکتریک201,420,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار فردان الکتریک201,910,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری فردان الکتریک102,350,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری فردان الکتریک102,550,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری فردان الکتریک102,950,000
محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی فردان الکتریک201,460,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی فردان الکتریک201,950,000
محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی فردان الکتریک201,460,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی فردان الکتریک201,950,000
مغزی پلی آمیدمغزی چینی
سه خانه مولتی 1/8 متری فردان الکتریک201,470,0001,530,000
سه خانه مولتی 2/7 متری فردان الکتریک201,750,0001,810,000
سه خانه مولتی 4/5 متری فردان الکتریک202,350,0002,410,000
چهار خانه مولتی 1/8 متری فردان الکتریک201,600,0001,660,000
چهار خانه مولتی 2/7 متری فردان الکتریک201,870,0001,950,000
چهار خانه مولتی 4/5 متری فردان الکتریک202,500,0002,600,000
پنج خانه مولتی 1/8 متری فردان الکتریک201,750,0001,900,000
پنج خانه مولتی 2/7 متری فردان الکتریک201,990,0002,100,000
پنج خانه مولتی 4/5 متری فردان الکتریک202,490,0002,700,000
هشت خانه شهاب بدون سیم فردان الکتریک201,200,000
هشت خانه شهاب 1/8 متری فردان الکتریک101,800,000
هشت خانه شهاب 2/7 متری فردان الکتریک102,000,000
هشت خانه شهاب 4/5 متری فردان الکتریک102,390,000
 

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

 

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top