نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

آنتن ثابت 50T سیماران

500,000 

آنتن گردان 1000 سیماران

محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری

محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل 5 متری

هواکش فلزی 10 سانت 2400 دور دمنده

180,000 

هواکش فلزی 12 سانت 2400 دور دمنده

186,000 

هواکش فلزی 15 سانت 2400 دور دمنده

207,000 

هواکش لوله ای 10 سانت توربو 2000 دور دمنده (VPH-10S2S)

143,000 

هواکش لوله ای 12 سانت توربو 2000 دور دمنده(VPH-12S2S)

154,000 

هواکش لوله ای 15 سانت توربو ۲۰۰۰ دور دمنده (VPH-15S2S)

169,000 

هواکش لوله ای 8 سانت توربو 2400 دور دمنده(VPH-8S2S)

135,000