لیست قیمت فردان الکتریک

لیست قیمت فردان الکتریک

آخرین به روز رسانی : 1399/11/02

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)قیمت محصول مغزی چینی (ریال)
سه خانه ساده بدون سیم20374,424424,000
سه خانه ساده 1.8 متری20590,000640,000
سه خانه ساده 3 متری20656,000706,000
سه خانه ساده 5 متری20882,000932,000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم20439,000494,000
چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری20645,000705,000
چهار خانه مستطیل ساده3 متری20710,000770.000
چهار خانه مستطیل ساده 5 متری20930,00090,000
چهار خانه مربع ساده بدون سیم20439,000499,000
چهار خانه مربع ساده 1.8 متری20645,000705,000
چهار خانه مربع ساده 3 متری20730,000790,000
چهار خانه مربع ساده 5 متری20930,000990,000
شش خانه بدون ارت بدون سیم20600,000680,000
شش خانه بدون ارت 1.8 متری20740,000800,000
شش خانه بدون ارت 3 متری20870,000930,000
شش خانه بدون ارت 5 متری20986,0001,046,000
سه خانه صبا ساده بدون سیم100195,000
سه خانه صبا ساده 1.8 متری20417,000
سه خانه صبا ساده 3 متری20570,000
سه خانه صبا ساده 5 متری20754,000
چهار خانه صبا ساده بدون سیم100245,000
چهار خانه صبا ساده 1.8 متری20450,000
چهار خانه صبا ساده 3 متری20638,000
چهار خانه صبا ساده 5 متری20850,000
پنج خانه 1+4 با کابل 1.8 متری101,500,000
پنج خانه 1+4 با کابل 3 متری101.800.000
پنج خانه 1+4 با کابل 5 متری101.950.000
سه خانه ارتدار بدون سیم20420,000470,000
سه خانه ارتدار 1.8 متری20650,000700,000
سه خانه ارتدار 3 متری20850,000900,000
سه خانه ارتدار 5 متری201,070,0001,120,000
چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم20500,000560,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری20695,000755,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری20895,000955,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری201,150,0001,210,000
چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم20475.000535,000
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری20690,000750,000
چهار خانه مربع ارتدار 3 متری20895,000955,000
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری201,190,0001,250,000
شش خانه ارتدار بدون سیم20660,000740,000
شش خانه ارتدار 1.8 متری20850,000930,000
شش خانه ارتدار 3 متری201,020,0001,108,000
شش خانه ارتدار 5 متری201,330,0001,410,000
سه خانه صبا ارتدار بدون سیم50295,000
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری20590,000
سه خانه صبا ارتدار 3 متری20858,000
سه خانه صبا ارتدار 5 متری201,020,000
قرقره کوچک با مینیاتوری2
قرقره بزرگ بدون مینیاتوری22.600.000
شش خانه مولتی بدون سیم10835,000
شش خانه مولتی 1.8 متری10951,000
شش خانه مولتی 3 متری101,120,000
شش خانه مولتی 5 متری101,390,000
چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار50250,000
رورو 5 متری سیاوا12986,000
رورو 10 متری سیاوا121,145,000
رورو 5 متری سیاوا با پورت USB12
رورو 10 متری سیاوا با پورت USB12
شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم20450,000
سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم100485,000
دو شاخه استاندارد مدل صبا16080,000
مادگی استاندارد مدل صبا16080,000
دو شاخه استاندارد مدل نسیم16090,000
مادگی استاندارد مدل نسیم16090,000
سه راهی پرنسس40270,000
سه راهی مولتی فردان100220,000
دو شاخه پارمیس20077,000
دو شاخه مرجان60042,000
دو شاخه مرجان 210069,500
سه شاخه سه فاز فردان60270,000
مادگی سه فاز فردان50270,000
دو شاخه استاندارد مدل دریا160110,000
مادگی استاندارد مدل دریا160110,000
کلید سیمون تکفاز30460,000
کلید سیمون سه فاز20570,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی100129,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید100125,000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش100120,000
کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش100122,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش100120,000
کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش100120,000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ100129,000
پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ100125,000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ100120,000
کلید دو پل بارانی طرح کوپ100122,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ100120,000
کلید زنگ بارانی طرح کوپ100120,000
پریز سه فاز بارانی60267,000
پریز سه فاز توکار80418,000
پریز روکار ساده مغز چینی100109,000
پریز روکار ارتدار مغز چینی100115,000
پریز توکار ارتدار مغز چینی100118,000
پریز توکار درب دار تابلویی100118,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری201,050,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری201,150,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری201,150,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری201,330,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری201,200,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری201,360,000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری201,400,000
محافظ یخچال 4 خانه 3 متری201,600,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری201,130,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری201,600,000
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 1.5 متری20 
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 3 متری20
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.5 متری10
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3 متری10
محافظ یخچال دو شاخه دار20780,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار201,130,000
محافظ پکیج دو شاخه دار20780,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار201,130,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری101,250,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری101,400,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری101,550,000
محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی20800,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی201,160,000
محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی20800,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی201,160,000
کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس500 متر
کابل 4 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس300 متر
کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس250 متر
کابل 1 زوج آیفونی 042500 متر= 10 حلقه
کابل 2 زوج آیفونی 042500 متر= 10 حلقه
کابل 4 زوج آیفونی 042000 متر= 8 حلقه
کابل 6 زوج آیفونی 041500 متر= 6 حلقه
کابل 1 زوج آیفونی 052500 متر= 10 حلقه
کابل 2 زوج آیفونی 052000 متر= 10 حلقه
کابل 4 زوج آیفونی 052000 متر= 8 حلقه
کابل 6 زوج آیفونی 051500 متر= 6 حلقه
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 05500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 05300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 05250 متر
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 06500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 06300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 06250 متر
کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 06200 متر
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 05500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 05300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 05250 متر
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 06500 متر
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 06300 متر
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 06250 متر
کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 06200 متر
سیم تلفن دول 0620 حلقه
سیم تلفن بند خط چهار رشته20 حلقه
کابل آنتن فویلدار تمام مس600 قرقره
کابل آنتن فویلدار مغز مس و شیلد سی سی ام600 قرقره
کابل آنتن فویلدار تمام سی سی ام600 قرقره
کابل RG59 ترکیبی برق سی سی
305 قرقره
کابل RG59 ترکیبی تمام مس305 قرقره
کابل RG59 ترکیبی برق مس305 قرقره
کابل RG59 مغز مس500 قرقره
کابل RG59 مس500 قرقره
سیم جنگی مهار دار سی سی ام حلقه
سیم جنگی مهار دار مس حلقه
سه شاخه تلفن ساده1000
سه شاخه تلفن سوکتدار500
سه شاخه تلفن دو سوکته500
پریز تلفن ساده روکار 101450
پریز تلفن سوکت دار 108400
پریز دیواری 16 * 324500.000
پریز دیواری 16 * 424555.000
پریز دیواری 16 * 524590.000
پریز دیواری 32 * 324610.000
پریز دیواری 32 * 424630.000
پریز دیواری 32 * 524660.000
پریز سیار 16 * 324500.000
پریز سیار 16 * 424545.000
پریز سیار 16 * 524580.000
پریز سیار 32 * 324600.000
پریز سیار 32 * 424610.000
پریز سیار 32 * 524640.000
شاخه سیار 16 * 324450.000
شاخه سیار 16 * 424470.000
شاخه سیار 16 * 524510.000
شاخه سیار 32 * 324520.000
شاخه سیار 32 * 424535.000
شاخه سیار 32 * 524580.000
فیوز کاردی کوتاه60225.000
فیوز کاردی بلند60260.000
فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر48450.000
فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر36560.000
فیوز کاردی 500 تا 613 آمپر24920.000
پایه فیوز کاردی کوتاه60360.000
پایه فیوز کاردی بلند60410.000
پایه فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر181.050.000
پایه فیوز کتابی 25 آمپر64410.000
پایه فیوز کتابی 63 آمپر40475.000
پایه فیوز باکسی 25 آمپر72285.000
پایه فیوز باکسی 63 آمپر96330.000
سوکتهای 63 آمپر و 125 آمپر
هواکش 1010
هواکش 158
فتوسل 10 آمپر 60530.000
فتوسل 16 آمپر 60750.000
فتوسل 20 آمپر 60810.000
سنسور حرکتی سقفی50
سنسور حرکتی دیواری بلند50650.000
حشره کش قرصی گارد144100.000
سنسور حرکتی توکار100650.000
سنسور حرکتی چند حالته36650.000
سنسور حرکتی سر پیچی50
سنسور سقفی سام28
سرپیچ 2 تکه راکورد دار سرامیکی144
سرپیچ 2 تکه بی راکورد سرامیکی144
سرپیچ آویز E40 سرامیکی48
سرپیچ تونلی E27 سرامیکی
سرپیچ تونلی E40 سرامیکی144
سرپیچ 3 تکه بی راکورد باکالیت500
حشره کش قرصی گارد144

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram