کارگاه الکترونیک

فرستنده موج متوسط (AM)

فرستنده موج متوسط (AM) فرستنده موج متوسط (AM) طرح پیشنهادی این ماه یک فرستنده ی موج متوسط است که تا شعاع حدود 500  متر سیگنال آن قابل دریافت است. مدار فوق یک نوسان ساز هارتلی است که با ولتاژ6 ولت تا15  ولت کار میکند. L1 : حدود ۹۰ دور سیم لاکی mm 0.3  روی ذغال فریت که ابتدا 45  دور پیچیده و یک پریز خارج میکنیم و مجددا 45 دور دیگر به آن اضافه میکنیم. Q1  : ترانزیستور 0.8  BCL   یا معادل. R1 : مقاومت  [...]