سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/07/04

لیست قیمت
سیم و کابل فرزانه

لیست قیمت سیم و کابل فرزانه

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

آخرین به روز رسانی : 1402/07/04

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/35 * 1 فرزانهمتر-
2سیم افشان 0/5 * 1 فرزانهمتر-
3سیم افشان 0/75 * 1 فرزانهمتر-
4سیم افشان 1 * 1 فرزانهمتر-
5سیم افشان 1.5 * 1 فرزانهمتر-
6سیم افشان 2.5 * 1 فرزانهمتر-
7سیم افشان 4 * 1 فرزانهمتر-
8سیم افشان 6 * 1 فرزانهمتر-
9سیم افشان 10 * 1 فرزانهمتر-
10سیم افشان 16 * 1 فرزانهمتر-
11سیم افشان ارت 0/5 * 1 فرزانهمتر-
12سیم افشان ارت 0/75 * 1 فرزانهمتر-
13سیم افشان ارت 1 * 1 فرزانهمتر-
14سیم افشان ارت 1.5 * 1 فرزانهمتر-
15سیم افشان ارت 2.5 * 1 فرزانهمتر-
16سیم افشان ارت 4 * 1 فرزانهمتر-
17سیم افشان ارت 6 * 1 فرزانهمتر-
18سیم افشان ارت 10 * 1 فرزانهمتر-
19سیم افشان ارت 16 * 1 فرزانهمتر-
20کابل افشان 0.5 * 2 فرزانهمتر-
21کابل افشان 0.75 * 2 فرزانهمتر-
22کابل افشان 1 * 2 فرزانهمتر-
23کابل افشان 1.5 * 2 فرزانهمتر-
24کابل افشان 2.5 * 2 فرزانهمتر-
25کابل افشان 4 * 2 فرزانهمتر-
26کابل افشان 6 * 2 فرزانهمتر-
27کابل افشان 10 * 2 فرزانهمتر-
28کابل افشان 0.75 * 3 فرزانهمتر-
29کابل افشان 1 * 3 فرزانهمتر-
30کابل افشان 1.5 * 3 فرزانهمتر-
31کابل افشان 2.5 * 3 فرزانهمتر-
32کابل افشان 4 * 3 فرزانهمتر-
33کابل افشان 6 * 3 فرزانهمتر-
34کابل افشان 10 * 3 فرزانهمتر-
35کابل افشان 16 * 3 فرزانهمتر-
36کابل افشان 0.75 * 4 فرزانهمتر-
37کابل افشان 1 * 4 فرزانهمتر-
38کابل افشان 1.5 * 4 فرزانهمتر-
39کابل افشان 2.5 * 4 فرزانهمتر-
40کابل افشان 4 * 4 فرزانهمتر-
41کابل افشان 6 * 4 فرزانهمتر-
42کابل افشان 10 * 4 فرزانهمتر-
43کابل افشان 16 * 4 فرزانهمتر-
44کابل افشان 1 * 5 فرزانهمتر-
45کابل افشان 1.5 * 5 فرزانهمتر-
46کابل افشان 2.5 * 5 فرزانهمتر-
47کابل افشان 4 * 5 فرزانهمتر-
48کابل افشان 6 * 5 فرزانهمتر-
49کابل افشان 10 * 5 فرزانهمتر-
50کابل افشان 16 * 5 فرزانهمتر-
51سیم نایلونی 0.5 * 2 فرزانهمتر-
52سیم نایلونی 0.75 * 2 فرزانهمتر-
53سیم نایلونی 1 * 2 فرزانهمتر-
54سیم نایلونی 1.5 * 2 فرزانهمتر-
55سیم نایلونی 2.5 * 2 فرزانهمتر-
56سیم نایلونی کریستال 0.35 * 2 فرزانهمتر-
57سیم نایلونی کریستال 0.50 * 2 فرزانهمتر-
58کابل کیسه ای 0.5 * 2 فرزانهمتر-
59کابل کیسه ای 0.75 * 2 فرزانهمتر-
60کابل کیسه ای 1 * 2 فرزانهمتر-
61کابل شیلددار 1.5 * 2 فرزانهمتر-
62کابل شیلددار 1.5 * 3 فرزانهمتر-
63کابل کولری 1 * 4 فرزانهمتر-
64کابل کولری 1.5 * 4 فرزانهمتر-
65کابل کولری 1 * 5 فرزانهمتر-
66کابل کولری 1.5 * 5 فرزانهمتر-
شرح کالا( مشخصات)متراژهوایی (تمام مس)زمینی (تمام مس)
67کابل فویلدار 0.5 * 2 * 2 فرزانه500-46.900
68کابل فویلدار 0.5 * 2 * 4 فرزانه350-84.300
69کابل فویلدار 0.5 * 2 * 6 فرزانه250-120.500
شرح کالا( مشخصات)متراژ-تمام CCA
70کابل فویلدار هوایی 0.6 * 2 * 2 (مشکی) فرزانه500-26.200
71کابل فویلدار هوایی 0.6 * 2 * 4 (مشکی) فرزانه350-44.100
72کابل فویلدار هوایی 0.6 * 2 * 6 (مشکی) فرزانه250-62.300
73کابل فویلدار هوایی 0.6 * 2 * 10 (مشکی) فرزانه-80.650
شرح کالا( مشخصات)متراژزمینی (تمام مس)تمام CCA
74کابل فویلدار زمینی 0.6 * 2 * 2 (طوسی) فرزانه500-26.200
75کابل فویلدار زمینی 0.6 * 2 * 4 (طوسی) فرزانه350-44.100
76کابل فویلدار زمینی 0.6 * 2 * 6 (طوسی) فرزانه250-62.300
77کابل فویلدار زمینی 0.6 * 2 * 10 (طوسی) فرزانه-80.650
شرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
78کابل آیفونی 0.40 * 2 (مس) فرزانهمتر-
79کابل آیفونی 0.40 * 4 (مس) فرزانهمتر-
80کابل آیفونی 0.50 * 2 (مس) فرزانهمتر-
81کابل آیفونی 0.50 * 4 (مس) فرزانهمتر-
82رانژه 0.40 * 2 (دولا تابیده) فرزانهمتر-
83رانژه 0.50 * 2 (دولا تابیده) فرزانهمتر-
84رانژه 0.60 * 2 (دولا تابیده) فرزانهمتر-
85کابل آیفونی 0.50 * 4 (CCA) فرزانهمتر-
86کابل آیفونی 0.60 * 2 (مس) فرزانهمتر-
87کابل کواکسیال آنتن مدل 1.5c27 فرزانهدرخواستی - متر-
88کابل کواکسیال آنتن مدل 2.5c27 فرزانهدرخواستی - متر-
89کابل کواکسیان مدل +A (فویلدار) تمام مس فرزانهکارتن و شیرینگ-
90کابل کواکسیان مدل A (بدون فویل) تمام مس فرزانهکارتن و شیرینگ-
91کابل کواکسیال مدل آریانیک تمام CCA فرزانهکارتن و شیرینگ-
92کابل کواکسیال مدل B تمام CCA فرزانهکارتن و شیرینگ-
93کابل کواکسیال RG59 ترکیبی تمام مس فرزانهقرقره 500-
94کابل کواکسیال RG59 ترکیبی مغزی مس برق CCA فرزانهقرقره 500-
95کابل کواکسیال RG59 تمام مس فرزانهقرقره 305-
96کابل کواکسیال RG59 مغزی مس شیلد CCA فرزانهقرقره 305-
97بست مفتولی تک سیم، مفتول 0.5 عرض 3 فرزانه-
98بست مفتولی تک سیم، مفتول 0.4 عرض 2.2 فرزانه-
99بست مفتولی دو سیم، مفتول 0.4 عرض 4.7 فرزانه-
100بست مفتولی دو سیم، مفتول 0.4 عرض 5.5 فرزانه-
101بست مفتولی دو سیم، مفتول 0.4 عرض 7 فرزانه-
102بست مفتولی دو سیم، مفتول 0.4 عرض 8 فرزانه-
103چسب برق سوکا500-
104تبدیل 3 به 2 (10 آمپر)120-
105تبدیل 3 به 2 (16 آمپر)120-
106فازمتر50 بسته 30تایی-
ردیفشرح کالا( مشخصات)بسته بندی فله (عدد)قیمت هر عدد در بسته بندی فله (ریال)بسته بندی جعبه (عدد)قیمت هر عدد در بسته بندی جعبه (ریال)سبد خرید
107رول پلاک 3 لبه سفید فرزانه2500290100-
108رول پلاک 4 لبه سفید فرزانه1000580100-
109رول پلاک 5 لبه سفید فرزانه3001.01050-
110رول پلاک 6 لبه سفید فرزانه3001.77535-
ردیفشرح کالا( مشخصات)ارتفاع * عرضطول شاخه مترمتراژ در بستهقیمت هر متر (ریال)
111داکت برق ساده 1 فرزانه12 * 122120-
112داکت برق ساده 2 فرزانه20 * 202100-
113داکت برق ساده 2.5 فرزانه25 * 20280-
114داکت برق ساده 3 فرزانه30 * 30260-
115داکت برق ساده 3 * 4 فرزانه40 * 30240-
116داکت برق ساده 4 * 4 فرزانه40 * 40232-
117داکت برق ساده 6 فرزانه60 * 40224-
118داکت برق ساده 9 فرزانه90 * 40216-
119داکت برق ساده 6 * 9 فرزانه90 * 60212-
120داکت پشت چسبدار 2 فرزانه20 * 20260-
121داکت پشت چسبدار 2.5 فرزانه25 * 20260-
122داکت پشت چسبدار 3 فرزانه30 * 30250-
123داکت کف خواب 5 ساده فرزانه50 * 1.2220-
124داکت کف خواب 7 ساده فرزانه70 * 1.5220-
125داکت شیار دار 4 فرزانه40 * 40232-
126داکت شیار دار 6 فرزانه60 * 40224-
127داکت شیار دار 9 فرزانه90 * 40216-
128داکت شیار دار 6 * 9 فرزانه90 * 60212-

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من