لیست قیمت محصولات ایران ونوس

لیست قیمت ایران ونوس

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957
ردیفنام محصولموارد مصرفی بدنهتعداد در بسته بندیقیمت مصرف کننده (ریال)
1ترمینال برق 12 خانه سایز 4 صادراتیپلی اتیلن360 شاخه67.000
2ترمینال برق 12 خانه سایز 6 اکونومیپلی اتیلن420 شاخه66.000
3ترمینال برق 12 خانه سایز 10 اکونومیپلی اتیلن200-360 شاخه89.500
4ترمینال برق 12 خانه سایز 16 اکونومیپلی اتیلن200شاخه119.000
5ترمینال برق 12 خانه سایز 25 اکونومیپی وی سی50-30 شاخه318.000
6ترمینال برق 12 خانه سایز 35 اکونومیپی وی سی40 شاخه560.000
7ترمینال برق 2 خانه 2 طرف فشاریپلی امید500 شاخهتماس بگیرید
8ترمینال برق 3 خانه 1 طرف فشاریپلی امید500 شاخهتماس بگیرید
9ترمینال برق 2 خانه 2 طرف فشاریپلی امید500 شاخهتماس بگیرید

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت ایران ونوس

برای خرید محصولات لیست قیمت ایران ونوس کلیک کنید