لیست قیمت سیم و کابل آمل

لیست قیمت سیم و کابل آمل

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

به روز رسانی : 1399/06/22

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/5 * 1 آمل11,700
2سیم افشان 0/75 * 1 آمل16,100
3سیم افشان 1 * 1 آمل20,800
4سیم افشان 1/5 * 1 آمل26,900
5سیم افشان 2/5 * 1 آمل43,300
6سیم افشان 4 * 1 آمل70,300
7سیم افشان 6 * 1 آمل102,000
8سیم افشان 10 * 1 آمل179,000
9سیم ارت 16 * 1 آمل285,100
10سیم ارت 1/5 * 1 آمل27,000
11سیم ارت 2/5 * 1 آمل43,500
12سیم ارت 4 * 1 آمل70,800
13سیم ارت 6 * 1 آمل102,300
14سیم ارت 10 * 1 آمل179,500
15سیم ارت 16 * 1 آمل285,900
16سیم مفتول 0/5 * 1 آمل11,900
17سیم مفتول 0/75 * 1 آمل18,600
18سیم مفتول 1 * 1 آمل23,900
19سیم مفتول 1/5 * 1 آمل28,900
20سیم نایلون 0/5 * 2 آمل22,700
21سیم نایلون 0/75 * 2 آمل31,200
22سیم نایلون 1 * 2 آمل41,700
23سیم نایلون 1/5 * 2 آمل57,600
24سیم نایلون 2/5 * 2 آمل92,900
25سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آمل13,600
26سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آمل26,000
27سیم زیر گچی 0/75 * 2 آمل39,100
28سیم زیر گچی 1 * 2 آمل50,900
29سیم زیر گچی 1/5 * 2 آمل73.000
30سیم زیر گچی 0/75 * 3 آمل56,500
31سیم زیر گچی 1 * 3 آمل73,900
32سیم زیر گچی 1/5 * 3 آمل107,100
33کابل کیسه ای 0/50 * 2 آمل27,300
34کابل کیسه ای 0/75 * 2 آمل36,100
35کابل کیسه ای 1 * 2 آمل47,700
36کابل شیلد دار 1/5 * 2 آمل114,200
37کابل شیلد دار 1/5 * 3 آمل143,100
38کابل مفتول 1/5 * 2 آمل86,900
39کابل مفتول 2/5 * 2 آمل125,500
40کابل مفتول 4 * 2 آمل186,600
41کابل مفتول 6 * 2 آمل252,700
42کابل مفتول 10 * 2 آمل415,700
43کابل مفتول 6 * 3 آمل383,500
44کابل مفتول 10 * 3 آمل621,900
45کابل مفتول 1/5 * 4 آمل163,700
46کابل مفتول 2/5 * 4 آمل227,900
47کابل مفتول 4 * 4 آمل354,500
48کابل مفتول 6 * 4 آمل489,100
49کابل مفتول 10 * 4 آمل793,600
50کابل مفتول قدرت 6 * 2  آمل269,000
51کابل مفتول قدرت 6 * 4  آمل520,200
52کابل آلومینیوم 10 * 2  آمل105,300
53کابل آلومینیوم 16 * 2  آمل162,300
54کابل آلومینیوم 10 * 4  آمل172,200
55کابل آلومینیوم 16 * 4  آمل255,300
56کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آمل344,000
57کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آمل421,200
58کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آمل1,766,700
59کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آمل2,330,400
60کابل افشان  0/75 * 2  آمل40,300
61کابل افشان  1 * 2  آمل49,500
62کابل افشان  1/5 * 2  آمل69,600
63کابل افشان  2/5 * 2  آمل109,700
64کابل افشان 4 * 2  آمل168,200
65کابل افشان  6 * 2  آمل233,800
66کابل افشان  10 * 2  آمل406,200
67کابل افشان  1 * 3  آمل74,600
68کابل افشان  1/5 * 3  آمل98,400
69کابل افشان  2/5 * 3  آمل155,600
70کابل افشان  4 * 3  آمل243,600
71کابل افشان  6 * 3  آمل343,900
72کابل افشان  10 * 3  آمل584,400
73کابل افشان  16 * 3  آمل915,800
74کابل افشان  1 * 4  آمل96,800
75کابل افشان  1/5 * 4  آمل129,500
76کابل افشان  2/5 * 4  آمل204,100
77کابل افشان  4 * 4  آمل316,900
78کابل افشان  6 * 4  آمل454,700
79کابل افشان  10 * 4  آمل774,400
80کابل افشان  16 * 4  آمل1,204,700
81کابل افشان  1/5 * 5  آمل164,000
82کابل افشان  2/5 * 5  آمل260,000
83کابل افشان  4 * 5  آمل407,600
84کابل افشان  6 * 5  آمل572,100
85کابل افشان  10 * 5  آمل984,300
86کابل افشان  16 * 5  آمل1,509,700
87کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آمل25,500
88کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آمل46,600
89کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آمل63,700
90کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آمل32,200
91کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آمل61,800
92کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آمل84,300
93کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آمل145,900
94کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آمل25,600
95کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آمل47,900
96کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آمل65,400
97کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آمل32,900
98کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آمل63,000
99کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آمل86,200
100کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آمل147,200
101کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آمل9,600
102کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 4 آمل15,600
103کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آمل39,700
104کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آمل13,300
105کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 4 آمل21,600
106کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آمل58,300
107کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آمل17,100
108رانژه (دولا تابیده ) 0/40 * 2 آمل6,700
109رانژه (دولا تابیده ) 0/50 * 2 آمل10,400
110رانژه (دولا تابیده ) 0/60 * 2 آمل14,300
111کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آمل30,400
112بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آمل10,700
113بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آمل15,100
114کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل14,700
115کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آمل23,700
116کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آمل33,200
117کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل14,700
118کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آمل33,800
119کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آمل7,544
120کابلهای کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
49,200
121کابلهای کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA
21,000
122کابلهای کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم
14,600
123کابلهای کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
33,400
124کابلهای کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
44,300
125کابلهای کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
64,000
126کابلهای کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
26,100

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل آمل

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل آمل کلیک کنید