لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

آخرین به روز رسانی : 1401/03/07

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت محصول (ریال)سبد خرید    
1پنل آیفون تصویری یک واحدی فراز سیماران8.880.000
2پنل آیفون تصویری دو واحدی فراز سیماران9.110.000
3پنل آیفون تصویری سه واحدی فراز سیماران10.000.000
4پنل آیفون تصویری چهار واحدی فراز سیماران10.220.000
5پنل آیفون تصویری پنج واحدی فراز سیماران10.760.000
6پنل آیفون تصویری شش واحدی فراز سیماران10.690.000
7پنل آیفون تصویری هفت واحدی فراز سیماران10.980.000
8پنل آیفون تصویری هشت واحدی فراز سیماران11.150.000
9پنل آیفون تصویری ده واحدی فراز سیماران11.630.000
10پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فراز سیماران12.090.000
11پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فراز سیماران12.560.000
12پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فراز سیماران13.020.000
13پنل آیفون تصویری هجده واحدی فراز سیماران13.890.000
14پنل آیفون تصویری بیست واحدی فراز سیماران14.370.000
15پنل آیفون تصویری یک واحدی فوژان سیماران 8.880.000
16پنل آیفون تصویری دو واحدی فوژان سیماران 9.110.000
17پنل آیفون تصویری سه واحدی فوژان سیماران 10.000.000
18پنل آیفون تصویری چهار واحدی فوژان سیماران 10.220.000
19پنل آیفون تصویری پنج واحدی فوژان سیماران 15.140.000
20پنل آیفون تصویری شش واحدی فوژان سیماران 10.690.000
21پنل آیفون تصویری هفت واحدی فوژان سیماران 15.540.000
22پنل آیفون تصویری هشت واحدی فوژان سیماران 11.150.000
23پنل آیفون تصویری نه واحدی فوژان سیماران 16.020.000
24پنل آیفون تصویری ده واحدی فوژان سیماران 11.630.000
25پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فوژان سیماران 12.090.000
26پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فوژان سیماران 12.560.000
27پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فوژان سیماران 13.020.000
28پنل آیفون تصویری هجده واحدی فوژان سیماران 13.860.000
29پنل آیفون تصویری نوزده واحدی فوژان سیماران 14.120.000
30پنل آیفون تصویری بیست واحدی فوژان سیماران 14.370.000
31پنل آیفون تصویری یک واحدی فرداد سیماران8.880.000
32پنل آیفون تصویری دو واحدی فرداد سیماران9.110.000
33پنل آیفون تصویری سه واحدی فرداد سیماران10.000.000
34پنل آیفون تصویری چهار واحدی فرداد سیماران10.220.000
35پنل آیفون تصویری پنچ واحدی فرداد سیماران10.760.000
36پنل آیفون تصویری شش واحدی فرداد سیماران10.690.000
37پنل آیفون تصویری هفت واحدی فرداد سیماران10.980.000
38پنل آیفون تصویری هشت واحدی فرداد سیماران11.150.000
39پنل آیفون تصویری ده واحدی فرداد سیماران11.630.000
40پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فرداد سیماران12.090.000
41پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فرداد سیماران12.560.000
42پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فرداد سیماران13.020.000
43پنل آیفون تصویری هیجده واحدی فرداد سیماران13.890.000
44پنل آیفون تصویری بیست واحدی فرداد سیماران14.370.000
45پنل تصویری یک واحدی کارتی فرداد سیماران11.150.000
46پنل تصویری دو واحدی کارتی فرداد سیماران11.400.000
47پنل تصویری سه واحدی کارتی فرداد سیماران12.250.000
48پنل تصویری چهار واحدی کارتی فرداد سیماران12.500.000
49پنل تصویری پنج واحدی کارتی فرداد سیماران12.730.000
50پنل تصویری شش واحدی کارتی فرداد سیماران12.960.000
51پنل تصویری هفت واحدی کارتی فرداد سیماران13.190.000
52پنل تصویری هشت واحدی کارتی فرداد سیماران13.430.000
53پنل تصویری ده واحدی کارتی فرداد سیماران13.890.000
54پنل تصویری دوازده واحدی کارتی فرداد سیماران14.370.000
55پنل تصویری چهارده واحدی کارتی فرداد سیماران14.820.000
56پنل تصویری شانزده واحدی کارتی فرداد سیماران15.290.000
57پنل تصویری هجده واحدی کارتی فرداد سیماران16.150.000
58پنل تصویری بیست واحدی کارتی فرداد سیماران16.620.000
59پنل تصویری با مانیتور 4.3 یک واحدی سیماران24.300.000
60پنل تصویری با مانیتور 4.3 دو واحدی سیماران36.220.000
61پنل تصویری با مانیتور 4.3 سه واحدی سیماران48.800.000
62پنل تصویری با مانیتور 4.3 چهار واحدی سیماران60.710.000
63پنل تصویری با مانیتور 4.3 پنج واحدی سیماران74.330.000
64پنل تصویری با مانیتور 4.3 شش واحدی سیماران85.950.000
65پنل تصویری با مانیتور 4.3 هفت واحدی سیماران98.280.000
66پنل تصویری با مانیتور 4.3 هشت واحدی سیماران110.140.000
67پنل تصویری با مانیتور 4.3 نه واحدی سیماران109.148.000
68پنل تصویری با مانیتور 4.3 ده واحدی سیماران132.468.000
69پنل تصویری با مانیتور 4.3 یازده واحدی سیماران136.309.000
70پنل تصویری با مانیتور 4.3 دوازده واحدی سیماران147.999.000
71پنل تصویری با مانیتور 4.3 سیزده واحدی سیماران169.688.000
72پنل تصویری با مانیتور 4.3 چهارده واحدی سیماران181.378.000
73پنل تصویری با مانیتور 4.3 پانزده واحدی سیماران193.698.000
74پنل تصویری با مانیتور 4.3 شانزده واحدی سیماران207.270.000
75پنل تصویری با مانیتور 4.3 هفده واحدی سیماران205.797.000
76پنل تصویری با مانیتور 4.3 هجده واحدی سیماران217.478.000
77پنل تصویری با مانیتور 4.3 بیست واحدی سیماران252.316.000
78مانیتور 4.3 اینچی سیماران11.690.000
79صفحه 1 صوتی سیماران2.500.000
80صفحه 2 صوتی سیماران2.920.000
81صفحه 3 صوتی سیماران3.630.000
82ترانس 730 سیماران2.280.000
83پنل کدینگ سیماران34.080.000
84سوئیچر 726 سیماران1.540.000
85سوئیچر 727 سیماران2.380.000
86ماژول کارتخوان سیماران2.270.000
87گوشی صوتی سیماران1.730.000
88مانیتور 4.3M 200 سیماران15.500.000
89قفل زنجیری سیماران1.450.000
90دیکودر سیماران4.240.000
91گوشی VF سیماران2.640.000
92گوشی 4VR سیماران-
93کارت و تگ پنل سیماران150.000
94صوتی 1 واحده سیماران7.250.000
95سوئیچر 6 سیماران1.390.000
96مرکز نگهبانی سیماران 50.810.000
97سوئیچ شبکه NT سیماران9.000.000
98پنل کدینگ فروز سیماران18.270.000
99تگ بزرگ مغناطیسی سیماران350.000
100صوتی 2 واحده سیماران7.950.000
101سوئیچر 8 سیماران1.740.000
102سوئیچ کدینگ سیماران6.680.000
1031 به 1 سیماران3.860.000
104گوشی مرکزی سیماران3.830.000
105گوشی فرعی سیماران2.780.000
106صوتی 3 واحده سیماران11.840.000
107سوئیچر 10 سیماران2.080.000
108تقسیم کننده سیماران 1.740.000
109ترانس ارتباط سیماران 2.000.000
110ترانس 1 به 239 سیماران 2.110.000
111ریموت کنترل سیماران4.440.000
112قوطی صوتی سیماران120.000
113سوئیچر 4 سیماران1.220.000
114کارتخوان روکار CD32 سیماران2.770.000
115کارتخوان k121 سیماران12.650.000
116گوشی 1 به 240 سیماران4.340.000
117پنل پین هول سیماران10.040.000
118ترانس صوتی سیماران1.450.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram