لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس اسفند 99 | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس را در این صفحه می توانید مشاهده کنید. قیمت های درج شده به روز هستند. برای اطلاعات بیشتر و سفارش می توانید با شماره 02166764957 تماس بگیرید.

آخرین لیست قیمت : 1399/09/23
آخرین به روز رسانی : 1400/01/24

 

ردیفشرح کالا ( مشخصات)واحدقیمت
1سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)1800000
2سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)2330000
3سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)3600000
4سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5400000
5سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9000000
6سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12530000
7سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)19100000
8سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر314500
9سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر481000
10سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر682000
11سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر999000
12سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر1480000
13سیم ارت 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)3610000
14سیم ارت 2.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5410000
15سیم ارت 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9020000
16سیم ارت 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12570000
17سیم ارت 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)19150000
18سیم ارت 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر320000
19سیم ارت 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر486000
20سیم ارت 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر690000
21سیم ارت 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر1010000
22سیم ارت 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر1490000
23سیم نایلون 0.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)2800000
24سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)3970000
25سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5050000
26سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)6550000
27سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9900000
28کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرسمتر217000
29کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرسمتر307000
30کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر458000
31کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرسمتر392000
32کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرسمتر573000
33کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر870000
34کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1387000
35کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر2100000
36کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2700000
37کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9000000
38کابل کولری 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13000000
39کابل کولری 1.5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)16000000
40کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5070000
41کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)6060000
42کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9200000
43کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)14100000
44کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)21000000
45کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)29.300,000
46کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر458000
47کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)6550000
48کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)8640000
49کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12750000
50کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)19550000
51کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)29150000
52کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)42250000
53کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرسمتر638000
54کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرسمتر1120000
55کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر1670000
56کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2270000
57کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر3320000
58کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر1970000
59کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2630000
60کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر3750000
61کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرسمتر5560000
62کابل افشان 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)8680000
63کابل افشان 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)11100000
64کابل افشان 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)16250000
65کابل افشان 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)26200000
66کابل افشان 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)37850000
67کابل افشان 6*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)55600000
68کابل افشان 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر850000
69کابل افشان 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1387000
70کابل افشان 25*4 نیرو کابل زاگرسمتر2130000
71کابل افشان 35*4 نیرو کابل زاگرسمتر3040000
72کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرس
73کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر206000
74کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر328000
75کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر487000
76کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر705000
77کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر1100000
78کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر1770000
79کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرسمتر2720000
80کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرسمتر3810000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top