لیست قیمت
پارت الکتریک

لیست قیمت شرکت پارت الکتریک

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/08

این لیست شامل 5 جدول جداگانه می‌باشد جهت مشاهده همه اسکرول نمایید

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید 

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1پریز ارتدار توکار با مغزی سرامیک طرح قدیم115100198/000
2پریز ارتدار روکار طرح قدیم325100185/000
3پریز بدون ارت روکار طرح قدیم105100159/000
4پریز دربدار تابلوئی تکفاز آبی124100152/000
5پریز دربدار تکفاز تابلویی زرد124/2100152/000
6پریز دربدار تکفاز تابلویی قرمز124/1100152/000
7پریز دربدار تکفاز تابلویی مشکی124/3100152/000
8پریز بارانی ارت دار2199100250/000
9کلید تبدیل آذین2196100270/000
10کلید تک پل2194100260/000
11کلید جور بارانی2198100260/000
12کلید دوپل2195100300/000
13کلید زنگ2197100250/000
14پریز ارتدار بارانی132100220/000
15پریز بدون ارت137100200/000
16پریز سه فاز بارانی357100380/000
17کلید تبدیل72100213/000
18کلید یک پل73100210/000
19کلید جور663100210/000
20کلید دو پل74100220/000
21کلید زنگ75100210/000
22سرامیک پریز ارتدار دربدار توکار7240100330/000
23پریز ارتدار پلی آمید دربدار توکار7241100310/000
24کلید دوپل دربدار توکار7242100320/000
25کلید یک پل دربدار توکار7243100310/000
26کلید تبدیل دربدار توکار7244100315/000
27کلید و پریز جور با مغزی سرامیک روکار شهاب4041200165/000
28کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات روکار شهاب4042200147/000
29پریز بدون ارت سرامیکی روکار شهاب4043200156/000
30پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات روکار شهاب4044200132/000
31پریز ارت دار سرامیکی روکار شهاب4051200168/000
32پریز ارت دار پلی کربنات روکار شهاب4052200150/000
33پریز بدون ارت دربدار با قفل کودک روکار شهاب4058200175/000
34پریز ارتدار دربدار با قفل کودک روکار شهاب سرامیک4059200188/000
35کلید یک پل روکار شهاب4045200153/000
36کلید دو پل روکار شهاب4046200165/000
37کلید سه پل روکار شهاب4062200235/000
38کلید تبدیل روکار شهاب4047200160/000
39کلید زنگ روکار شهاب4048200150/000
40کلید راه پله روکار شهاب4053200156/000
41پریز آنتن روکار شهاب4049200138/000
42پریز تلفن دو منظوره روکار شهاب4050200159/000
43پریز تلفن دو سوکت روکار شهاب4055200160/000
44کلید کراکس روکار شهاب4056200235/000
45ملودی روکار شهاب4057200455/000
46دیمر روکار شهاب4060100688/000
47کلید کولر روکار شهاب4061100235/000
48پورت شبکه روکار شهاب4054200356/000

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در جور تعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
49مکانیزم با قاب – جور پلی کربنات سفید تابش5192200187/000
50مکانیزم سفید با قاب – جور سرامیکی سفید تابش 5193200195/000
51مکانیزم پریز ارتدار با مغزی پلاستیکی سفید تابش5155200190/000
52مکانیز پریز ارتدار با مغزی سرامیکی سفید تابش5157200216/000
53مکانیز پریز بدون ارت با مغزی پلاستیکی سفید تابش515940200170/000
54مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی سفید تابش516140200195/000
55مکانیزم تلفن دو سوکت سفید تابش5181200175/000
56مکانیزم تلفن دو منظوره سفید تابش5183200177/000
57مکانیزم دیمر سفید تابش5187100700/000
58مکانیزم شبکه سفید تابش5185200368/000
59مکانیزم کلید تبدیل سفید تابش516310200210/000
60مکانیزم کلید تک پل سفید تابش516525200188/000
61مکانیزم کلید دو پل سفید تابش516715200215/000
62مکانیزم کلید راه پله سفید تابش5169200211/000
63مکانیزم کلید زنگ سفید تابش5171200211/000
64مکانیزم کلید سه پل سفید تابش5173200270/000
65مکانیزم کلید کراکس سفید تابش5175200240/000
66مکانیزم کلید کولر سفید تابش5177100280/000
67مکانیزم ملودی سفید تابش5189200460/000
68مکانیزم آنتن سفید تابش51795200190/000

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
69مکانیزم جور پلی کربنات سفید با قاب مهتاب8797200188/000
70مکانیزم جور سرامیک سفید با قاب مهتاب8798200199/000
71مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب7801200225/000
72مکانیزم پریز ارت دار با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب7802200198/000
73مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب7803200206/000
74مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب7804200179/000
75مکانیزم تلفن دو سوکت سفید با قاب مهتاب7805200178/000
76مکانیزم تلفن دو منظوره سفید با قاب مهتاب7806200195/000
77مکانیزم دیمر سفید با قاب مهتاب7807100720/000
78مکانیزم شبکه سفید با قاب مهتاب7808200374/000
79مکانیزم تک پل سفید با قاب مهتاب7809200207/000
80مکانیزم دو پل سفید با قاب سفید مهتاب7810200225/000
81مکانیزم کلید راه پله سفید با قاب مهتاب7811200215/000
82مکانیزم کلید سه پل سفید با قاب مهتاب7812200274/000
83مکانیزم کلید کراکس سفید با قاب مهتاب7813200204/000
84مکانیزم کلید کولر سفید با قاب مهتاب7814200415/000
85مکانیزم ملودی سفید با قاب مهتاب7815200401/000
86مکانیزم کلید تبدیل سفید با قاب مهتاب7816100210/000
87مکانیزم آنتن فیشی سفید با قاب مهتاب8799200214/000
88مکانیزم آنتن ماهواره سفید با قاب مهتاب7800200625/000
89مکانیزم شاسی رنگ سفید با قاب مهتاب200200/000

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)تعداد در جورکد کالاقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
90مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین4040200156/000
91مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین4039200145/000
92مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین4021200130/000805837110/000
93مکانیزم پریز ارت دار سفید با مغزی پلی کربنات آذین4022200148/0005836132/000
94مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین4023200154/000805813138/000
95مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین4024200172/0005835115/000
96مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک40107200168/0005134145/000
97مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک40108200186/0005113160/000
98مکانیزم کلید تک پل سفید آذین4011200152/000505840120/000
99مکانیزم کلید دو پل سفید آذین4012200156/000305841144/000
100مکانیزم کلید سه پل سفید آذین4013200242/0005854201/000
101مکانیزم کلید زنگ سفید آذین4014200154/0005843132/000
102مکانیزم کلید راه پله سفید آذین4015200145/0005847117/000
103مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین4016200159/000205842149/000
104مکانیزم کلید دیمر سفید آذین4144100667/0005852644/000
105مکانیزم کلید کولر سفید آذین4020100240/0005853230/000
106مکانزیم کولر چهار پل با کلید ON و OFF6544100415/000
107مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین4027200157/0005849149/000
108مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین4028200146/000105846138/000
109مکانیزم پورت شبکه سفید آذین4029200330/0005848322/000
110مکانیزم کلید کراکس سفید آذین4008200250/0007232240/000
111مکانیزم کلید ملودی سفید آذین4009200418/0005851410/000
112مکانیزم پریز آنتن سفید آذین4025200167/000105834126/000

ردیفنام کالاکد کالاتعداد در کارتنقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
113قاب سفید آسمان507140046/000
114قاب کرم آسمان511440046/000
115قاب طرح چوب آسمان روشن5789400100/000
116قاب طرح چوب آسمان تیره5073400100/000
117قاب قهوه ای صدفی آسمان509640060/000
118قاب کروم طلایی آسمان5081100230/000
119قاب کروم آلمینیومی آسمان5082100230/000
120قاب آبی نفتی آسمان507640060/000
121قاب قرمز آسمان507840060/000
122قاب بژ طلایی آسمان510640060/000
123قاب مسی آسمان507540060/000
124قاب یاسی آسمان507740060/000
125قاب سبز آسمان507440060/000
126قاب مشکی آسمان513840060/000
127قاب چوب بازه سفید آذین5017400108/000
128قاب چوب بازه چوب آذین5015400118/000
129قاب چوب بازه نقره ای آذین5062400118/000
130قاب سفید آذین بازه سفید503640055/000
131قاب کرم آذین بازه سفید502940055/000
132قاب فیلی آذین بازه فیلی500940055/000
133قاب اخرایی آذین بازه سفید500140055/000
134قاب آذین آبی بازه آبی تیره502240055/000
135قاب نقره آذین بازه نقره ای5060400710/000
136قاب فیلی آذین بازه طوسی547940055/000
137قاب سفید شهاب505040046/000
138قاب طلایی مشکی شهاب5092400100/000
139قاب نقره ای مشکی شهاب5091400100/000
140قاب بژ طلایی شهاب519440060/000
141قاب نقره ای شهاب505940060/000
142قاب طرح چوب تیره شهاب5824400100/000
143قاب طرح چوب روشن شهاب5044400100/000
144قاب قهوه ای صدفی شهاب513340060/000
145قاب فیلی شهاب504740046/000
146قاب سفید پارت532140053/000
147قاب دودی پارت506440067/000
148قاب مشکی پارت506140067/000
149قاب نقره ای پارت505840067/000
150قاب بژ طلایی پارت505540067/000
151قاب سفید آرا344440053/000
152قاب کرم آرا510340053/000
153قاب سفید صدفی آرا508940067/000
154قاب سفید صدفی پتینه ای آرا509040067/000
155قاب فیلی آرا510740053/000
156قاب بژ طلایی آرا578040067/000
157قاب آرا سبز زیتونی344640067/000
158قاب قهوه ای صدفی آرا508840067/000
159قاب بژ قهوه ای آرا344840067/000
160قاب دودی آرا345040067/000
161قاب طرح چوب تیره آرا5779400106/000
162قاب طرح چوب روشن آرا5320400106/000
163قاب تکی کلاسیک برنزی3896360/000
164قاب دوتایی کلاسیک برنزی6514650/000
165قاب سه تایی کلاسیک برنزی6515900/000
166قاب تکی کلاسیک اشکی رنگی
167قاب دوتایی کلاسیک اشکی رنگی
168قاب سه تایی کلاسیک اشکی رنگی
169قاب تکی کلاسیک اشکی برنزی3898360/000
170قاب دوتایی کلاسیک اشکی برنزی6514650/000
171قاب سه تایی کلاسیک اشکی برنزی6515900/000
172قاب برنزی پارت5798230/000
173قاب برنزی آسمان5334230/000
174قاب برنزی آذین6516276/000
175قاب برنزی آرا5775230/000
176قاب برنزی شهاب5818230/000
177صفحه پریز ارتدار با محافظ کودک آذین سفید638818052/000
178صفحه پریز آنتن آذین سفید613620045/000
179صفحه پریز بدون ارت آذین سفید603118045/000
180صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین سفید636716049/000
181صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین سفید624120040/000
182صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین سفید617820043/000
183صفحه پریز شبکه آذین سفید622020045/000
184صفحه دیمر فن آذین سفید632518055/000
185صفحه کلید راه پله آذین سفید619920040/000
186صفحه کلید سه پل آذین سفید645120044/000
187صفحه کلید کراس آذین سفید626220040/000
188صفحه کلید کولر آذین سفید634620044/000
189صفحه ملودی آذین سفید628320040/000
190صفحه پریز بدون ارت آذین مشکی603418055/000
191صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین مشکی637018060/000
192صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودک آذین مشکی643316088/000
193صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین مشکی624420050/000
194صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین مشکی618120052/000
195صفحه پریز شبکه آذین مشکی622320051/000
196صفحه دیمر فن آذین مشکی632818071/000
197صفحه کلید تبدیل آذین مشکی609720049/000
198صفحه کلید تک پل آذین مشکی605520049/000
199صفحه کلید راه پله آذین مشکی620220049/000
200صفحه کلید زنگ آذین مشکی611820049/000
201صفحه کلید سه پل آذین مشکی645420074/000
202صفحه کلید کراکس آذین مشکی626520049/000
203صفحه کلید کولر آذین مشکی634920074/000
204صفحه ملودی آذین مشکی628620051/000
205صفحه دو پل مشکی20063/000
206صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودک بژ آذین643918088/000
207صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین بژ آذین625020050/000
208صفحه پریز تلفن دو منظوره بژ آذین618720052/000
209صفحه پریز شبکه بژ آذین622920050/000
210صفحه دیمر فن بژ آذین633418072/000
211صفحه کلید تبدیل بژ آذین610320049/000
212صفحه کلید دو پل بژ آذین608220063/000
213صفحه کلید راه پله بژ آذین620820049/000
214صفحه کلید زنگ بژ آذین612420049/000
215صفحه کلید سه پل بژ آذین646020073/000
216صفحه کلید کراکس بژ آذین627120049/000
217صفحه کلید کولر بژ آذین635520074/000
218صفحه کلید یک پل بژ آذین606120049/000
219صفحه ملودی بژ آذین629220050/000
220صفحه پریز ارت دار دربدار محافظ کودک بژ آذین644016088/000
221قاب کریستال سفید یخی52071001/950/000
222قاب کریستال مشکی52061001/950/000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top