سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

شرکت افلاک الکتریک در ســـال ۱۳۸۶ شمسـی  با هدف  تولید بخشی از سـیم و کـابل ( مسـی و آلومینیومی ) جمهوری اسلامی ایران در زمینی بـه مسـاحت ۲۰۰۰۰ متـر مربع با ظرفیت تولید 3،200 تن در سال واقع در شهر نیـشابور تشکیل گردید.

این مجموعه موفق شده است با استفاده از دانش و ماشین آلات روز و با نگاه علمی به موضوعات و نیازهای روز بازار و همچنین به کارگیری پرسنل با تجربه و خلاق محصولات با کیفیتی را تولید نموده و گامهای موثری در زمینه تولید و توسعه بهترین کیفیت کالا برای مصرف‌کنندگان بردارد.

قیمت سیم و کابل افلاک

هم اکنـون پـس ازگذشــت ۱۵ سـال با دارا بودن بالغ بر ۵۶۰۰۰ مترمربع سالن تولید و اداری،  در حدود ۲۵۰ نفر پرسنل و ظرفیت 128.800تن در سال یکی از بزرگ‌ترین واحـدهای تولیــدی ســـیم وکابـل در شــرق کشــــور محســـوب می‌شــود و توانسته است به توليد محصولات تخصصيتر روي آورد و در  حال حاضر افتخار ارائه خدمات و تامین اقلام ارگان های بزرگ کشوری از جمله نوسازی مدارس، علوم پزشکی، نیروی انتظامی ، توزیع برقهای استانی،استانداریها، شهرداریها، آستان قدس رضوی، توزیع نیرو،  فرودگاهها و…. را داشته باشد. در ادامه می‌توانید لیست قیمت سیم و کابل افلاک را مشاهده و دانلود بفرمایید.

قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

آخرین به روز رسانی : 1402/07/04

 

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان
ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)
سیم افشان افلاک الکتریک خراسان
1سیم افشان 0/35*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه2,425,000
2سیم افشان 0/5*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه3,070,000
3سیم افشان 0/75*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه4,551,000
4سیم افشان 1*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه5,655,000
5سیم افشان 1/5*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه7,732,000
6سیم افشان 1/5*1 افلاک الکتریک خراسان 300 متر23,196,000
7سیم افشان 2/5*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه12,610,000
8سیم افشان 2/5*1 افلاک الکتریک خراسان 200 متر25,220,000
9سیم افشان 4*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه20,342,000
10سیم افشان 6*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه30,677,000
11سیم افشان 10*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه52,932,000
12سیم افشان 16*1 افلاک الکتریک خراسان متر825,700
13سیم افشان 25*1 افلاک الکتریک خراسان متر1,280,600
14سیم افشان 35*1 افلاک الکتریک خراسان متر1,790,300
15سیم افشان 50*1 افلاک الکتریک خراسان متر2,625,800
16سیم افشان 70*1 افلاک الکتریک خراسان متر3,734,600
17سیم افشان 95*1 افلاک الکتریک خراسان متر4,941,500
18سیم افشان 120*1 افلاک الکتریک خراسان متر6,303,500
سیم افشان ارت افلاک الکتریک خراسان
19سیم ارت 1*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه5,650,000
20سیم ارت 1/5*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه7,732,000
21سیم ارت 2/5*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه12,610,000
22سیم ارت 4*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه20,342,000
23سیم ارت 6*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه30,677,000
24سیم ارت 10*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه52,932,000
25سیم ارت 16*1 افلاک الکتریک خراسان متر825,700
26سیم ارت 25*1 افلاک الکتریک خراسان متر1,280,600
27سیم ارت 35*1 افلاک الکتریک خراسان متر1,790,300
28سیم ارت 50*1 افلاک الکتریک خراسان متر2,612,600
29سیم ارت 70*1 افلاک الکتریک خراسان متر3,703,600
30سیم ارت 95*1 افلاک الکتریک خراسان متر4,941,500
31سیم ارت 120*1 افلاک الکتریک خراسان متر6,303,500
سیم نایلون افلاک الکتریک خراسان
32سیم نایلون 0/35*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه5,020,000
33سیم نایلون 0/5*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه6,440,000
34سیم نایلون 0/75*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه9,060,000
35سیم نایلون 1*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه11,700,000
36سیم نایلون 1/5*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه16,450,000
37سیم نایلون 2/5*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه27,380,000
سیم تخت تلفنی افلاک الکتریک خراسان
38تخت تلفنی 0/5*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه2,371,000
سیم کیسه ای افلاک الکتریک خراسان
39سیم کیسه ای 0/35*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه5,856,000
40سیم کیسه ای 0/5*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه7,204,000
41سیم کیسه ای 0/75*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه10,044,000
کابل افشان افلاک الکتریک خراسان
42کابل افشان 0/5*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه8,470,000
43کابل افشان 0/75*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه11,510,000
44کابل افشان 1*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه13,610,000
45کابل افشان 1/5*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه19,210,000
46کابل افشان 2/5*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه31,180,000
47کابل افشان 4*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه47,490,000
48کابل افشان 6*2 افلاک الکتریک خراسان حلقه69,810,000
49کابل افشان 10*2 افلاک الکتریک خراسان متر1,206,600
50کابل افشان 16*2 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر1,825,200
51کابل افشان 25*2 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر2,827,800
52کابل افشان 35*2 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر4,188,100
53کابل افشان 0/5*3 افلاک الکتریک خراسان حلقه11,860,000
54کابل افشان 0/75*3 افلاک الکتریک خراسان حلقه16,670,000
55کابل افشان 1*3 افلاک الکتریک خراسان حلقه19,930,000
56کابل افشان 1/5*3 افلاک الکتریک خراسان حلقه27,690,000
57کابل افشان 2/5*3 افلاک الکتریک خراسان حلقه45,360,000
58کابل افشان 4*3 افلاک الکتریک خراسان حلقه70,490,000
59کابل افشان 6*3 افلاک الکتریک خراسان حلقه104,420,000
60کابل افشان 10*3 افلاک الکتریک خراسان متر1,776,900
61کابل افشان 16*3 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر2,686,500
62کابل افشان 25*3 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر4,168,000
63کابل افشان 35*3 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر5,840,500
64کابل افشان 0/75*4 افلاک الکتریک خراسان حلقه21,210,000
65کابل افشان 1*4 افلاک الکتریک خراسان حلقه26,230,000
66کابل افشان 1/5*4 افلاک الکتریک خراسان حلقه35,880,000
67کابل افشان 2/5*4 افلاک الکتریک خراسان حلقه59,090,000
68کابل افشان 4*4 افلاک الکتریک خراسان حلقه92,820,000
69کابل افشان 6*4 افلاک الکتریک خراسان حلقه134,980,000
70کابل افشان 10*4 افلاک الکتریک خراسان متر2,318,700
71کابل افشان 16*4 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر3,554,400
کابل افشان 2 روکش 16*4 افلاک الکتریک خراسانمتر3,741,900
72کابل افشان 25*4 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر5,458,700
73کابل افشان 35*4 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر7,585,700
74کابل افشان 1*5 افلاک الکتریک خراسان حلقه32,290,000
75کابل افشان 1/5*5 افلاک الکتریک خراسان حلقه45,160,000
76کابل افشان 2/5*5 افلاک الکتریک خراسان حلقه74,960,000
77کابل افشان 4*5 افلاک الکتریک خراسان متر1,157,600
78کابل افشان 6*5 افلاک الکتریک خراسان متر1,688,600
79کابل افشان 10*5 افلاک الکتریک خراسان متر2,880,900
80کابل افشان 16*5 افلاک الکتریک خراسان متر4,424,000
81کابل افشان 10*1 افلاک الکتریک خراسان متر601,500
82کابل افشان 16*1 افلاک الکتریک خراسان متر929,600
83کابل افشان 25*1 افلاک الکتریک خراسان متر1,402,100
84کابل افشان 35*1 افلاک الکتریک خراسان متر1,949,000
85کابل افشان 50*1 افلاک الکتریک خراسان متر2,736,000
86کابل افشان 70*1 افلاک الکتریک خراسان متر3,866,000
87کابل افشان 95*1 افلاک الکتریک خراسان متر5,076,000
88کابل افشان 120*1 افلاک الکتریک خراسان متر6,313,000
89کابل افشان 150*1 افلاک الکتریک خراسان متر7,884,000
90کابل افشان 185*1 افلاک الکتریک خراسان متر9,600,000
91کابل افشان 240*1 افلاک الکتریک خراسان متر12,661,000
92کابل افشان 300*1 افلاک الکتریک خراسان متر15,825,000
کابل تخت افشان افلاک الکتریک خراسان
92کابل تخت افشان 6*3 افلاک الکتریک خراسان متر1,083,000
93کابل تخت افشان 10*3 افلاک الکتریک خراسان متر1,983,000
94کابل تخت افشان 16*3 افلاک الکتریک خراسان متر2,818,000
95کابل تخت افشان 25*3 افلاک الکتریک خراسان متر4,380,000
96کابل تخت افشان 35*3 افلاک الکتریک خراسان متر6,073,000
97کابل تخت افشان 50*3 افلاک الکتریک خراسان متر8,675,000
98کابل تخت افشان 70*3 افلاک الکتریک خراسان متر12,260,000
99کابل تخت افشان 95*3 افلاک الکتریک خراسان متر16,090,000
کابل افشان افلاک الکتریک خراسان
100کابل افشان 16+25*3 افلاک الکتریک خراسان متر5,098,700
101کابل افشان 16+35*3 افلاک الکتریک خراسان متر6,522,400
102کابل افشان 25+50*3 افلاک الکتریک خراسان متر9,304,100
103کابل افشان 35+70*3 افلاک الکتریک خراسان متر13,365,200
کابل کولری 1فلاک الکتریک خراسان
104کابل کولری 1*4 افلاک الکتریک خراسان حلقه27,445,000
105کابل کولری 1/5*4 افلاک الکتریک خراسان حلقه38,096,000
106کابل کولری 1/5*5 افلاک الکتریک خراسان حلقه47,292,000
کابل کواکسیال افلاک الکتریک خراسان
107کابل کواکسیال مدل کپیتال افلاک الکتریک خراسان متر129,000
108کابل کواکسیال مدل سپهر افلاک الکتریک خراسان متر117,700
109کابل کواکسیال مدل کیان افلاک الکتریک خراسان متر57,400
110کابل کواکسیال مدل عرش افلاک الکتریک خراسان متر38,100
111کابل کواکسیال مدل سما (New) افلاک الکتریک خراسان متر48,600
112کابل کواکسیال RG6 U افلاک الکتریک خراسان متر200,400
113کابل کواکسیال RG-59 افلاک الکتریک خراسان متر142,100
114کابل کواکسیال مدل RG-59 ترکیبی افلاک الکتریک خراسان متر176,300
115کابل کواکسیال SKY RG-59 افلاک الکتریک خراسان متر
کابل آیفونی مس افلاک الکتریک خراسان
116کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مس افلاک الکتریک خراسان متر16,200
117کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مس افلاک الکتریک خراسان متر23,600
118کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مس افلاک الکتریک خراسان متر36,000
119کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مس افلاک الکتریک خراسان متر48,500
120کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مس افلاک الکتریک خراسان متر
121کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مس افلاک الکتریک خراسان متر
122کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مس افلاک الکتریک خراسان متر
123کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مس افلاک الکتریک خراسان متر
کابل مخابراتی فویلدار هوایی مس افلاک الکتریک خراسان
124کابل 2 زوج 0.60 فویلدار هوایی مس افلاک الکتریک خراسان متر87,300
125کابل 4 زوج 0.60 فویلدار هوایی مس افلاک الکتریک خراسان متر160,200
126کابل 6 زوج 0.60 فویلدار هوایی مس افلاک الکتریک خراسان متر232,600
127کابل 10 زوج 0.60 فویلدار هوایی مس افلاک الکتریک خراسان متر402,200
128کابل 15 زوج 0.60 فویلدار هوایی مس افلاک الکتریک خراسان متر569,600
129کابل 20 زوج 0.60 فویلدار هوایی مس افلاک الکتریک خراسان متر753,000
کابل مخابراتی فویلدار هوایی CCA افلاک الکتریک خراسان
130کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCA افلاک الکتریک خراسان متر38,100
131کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCA فلاک الکتریک خراسان متر69,900
132کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCA افلاک الکتریک خراسان متر98,700
133کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCA افلاک الکتریک خراسان متر154,500
134کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCA افلاک الکتریک خراسان متر
135کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAافلاک الکتریک خراسان متر
کابل مخابراتی زمینی مس افلاک الکتریک خراسان
136کابل 2 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر89,700
137کابل 4 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر165,100
138کابل 6 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر240,500
139کابل 10 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر403,300
140کابل 15 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر566,400
141کابل 20 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر759,200
کابل مخابراتی هوایی مس افلاک الکتریک خراسان
142کابل 1 زوجی هوایی افلاک الکتریک خراسان متر22,900
143کابل 2 زوجی هوایی افلاک الکتریک خراسان متر47,000
144کابل 4 زوجی هوایی افلاک الکتریک خراسان متر82,300
145کابل 6 زوجی هوایی افلاک الکتریک خراسان متر118,400
سیم مفتول افلاک الکتریک خراسان
146سیم مفتول 0/5*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه3,253,000
147سیم مفتول 0/75*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه4,719,000
148سیم مفتول 1*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه6,351,000
149سیم مفتول 1/5*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه8,833,000
150سیم مفتول 2/5*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه14,335,000
151سیم مفتول 4*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه22,653,000
152سیم مفتول 6*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه35,304,000
153سیم مفتول 10*1 افلاک الکتریک خراسان حلقه59,242,000
154سیم مفتول 16*1 افلاک الکتریک خراسان متر988,600
کابل مفتول افلاک الکتریک خراسان
155کابل مفتول 10*1 افلاک الکتریک خراسان متر597,000
156کابل مفتول 16*1 افلاک الکتریک خراسان متر972,000
157کابل مفتول 25*1 افلاک الکتریک خراسان متر1,465,000
158کابل مفتول 35*1 افلاک الکتریک خراسان متر2,016,000
159کابل مفتول 50*1 افلاک الکتریک خراسان متر2,704,000
160کابل مفتول 70*1 افلاک الکتریک خراسان متر3,832,000
161کابل مفتول 95*1 افلاک الکتریک خراسان متر5,203,000
162کابل مفتول 120*1 افلاک الکتریک خراسان متر6,507,000
163کابل مفتول 150*1 افلاک الکتریک خراسان متر7,913,000
164کابل مفتول 185*1 افلاک الکتریک خراسان متر10,044,000
165کابل مفتول 240*1 افلاک الکتریک خراسان متر12,957,000
166کابل مفتول 300*1 افلاک الکتریک خراسان متر16,457,000
167کابل مفتول 1/5*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر226,000
168کابل مفتول 2/5*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر348,000
169کابل مفتول 4*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر523,000
170کابل مفتول 6*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر757,000
171کابل مفتول 10*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,257,000
172کابل مفتول 16*2 افلاک الکتریک خراسان متر2,082,000
173کابل مفتول 25*2 افلاک الکتریک خراسان متر3,152,000
174کابل مفتول 35*2 افلاک الکتریک خراسان متر4,220,000
175کابل مفتول 50*2 افلاک الکتریک خراسان متر
176کابل مفتول 1/5*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر315,000
177کابل مفتول 2/5*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر496,000
178کابل مفتول 4*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر753,000
179کابل مفتول 6*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,108,000
180کابل مفتول 10*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,828,000
181کابل مفتول 16*3 افلاک الکتریک خراسان متر3,035,000
182کابل مفتول 25*3 افلاک الکتریک خراسان متر4,673,000
183کابل مفتول 1/5*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر405,000
184کابل مفتول 2/5*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر645,000
185کابل مفتول 4*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر994,000
186کابل مفتول 6*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,457,000
187کابل مفتول 10*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر2,406,000
188کابل مفتول 16*4 افلاک الکتریک خراسان متر3,935,000
189کابل مفتول 25*4 افلاک الکتریک خراسان متر6,084,000
190کابل مفتول 35*4 افلاک الکتریک خراسان متر8,228,000
191کابل مفتول 50*4 افلاک الکتریک خراسان متر10,693,000
192کابل مفتول 1/5*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر509,000
193کابل مفتول 2/5*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر810,000
194کابل مفتول 4*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,232,000
195کابل مفتول 6*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,805,000
196کابل مفتول 10*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر2,983,000
197کابل مفتول 16*5 افلاک الکتریک خراسان متر4,900,000
198کابل مفتول 16+25*3 افلاک الکتریک خراسان متر5,286,000
199کابل مفتول 16+35*3 افلاک الکتریک خراسان متر6,831,000
200کابل مفتول 25+50*3 افلاک الکتریک خراسان متر9,127,000
201کابل مفتول 35+70*3 افلاک الکتریک خراسان متر13,069,000
202کابل مفتول 50+95*3 افلاک الکتریک خراسان متر17,697,000
203کابل مفتول 70+120*3 افلاک الکتریک خراسان متر23,122,000
204کابل مفتول 70+150*3 افلاک الکتریک خراسان متر28,705,000
205کابل مفتول 95+185*3 افلاک الکتریک خراسان متر35,318,000
کابل نسوز افلاک الکتریک خراسان
206کابل نسوز 1/5*2 افلاک الکتریک خراسان متر405,500
207کابل نسوز 2/5*2 افلاک الکتریک خراسان متر581,700
208کابل نسوز 1/5*3 افلاک الکتریک خراسان متر567,400
209کابل نسوز 2/5*3 افلاک الکتریک خراسان متر826,200
210کابل نسوز شیلدار 1/5*2 افلاک الکتریک خراسان متر518,600
211کابل نسوز شیلدار 2/5*2 افلاک الکتریک خراسان متر700,300
212کابل نسوز شیلدار 1/5*3 افلاک الکتریک خراسان متر734,200
213کابل نسوز شیلدار 2/5*3 افلاک الکتریک خراسان متر1,002,800
کابل سیلکونی افلاک الکتریک خراسان
214سیلیکون 1/5*2 افلاک الکتریک خراسان متر265,000
215شیلد سیلیکون 1/5*2 افلاک الکتریک خراسان متر287,000
216سیلیکون 1/5*3 افلاک الکتریک خراسان متر369,000
217شیلد سیلیکون 1/5*3 افلاک الکتریک خراسان متر403,000
کابل شبکه افلاک الکتریک خراسان
218CAT6 UTP PVC افلاک الکتریک خراسان متر140,100
219CAT6 UTP (بدون تست) افلاک الکتریک خراسان متر112,800
220CAT6 UTP LSFOH افلاک الکتریک خراسان متر
221CAT6 FTP PVC افلاک الکتریک خراسان متر192,500
222CAT6 FTP LSFOH افلاک الکتریک خراسان متر208,400
223CAT6 SFTP PVC افلاک الکتریک خراسان متر210,100
224CAT6 SFTP LSFOH افلاک الکتریک خراسان متر227,100
کابل هوشمند افلاک الکتریک خراسان
225کابل هوشمند KNX افلاک الکتریک خراسان متر237,400
کابل فرمان افلاک الکتریک خراسان
226کابل فرمان 0.75*7 افلاک الکتریک خراسان متر
227کابل فرمان 0.75*10 افلاک الکتریک خراسان متر
228کابل فرمان 0.75*16 افلاک الکتریک خراسان متر
229کابل فرمان 1*7 افلاک الکتریک خراسان متر447,700
230کابل فرمان 1*10 افلاک الکتریک خراسان متر644,000
231کابل فرمان 1*16 افلاک الکتریک خراسان متر1,042,000
232کابل فرمان 1*24 افلاک الکتریک خراسان متر
233کابل فرمان 1/5*7 افلاک الکتریک خراسان متر672,000
234کابل فرمان 1/5*10 افلاک الکتریک خراسان متر927,000
235کابل فرمان 1/5*12 افلاک الکتریک خراسان متر1,139,000
236کابل فرمان 1/5*16 افلاک الکتریک خراسان متر1,504,000
237کابل فرمان 1/5*18 افلاک الکتریک خراسان متر1,652,000
238کابل فرمان 1/5*21 افلاک الکتریک خراسان متر
239کابل فرمان 1/5*24 افلاک الکتریک خراسان متر2,151,000
240کابل فرمان 2.5*7 افلاک الکتریک خراسان متر
241کابل فرمان 2.5*10 افلاک الکتریک خراسان متر
242کابل فرمان 2.5*16 افلاک الکتریک خراسان متر
243کابل فرمان 2.5*24 افلاک الکتریک خراسان متر
244کابل فرمان شیلدار 0.75*2 افلاک الکتریک خراسان متر
245کابل فرمان شیلدار 1*2 افلاک الکتریک خراسان متر235,600
246کابل فرمان شیلدار 1.5*2 افلاک الکتریک خراسان متر333,100
247کابل فرمان شیلدار 2.5*2 افلاک الکتریک خراسان متر460,200
248کابل فرمان شیلدار 0.75*3 افلاک الکتریک خراسان متر
249کابل فرمان شیلدار 1*3 افلاک الکتریک خراسان متر297,500
250کابل فرمان شیلدار 1.5*3 افلاک الکتریک خراسان متر427,400
251کابل فرمان شیلدار 2.5*3 افلاک الکتریک خراسان متر651,700
252کابل فرمان شیلدار 0.75*4 افلاک الکتریک خراسان متر312,000
253کابل فرمان شیلدار 1*4 افلاک الکتریک خراسان متر405,100
254کابل فرمان شیلدار 1.5*4 افلاک الکتریک خراسان متر518,500
255کابل فرمان شیلدار 2.5*4 افلاک الکتریک خراسان متر823,500
256کابل فرمان شیلدار 1*5 افلاک الکتریک خراسان متر
257کابل فرمان شیلدار 1.5*5 افلاک الکتریک خراسان متر
258کابل فرمان شیلدار 2.5*5 افلاک الکتریک خراسان متر
259کابل فرمان شیلدار 1*7 افلاک الکتریک خراسان متر
260کابل فرمان شیلدار 1.5*7 افلاک الکتریک خراسان متر
کابل آلومینیوم افلاک الکتریک خراسان
261کابل آلومینیوم 10*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر100,300
262کابل آلومینیوم 16*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر139,000
263کابل آلومینیوم 25*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر200,000
264کابل آلومینیوم 35*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر255,700
265کابل آلومینیوم 50*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر324,800
266کابل آلومینیوم 70*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر439,700
267کابل آلومینیوم 95*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر600,000
268کابل آلومینیوم 120*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر742,000
269کابل آلومینیوم 150*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر915,000
270کابل آلومینیوم 185*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,107,000
271کابل آلومینیوم 240*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,422,000
272کابل آلومینیوم 300*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,769,000
273کابل آلومینیوم 400*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,311,000
274کابل آلومینیوم 500*1 PVC افلاک الکتریک خراسان متر3,044,000
275کابل آلومینیوم 10*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر93,800
276کابل آلومینیوم 16*1 XLPE افلاک الکتریک خراسانمتر132,800
277کابل آلومینیوم 25*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر190,600
278کابل آلومینیوم 35*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر244,700
279کابل آلومینیوم 50*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر318,900
280کابل آلومینیوم 70*1 XLPE افلاک الکتریک خراسانمتر438,000
281کابل آلومینیوم 95*1 XLPE افلاک الکتریک خراسانمتر587,400
282کابل آلومینیوم 120*1 XLPE افلاک الکتریک خراسانمتر721,500
283کابل آلومینیوم 150*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر890,300
284کابل آلومینیوم 185*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,106,700
285کابل آلومینیوم 240*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,409,600
286کابل آلومینیوم 300*1 XLPE افلاک الکتریک خراسانمتر1,770,700
287کابل آلومینیوم 400*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
288کابل آلومینیوم 500*1 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
289کابل آلومینیوم 6*2 PVC افلاک الکتریک خراسان متر
290کابل آلومینیوم 10*2 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر259,300
291کابل آلومینیوم 16*2 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر363,000
292کابل آلومینیوم 25*2 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر531,000
293کابل آلومینیوم 35*2 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر667,000
294کابل آلومینیوم 50*2 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر
295کابل آلومینیوم 6*2 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
296کابل آلومینیوم 10*2 XLPE افلاک الکتریک خراسانمتر244,400
297کابل آلومینیوم 16*2 XLPE افلاک الکتریک خراسانمتر347,900
298کابل آلومینیوم 25*2 XLPE افلاک الکتریک خراسانمتر501,400
299کابل آلومینیوم 35*2 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر619,900
300کابل آلومینیوم 50*2 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
301کابل آلومینیوم 10*3 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر327,000
302کابل آلومینیوم 16*3 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر471,000
303کابل آلومینیوم 25*3 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر676,000
304کابل آلومینیوم 35*3 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر852,000
305کابل آلومینیوم 50*3 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر982,000
306کابل آلومینیوم 70*3 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر1,347,000
307کابل آلومینیوم 95*3 PVC افلاک الکتریک خراسانمتر1,840,000
308کابل آلومینیوم 10*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر301,800
309کابل آلومینیوم 16*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر437,200
310کابل آلومینیوم 25*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
311کابل آلومینیوم 35*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
312کابل آلومینیوم 50*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
313کابل آلومینیوم 70*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
314کابل آلومینیوم 95*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,956,300
315کابل آلومینیوم 10*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر395,000
316کابل آلومینیوم 16*4 تک روکش PVC افلاک الکتریک خراسان متر488,000
317کابل آلومینیوم 16*4 دو روکش PVC افلاک الکتریک خراسان متر580,000
318کابل آلومینیوم 25*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر845,000
319کابل آلومینیوم 35*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,094,000
320کابل آلومینیوم 50*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,198,000
321کابل آلومینیوم 70*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,656,000
322کابل آلومینیوم 95*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,274,000
323کابل آلومینیوم 120*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,799,000
324کابل آلومینیوم 150*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر3,451,000
325کابل آلومینیوم 185*4 PVC افلاک الکتریک خراسان متر4,323,000
326کابل آلومینیوم 10*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر372,000
327کابل آلومینیوم 16*4 تک روکش XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
328کابل آلومینیوم 16*4 دو روکش XLPE افلاک الکتریک خراسان متر542,700
329کابل آلومینیوم 25*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر798,300
330کابل آلومینیوم 35*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,013,500
331کابل آلومینیوم 50*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,135,800
332کابل آلومینیوم 70*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
333کابل آلومینیوم 95*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
334کابل آلومینیوم 120*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
335کابل آلومینیوم 150*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
336کابل آلومینیوم 185*4 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
337کابل آلومینیوم 10*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر478,000
338کابل آلومینیوم 16*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر705,000
339کابل آلومینیوم 25*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,016,000
340کابل آلومینیوم 35*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,328,000
341کابل آلومینیوم 50*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,797,000
342کابل آلومینیوم 70*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,466,000
343کابل آلومینیوم 95*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر3,347,000
344کابل آلومینیوم 10*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر435,400
345کابل آلومینیوم 16*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر644,700
346کابل آلومینیوم 25*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر954,400
347کابل آلومینیوم 35*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,264,000
348کابل آلومینیوم 50*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,692,000
349کابل آلومینیوم 70*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر2,350,000
350کابل آلومینیوم 95*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر3,161,000
351کابل آلومینوم 16+25*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر754,000
352کابل آلومینوم 16+35*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر916,000
353کابل آلومینوم 25+50*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,067,000
354کابل آلومینوم 35+70*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,471,000
355کابل آلومینوم 50+95*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,927,000
356کابل آلومینوم 70+120*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,499,000
357کابل آلومینوم 70+150*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر3,020,000
358کابل آلومینوم 95+185*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر3,764,000
359کابل آلومینوم 16+25*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر702,100
360کابل آلومینوم 16+35*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر869,300
361کابل آلومینوم 25+50*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,036,200
362کابل آلومینوم 35+70*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,419,900
363کابل آلومینوم 50+95*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,897,200
364کابل آلومینوم 70+120*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
365کابل آلومینوم 70+150*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
366کابل آلومینوم 95+185*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
367کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1 افلاک الکتریک خراسان متر98,100
368کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1 افلاک الکتریک خراسان متر147,600
369کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1 افلاک الکتریک خراسان متر210,800
370کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1 افلاک الکتریک خراسان متر282,300
371کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1 افلاک الکتریک خراسان متر390,500
372کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1 افلاک الکتریک خراسان متر548,100
373کابل آلومینیوم خود نگهدار 120*1 افلاک الکتریک خراسان متر672,900
374کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1 (فولادی) افلاک الکتریک خراسان متر147,700
375کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1 (فولادی) افلاک الکتریک خراسان متر198,600
376کابل خودنگهدار آلومینیوم 16+16*1 افلاک الکتریک خراسان متر196,200
377کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16*2 افلاک الکتریک خراسان متر343,900
378کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16+25+25*3 افلاک الکتریک خراسان متر836,200
379کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16+35+35*3 افلاک الکتریک خراسان متر1,089,000
380کابل خودنگهدار آلومینیوم 25-25+50+50*3 افلاک الکتریک خراسان متر1,475,400
381کابل خودنگهدار آلومینیوم 25-25+70+70*3 افلاک الکتریک خراسانمتر1,908,200
382VEASEL 35 متر
383ACSR FOX 50 متر
384ACSR MINK 70 متر
385ACSR DOG 120 متر
386ACSR HYANA 130 متر
387ACSR WOLF 200 متر
388ACSR LYNX 240 متر
389ACSR HAWK 300 متر
لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان.xlsx

پرشین پیشرانه
دانلود لیست قیمت

سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

جهت دریافت و دانلود لیست قیمت سیم و کابل خراسان فرم زیر را تکمیل نمایید

 • Please enter a number from 4 to 4.

پرشین پیشرانه
سوالات متداول در مورد

سیم و کابل افلاک

خرید سیم و کابل

خرید سیم و کابل خود را چگونه انجام دهم؟

با ورود به بخش فروشگاه و انتخاب سیم و کابل ، و سپس انتخاب برند افلاک می‌توانید محصولات مورد نظر خود را خرید نمایید . علاوه بر این می‌توانید در لیست قیمت بالا بر روی سبد خرید کلیک کنید تا به صفحه محصول وارد شوید و خرید خود را انجام دهید و در هر کجای کشور عزیزمان باشید برای شما ارسال گردد، همچنین می‌توانید با شماره گیری تلفن 02166764957 از خدمات مشاوره و خرید تلفنی اقدام نمایید

ارسال سیم و کابل به تهران/شهرستان چگونه انجام می شود؟

ارسال کالا در تهران از طریق، پیک ، پست پیشتاز ، تیپاکس انجام می‌گردد، همچنین برای شهرستان ها از طریق پیک و تیپاکس انجام می‌شود.

پس از واریز وجه چقدر طول می کشد تا سیم و کابل خود را دریافت نمایم؟

درصورت ثبت خرید قبل از ساعت 8 صبح سفارشات شما در همان روز ارسال خواهد شد، اما درصورتی که بعد از این زمان باشد، در اولین روز کاری بعدی ارسال خواهد شد.

آیا فروش سیم و کابل به صورت خرد هم دارید؟

بله، در صورت خرید آنلاین می توانید متراژ دلخواه خود را انتخاب نمایید و سفارش خود را ثبت نمایید. اما بهتر است قبل از سفارش با بخش فروش هماهنگی های لازم را انجام دهید.

کلاف سیم و کابل ها در لیست فوق چند متری است؟

کلیه سیم های برق و کابل آنتن به صورت کلاف 100 متری می باشند

کابل های تلفن مخابراتی به صورت کلاف های 100 متری و 250 متری تولید می شوند.

کابل برق های افشان زیر علاوه بر موجود بودن به صورت کلاف 100 متری، به صورت قرقره ای نیز تولید می شوند.

 • 2×1، 2×1.5، 2×2.5، 2×4، 2×6
 • 3×1، 3×1.5، 3×2.5، 3×4، 3×6
 • 4×1، 4×1.5، 4×2.5، 4×4، 4×6
 • 5×1، 5×1.5، 5×2.5، 5×4، 5×6

کابل های تک رشته افشان، کابل های افشان شیلددار، کابل های زمینی به صورت قرقره ای تولید می شوند و فاقد کلاف 100 متری می باشند.

قیمت سیم و کابل

آیا قیمت سیم و کابل در لیست فوق تخفیف هم دارد؟

بله؛ قیمت سیم و کابل درج شده در این لیست شامل درصد تخفیفی می شود. درصد تخفیف قیمت سیم و کابل به صورت روزانه و بعضاً ساعتی تغییر می یابد. جهت اطلاع از تخفیف ها تماس بگیرید.

 

من قصد خرید سیم و کابل به صورت عمده دارم. برای من چقدر تخفیف دارد؟

لطفاً لیست موارد مورد نیاز خود را به روش های ذکر شده برای ما ارسال فرمایید تا پیش فاکتور با حداکثر تخفیف برای شما ارسال گردد.

 

آیا قیمت سیم های ارت در لیست قیمت وجود دارد؟

بله در لیست قیمت وجود دارند همچنین قیمت سیم های افشان رنگی و ارت با یکدیگر یکسان است.

قیمت سیم و کابل در این لیست بر اساس متر است یا کلاف؟

قیمت سیم و کابل در لیست قیمت سیم و کابل خراسان بر اساس متر می باشد.

قیمت یک جفت سیم چقدر است؟ یک جفت سیم یعنی چه؟

هر جفت سیم در اصطلاح برق کاران شامل یک سیم 1.5 و یک سیم 2.5 است. قیمت سیم 1.5 و 2.5 موجود در لیست را با یکدیگر جمع کنید تا قیمت یک جفت سیم بدست بیاید.

 

پرشین پیشرانه

سیم و کابل افلاک

سیم و کابل: انتخاب بهترین برند در ایران

سیم و کابل ابزارهای حیاتی در دنیای تکنولوژی و الکتریسیته هستند که انتقال جریان الکتریکی را امکان‌پذیر می‌کنند. انتخاب بهترین برند سیم و کابل در ایران می‌تواند امنیت ساختمان‌ها و جان افراد را تضمین کند و در مصرف برق و هزینه‌های مربوطه صرفه‌جویی کند. در این مطلب به بررسی عواملی می‌پردازیم که در انتخاب بهترین سیم و کابل برق ساختمان تاثیرگذار هستند.

 1. مکان و شرایط به کارگیری سیم برق ساختمان: با توجه به شرایط محیطی و شرایط نصب سیم و کابل، باید به خرید آن‌ها اقدام کرد.

 2. ابعاد ظاهری سیم برق ساختمان: وضعیت ظاهری، شامل قطر و سطح سیم و کابل، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کیفیت برند انتخاب شده است.

 3. قیمت سیم برق ساختمان: نوسانات قیمتی موجب تغییر در نرخ فلزات می‌شود و در نتیجه قیمت سیم و کابل هم در بازار دچار نوسان می‌شود. قیمت مناسب و متعارف برای مشتریان حائز اهمیت است.

 4. بهترین برند سیم برق ساختمان در ایران: بهترین برند سیم و کابل باید دارای خصوصیاتی مانند کیفیت بالا، استانداردهای لازم، قیمت مناسب و متعارف، استفاده از مواد اولیه‌ی مرغوب و به کارگیری ابزارهای به روز در تولید باشد.

با توجه به این عوامل، انتخاب بهترین برند سیم و کابل در ایران می‌تواند از اهمیت بالایی برخورد. در ادامه به بررسی چند نکته‌ی مهم در انتخاب بهترین برند سیم و کابل می‌پردازیم:

 1. توانایی مقاومت در برابر حرارت: سیم و کابل‌هایی که دارای مقاومت بالایی در برابر حرارت هستند، امکان کاهش خطرات ناشی از افزایش دما را فراهم می‌کنند. به همین دلیل، باید به این مورد توجه کرد.

 2. استانداردهای بین‌المللی: بهترین برند سیم و کابل باید با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد. این امر نشان‌دهنده‌ی کیفیت بالای محصول و تضمین کارایی آن است.

 3. خدمات پس از فروش: یکی از عوامل مهم در انتخاب بهترین برند سیم و کابل، ارائه‌ی خدمات پس از فروش مناسب است. این خدمات می‌تواند شامل مشاوره، نصب، تعمیر و نگهداری باشد.

 4. تجربه‌ی مشتریان: نظرات و تجربه‌ی مشتریانی که از برندهای مختلف سیم و کابل استفاده کرده‌اند، می‌تواند در انتخاب بهترین برند کمک کند. از این رو، بهتر است قبل از خرید، نظرات مشتریان را بررسی کرده و تجربیات آن‌ها را ملاک قرار داد.

 5. سابقه‌ی برند: برندهایی که دارای سابقه‌ی طولانی و موفق در تولید و فروش سیم و کابل هستند، معمولاً دارای کیفیت و اعتبار بیشتری هستند. بنابراین، در انتخاب بهترین برند، سابقه‌ی آن نیز اهمیت دارد.

بنابراین، با توجه به توضیحات ارائه شده، می‌توان گفت که مجموعه افلاک الکتریک خراسان یکی از بهترین برندهای سیم برق ساختمان در ایران است که با تکیه بر استانداردهای بین‌المللی و ملی، کیفیت بالای محصولات خود را تضمین می‌کند. این شرکت با داشتن شعب و نمایندگی‌های متعدد در سراسر کشور، دسترسی به محصولات خود را برای مشتریان آسان کرده است.

با این حال، هنگام خرید سیم برق ساختمان از برندهای مختلف، مهم است که به نکاتی از قبیل کیفیت محصول، استانداردهای مربوطه، قیمت مناسب و متعارف و پشتیبانی فنی توجه کنید. همچنین، از خرید از برندهای نامعتبر و جعلی اجتناب کرده و در صورت شک به اصالت یک برند، از کارشناسان مربوطه کمک بگیرید.

 
 
 
پرشین پیشرانه
خرید اینترنتی محصولات

سیم و کابل افلاک

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من