لیست قیمت شرکت پارس شعاع توس

لیست قیمت شرکت پارس شعاع توس

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

آخرین به روز رسانی : 1401/11/19

لیست قیمت لامپ LED پارس شعاع توس
ردیفنام کالارنگ نورتعداد در کارتنقیمت
1لامپ LED حبابی3 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی100175,000
2لامپ LED حبابی 3 وات E27 رنگیآبی - زرد - سبز - قرمز100175,000
3لامپ LED حبابی 9 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی100250,000
4لامپ LED حبابی 9 وات رنگی E27آبی - زرد - سبز - قرمز100276,000
5لامپ LED حبابی 12 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی100290,000
6لامپ LED حبابی 15 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی50420,000
7لامپ LED استوانه ای 20 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی48640,000
8لامپ LED استوانه ای 25 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی24850,000
9لامپ LED استوانه ای 30 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی241,050,000
10لامپ LED استوانه ای 40 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی121,590,000
11لامپ LED استوانه ای 50 وات E27سفید - آفتابی - سفید آفتابی121,990,000
12لامپ LED اشکی 6 وات ماتE14 سفید - آفتابی 100290,000
13لامپ LED شمعی 6 وات ماتE14 سفید - آفتابی100280,000
14لامپ 7 وات GU10 LEDسفید - آفتابی100365,000
15رابط GU1020045,000
لیست قیمت سقفی توکار پارس شعاع توس
16 پنل تو کار گلاریس 7 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی100340,000
17 پنل تو کار گلاریس 9 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی50440,000
18 پنل تو کار گلاریس 12 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی30700,000
19 پنل تو کار گلاریس 18 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی201,110,000
20 پنل تو کار گلاریس 30 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی102,050,000
21 پنل تو کار گلاریس 42 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی102,420,000
22 پنل توکار گلاریس 7 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی50380,000
23 پنل توکار گلاریس 9 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی50510,000
24 پنل توکار گلاریس 12 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی30775,000
25 پنل توکار گلاریس 18 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی201,190,000
26 پنل توکار گلاریس 30 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی102,230,000
27 پنل توکار گلاریس 42 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی102,530,000
28 پنل توکار سولاریس 5 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی100260,000
29 پنل توکار سولاریس 7 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی100280,000
30 پنل توکار سولاریس 7 وات دایره ای بدنه مشکیسفید - آفتابی - سفید آفتابی50280,000
31 پنل توکار سولاریس 7 وات دایره ای بدنه نقره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی50351,000
32 پنل توکار سولاریس 9 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی100365,000
33 پنل توکار سولاریس 9 وات دایره بدنه مشکیسفید - آفتابی - سفید آفتابی50365,000
34 پنل توکار سولاریس 12 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی30590,000
35 پنل توکار سولاریس 18 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی20920,000
36 پنل توکار سولاریس 30 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی101,890,000
37 پنل توکار سولاریس 42 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی102,210,000
38 پنل توکار سولاریس 7 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی50340,000
39 پنل توکار سولاریس 12 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی30640,000
40 پنل توکار سولاریس 18 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی20970,000
41 پنل توکار سولاریس 30 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی101,770,000
42 پنل توکار آرامیس 7 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی50311,000
43 پنل توکار آرامیس 9 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی50403,000
لیست قیمت سقفی توکار پارس شعاع توس
44 پنل توکار اسلیم 8 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی100760,000
45 پنل توکار اسلیم 12 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی181,290,000
46 پنل توکار اسلیم 18 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی121,830,000
47 پنل توکار اسلیم 24 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی122,740,000
48 پنل توکار اسلندر 8 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی50760,000
49 پنل توکار اسلندر 12 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی181,290,000
50 پنل توکار اسلندر 18 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی121,830,000
51 پنل توکار اسلندر 24 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی122,740,000
52پنل توکار فولایت 7 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی48630,000
53پنل توکار فولایت 12 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی241,030,000
54پنل توکار فولایت 20 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی181,450,000
55پنل توکار فولایت 7 وات مریعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی48680,000
56پنل توکار فولایت 12 وات مریعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی24980,000
57پنل توکار فولایت 20 وات مریعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی181,500,000
58پنل توکار هایلایت 12 وات مربعیسفید - آفتابی - سفید آفتابی481,100,000
59پنل توکار هایلایت 12 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی481,050,000
60پنل توکار هایلایت 20 وات دایره ایسفید - آفتابی - سفید آفتابی241,580,000
لیست قیمت پنل لایت پارس شعاع توس
61پنل توکار لایت صدفی 50 وات 60*60سفید - آفتابی - سفید آفتابی48,430,000
62پنل توکار لایت صدفی 65 وات 60*60سفید - آفتابی - سفید آفتابی49,270,000
63پنل توکار لایت صدفی 85 وات 60*60سفید - آفتابی - سفید آفتابی410,500,000
64پنل میناب 50وات توکار 16*60سفید - سفید آفتابی54,730,000
65پنل میناب 65 وات توکار 16*60سفید - سفید آفتابی55,470,000
66بوردرلایت 50 وات 60*60سفید - آفتابی - سفید آفتابی45,480,000
67پنل هنگام 50 وات توکار فنردار 60*60سفید - آفتابی - سفید آفتابی49,070,000
68پنل هنگام 65 وات توکار فنردار 60*60سفید - آفتابی - سفید آفتابی49,960,000
69پنل هنگام 85 وات توکار فنردار 60*60سفید - آفتابی - سفید آفتابی411,070,000
لیست قیمت چراغ خطی پارس شعاع توس
70چراغ خطی سورن 20 وات 30 سانتیمتریسفید - آفتابی - سفید آفتابی481,500,000
71چراغ خطی سورن 42 وات 60 سانتیمتریسفید - آفتابی - سفید آفتابی242,640,000
72جراغ خطی سورن 85 وات 120 سانتیمتریسفید - آفتابی - سفید آفتابی125,160,000
73چراغ خطی کارن 12 وات 15 سانتیمتریسفید - سفید آفتابی48950,000
74چراغ خطی کارن 20 وات 30 سانتیمتریسفید - آفتابی - سفید آفتابی481,400,000
75چراغ خطی کارن 42 وات 60 سانتیمتریسفید - آفتابی - سفید آفتابی242,420,000
76چراغ خطی کارن 85 وات 120 سانتیمترسفید - آفتابی - سفید آفتابی124,800,000
77چراغ خطی کارن 160 وات 2.35 مترسفید - سفید آفتابی113,290,000
78چراغ خطی کارن 240 وات 3.5 مترسفید - سفید آفتابی120,040,000
79چراغ خطی آویز کارن 80وات 120 سانتیمترسفید - سفید آفتابی125,280,000
80چراغ خطی آویز کارن 160 وات 2.35 مترسفید - سفید آفتابی114,240,000
81چراغ خطی آویز کارن 240 وات 3.5 مترسفید - سفید آفتابی121,100,000
82چراغ خطی سهیل 20 وات 30 سانتیمترسفید - سفید آفتابی - آفتابی481,450,000
83چراغ خطی سهیل 40 وات 60 سانتیمترسفید - سفید آفتابی - آفتابی242,680,000
لیست قیمت چراغ خطی پارس شعاع توس
83چراغ خطی سها 20 وات 60 سانتیمتریسفید - سفید آفتابی241,580,000
84چراغ خطی سها 40 وات 120 سانتیمتریسفید - سفید آفتابی123,000,000
85چراغ خطی سحاب 20 وات 60 سانتیمتریسفید - سفید آفتابی - آفتابی241,700,000
86چراغ خطی سحاب 40 وات 113 سانتیمتریسفید - سفید آفتابی - آفتابی122,810,000
87چراغ خطی ماهان 20 وات توکار 60 سانتیمتریسفید - سفید آفتابی 242,640,000
88چراغ خطی ماهان 40 وات توکار 120 سانتیمتریسفید - سفید آفتابی 124,730,000
89چراغ خطی ماهان 60 وات توکار 1.78 مترسفید - سفید آفتابی 18,620,000
90چراغ خطی ماهان 80 وات توکار 2.36 مترسفید - سفید آفتابی 111,560,000
91چراغ خطی ماهان 100 وات توکار 2.95 مترسفید - سفید آفتابی 114,290,000
92چراغ خطی ماهان 120 وات توکار 3.53 مترسفید - سفید آفتابی 117,350,000
93رابط L ماهان 12 وات توکارسفید - سفید آفتابی 23,960,000
94چراغ خطی دنا صدفی 17 وات بالای آینهسفید - سفید آفتابی - آفتابی64,500,000
95چراغ خطی یوتاب 12 وات سفید - سفید آفتابی - آفتابی121,950,000
لیست قیمت چراغ روکار پارس شعاع توس
96چراغ روکار آوش 12 وات مربعی سفیدسفید - سفید آفتابی - آفتابی241,050,000
97چراغ روکار آوش 20 وات مربعی سفیدسفید - سفید آفتابی - آفتابی121,450,000
98چراغ روکار آوش 32 وات مربعی سفیدسفید - سفید آفتابی - آفتابی102,210,000
99چراغ روکار آوش 12 وات مربعی بدنه مشکیسفید - سفید آفتابی - آفتابی241,050,000
100چراغ روکار آوش 20 وات مربعی بدنه مشکیسفید - سفید آفتابی - آفتابی121,450,000
101چراغ روکار آوش 32 وات مربعی بدنه مشکیسفید - سفید آفتابی - آفتابی102,210,000
102چراغ روکار رونا 20 وات بدنه مشکی 15*15سفید - سفید آفتابی - آفتابی241,820,000
103چراغ روکار رونا 30 وات بدنه مشکی 20*20سفید - سفید آفتابی - آفتابی182,940,000
104چراغ روکار رونا 40 وات بدنه مشکی30*30سفید - سفید آفتابی - آفتابی124,310,000
105چراغ روکار رونا 20 وات 15*15سفید - سفید آفتابی - آفتابی241,820,000
106چراغ روکار رونا 30 وات 20*20سفید - سفید آفتابی - آفتابی182,940,000
107چراغ روکار رونا 40 وات 30*30سفید - سفید آفتابی - آفتابی124,310,000
108چراغ روکار رونا 50 وات 40*40سفید - سفید آفتابی - آفتابی66,830,000
109چراغ روکار رونا 85 وات 50*50سفید - سفید آفتابی - آفتابی411,150,000
110چراغ روکار رونا 50 وات 60*60سفید - سفید آفتابی - آفتابی410,600,000
111چراغ روکار رونا 65 وات 60*60سفید - سفید آفتابی411,580,000
112چراغ روکار رونا 85 وات 60*60سفید - سفید آفتابی412,620,000
113چراغ روکار رونا 100 وات 60*60سفید - سفید آفتابی - آفتابی413,000,000
114چراغ روکار آوین 18 واتسفید - سفید آفتابی - آفتابی181,010,000
115چراغ روکار آوین 30 واتسفید - سفید آفتابی - آفتابی121,990,000
116چراغ روکار لاوان 40 وات سفید - سفید آفتابی - آفتابی103,800,000
لیست قیمت پروژکتور پارس شعاع توس
117پروژكتور خطي 17وات 22سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی202,160,000
118پروژكتور خطي 17وات 22سانتي متر رنگيانبه ای - قرمز - آبی - سبز 202,160,000
119پروژكتور خطي 35وات 42سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی103,790,000
120پروژكتور خطي 35وات 42سانتي متر رنگيانبه ای - قرمز - آبی - سبز 103,790,000
121پروژكتور آتریا 50 وات SMDسفید - آفتابی105,470,000
122پرژکتور آتریا 50 وات SMD رنگیانبه ای - قرمز - آبی - 105,470,000
123پرژکتور آتریا 50 وات COBسفید - آفتابی106,180,000
124پرژکتور آتریا 100 وات COB افقیسفید - آفتابی513,280,000
125پرژکتور آتریا 100 وات COB عمودیسفید - آفتابی513,280,000
126پرژکتور آتریا 150 وات COBسفید - آفتابی319,970,000
127پرژکتور آتریا 200 وات COBسفید225,770,000
128پرژکتور آتریا 300 وات COBسفید238,490,000
129پرژکتور آتریا 50 وات MCOBسفید - آفتابی106,180,000
130پرژکتور آتریا 100 وات MCOB افقیسفید - آفتابی513,280,000
131پرژکتور آتریا 100 وات MCOB عمودیسفید - آفتابی513,280,000
لیست قیمت پروژکتور پارس شعاع توس
132پروژكتور آرتميس وايد 30 وات SMD سفيدسفید - آفتابی301,470,000
133پروژكتور آرتميس وايد 50 وات SMD سفيدسفید - آفتابی202,570,000
134پروژكتور آرتميس وايد 80 وات SMD سفيدسفید - آفتابی153,570,000
135پروژكتور آرتميس 30 وات SMDسفید - آفتابی301,470,000
136پروژكتور آرتميس صدفي 30 وات SMDسفید - آفتابی301,470,000
137پروژكتور آرتميس 50 وات SMDسفید - آفتابی202,570,000
138پروژكتور آرتميس 80 وات SMDسفید - آفتابی153,570,000
139پروژكتور آرشيدا صدفي 50وات سفید - آفتابی202,570,000
140پروژكتور آرشيدا 50 وات SMD رنگیانبه ای - قرمز - آبی - سبز 202,830,000
141پروژكتور آرشيدا 80 وات SMDسفید - آفتابی203,570,000
142پروژكتور آرشيدا صدفي 80وات SMDسفید 203,570,000
143پروژكتور آرتينا 160وات SMDسفید - آفتابی48,410,000
144پروژكتور آرتينا 240 وات SMDسفید - آفتابی412,340,000
145پروژكتور آرتينا 320 وات SMDسفید - آفتابی216,450,000
146پروژكتور آرتينا 400 وات SMDسفید220,570,000
147پروژكتور آتريا كامپكت 50 وات C-SMDسفید - آفتابی104,110,000
148پروژكتور اكوآتريا 50 وات SMDسفید - آفتابی103,750,000
149پروژكتور صنعتي اكوآتريا 100وات SMDسفید58,360,000
150پروژكتور صنعتي اكوآتريا 150وات SMDسفید312,460,000
151 پروژكتور صنعتي اكوآتريا 200 وات SMDسفید215,830,000
152پروژكتور صنعتي اكوآتريا 300 وات SMDسفید223,690,000
ليست قيمت - چراغ اسپات لايت پارس شعاع توس
153چشمي 3 وات دايره اي SMDسفید - سفید آفتابی - آفتابی100300,000
154چشمي 3 وات مربعي SMDسفید - سفید آفتابی - آفتابی100300,000
155چشمي4 وات دايره اي SMDسفید - سفید آفتابی - آفتابی100330,000
156چشمي4 وات مربعي SMDسفید - سفید آفتابی - آفتابی100330,000
157چشمي متحرك 3 وات دايره اي SMDسفید - سفید آفتابی - آفتابی100370,000
158متحرك 7 وات دايره اي COBسفید - آفتابی48820,000
159متحرك 7 وات دايره اي SMDسفید - سفید آفتابی - آفتابی48640,000
160هارمونيك 30 وات دايره اي COBسفید - آفتابی63,470,000
161هارمونيك 60 وات دايره اي COBسفید - آفتابی66,100,000
162هارمونيك 80 وات دايره اي COBسفید - آفتابی414,950,000
163ريلي 30 وات بدنه مشكي سفید - سفید آفتابی - آفتابی124,630,000
164ريلي 50 وات بدنه مشكي سفید - سفید آفتابی - آفتابی66,930,000
165ريلي 30 وات COBسفید - سفید آفتابی - آفتابی124,630,000
166ريلي 50 وات COBسفید - سفید آفتابی - آفتابی66,930,000
167ريل 100سانتي متر32,010,000
168ريل 192سانتي متر33,870,000
169ريل 100سانتي متر مشكي32,010,000
170ريل 192سانتي متر مشكي33,870,000
171رابط دو راه ريلي10400,000
172رابط دو راه ريلي مشكي10400,000
173رابط سه راه ريلي10500,000
174رابط چهار راه ريلي10640,000
175رابط دو راه Lريلي10420,000
ليست قيمت - چراغ خطي DOB پارس شعاع توس
176سانكو 26 وات 40 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,220,000
177سانكو 40 وات 60 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,700,000
178سانكو 50 وات 80 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی252,310,000
179سانكو 80 وات 120 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی153,190,000
180سورنكو 15 وات 20 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی50800,000
181سورنكو 26 وات 40 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,270,000
182سورنكو 40 وات 60 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,750,000
183سورنكو 50 وات 80 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی252,310,000
184سورنكو 80 وات 120 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی153,260,000
185اكورن 26 وات بدنه مشكي 40 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,180,000
186اكورن 40 وات بدنه مشكي 60 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,630,000
187اكورن 50 وات بدنه مشكي 80 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی252,160,000
188اكورن 80 وات بدنه مشكي 120 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی153,000,000
189اكورن 15 وات 20 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی50760,000
190اكورن 26 وات 40 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,180,000
191اكورن 40 وات 60 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,630,000
192اكورن 50 وات 80 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی252,160,000
193اكورن 80 وات 120 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی153,000,000
194سوهيكو 15 وات 20 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی50900,000
195سوهيكو 26 وات 40 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,450,000
196سوهيكو 40 وات 60 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,980,000
197كانيك 20 وات 60 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,180,000
198كانيك 40 وات 120 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی252,200,000
ليست قيمت چراغ روكار صفحه پارس شعاع توس
199چراغ روکار آویسا 8 وات دایره ای سفید - سفید آفتابی - آفتابی40690,000
200چراغ روکار آویسا 12 وات دایره ایسفید - سفید آفتابی - آفتابی30920,000
201چراغ روکار آویسا 20 وات دایره ایسفید - سفید آفتابی - آفتابی301,400,000
202چراغ روکار آويسا 26 وات دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی151,820,000
203چراغ روکار آويسا 36 وات دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی152,260,000
204آويسا 8وات روكار مربعيسفید - سفید آفتابی - آفتابی40660,000
205آويسا 12وات روكار مربعيسفید - سفید آفتابی - آفتابی30880,000
206آويسا 20وات روكار مربعيسفید - سفید آفتابی - آفتابی301,320,000
207آويسا 26وات روكار مربعيسفید - سفید آفتابی - آفتابی151,780,000
208آويسا 36وات روكار مربعيسفید - سفید آفتابی - آفتابی152,130,000
209آوا 12وات بدنه مشكي دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی241,050,000
210آوا 20وات بدنه مشكي دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی121,450,000
211آوا 12وات دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی241,050,000
212آوا 20وات دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی121,450,000
لیست قیمت چراغ IP ، چراغ سنسوردار پارس شعاع توس
213سيوان 7 وات دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی20710,000
214آبسان 7 وات دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی50810,000
215آبنوس 12وات IP65سفید - سفید آفتابی - آفتابی151,160,000
216كاپيا 20 وات 60 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی251,370,000
217كاپيا 40 وات 120 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی252,385,000
218آبتين 12 وات IP65سفید - سفید آفتابی - آفتابی241,000,000
219آبتين 20 وات IP65سفید - سفید آفتابی - آفتابی121,510,000
220اكو سنسوريا 25واتسفید - سفید آفتابی - آفتابی62,220,000
221آوا سنسوريك 20 وات دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی122,040,000
222فولايت سنسوريك توكار 20 وات دايره ايسفید - سفید آفتابی - آفتابی122,260,000
223لاوان سنسوريك 20 وات روكارسفید122,730,000
224كانيك سنسوريك 20 وات 60سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی101,870,000
225كارن سنسوريك 20وات 32سانتي مترسفید242,100,000
226چراغ اضطراري هوشمند آينورسفید153,100,000
لیست قیمت کلید مینیاتوری پارس شعاع توس
نام کالاظرفیتکدکالاتعداد در کارتنقیمت (ريال)
227كليد خودكار مينياتوري يك پل C10A4.5KA1262120
228كليد خودكار مينياتوري يك پل C16A4.5KA1263120
229كليد خودكار مينياتوري يك پل C20A4.5KA1264120
230كليد خودكار مينياتوري يك پل C25A4.5KA1265120
231كليد خودكار مينياتوري يك پل C32A4.5KA1266120
232كليد خودكار مينياتوري يك پل C40A4.5KA1267120
233كليد خودكار مينياتوري يك پل B10A4.5KA1281120
234كليد خودكار مينياتوري يك پل B16A4.5KA1282120
235كليد خودكار مينياتوري يك پل B25A4.5KA1284120
236كليد خودكار مينياتوري يك پل+نول C25A4.5KA129060
237كليد خودكار مينياتوري يك پل+نول C32A4.5KA129160
238كليد خودكار مينياتوري سه پل C25A4.5KA127424
239كليد خودكار مينياتوري سه پل C32A4.5KA127524
240كليد خودكار مينياتوري سه پل C40A6KA127624
241كليد محافظ جان تك فاز ( دو پل ) 25A30mA161136
242كليد محافظ جان تك فاز ( دو پل ) 32A30mA161236
243كليد محافظ جان تك فاز ( دو پل ) 40A30mA161336
244كليد محافظ جان تك فاز ( 4 پل ) 40A30mA162118
ليست قيمت وال واشر پارس شعاع توس
ردیفعنوان محصولرنگ بندیتعداد در کارتنقیمت ( ریال )
245جت لایت 3 وات سفید - سفید آفتابی - آفتابی301,450,000
246وال واشر 5 وات 10 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی301,550,000
247وال واشر 5 وات 10 سانتي متر رنگي - آبی - قرمز - انبه ای سبز301,550,000
248وال واشر 10 وات 22 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی202,000,000
249وال واشر 10 وات 22 سانتي متر رنگي - آبی - قرمز - انبه ای سبز202,000,000
250وال واشر 17 وات 22 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی202,300,000
251وال واشر 17 وات 22 سانتي متر رنگي - آبی - قرمز - انبه ای سبز202,300,000
252وال واشر 20 وات 42 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی103,400,000
253وال واشر 20 وات 42 سانتي متر رنگي - آبی - قرمز - انبه ای سبز103,400,000
254وال واشر 35 وات 42 سانتي مترسفید - سفید آفتابی - آفتابی104,000,000
255وال واشر 35 وات 42 سانتي متر رنگي - آبی - قرمز - انبه ای سبز104,000,000
ليست قيمت لامپ كم مصرف پارس شعاع توس
ردیفنام کالارنگ نور کدکالاتعداد در کارتن قیمت مصرف کننده
256كم مصرف 105وات لوتوس 4518 E27آفتابي451812
257چسب برق مشکی پارس شعاع توس9515500
258چسب برق رنگی پارس شعاع توس9516500

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top