لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس را در این صفحه می توانید مشاهده کنید. قیمت های درج شده به روز هستند. برای اطلاعات بیشتر و سفارش می توانید با شماره 02166764957 تماس بگیرید.

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا ( مشخصات)واحدقیمتسبد خرید
1سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)2.670.000
2سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)3.430.000
3سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5.200.000
4سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)7.800.000
5سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13.000.000
6سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)18.100.000
7سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)27.250.000
8سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر445.000
9سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر697.000
10سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر972.000
11سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر1.375.000
12سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر2.060.000
13سیم افشان 95*1 نیرو کابل زاگرسمتر-
14سیم ارت 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5.280.000
15سیم ارت 2.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)7.920.000
16سیم ارت 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13.200.000
17سیم ارت 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)18.200.000
18سیم ارت 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)27.500.000
19سیم ارت 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر465.000
20سیم ارت 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر710.000
21سیم ارت 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر985.000
22سیم ارت 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر1.390.000
23سیم ارت 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر2.080.000
24سیم ارت مفتول 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر485.000
25سیم ارت مفتول 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر745.000
26سیم ارت مفتول 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر1.020.000
27سیم نایلون 0.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)4.050.000
28سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5.870.000
29سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)7.270.000
30سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9.600.000
31سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13.800.000
32کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرسمتر315.000
33کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرسمتر590.000
34کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرسمتر460.000
35کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرسمتر853.000
36کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر700.000
37کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر1.275.000
38کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1.990.000
39کابل مفتول 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر1.080.000
40کابل مفتول 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر1.620.000
41کابل مفتول 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر2.530.000
42کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر3.030.000
43کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر3.800.000
44کابل مفتول 4*3 نیرو کابل زاگرسمتر440.000
45کابل مفتول 6*3 نیرو کابل زاگرسمتر660.000
46کابل مفتول 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر710.000
47کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13.600.000
48کابل کولری 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)18.400.000
49کابل کولری 1.5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)23.000.000
50کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)7.560.000
51کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)8.950.000
52کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13.530.000
53کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20.730.000
54کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)30.900.000
55کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)43.300.000
56کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر668.000
57کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9.670.000
58کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13.430.000
59کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)18.350.000
60کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)29.100.000
61کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)42.350.000
62کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)61.430.000
63کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرسمتر936.000
64کابل 2 روکشه 10*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)980.000
65کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرسمتر1.590.000
66کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر2.350.000
67کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر3.250.000
68کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر4.550.000
69کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر2.830.000
70کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر3.700.000
71کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر5.180.000
72کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرسمتر7.860.000
73کابل افشان 50 + 95*3 نیرو کابل زاگرسمتر10.920.000
74کابل افشان 70 +120*3 نیرو کابل زاگرسمتر-
75کابل افشان 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12.780.000
76کابل افشان 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)16.200.000
77کابل افشان 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)23.350.000
78کابل افشان 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)38.500.000
79کابل افشان 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)54.850.000
80کابل افشان 6*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)80.200.000
81کابل افشان 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر1.230.000
82کابل افشان 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1.980.000
83کابل افشان 25*4 نیرو کابل زاگرسمتر3.040.000
84کابل افشان 35*4 نیرو کابل زاگرسمتر4.270.000
85کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرسمتر-
86کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر300.000
87کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر477.000
88کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر700.000
89کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر1.020.000
90کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر1.590.000
91کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر2.490.000
92کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرسمتر3.800.000
93کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرسمتر5.440.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram