نور و روشنایی

نور و روشنایی

نور با حیات بشر پیوندی تاریخی دارد.
بدون نور طبیعی خورشید، به هیچ وجه در روی زمین زندگی به وجود نمی آمد.
ما حدود 80 درصد اطلاعات دریافتی از محیط را توسط چشم هایمان به دست می آوریم.
امروزه می توانیم برای هرنور با حیات بشر پیوندی تاریخی دارد.
بدون نور طبیعی خورشید، به هیچ وجه در روی زمین زندگی به وجود نمی آمد.
ما حدود 80 درصد اطلاعات دریافتی از محیط را توسط چشم هایمان به دست می آوریم.
امروزه می توانیم برای هر وظیفه دیداری، با استفاده از منابع نور مصنوعی، روشنایی درست را تامین کنیم.
این کار حداقل درتئوری ممکن است اما در عمل ، گاهی برخی از نیازها تامین نمی شود.

تفاوت لامپ فوق کم مصرف و کم مصرف

تفاوت لامپ فوق کم مصرف و کم مصرف امروزه LED (دیود ساطع کننده نور) بعنوان آخرین ابزار روشنایی و جایگزین مناسبی برای منابع روشنایی متد...

ادامه مطلب