لیست قیمت شرکت دمنده

لیست قیمت دمنده

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 99/04/27

ردیفشرح کالا ( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)
1هواکش فلزی 10 سانت 2400 دور دمنده
10680,000
1هواکش فلزی 12 سانت 2400 دور دمنده
10710,000
2هواکش فلزی 15 سانت 2400 دور دمنده10780,000
3هواکش فلزی 15 سانت 2800 دور دمنده101,480,000
4هواکش فلزی 20 سانت 1400 دور دمنده51,480,000
5هواکش فلزی 20 سانت 2800 دور دمنده51,620,000
6هواکش فلزی 25 سانت 1400 دور دمنده51,630,000
7هواکش فلزی 25 سانت 2800 دور دمنده51,770,000
8هواکش فلزی 30 سانت 1400 دور دمنده51,770,000
9هواکش لوکس 15 سانت 2400 دور (VSL-15S2S) دمنده
101,000,000
10هواکش لوکس 20 سانت 1400 دور (VSL-20C4S) دمنده
51,700,000
11هواکش لوکس 20 سانت 2000 دور (VSL-20S2S) دمنده
51,280,000
12هواکش لوکس 25 سانت 1400 دور (VSL-25C4S) دمنده
51,880,000
13هواکش لوکس 30 سانت 1400 دور (VSG-30C4S) دمنده
52,150,000
14هواکش خانگی لوله ای 8 سانت توربو 2400 دور  (VPH-8S2S) دمنده
10510,000
15هواکش خانگی لوله ای 10 سانت توربو 2400 دور (VPH-10S2S) دمنده
10530,000
16هواکش خانگی لوله ای 12 سانت توربو 2400 دور (VPH-12S2S) دمنده
10590,000
17هواکش خانگی لوله ای 15 سانت توربو 2000 دور (VPL-15S2S) دمنده
5640,000
18هواکش خانگی لوله ای 20 سانت لوله ای قدیم  2000 دور (VPH-20S2S) دمنده
10890,000

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت هواکش دمنده

برای خرید محصولات لیست قیمت هواکش دمنده کلیک کنید