سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/12/09

لیست قیمت کلید پریز پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

آخرین به روز رسانی : 1402/12/09

این لیست شامل 5 جدول جداگانه می‌باشد جهت مشاهده همه اسکرول نمایید

wpDataTable with provided ID not found!

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده ( ریال)سبد خرید
1پریز ارتدار توکار با مغزی سرامیک طرح قدیم115100253,000
2پریز ارتدار روکار طرح قدیم325100236,000
3پریز بدون ارت روکار طرح قدیم105100200,000
4پریز دربدار تابلوئی تکفاز آبی124100204,000
5پریز دربدار تکفاز تابلویی زرد124/2100204,000
6پریز دربدار تکفاز تابلویی قرمز124/1100204,000
7پریز دربدار تکفاز تابلویی مشکی124/3100204,000
8پریز بارانی ارت دار2199100330,000
9کلید تبدیل آذین2196100363,000
10کلید تک پل2194100350,000
11کلید جور بارانی2198100350,000
12کلید دوپل2195100400,000
13کلید زنگ2197100330,000
14پریز ارتدار بارانی132100292,000
15پریز بدون ارت137100266,000
16پریز سه فاز بارانی357100501,000
17کلید تبدیل72100284,000
18کلید یک پل73100278,000
19کلید جور663100280,000
20کلید دو پل74100290,000
21کلید زنگ75100284,000
22سرامیک پریز ارتدار دربدار توکار7240100440,000
23پریز ارتدار پلی آمید دربدار توکار7241100410,000
24کلید دوپل دربدار توکار7242100424,000
25کلید یک پل دربدار توکار7243100410,000
26کلید تبدیل دربدار توکار7244100424,000
27سرامیک پریز بدون ارت دربدار توکار7260100424,000
28سرپیچ آویز دوتکه راکورد برنجی9071144/6140,000
29سرپیچ آویز دوتکه راکورد پلاستیکی9072144/6110,000
30سرپیچ تونلی907320072,000
31سرپیچ آویز بزرگ راکورد برنجی907548265,000
32سرپیچ آویز بزرگ راکورد پلاستیکی907648230,000
33سرپیچ تونلی907450158,000
34سوکت 16*3 ثابت مادگی40820678,000
35سوکت 16*3 سیار مادگی61320678,000
36سوکت 16*3 نری40620605,000
37سوکت 32*3 مادگی سیار55820847,000
38سوکت 32*3 مادگی ثابت59320847,000
39سوکت 32*3 نری39020726,000
40سوکت 16*4 مادگی38820825,000
41سوکت 16*4 نری38720630,000
42سوکت 32*4 مادگی سیار394201,020,000
43سوکت 32*4 مادگی396201,020,000
44سوکت 32*4 نری39520770,000
45سوکت 16*5 مادگی سیار58520847,000
46سوکت 16*5 مادگی ثابت57220847,000
47سوکت 16*5 نری58020720,000
48سوکت 32*5 سیار مادگی610201,050,000
49سوکت 32*5 مادگی ثابت606201,050,000
50سوکت 32*5 نری59720847,000
51سوکت 63*5 کامل9516930,000
52سوکت 63*5 مادگی93664,790,000
53سوکت 63*5 نری949124,430,000
54ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6A509350092,000
55ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 10A5094500120,000
56ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 16A5095500220,000
57ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25A412100280,000
58ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35A890100335,000
59ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50A881100630,000
60ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70A906100730,000
61ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5A87250051,000
62ترمینال ریلی بدون درپوش 4A88350075,000
63ترمینال ریلی بدون درپوش 6A86250029,000
64ترمینال ریلی بدون درپوش 10A86750037,000
65ترمینال ریلی بدون درپوش 16A87350056,000
66درب ریلی 10A-2.5A358100046,000
67درب ریلی 16A413150037,000
68بست انتهایی سه پیچ91940056,000
69بست انتهایی تک پیچ919/140046,000
70کلید و پریز جور با مغزی سرامیک روکار شهاب4041200204,000
71کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات روکار شهاب4042200200,000
72پریز بدون ارت سرامیکی روکار شهاب4043200203,000
73پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات روکار شهاب4044200186,000
74پریز ارت دار سرامیکی روکار شهاب4051200242,000
75پریز ارت دار پلی کربنات روکار شهاب4052200213,000
76پریز بدون ارت دربدار با قفل کودک روکار شهاب4058200249,000
77پریز ارتدار دربدار با قفل کودک روکار شهاب سرامیک4059200265,000
78کلید یک پل روکار شهاب4045200198,000
79کلید دو پل روکار شهاب4046200221,000
80کلید سه پل روکار شهاب4062200320,000
81کلید تبدیل روکار شهاب4047200207,000
82کلید زنگ روکار شهاب4048200200,000
83کلید راه پله روکار شهاب4053200200,000
84پریز آنتن روکار شهاب4049200187,000
85پریز تلفن دو منظوره روکار شهاب4050200213,000
86پریز تلفن دو سوکت روکار شهاب4055200213,000
87کلید کراکس روکار شهاب4056200318,000
88ملودی روکار شهاب4057200583,000
89دیمر روکار شهاب4060100825,000
90کلید کولر روکار شهاب4061100318,000
91پورت شبکه روکار شهاب4054200483,000
92مکانیزم با قاب – جور پلی کربنات سفید تابش5192200261,000
93مکانیزم سفید با قاب – جور سرامیکی سفید تابش 5193200269,000
94مکانیزم پریز ارتدار با مغزی پلاستیکی سفید تابش5155200295,000
95مکانیز پریز ارتدار با مغزی سرامیکی سفید تابش5157200316,000
96مکانیز پریز بدون ارت با مغزی پلاستیکی سفید تابش5159200259,000
97مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی سفید تابش5161200278,000
98مکانیزم تلفن دو سوکت سفید تابش5181200276,000
99مکانیزم تلفن دو منظوره سفید تابش5183200265,000
100مکانیزم دیمر سفید تابش5187100850,000
101مکانیزم شبکه سفید تابش5185200517,000
102مکانیزم کلید تبدیل سفید تابش5163200270,000
103مکانیزم کلید تک پل سفید تابش5165200250,000
104مکانیزم کلید دو پل سفید تابش5167200288,000
105مکانیزم کلید راه پله سفید تابش5169200265,000
106مکانیزم کلید زنگ سفید تابش5171200265,000
107مکانیزم کلید سه پل سفید تابش5173200431,000
108مکانیزم کلید کراکس سفید تابش5175200389,000
109مکانیزم کلید کولر سفید تابش5177100431,000
110مکانیزم ملودی سفید تابش5189200690,000
111مکانیزم آنتن سفید تابش5179200241,000
112مکانیزم جور پلی کربنات سفید با قاب مهتاب8797200273,000
113مکانیزم جور سرامیک سفید با قاب مهتاب8798200281,000
114مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب7801200328,000
115مکانیزم پریز ارت دار با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب7802200307,000
116مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب7803200290,000
117مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب7804200270,000
118مکانیزم تلفن دو سوکت سفید با قاب مهتاب7805200288,000
119مکانیزم تلفن دو منظوره سفید با قاب مهتاب7806200276,000
120مکانیزم دیمر سفید با قاب مهتاب7807100863,000
121مکانیزم شبکه سفید با قاب مهتاب7808200529,000
122مکانیزم تک پل سفید با قاب مهتاب7809200261,000
123مکانیزم دو پل سفید با قاب سفید مهتاب7810200286,000
124مکانیزم کلید راه پله سفید با قاب مهتاب7811200276,000
125مکانیزم کلید سه پل سفید با قاب مهتاب7812200443,000
126مکانیزم کلید کراکس سفید با قاب مهتاب7813200400,000
127مکانیزم کلید کولر سفید با قاب مهتاب7814200455,000
128مکانیزم ملودی سفید با قاب مهتاب7815200702,000
129مکانیزم کلید تبدیل سفید با قاب مهتاب7816100280,000
130مکانیزم آنتن فیشی سفید با قاب مهتاب8799200253,000
131مکانیزم آنتن ماهواره سفید با قاب مهتاب7800200276,000
132مکانیزم شاسی رنگ سفید با قاب مهتاب200
133مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین4040200196,000
134مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین4039200184,000
135مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین4021200178,000
136مکانیزم پریز ارت دار سفید با مغزی پلی کربنات آذین4022200213,000
137مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین4023200197,000
138مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین4024200233,000
139مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک4107200228,000
140مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک4108200261,000
141مکانیزم کلید تک پل سفید آذین4011200175,000
142مکانیزم کلید دو پل سفید آذین4012200201,000
143مکانیزم کلید سه پل سفید آذین4013200377,000
144مکانیزم کلید زنگ سفید آذین4014200179,000
145مکانیزم کلید راه پله سفید آذین4015200179,000
146مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین4016200193,000
147مکانیزم کلید دیمر سفید آذین4144100805,000
148مکانیزم کلید کولر سفید آذین4020100377,000
149مکانزیم کولر چهار پل با کلید ON و OFF6544100504,000
150مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین4027200276,000
151مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین4028200192,000
152مکانیزم پورت شبکه سفید آذین4029200460,000
153مکانیزم کلید کراکس سفید آذین4008200370,000
154مکانیزم کلید ملودی سفید آذین4009200196,000
155مکانیزم پریز آنتن سفید آذین4025200192,000
156قاب سفید آسمان507140049,000
157قاب کرم آسمان511440049,000
158قاب طرح چوب آسمان روشن5789400105,000
159قاب طرح چوب آسمان تیره5073400105,000
160قاب قهوه ای صدفی آسمان509640063,000
161قاب کروم طلایی آسمان5081100315,000
162قاب کروم آلمینیومی آسمان5082100315,000
163قاب آبی نفتی آسمان507640063,000
164قاب قرمز آسمان507840063,000
165قاب بژ طلایی آسمان510640063,000
166قاب مسی آسمان507540063,000
167قاب یاسی آسمان507740063,000
168قاب سبز آسمان507440063,000
169قاب مشکی آسمان513840063,000
170قاب چوب بازه سفید آذین5017400113,000
171قاب چوب بازه چوب آذین5015400124,000
172قاب چوب بازه نقره ای آذین5062400124,000
173قاب سفید آذین بازه سفید503640058,000
174قاب کرم آذین بازه سفید502940058,000
175قاب فیلی آذین بازه فیلی500940058,000
176قاب اخرایی آذین بازه سفید500140058,000
177قاب آذین آبی بازه آبی تیره502240058,000
178قاب نقره آذین بازه نقره ای506040058,000
179قاب فیلی آذین بازه طوسی547940058,000
180قاب سفید شهاب505040049,000
181قاب طلایی مشکی شهاب5092400105,000
182قاب نقره ای مشکی شهاب5091400105,000
183قاب بژ طلایی شهاب519440063,000
184قاب نقره ای شهاب505940063,000
185قاب طرح چوب تیره شهاب5824400105,000
186قاب طرح چوب روشن شهاب5044400105,000
187قاب قهوه ای صدفی شهاب513340063,000
188قاب فیلی شهاب504740048,000
189قاب سفید پارت532140056,000
190قاب دودی پارت506440070,000
191قاب مشکی پارت506140070,000
192قاب نقره ای پارت505840070,000
193قاب بژ طلایی پارت505540070,000
194قاب سفید آرا344440056,000
195قاب کرم آرا510340056,000
196قاب سفید صدفی آرا508940070,000
197قاب سفید صدفی پتینه ای آرا509040070,000
198قاب فیلی آرا510740056,000
199قاب بژ طلایی آرا578040070,000
200قاب آرا سبز زیتونی344640070,000
201قاب قهوه ای صدفی آرا508840070,000
202قاب بژ قهوه ای آرا344840070,000
203قاب دودی آرا345040070,000
204قاب طرح چوب تیره آرا5779400112,000
205قاب طرح چوب روشن آرا5320400112,000
206قاب تکی کلاسیک برنزی3896630,000
207قاب دوتایی کلاسیک برنزی6514840,000
208قاب سه تایی کلاسیک برنزی65151,350,000
209قاب تکی کلاسیک اشکی رنگی
210قاب دوتایی کلاسیک اشکی رنگی
211قاب سه تایی کلاسیک اشکی رنگی
212قاب تکی کلاسیک اشکی برنزی3898630,000
213قاب دوتایی کلاسیک اشکی برنزی6514840,000
214قاب سه تایی کلاسیک اشکی برنزی65151,350,000
215قاب برنزی پارت5798450,000
216قاب برنزی آسمان5334450,000
217قاب برنزی آذین6516490,000
218قاب برنزی آرا5775450,000
219قاب برنزی شهاب5818450,000
220صفحه پریز ارتدار با محافظ کودک آذین سفید638818055,000
221صفحه پریز آنتن آذین سفید613620048,000
222صفحه پریز بدون ارت آذین سفید603118048,000
223صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین سفید636716052,000
224صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین سفید624120042,000
225صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین سفید617820045,000
226صفحه پریز شبکه آذین سفید622020048,000
227صفحه دیمر فن آذین سفید632518058,000
228صفحه کلید راه پله آذین سفید619920042,000
229صفحه کلید سه پل آذین سفید645120046,000
230صفحه کلید کراس آذین سفید626220042,000
231صفحه کلید کولر آذین سفید634620046,000
232صفحه ملودی آذین سفید628320042,000
233صفحه پریز بدون ارت آذین مشکی603418058,000
234صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین مشکی637018063,000
235صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودک آذین مشکی643316093,000
236صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین مشکی624420053,000
237صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین مشکی618120055,000
238صفحه پریز شبکه آذین مشکی622320054,000
239صفحه دیمر فن آذین مشکی632818075,000
240صفحه کلید تبدیل آذین مشکی609720052,000
241صفحه کلید تک پل آذین مشکی605520052,000
242صفحه کلید راه پله آذین مشکی620220052,000
243صفحه کلید زنگ آذین مشکی611820052,000
244صفحه کلید سه پل آذین مشکی645420078,000
245صفحه کلید کراکس آذین مشکی626520052,000
246صفحه کلید کولر آذین مشکی634920078,000
247صفحه ملودی آذین مشکی628620054,000
248صفحه دو پل مشکی20066,000
249صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودک بژ آذین643918093,000
250صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین بژ آذین625020053,000
251صفحه پریز تلفن دو منظوره بژ آذین618720055,000
252صفحه پریز شبکه بژ آذین622920053,000
253صفحه دیمر فن بژ آذین633418076,000
254صفحه کلید تبدیل بژ آذین610320052,000
255صفحه کلید دو پل بژ آذین608220066,000
256صفحه کلید راه پله بژ آذین620820052,000
257صفحه کلید زنگ بژ آذین612420052,000
258صفحه کلید سه پل بژ آذین646020077,000
259صفحه کلید کراکس بژ آذین627120052,000
260صفحه کلید کولر بژ آذین635520078,000
261صفحه کلید یک پل بژ آذین606120052,000
262صفحه ملودی بژ آذین629220053,000
263صفحه پریز ارت دار دربدار محافظ کودک بژ آذین644016093,000
264قاب کریستال سفید یخی5207100175,000
265قاب کریستال مشکی5206100175,000
266آنتن رومیزی با کابل 5 متری8913201,800,000
267آنتن رومیزی با کابل 10 متری8914202,040,000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من