آخرین به روز رسانی : 1401/07/12

این لیست شامل 5 جدول جداگانه می‌باشد جهت مشاهده همه اسکرول نمایید

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید 

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1پریز ارتدار توکار با مغزی سرامیک طرح قدیم115100198/000
2پریز ارتدار روکار طرح قدیم325100185/000
3پریز بدون ارت روکار طرح قدیم105100159/000
4پریز دربدار تابلوئی تکفاز آبی124100152/000
5پریز دربدار تکفاز تابلویی زرد124/2100152/000
6پریز دربدار تکفاز تابلویی قرمز124/1100152/000
7پریز دربدار تکفاز تابلویی مشکی124/3100152/000
8پریز بارانی ارت دار2199100250/000
9کلید تبدیل آذین2196100270/000
10کلید تک پل2194100260/000
11کلید جور بارانی2198100260/000
12کلید دوپل2195100300/000
13کلید زنگ2197100250/000
14پریز ارتدار بارانی132100220/000
15پریز بدون ارت137100200/000
16پریز سه فاز بارانی357100380/000
17کلید تبدیل72100213/000
18کلید یک پل73100210/000
19کلید جور663100210/000
20کلید دو پل74100220/000
21کلید زنگ75100210/000
22سرامیک پریز ارتدار دربدار توکار7240100330/000
23پریز ارتدار پلی آمید دربدار توکار7241100310/000
24کلید دوپل دربدار توکار7242100320/000
25کلید یک پل دربدار توکار7243100310/000
26کلید تبدیل دربدار توکار7244100315/000
27کلید و پریز جور با مغزی سرامیک روکار شهاب4041200165/000
28کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات روکار شهاب4042200147/000
29پریز بدون ارت سرامیکی روکار شهاب4043200156/000
30پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات روکار شهاب4044200132/000
31پریز ارت دار سرامیکی روکار شهاب4051200168/000
32پریز ارت دار پلی کربنات روکار شهاب4052200150/000
33پریز بدون ارت دربدار با قفل کودک روکار شهاب4058200175/000
34پریز ارتدار دربدار با قفل کودک روکار شهاب سرامیک4059200188/000
35کلید یک پل روکار شهاب4045200153/000
36کلید دو پل روکار شهاب4046200165/000
37کلید سه پل روکار شهاب4062200235/000
38کلید تبدیل روکار شهاب4047200160/000
39کلید زنگ روکار شهاب4048200150/000
40کلید راه پله روکار شهاب4053200156/000
41پریز آنتن روکار شهاب4049200138/000
42پریز تلفن دو منظوره روکار شهاب4050200159/000
43پریز تلفن دو سوکت روکار شهاب4055200160/000
44کلید کراکس روکار شهاب4056200235/000
45ملودی روکار شهاب4057200455/000
46دیمر روکار شهاب4060100688/000
47کلید کولر روکار شهاب4061100235/000
48پورت شبکه روکار شهاب4054200356/000

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در جور تعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
49مکانیزم با قاب – جور پلی کربنات سفید تابش5192200187/000
50مکانیزم سفید با قاب – جور سرامیکی سفید تابش 5193200195/000
51مکانیزم پریز ارتدار با مغزی پلاستیکی سفید تابش5155200190/000
52مکانیز پریز ارتدار با مغزی سرامیکی سفید تابش5157200216/000
53مکانیز پریز بدون ارت با مغزی پلاستیکی سفید تابش515940200170/000
54مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی سفید تابش516140200195/000
55مکانیزم تلفن دو سوکت سفید تابش5181200175/000
56مکانیزم تلفن دو منظوره سفید تابش5183200177/000
57مکانیزم دیمر سفید تابش5187100700/000
58مکانیزم شبکه سفید تابش5185200368/000
59مکانیزم کلید تبدیل سفید تابش516310200210/000
60مکانیزم کلید تک پل سفید تابش516525200188/000
61مکانیزم کلید دو پل سفید تابش516715200215/000
62مکانیزم کلید راه پله سفید تابش5169200211/000
63مکانیزم کلید زنگ سفید تابش5171200211/000
64مکانیزم کلید سه پل سفید تابش5173200270/000
65مکانیزم کلید کراکس سفید تابش5175200240/000
66مکانیزم کلید کولر سفید تابش5177100280/000
67مکانیزم ملودی سفید تابش5189200460/000
68مکانیزم آنتن سفید تابش51795200190/000

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
69مکانیزم جور پلی کربنات سفید با قاب مهتاب8797200188/000
70مکانیزم جور سرامیک سفید با قاب مهتاب8798200199/000
71مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب7801200225/000
72مکانیزم پریز ارت دار با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب7802200198/000
73مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب7803200206/000
74مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب7804200179/000
75مکانیزم تلفن دو سوکت سفید با قاب مهتاب7805200178/000
76مکانیزم تلفن دو منظوره سفید با قاب مهتاب7806200195/000
77مکانیزم دیمر سفید با قاب مهتاب7807100720/000
78مکانیزم شبکه سفید با قاب مهتاب7808200374/000
79مکانیزم تک پل سفید با قاب مهتاب7809200207/000
80مکانیزم دو پل سفید با قاب سفید مهتاب7810200225/000
81مکانیزم کلید راه پله سفید با قاب مهتاب7811200215/000
82مکانیزم کلید سه پل سفید با قاب مهتاب7812200274/000
83مکانیزم کلید کراکس سفید با قاب مهتاب7813200204/000
84مکانیزم کلید کولر سفید با قاب مهتاب7814200415/000
85مکانیزم ملودی سفید با قاب مهتاب7815200401/000
86مکانیزم کلید تبدیل سفید با قاب مهتاب7816100210/000
87مکانیزم آنتن فیشی سفید با قاب مهتاب8799200214/000
88مکانیزم آنتن ماهواره سفید با قاب مهتاب7800200625/000
89مکانیزم شاسی رنگ سفید با قاب مهتاب200200/000

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)تعداد در جورکد کالاقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
90مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین4040200156/000
91مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین4039200145/000
92مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین4021200130/000805837110/000
93مکانیزم پریز ارت دار سفید با مغزی پلی کربنات آذین4022200148/0005836132/000
94مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین4023200154/000805813138/000
95مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین4024200172/0005835115/000
96مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک40107200168/0005134145/000
97مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک40108200186/0005113160/000
98مکانیزم کلید تک پل سفید آذین4011200152/000505840120/000
99مکانیزم کلید دو پل سفید آذین4012200156/000305841144/000
100مکانیزم کلید سه پل سفید آذین4013200242/0005854201/000
101مکانیزم کلید زنگ سفید آذین4014200154/0005843132/000
102مکانیزم کلید راه پله سفید آذین4015200145/0005847117/000
103مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین4016200159/000205842149/000
104مکانیزم کلید دیمر سفید آذین4144100667/0005852644/000
105مکانیزم کلید کولر سفید آذین4020100240/0005853230/000
106مکانزیم کولر چهار پل با کلید ON و OFF6544100415/000
107مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین4027200157/0005849149/000
108مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین4028200146/000105846138/000
109مکانیزم پورت شبکه سفید آذین4029200330/0005848322/000
110مکانیزم کلید کراکس سفید آذین4008200250/0007232240/000
111مکانیزم کلید ملودی سفید آذین4009200418/0005851410/000
112مکانیزم پریز آنتن سفید آذین4025200167/000105834126/000

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
113قاب سفید آسمان507140046/000
114قاب کرم آسمان511440046/000
115قاب طرح چوب آسمان روشن5789400100/000
116قاب طرح چوب آسمان تیره5073400100/000
117قاب قهوه ای صدفی آسمان509640060/000
118قاب کروم طلایی آسمان5081100230/000
119قاب کروم آلمینیومی آسمان5082100230/000
120قاب آبی نفتی آسمان507640060/000
121قاب قرمز آسمان507840060/000
122قاب بژ طلایی آسمان510640060/000
123قاب مسی آسمان507540060/000
124قاب یاسی آسمان507740060/000
125قاب سبز آسمان507440060/000
126قاب مشکی آسمان513840060/000
127قاب چوب بازه سفید آذین5017400108/000
128قاب چوب بازه چوب آذین5015400118/000
129قاب چوب بازه نقره ای آذین5062400118/000
130قاب سفید آذین بازه سفید503640055/000
131قاب کرم آذین بازه سفید502940055/000
132قاب فیلی آذین بازه فیلی500940055/000
133قاب اخرایی آذین بازه سفید500140055/000
134قاب آذین آبی بازه آبی تیره502240055/000
135قاب نقره آذین بازه نقره ای5060400710/000
136قاب فیلی آذین بازه طوسی547940055/000
137قاب سفید شهاب505040046/000
138قاب طلایی مشکی شهاب5092400100/000
139قاب نقره ای مشکی شهاب5091400100/000
140قاب بژ طلایی شهاب519440060/000
141قاب نقره ای شهاب505940060/000
142قاب طرح چوب تیره شهاب5824400100/000
143قاب طرح چوب روشن شهاب5044400100/000
144قاب قهوه ای صدفی شهاب513340060/000
145قاب فیلی شهاب504740046/000
146قاب سفید پارت532140053/000
147قاب دودی پارت506440067/000
148قاب مشکی پارت506140067/000
149قاب نقره ای پارت505840067/000
150قاب بژ طلایی پارت505540067/000
151قاب سفید آرا344440053/000
152قاب کرم آرا510340053/000
153قاب سفید صدفی آرا508940067/000
154قاب سفید صدفی پتینه ای آرا509040067/000
155قاب فیلی آرا510740053/000
156قاب بژ طلایی آرا578040067/000
157قاب آرا سبز زیتونی344640067/000
158قاب قهوه ای صدفی آرا508840067/000
159قاب بژ قهوه ای آرا344840067/000
160قاب دودی آرا345040067/000
161قاب طرح چوب تیره آرا5779400106/000
162قاب طرح چوب روشن آرا5320400106/000
163قاب تکی کلاسیک برنزی3896360/000
164قاب دوتایی کلاسیک برنزی6514650/000
165قاب سه تایی کلاسیک برنزی6515900/000
166قاب تکی کلاسیک اشکی رنگی
167قاب دوتایی کلاسیک اشکی رنگی
168قاب سه تایی کلاسیک اشکی رنگی
169قاب تکی کلاسیک اشکی برنزی3898360/000
170قاب دوتایی کلاسیک اشکی برنزی6514650/000
171قاب سه تایی کلاسیک اشکی برنزی6515900/000
172قاب برنزی پارت5798230/000
173قاب برنزی آسمان5334230/000
174قاب برنزی آذین6516276/000
175قاب برنزی آرا5775230/000
176قاب برنزی شهاب5818230/000
177صفحه پریز ارتدار با محافظ کودک آذین سفید638818052/000
178صفحه پریز آنتن آذین سفید613620045/000
179صفحه پریز بدون ارت آذین سفید603118045/000
180صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین سفید636716049/000
181صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین سفید624120040/000
182صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین سفید617820043/000
183صفحه پریز شبکه آذین سفید622020045/000
184صفحه دیمر فن آذین سفید632518055/000
185صفحه کلید راه پله آذین سفید619920040/000
186صفحه کلید سه پل آذین سفید645120044/000
187صفحه کلید کراس آذین سفید626220040/000
188صفحه کلید کولر آذین سفید634620044/000
189صفحه ملودی آذین سفید628320040/000
190صفحه پریز بدون ارت آذین مشکی603418055/000
191صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین مشکی637018060/000
192صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودک آذین مشکی643316088/000
193صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین مشکی624420050/000
194صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین مشکی618120052/000
195صفحه پریز شبکه آذین مشکی622320051/000
196صفحه دیمر فن آذین مشکی632818071/000
197صفحه کلید تبدیل آذین مشکی609720049/000
198صفحه کلید تک پل آذین مشکی605520049/000
199صفحه کلید راه پله آذین مشکی620220049/000
200صفحه کلید زنگ آذین مشکی611820049/000
201صفحه کلید سه پل آذین مشکی645420074/000
202صفحه کلید کراکس آذین مشکی626520049/000
203صفحه کلید کولر آذین مشکی634920074/000
204صفحه ملودی آذین مشکی628620051/000
205صفحه دو پل مشکی20063/000
206صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودک بژ آذین643918088/000
207صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین بژ آذین625020050/000
208صفحه پریز تلفن دو منظوره بژ آذین618720052/000
209صفحه پریز شبکه بژ آذین622920050/000
210صفحه دیمر فن بژ آذین633418072/000
211صفحه کلید تبدیل بژ آذین610320049/000
212صفحه کلید دو پل بژ آذین608220063/000
213صفحه کلید راه پله بژ آذین620820049/000
214صفحه کلید زنگ بژ آذین612420049/000
215صفحه کلید سه پل بژ آذین646020073/000
216صفحه کلید کراکس بژ آذین627120049/000
217صفحه کلید کولر بژ آذین635520074/000
218صفحه کلید یک پل بژ آذین606120049/000
219صفحه ملودی بژ آذین629220050/000
220صفحه پریز ارت دار دربدار محافظ کودک بژ آذین644016088/000
221قاب کریستال سفید یخی52071001/950/000
222قاب کریستال مشکی52061001/950/000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram