لیست قیمت سیم و کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس را در این صفحه می توانید مشاهده کنید. قیمت های درج شده به روز هستند. برای اطلاعات بیشتر و سفارش می توانید با شماره 02166764957 تماس بگیرید.

آخرین لیست قیمت : 1399/08/26
آخرین به روز رسانی : 1399/08/28

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرسحلقه1,720,000
2سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرسحلقه2,220,000
3سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه3,520,000
4سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرسحلقه5,280,000
5سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه8,800,000
6سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه12,130,000
7سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه19,240,000
8سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر305,000
9سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر479,000
10سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر660,000
11سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر945,000
12سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,445,000
13سیم ارت 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه3,530,000
14سیم ارت 2.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه5,290,000
15سیم ارت 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه8,820,000
16سیم ارت 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه12,170,000
17سیم ارت 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه19,300,000
18سیم ارت 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر308,000
19سیم ارت 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر482,000
20سیم ارت 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر663,000
21سیم ارت 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر950,000
22سیم ارت 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,450,000
23سیم نایلون 0.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه2.700.000
24سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه3.810.000
25سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه4,820,000
26سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه6,400,000
27سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه9,500,000
28کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه212,000
29کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه304,000
30کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر448.000
31کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرسمتر371,500
32کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرسمتر550.000
33کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر852.000
34کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1.327.000
35کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر2.000.000
36کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2.570.000
37کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه8.800.000
38کابل کولری 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه12.500.000
39کابل کولری 1.5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه15.400.000
40کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه5.050.000
41کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه6.160.000
42کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه8.930.000
43کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه13.750.000
44کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه20.620.000
45کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه28.000.000
46کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر448.000
47کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرسحلقه6.370.000
48کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرسحلقه8.750.000
49کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه12.660.000
50کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه19.150.000
51کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرسحلقه28.000.000
52کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرسحلقه40.400.000
53کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرسمتر619.000
54کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرسمتر1.125.000
55کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر1.640.000
56کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2.160.000
57کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر3.150.000
58کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر2.000.000
59کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2.570.000
60کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر3.600.000
61کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرسمتر5.250.000
62کابل افشان 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه8.300.000
63کابل افشان 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه11.250.000
64کابل افشان 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه15.920.000
65کابل افشان 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه25.400.000
66کابل افشان 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه37.150.000
67کابل افشان 6*4 نیرو کابل زاگرسحلقه53.450.000
68کابل افشان 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر852.000
69کابل افشان 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1.327.000
70کابل افشان 25*4 نیرو کابل زاگرسمتر2.140.000
71کابل افشان 35*4 نیرو کابل زاگرسمتر2.900.000
72کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرسمتر
73کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر199.000
74کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر315.000
75کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر465.000
76کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر674.000
77کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر1.060.000
78کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر1.720.000
79کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرسمتر2.650.000
80کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرسمتر3.690.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اصناف، جهت دریافت اطلاعات و ثبت سفارش، با شماره 66764955 تماس بگیرید. 66764955

ثبت درخواست

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram