سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/07/04

لیست قیمت
سیم و کابل آمل

لیست قیمت سیم و کابل آمل

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

لیست قیمت سیم و کابل آمل آپدیت نمی شود
لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

آخرین به روز رسانی : 1402/07/04

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

لیست قیمت سیم و کابل آمل بروز رسانی نمی شوند، شما می توانید از برند های با کیفیت از جمله :

خراسان افشار نژاد:
https://persianpishraneh.com/b/CUy

افلاک الکتریک خراسان:
https://persianpishraneh.com/b/CV6

سیم و کابل کمان:
https://persianpishraneh.com/b/CUe

استفاده نمایید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
2سیم افشان 0/75 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
3سیم افشان 1 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
4سیم افشان 1/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
5سیم افشان 2/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
6سیم افشان 4 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
7سیم افشان 6 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
8سیم افشان 10 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
9سیم افشان 16 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
10سیم ارت 1/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
11سیم ارت 2/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
12سیم ارت 4 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
13سیم ارت 6 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
14سیم ارت 10 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
15سیم ارت 16 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
16سیم مفتول 0/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
17سیم مفتول 0/75 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
18سیم مفتول 1 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
19سیم مفتول 1/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
20سیم نایلون 0/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
21سیم نایلون 0/75 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
22سیم نایلون 1 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
23سیم نایلون 1/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
24سیم نایلون 2/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
25سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
26سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
27سیم زیر گچی 0/75 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
28سیم زیر گچی 1 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
29سیم زیر گچی 1/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
30سیم زیر گچی 0/75 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
31سیم زیر گچی 1 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
32سیم زیر گچی 1/5 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
33کابل کیسه ای 0/50 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
34کابل کیسه ای 0/75 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
35کابل کیسه ای 1 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
36کابل شیلد دار 1/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
37کابل شیلد دار 1/5 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
38کابل مفتول 1/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
39کابل مفتول 2/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
40کابل مفتول 4 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
41کابل مفتول 6 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
42کابل مفتول 10 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
43کابل مفتول 1/5 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
44کابل مفتول 6 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
45کابل مفتول 10 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
46کابل مفتول 1/5 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
47کابل مفتول 2/5 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
48کابل مفتول 4 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
49کابل مفتول 6 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
50کابل مفتول 10 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
51کابل مفتول 6 *5 آملمتربروز رسانی نمیشود
52کابل مفتول قدرت 4 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
53کابل مفتول قدرت 6 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
54کابل مفتول قدرت 6 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
55کابل آلومینیوم 10 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
56کابل آلومینیوم 16 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
57کابل آلومینیوم 10 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
58کابل آلومینیوم 16 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
59کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آملمتربروز رسانی نمیشود
60کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آملمتربروز رسانی نمیشود
61کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آملمتربروز رسانی نمیشود
62کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آملمتربروز رسانی نمیشود
63کابل افشان  0/75 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
64کابل افشان  1 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
65کابل افشان  1/5 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
66کابل افشان  2/5 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
67کابل افشان 4 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
68کابل افشان  6 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
69کابل افشان  10 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
70کابل افشان  1 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
71کابل افشان  1/5 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
72کابل افشان  2/5 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
73کابل افشان  4 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
74کابل افشان  6 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
75کابل افشان  10 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
76کابل افشان  16 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
77کابل افشان  1 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
78کابل افشان  1/5 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
79کابل افشان  2/5 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
80کابل افشان  4 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
81کابل افشان  6 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
82کابل افشان  10 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
83کابل افشان  16 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
84کابل افشان  1/5 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
85کابل افشان  2/5 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
86کابل افشان  4 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
87کابل افشان  6 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
88کابل افشان  10 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
89کابل افشان  16 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
90کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
91کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
92کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتربروز رسانی نمیشود
93کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
94کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
95کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتربروز رسانی نمیشود
96کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتربروز رسانی نمیشود
97کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
98کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
99کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتربروز رسانی نمیشود
100کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
101کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
102کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتربروز رسانی نمیشود
103کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتربروز رسانی نمیشود
104کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
105کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
106کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آملمتربروز رسانی نمیشود
107کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
108کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
109کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آملمتربروز رسانی نمیشود
110کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
111رانژه (دولا تابیده ) 0/4* 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
112رانژه (دولا تابیده ) 0/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
113رانژه (دولا تابیده ) 0/6 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
114کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
115بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
116بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
117کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
118کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
119کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
120کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
121کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
122کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
123کابل کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود
124کابل کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA
متربروز رسانی نمیشود
125کابل کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم
متربروز رسانی نمیشود
126کابل کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود
127کابل کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود
128کابل کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود
129کابل کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من