لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت فردان الکتریک

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/23

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)قیمت محصول مغزی چینی (ریال)
سه خانه ساده بدون سیم20312,000348,000
سه خانه ساده 1.8 متری20432,000448,800
سه خانه ساده 3 متری20492,000522,000
سه خانه ساده 5 متری20624,000642,000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم20348,000402,000
چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری20468,000540,000
چهار خانه مستطیل ساده3 متری20516,000600,000
چهار خانه مستطیل ساده 5 متری20648,000684,000
چهار خانه مربع ساده بدون سیم20366,000402,000
چهار خانه مربع ساده 1.8 متری20465,000540,000
چهار خانه مربع ساده 3 متری20516,000600,000
چهار خانه مربع ساده 5 متری20624,000684,000
شش خانه بدون ارت بدون سیم20432,000513,600
شش خانه بدون ارت 1.8 متری20528,000639,600
شش خانه بدون ارت 3 متری20600,000679,200
شش خانه بدون ارت 5 متری20696,000780,000
سه خانه صبا ساده بدون سیم100180,000
سه خانه صبا ساده 1.8 متری20300,000
سه خانه صبا ساده 3 متری20396,000
سه خانه صبا ساده 5 متری20528,000
چهار خانه صبا ساده بدون سیم100200,000
چهار خانه صبا ساده 1.8 متری20360,000
چهار خانه صبا ساده 3 متری20440,000
چهار خانه صبا ساده 5 متری20600,000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 1.8 متری101,100,000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 3 متری101,250,000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 5 متری101,350,000
سه خانه ارتدار بدون سیم20324,000366,000
سه خانه ارتدار 1.8 متری20468,000498,000
سه خانه ارتدار 3 متری20600,000630,000
سه خانه ارتدار 5 متری20744,000798,000
چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم20396,000420,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری20540,000588,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری20624,000672,000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری20816,000864,000
چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم20396,000420,000
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری20552,000588,000
چهار خانه مربع ارتدار 3 متری20636,000672,000
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری20804,000840,000
شش خانه ارتدار بدون سیم20468,000552,000
شش خانه ارتدار 1.8 متری20624,000744,000
شش خانه ارتدار 3 متری20720,000840,000
شش خانه ارتدار 5 متری20924,000960,000
سه خانه صبا ارتدار بدون سیم50240,000
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری20432,000
سه خانه صبا ارتدار 3 متری20588,000
سه خانه صبا ارتدار 5 متری20720,000
قرقره کوچک با مینیاتوری2
قرقره بزرگ بدون مینیاتوری22,200,000
شش خانه مولتی بدون سیم10600,000
شش خانه مولتی 1.8 متری10681,00
شش خانه مولتی 3 متری10796,000
شش خانه مولتی 5 متری10978,000
چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار50192,000
رورو 5 متری سیاوا12708,000
رورو 10 متری سیاوا12828,000
رورو 5 متری سیاوا با پورت USB12
رورو 10 متری سیاوا با پورت USB12
شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم20360,000
سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم100384,000
دو شاخه استاندارد مدل صبا16058,800
مادگی استاندارد مدل صبا16058,800
دو شاخه استاندارد مدل نسیم16067,000
مادگی استاندارد مدل نسیم16067,000
سه راهی پرنسس40240,000
سه راهی مولتی فردان100156,000
دو شاخه پارمیس20060,000
دو شاخه مرجان60030,000
دو شاخه مرجان 210049,500
سه شاخه سه فاز فردان60216,000
مادگی سه فاز فردان50216,000
دو شاخه استاندارد مدل دریا16078,000
مادگی استاندارد مدل دریا16078,000
کلید سیمون تکفاز30384,000
کلید سیمون سه فاز20432,000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی10099,500
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید10096,000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش10088,000
کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش10095,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش10095,000
کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش10088,000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ10099,500
پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ10096,000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ10088,000
کلید دو پل بارانی طرح کوپ10095,000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ10095,000
کلید زنگ بارانی طرح کوپ10088,000
پریز سه فاز بارانی60192,000
پریز سه فاز توکار80300,000
پریز روکار ساده مغز چینی10078,000
پریز روکار ارتدار مغز چینی10082,000
پریز توکار ارتدار مغز چینی10084,000
پریز توکار درب دار تابلویی10090,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری20744,000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری20816,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری20840,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری20948,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری20936,000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری201,044,000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری201,092,000
محافظ یخچال 4 خانه 3 متری201,176,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری201,092,000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری201,176,000
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 1.5 متری20 
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 3 متری20
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.5 متری10
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3 متری10
محافظ یخچال دو شاخه دار20600,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار20876,000
محافظ پکیج دو شاخه دار20621,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار20876,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری10960,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری101,020,000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری101,116,000
محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی20624,000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی20900,000
محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی20636,000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی20900,000
کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس500 متر
کابل 4 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس300 متر
کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس250 متر
کابل 1 زوج آیفونی 042500 متر= 10 حلقه5,100
کابل 2 زوج آیفونی 042500 متر= 10 حلقه7,200
کابل 4 زوج آیفونی 042000 متر= 8 حلقه13,000
کابل 6 زوج آیفونی 041500 متر= 6 حلقه16,900
کابل 1 زوج آیفونی 052500 متر= 10 حلقه5,800
کابل 2 زوج آیفونی 052000 متر= 10 حلقه9,000
کابل 4 زوج آیفونی 052000 متر= 8 حلقه16,900
کابل 6 زوج آیفونی 051500 متر= 6 حلقه24,500
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 05500 متر12,000
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 05300 متر20,500
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 05250 متر29,800
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 06500 متر13,600
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 06300 متر23,700
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 06250 متر33,500
کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 06200 متر48,500
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 05500 متر14,600
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 05300 متر23,800
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 05250 متر32,500
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 06500 متر16,500
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 06300 متر25,300
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 06250 متر35,500
کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 06200 متر49,500
سیم تلفن دول 0620 حلقه410,000
سیم تلفن بند خط چهار رشته20 حلقه510,000
کابل آنتن فویلدار تمام مس600 قرقره48,500
کابل آنتن فویلدار مغز مس و شیلد سی سی ام600 قرقره27,000
کابل آنتن فویلدار تمام سی سی ام600 قرقره19,500
کابل RG59 ترکیبی برق سی سی
305 قرقره37,000
کابل RG59 ترکیبی تمام مس305 قرقره56,000
کابل RG59 ترکیبی برق مس305 قرقره40,000
کابل RG59 مغز مس500 قرقره27,000
کابل RG59 مس500 قرقره36,000
سیم جنگی مهار دار سی سی ام4 حلقه13,000
سیم جنگی مهار دار مس4 حلقه23,000
سه شاخه تلفن ساده10009,600
سه شاخه تلفن سوکتدار50015,000
سه شاخه تلفن دو سوکته50024,000
پریز تلفن ساده روکار 10145020,000
پریز تلفن سوکت دار 10840031,000
پریز دیواری 16 * 324470,000
پریز دیواری 16 * 424520,000
پریز دیواری 16 * 524550,000
پریز دیواری 32 * 324570,000
پریز دیواری 32 * 424590,000
پریز دیواری 32 * 524620,000
پریز سیار 16 * 324460,000
پریز سیار 16 * 424510,000
پریز سیار 16 * 524540,000
پریز سیار 32 * 324560,000
پریز سیار 32 * 424570,000
پریز سیار 32 * 524600,000
شاخه سیار 16 * 324420,000
شاخه سیار 16 * 424440,000
شاخه سیار 16 * 524475,000
شاخه سیار 32 * 324480,000
شاخه سیار 32 * 424500,000
شاخه سیار 32 * 524540,000
فیوز کاردی کوتاه60175,000
فیوز کاردی بلند60220,000
فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر
48370,000
فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر36470,000
فیوز کاردی 500 تا 613 آمپر24950,000
پایه فیوز کاردی کوتاه60320,000
پایه فیوز کاردی بلند60370,000
پایه فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر18950,000
پایه فیوز کتابی 25 آمپر64310,000
پایه فیوز کتابی 63 آمپر40430,000
پایه فیوز باکسی 25 آمپر72260,000
پایه فیوز باکسی 63 آمپر96300,000
سوکتهای 63 آمپر و 125 آمپر
هواکش 1010
هواکش 158
فتوسل 10 آمپر کاوه60500,000
فتوسل 16 آمپر کاوه60680,000
فتوسل 20 آمپر کاوه60730,000
سنسور حرکتی سقفی50
سنسور حرکتی دیواری بلند50650,000
حشره کش قرصی گارد144100,000
سنسور حرکتی توکار100650,000
سنسور حرکتی چند حالته36650,000
سنسور حرکتی سر پیچی50
سنسور سقفی سام28
سرپیچ 2 تکه راکورد دار سرامیکی144
سرپیچ 2 تکه بی راکورد سرامیکی144
سرپیچ آویز E40 سرامیکی48
سرپیچ تونلی E27 سرامیکی
سرپیچ تونلی E40 سرامیکی144
سرپیچ 3 تکه بی راکورد باکالیت500
حشره کش قرصی گارد144

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت فردان الکتریک

برای خرید محصولات لیست قیمت فردان الکتریک کلیک کنید