لیست قیمت سیم و کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس را در این صفحه می توانید مشاهده کنید. قیمت های درج شده به روز هستند. برای اطلاعات بیشتر و سفارش می توانید با شماره 02166764957 تماس بگیرید.

آخرین به روز رسانی : 1400/09/06

 

ردیفشرح کالا ( مشخصات)واحدقیمت
1سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)2120000
2سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)2680000
3سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)4300000
4سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)6450000
5سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)10750000
6سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)14550000
7سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)21940000
8سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر360000
9سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر551000
10سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر783000
11سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر1145000
12سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر1700000
13سیم ارت 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)4310000
14سیم ارت 2.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)6460000
15سیم ارت 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)10770000
16سیم ارت 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)14600000
17سیم ارت 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)22000000
18سیم ارت 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر365000
19سیم ارت 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر556000
20سیم ارت 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر790000
21سیم ارت 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر1150000
22سیم ارت 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر1710000
23سیم نایلون 0.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)3250000
24سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)4590000
25سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5830000
26سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)7800000
27سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)11400000
28کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرسمتر252000
29کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرسمتر356000
30کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر532000
31کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرسمتر455000
32کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرسمتر663000
33کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر1000000
34کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1600000
35کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر2420000
36کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر3100000
37کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)10750000
38کابل کولری 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)15200000
39کابل کولری 1.5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)19200000
40کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5940000
41کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)7070000
42کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)10230000
43کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)15850000
44کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)24500000
45کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)35000000
46کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر532000
47کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)7640000
48کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)10060000
49کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)15200000
50کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)22960000
51کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)33750000
52کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)48800000
53کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرسمتر738000
54کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرسمتر1290000
55کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر1930000
56کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2600000
57کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر3810000
58کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر2270000
59کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر3030000
60کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر4300000
61کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرسمتر6380000
62کابل افشان 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)10120000
63کابل افشان 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12880000
64کابل افشان 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)19000000
65کابل افشان 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)30420000
66کابل افشان 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)43800000
67کابل افشان 6*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)64500000
68کابل افشان 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر982000
69کابل افشان 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1600000
70کابل افشان 25*4 نیرو کابل زاگرسمتر2450000
71کابل افشان 35*4 نیرو کابل زاگرسمتر3500000
72کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرس
73کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر239000
74کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر380000
75کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر563000
76کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر815000
77کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر1270000
78کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر2050000
79کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرسمتر3130000
80کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرسمتر4380000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top