لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز

ردیف شرح کالا( کد پنل) 35FL 43FL 43TK/M200 43TK/M100 72TK/M100 73P/M200 78P/M100 78P/M100WIFI قیمت پنل(ریال)
1 آیفون تصویری تک واحدی VFAC1 8.756.000 9.086.000 10.131.000 10.637.000 14.289.000 14.894.000 16.049.000 20.460.000 3.311.000
2 آیفون تصویری دو واحدی VFAC2D 13.486.000 14.146.000 16.236.000 17.248.000 24.552.000 25.762.000 28.072.000 36.894.000 3.641.000
3 آیفون تصویری سه واحدی VFAC3 18.777.000 19.767.000 22.902.000 24.420.000 35.376.000 37.191.000 40.656.000 53.889.000 4.532.000
4 آیفون تصویری چهار واحدی VFAC4 23.430.00 24.750.000 28.930.000 30.954.000 45.562.000 47.982.000 52.602.000 70.246.000 4.785.000
5 آیفون تصویری شش واحدی VFAC6 32.494.000 34.474.000 40.744.000 43.780.000 65.692.000 69.322.000 76.252.000 102.718.000 5.049.000
6 آیفون تصویری هشت واحدی VFAC8 41.756.000 44.396.000 52.756.000 56.804.000 86.020.000 90.860.000 100.100.000 135.388.000 5.511.000
7 آیفون تصویری ده واحدی VFAC10 50.974.000 54.274.000 64.724.000 69.784.000 106.304.000 112.354.000 123.904.000 168.014.000 5.929.000
8 آیفون تصویری دوازده واحدی VFAC12 60.236.000 64.196.000 76.736.000 82.808.000 126.632.000 133.892.000 147.752.000 200.684.000 6.391.000
9 آیفون تصویری چهارده واحدی VFAC14 69.465.000 74.085.000 88.715.000 95.799.000 146.927.000 155.397.000 171.567.000 233.321.000 6.820.000
10 آیفون تصویری شانزده واحدی VFAC16 78.694.000 83.974.000 100.694.000 108.790.000 167.222.000 176.902.000 195.382.000 265.958.000 7.249.000

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز بدون سوئیچر

ردیف شرح کالا( کد پنل) 35FL 43FL 43TK/M200 43TK/M100 72TK/M100 73P/M200 78P/M100 78P/M100WIFI قیمت پنل(ریال)
1 آیفون تصویری دو واحدی VFEC2D 14.267.000 15.367.000 17.325.000 18.469.000 24.365.000 25.575.000 27.885.000 36.707.000 3.454.000
2 آیفون تصویری سه واحدی VFEC3 19.899.000 21.549.000 24.486.000 26.202.000 35.046.000 36.861.000 40.326.000 53.559.000 4.202.000
3 آیفون تصویری چهار واحدی VFEC4 24.915.000 27.115.000 31.031.000 33.319.000 45.111.000 47.531.000 52.151.000 69.795.000 4.334.000
4 آیفون تصویری شش واحدی VFEC6D 35.508.000 38.808.000 44.682.000 48.114.000 65.802.000 69.432.000 76.362.000 102.828.000 4.455.000
5 آیفون تصویری هشت واحدی VFEC8D 45.694.000 50.094.000 57.926.000 62.502.000 86.086.000 90.926.000 100.166.000 135.454.000 4.697.000
6 آیفون تصویری ده واحدی VFEC10D 55.880.000 61.380.000 71.170.000 76.890.000 106.370.000 112.420.000 123.970.000 168.080.000 4.950.000
7 آیفون تصویری دوازده واحدی VFEC12D 66.253.000 72.853.000 84.601.000 91.465.000 126.841.000 134.101.000 147.961.000 200.893.000 5.159.000
8 آیفون تصویری چهارده واحدی VFEC14D 76.461.000 84.161.000 97.867.000 105.875.000 147.147.000 155.617.000 171.787.000 233.541.000 5.379.000
9 آیفون تصویری شانزده واحدی VFEC16D 86.570.000 95.370.000 111.034.000 120.186.000 190.175.000 177.034.000 195.514.000 266.090.000 5.632.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram