لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

آخرین به روز رسانی : 99/10/02
آخرین به روز رسانی : 1400/01/28

ردیف شرح کالا سایز قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان NYAF 0.75*1 20,310
2 سیم افشان NYAF 1*1 26,180
3 سیم افشان NYAF 1.5*1 38,390
4 سیم افشان NYAF 2.5*1 62,150
5 سیم افشان NYAF 4*1 100,890
6 سیم افشان NYAF 6*1 145,880
7 سیم افشان NYAF 10*1 244,180
8 سیم افشان NYAF 16*1 401,480
9 سیم افشان NYAF 25*1 626,880
10 سیم افشان NYAF 35*1 921,670
11 سیم افشان NYAF 50*1 1,315,490
12 سیم افشان NYAF 70*1 1,760,220
13 سیم افشان NYAF 95*1 2,428,960
14 سیم افشان NYAF 120*1 3,269,890
15 سیم افشان NYAF 15*1 4,048,910
16 سیم ارت NYAF 1*1 26,220
17 سیم ارت NYAF 1.5*1 38,520
18 سیم ارت NYAF 2.5*1 62,290
19 سیم ارت NYAF 4*1 101,580
20 سیم ارت NYAF 6*1 145,370
21 سیم ارت NYAF 10*1 244,180
22 سیم ارت NYAF 16*1 401,480
23 سیم ارت NYAF 25*1 626,880
24 سیم ارت NYAF 35*1 921,670
25 سیم ارت NYAF 50*1 1,315,490
26 سیم ارت NYAF 70*1 1,760,220
27 سیم ارت NYAF 95*1 2,428,960
28 سیم ارت NYAF 120*1 3,269,890
29 کابل افشان NYMHY 0.75*2 53,670
30 کابل افشان NYMHY 1*2 67,730
31 کابل افشان NYMHY 1.5*2 95,210
32 کابل افشان NYMHY 2.5*2 151,470
33 کابل افشان NYMHY 4*2 237,270
34 کابل افشان NYMHY 6*2 331,240
35 کابل افشان NYMHY 10*2 553,670
36 کابل افشان NYMHY 16*2 886,300
37 کابل افشان NYMHY 25*2 1,443,870
38 کابل افشان NYMHY 0.75*3 72,730
39 کابل افشان NYMHY 1*3 96,120
40 کابل افشان NYMHY 1.5*3 134,400
41 کابل افشان NYMHY 2.5*3 215,830
42 کابل افشان NYMHY 4*3 338,850
43 کابل افشان NYMHY 6*3 486,660
44 کابل افشان NYMHY 10*3 793,850
45 کابل افشان NYMHY 16*3 1,303,580
46 کابل افشان NYMHY 25*3 2,045,700
47 کابل افشان NYMHY 25+16*3 2,491,620
48 کابل افشان NYMHY 35*3 2,944,010
49 کابل افشان NYMHY 35+16*3 3,424,580
50 کابل افشان NYMHY 50*3 4,179,300
51 کابل افشان NYMHY 50+25*3 4,881,710
52 کابل افشان NYMHY 70*3 5,714,090
53 کابل افشان NYMHY 70+35*3 6,524,400
54 کابل افشان NYMHY 95*3 7,938,460
55 کابل افشان NYMHY 120*3 10,656,780
56 کابل افشان NYMHY 0.75*4 94,420
57 کابل افشان NYMHY 1*4 124,020
58 کابل افشان NYMHY 1.5*4 175,750
59 کابل افشان NYMHY 2.5*4 280,960
60 کابل افشان NYMHY 4*4 444,850
61 کابل افشان NYMHY 6*4 642,970
62 کابل افشان NYMHY 10*4 1,042,050
63 کابل افشان NYMHY 16*4 1,719,710
64 کابل افشان NYMHY 25*4 2,800,590
65 کابل افشان NYMHY 35*4 4,031,390
66 کابل افشان NYMHY 50*4 5,646,900
67 کابل افشان NYMHY 120*4 13,025,670
68 کابل افشان NYMHY 1*5 176,800
69 کابل افشان NYMHY 1.5*5 220,810
70 کابل افشان NYMHY 2.5*5 350,470
71 کابل افشان NYMHY 4*5 555,900
72 کابل افشان NYMHY 6*5 788,270
73 کابل افشان NYMHY 10*5 1,313,200
74 کابل افشان NYMHY 16*5 2,150,950
75 کابل افشان NYMHY 25*5 3,459,730
76 کابل افشان NYMHY 1*7 228,270
77 کابل افشان NYMHY 1.5*7 299,920
78 کابل افشان NYMHY 2.5*7 494,830
79 کابل افشان NYMHY 1.5*8 357,220
80 کابل شیلد دار YSLCY 0.75*2 101,490
81 کابل شیلد دار YSLCY 1*2 119,920
82 کابل شیلد دار YSLCY 1.5*2 146,070
83 کابل شیلد دار YSLCY 2.5*2 198,450
84 کابل شیلد دار YSLCY 0.75*3 127,630
85 کابل شیلد دار YSLCY 1*3 150,030
86 کابل شیلد دار YSLCY 1.5*3 192,070
87 کابل شیلد دار YSLCY 2.5*3 276,110
88 کابل شیلد دار YSLCY 0.75*4 146,230
89 کابل شیلد دار YSLCY 1*4 179,410
90 کابل شیلد دار YSLCY 1.5*4 231,430
91 کابل شیلد دار YSLCY 2.5*4 346,700
92 کابل شیلد دار YSLCY 1.5*5 300,980
93 کابل زمینی NYY 6*1 177,880
94 کابل زمینی NYY 10*1 290,100
95 کابل زمینی NYY 16*1 442,240
96 کابل زمینی NYY 25*1 698,220
97 کابل زمینی NYY 35*1 970,820
98 کابل زمینی NYY 50*1 1,300,400
99 کابل زمینی NYY 70*1 1,849,660
100 کابل زمینی NYY 95*1 2,620,380
101 کابل زمینی NYY 120*1 3,231,620
102 کابل زمینی NYY 150*1 4,051,440
103 کابل زمینی NYY 185*1 5,007,120
104 کابل زمینی NYY 240*1 6,519,270
105 کابل زمینی NYY 300*1 8,234,610
106 کابل زمینی NYY 400*1 10,956,830
107 کابل زمینی NYY 1.5*2 108,740
108 کابل زمینی NYY 2.5*2 166,490
109 کابل زمینی NYY 4*2 246,670
110 کابل زمینی NYY 6*2 359,580
111 کابل زمینی NYY 10*2 594,860
112 کابل زمینی NYY 16*2 938,530
113 کابل زمینی NYY 25*2 1,514,710
114 کابل زمینی NYY 35*2 2,050,150
115 کابل زمینی NYY 1*3 109,610
116 کابل زمینی NYY 1.5*3 150,700
117 کابل زمینی NYY 2.5*3 234,780
118 کابل زمینی NYY 4*3 351,830
119 کابل زمینی NYY 6*3 547,900
120 کابل زمینی NYY 10*3 855,560
121 کابل زمینی NYY 16*3 1,369,560
122 کابل زمینی NYY 25*3 2,191,490
123 کابل زمینی NYY 35*3 2,997,800
124 کابل زمینی NYY 25+16*3 2,583,650
125 کابل زمینی NYY 35+16*3 3,376,630
126 کابل زمینی NYY 50*3 4,028,190
127 کابل زمینی NYY 50+25*3 4,532,280
128 کابل زمینی NYY 70*3 5,651,220
129 کابل زمینی NYY 70+35*3 6,658,800
130 کابل زمینی NYY 95*3 7,998,640
131 کابل زمینی NYY 95+50*3 8,851,930
132 کابل زمینی NYY 120*3 10,292,910
133 کابل زمینی NYY 120+70*3 11,768,640
134 کابل زمینی NYY 150*3 12,657,410
135 کابل زمینی NYY 150+70*3 14,032,860
136 کابل زمینی NYY 185*3 15,023,670
137 کابل زمینی NYY 185+95*3 17,644,860
138 کابل زمینی NYY 240+120*3 23,244,750
139 کابل زمینی NYY 1*4 144,780
140 کابل زمینی NYY 1.5*4 206,140
141 کابل زمینی NYY 2.5*4 318,570
142 کابل زمینی NYY 4*4 468,470
143 کابل زمینی NYY 6*4 700,680
144 کابل زمینی NYY 10*4 1,146,920
145 کابل زمینی NYY 16*4 1,799,430
146 کابل زمینی NYY 25*4 2,890,320
147 کابل زمینی NYY 25+16*4 3,327,080
148 کابل زمینی NYY 35*4 3,954,580
149 کابل زمینی NYY 35+16*4 4,371,140
150 کابل زمینی NYY 50*4 5,379,990
151 کابل زمینی NYY 50+25*4 5,984,020
152 کابل زمینی NYY 70*4 7,665,980
153 کابل زمینی NYY 95*4 10,510,900
154 کابل زمینی NYY 95+25*4 11,360,860
155 کابل زمینی NYY 120*4 13,668,420
156 کابل زمینی NYY 150*4 17,141,080
157 کابل زمینی NYY 185*4 20,379,250
158 کابل زمینی NYY 240*4 26,954,890
159 کابل زمینی NYY 300*4 33,681,710
160 کابل زمینی NYY 1*5 176,460
161 کابل زمینی NYY 1.5*5 240,800
162 کابل زمینی NYY 2.5*5 377,940
163 کابل زمینی NYY 4*5 591,330
164 کابل زمینی NYY 6*5 872,830
165 کابل زمینی NYY 10*5 1,415,640
166 کابل زمینی NYY 16*5 2,312,120
167 کابل زمینی NYY 25*5 3,613,970
168 کابل زمینی NYY 35*5 5,005,840
169 کابل آلومینیوم NA2XY 6*1 35,280
170 کابل آلومینیوم NA2XY 10*1 45,340
171 کابل آلومینیوم NA2XY 16*1 65,180
172 کابل آلومینیوم NA2XY 25*1 97,050
173 کابل آلومینیوم NA2XY 35*1 128,160
174 کابل آلومینیوم NA2XY 50*1 172,130
175 کابل آلومینیوم NA2XY 70*1 233,860
176 کابل آلومینیوم NA2XY 95*1 311,800
177 کابل آلومینیوم NA2XY 120*1 403,170
178 کابل آلومینیوم NA2XY 150*1 493,350
179 کابل آلومینیوم NA2XY 185*1 596,070
180 کابل آلومینیوم NA2XY 240*1 786,130
181 کابل آلومینیوم NA2XY 300*1 950,980
182 کابل آلومینیوم NA2XY 400*1 1,274,190
183 کابل آلومینیوم NA2XY 500*1 1,604,990
184 کابل آلومینیوم NA2XY 6*2 79,900
185 کابل آلومینیوم NA2XY 10*2 117,880
186 کابل آلومینیوم NA2XY 16*2 173,320
187 کابل آلومینیوم NA2XY 25*2 253,490
188 کابل آلومینیوم NA2XY 35*2 342,790
189 کابل آلومینیوم NA2XY 50*2 337,480
190 کابل آلومینیوم NA2XY 70*2 460,830
191 کابل آلومینیوم NA2XY 10*3 152,380
192 کابل آلومینیوم NA2XY 16*3 235,860
193 کابل آلومینیوم NA2XY 25*3 337,640
194 کابل آلومینیوم NA2XY 25+16*3 460,760
195 کابل آلومینیوم NA2XY 35*3 440,920
196 کابل آلومینیوم NA2XY 35+16*3 487,890
197 کابل آلومینیوم NA2XY 50*3 499,550
198 کابل آلومینیوم NA2XY 50+25*3 578,160
199 کابل آلومینیوم NA2XY 70*3 691,000
200 کابل آلومینیوم NA2XY 70+35*3 797,130
201 کابل آلومینیوم NA2XY 95*3 959,000
202 کابل آلومینیوم NA2XY 95+50*3 1,079,520
203 کابل آلومینیوم NA2XY 120*3 1,271,610
204 کابل آلومینیوم NA2XY 120+70*3 1,414,320
205 کابل آلومینیوم NA2XY 150*3 1,452,690
206 کابل آلومینیوم NA2XY 150+70*3 1,710,430
207 کابل آلومینیوم NA2XY 185*3 1,795,260
208 کابل آلومینیوم NA2XY 185+95*3 2,144,600
209 کابل آلومینیوم NA2XY 240*3 2,438,800
210 کابل آلومینیوم NA2XY 240+120*3 2,767,460
211 کابل آلومینیوم NA2XY 6*4 133,770
212 کابل آلومینیوم NA2XY 10*4 185,750
213 کابل آلومینیوم NA2XY 16*4 279,010
214 کابل آلومینیوم NA2XY 25*4 412,730
215 کابل آلومینیوم NA2XY 25+16*4 520,590
216 کابل آلومینیوم NA2XY 35*4 558,860
217 کابل آلومینیوم NA2XY 50*4 655,640
218 کابل آلومینیوم NA2XY 70*4 939,140
219 کابل آلومینیوم NA2XY 95*4 1,322,880
220 کابل آلومینیوم NA2XY 120*4 1,552,040
221 کابل آلومینیوم NA2XY 150*4 1,971,410
222 کابل آلومینیوم NA2XY 185*4 2,396,450
223 کابل آلومینیوم NA2XY 240*4 3,156,190
224 کابل آلومینیوم NA2XY 10*5 228,140
225 کابل آلومینیوم NA2XY 16*5 346,660
226 کابل آلومینیوم NA2XY 25*5 511,320
227 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.5*2*2 32,130
228 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.5*2*4 58,340
229 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.5*2*6 82,260
230 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.5*2*10 118,180
231 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*2 42,950
232 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*4 80,670
233 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*6 117,620
234 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*10 193,740
235 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*20 386,620
236 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*25 501,470
237 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*30 564,790
238 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 06*2*40 756,620
239 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*50 961,960
240 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*60 1,134,010
241 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.6*2*100 1,908,740
242 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM 0.5*2*2 14,470
243 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM 0.5*2*4 23,280
244 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM 0.5*2*6 30,790
245 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM 0.5*2*10 46,570
246 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM 0.6*2*2 17,590
247 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM 0.6*2*4 28,050
248 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM 0.6*2*6 38,620
249 کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM 0.6*2*10 59,990
250 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.5*2*2 31,200
251 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.5*2*4 56,530
252 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.5*2*6 79,890
253 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.5*2*10 113,780
254 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*2 41,640
255 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*4 79,215
256 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*6 115,120
257 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*10 189,120
258 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*20 382,510
259 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*25 490,390
260 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*30 556,970
261 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*40 752,310
262 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*50 948,590
263 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*60 1,119,640
264 کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y 0.6*2*100 1,884,280
265 سیم دولا تلفنی 05 0.5*2 11,710
266 سیم دولا تلفنی 06 0.6*2 17,750
267 سیم نایلون 2 رشته 0.5*2 30,880
268 سیم نایلون 2 رشته 0.75*2 43,860
269 سیم نایلون 2 رشته 1*2 55,690
270 سیم نایلون 2 رشته 1.5*2 78,350
271 سیم نایلون 2 رشته 2.5*2 126,310
272 کابل کواکسیال C 4.5 -2V/CU 73,050
273 کابل کواکسیال C 4.5 -CCAM 28,490
274 کابل کواکسیال 4.5C_CCAM/0.8CU 38,680
275 کابل کواکسیال C 2.5 -2V/CU 49,900
276 RG RG59CU 73,370
277 RG RG59/U0.70CCAM 36,210
278 RG RGCCTV ترکیبی 64,430
279 RG RG 11 267,720
280 RG RG11CCA 73,340
281 کابل شبکه LAN CAT6UTP 84,420
282 کابل شبکه LAN CAT6SFTP 116,980
283 کابل شبکه LAN CAT5UTP 67,450
284 کابل زمینی NYCY 6+6*1 355,390
285 کابل زمینی NYCY 10+10*1 570,880
286 کابل تخت آسانسوری 24×0.75 579,460
287 کابل تخت آسانسوری 20×0.75 487,680
288 کابل اعلام حریق RE-2X(ST)H 1x2x1.5 152,120
289 کابل تخت افشان 4*3 351,540
290 کابل تخت افشان 6*3 494,140
291 کابل تخت افشان 10*3 819,780
292 کابل تخت افشان 16*3 1,363,060
293 کابل تخت افشان 25*3 2,124,750
294 کابل تخت افشان 35*3 3,077,060
295 کابل تخت افشان 50*3 4,339,400
296 کابل تخت افشان 70*3 6,008,400
297 کابل تخت افشان 95*3 8,015,510
298 کابل تخت افشان 2.5*4 290,710
299 کابل تخت افشان 4*4 478,230
300 کابل تخت افشان 6*4 668,990
301 کابل تخت افشان 10*4 1,098,330
302 کابل تخت افشان 25*4 2,861,590
303 کابل تخت افشان 35*4 4,053,850
304 کابل تخت افشان 70*4 8,189,440
305 کابل کولری 1*4 136,420
306 کابل کولری 1.5*4 200,280
307 کابل کولری 1*5 169,020
308 کابل کولری 1.5*5 235,040
309 سیم ارت NYA Class2 16*1 424,420
310 سیم ارت NYA Class2 25*1 678,180
311 سیم ارت NYA Class2 35*1 945,200
312 سیم ارت NYA Class2 50*1 1,261,450
137

 

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top