لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

ردیفشرح محصولاتتعداد در کارتنقیمت(ریال)

1

محافظ یخچال فلزی 1.50 متر20

513,000

2محافظ یخچال فلزی 4 متر20

591,000

3محافظ یخچال فلزی استاندارد ارت دار 1.50 متر20581,000
4محافظ یخچال فلزی استاندارد ارت دار 4 متر20673,000
5محافظ یخچال فلزی (مینی) (طرح آروین) 1.50 متر24487,000
6محافظ یخچال فلزی (مینی) (طرح آروین) 4 متر24564,000
7محافظ یخچال فلزی (مینی) استاندارد ارت دار (طرح آروین) 1.50 متر24579,000
8محافظ یخچال فلزی (مینی) استاندارد ارت دار (طرح آروین) 1.50 متر24671,000
9محافظ یخچال غیر فلزی 1.50 متر16492,000
10محافظ یخچال ۴ خانه هلالی 1.50 متر24482,000
11محافظ یخچال ۴ خانه هلالی 4 متر24553,000
12محافظ یخچال 4 خانه استاندارد 1.50 متر24517,000
13محافظ یخچال 4 خانه استاندارد 4 متر24596,000
14محافظ یخچال 4 خانه استاندارد ارت دار 1.50 متر24582,000
15محافظ یخچال 4 خانه استاندارد ارت دار 4 متر24674,000
16محافظ یخچال 4 گوش استاندارد 1.50 متر24460,000

17

محافظ یخچال 4 گوش استاندارد 4 متر24

538,000

18محافظ یخچال 2 خانه استاندارد ارت دار قفل کودک (طرح رامونا) 1.50 متر24440,000

19

محافظ یخچال 2 خانه استاندارد ارت دار قفل کودک (طرح رامونا) 4 متر24

533,000

20

محافظ یخچال 2 خانه ( بدون کابل )24

324,000

21

محافظ یخچال تک خانه ارت دار استاندارد ( بدون کابل ) ( طرح سورنا )24

326,000

22

محافظ صنعتی فلزی 1.50 متر20

527,000

23

محافظ صنعتی فلزی 4 متر20

604,000

24

محافظ صنعتی فلزی استاندارد ارت دار 1.50 متر20

594,000

25

محافظ صنعتی فلزی استاندارد ارت دار 4 متر20

687,000

26

محافظ صنعتی فلزی (مینی)(طرح آروین) 1.50 متر24

500,000

27

محافظ صنعتی فلزی (مینی)(طرح آروین) 1.50 متر24578,000

28

محافظ صنعتی فلزی (مینی) استاندارد ارت دار (طرح آروین) 1.50 متر24

593,000

29

محافظ صنعتی فلزی (مینی) استاندارد ارت دار (طرح آروین) 4 متر24

685,000

30

محافظ 7000 کولر گازی وزیر کنتوری فلزی20

649,000

31

محافظ 7000 کولر گازی استاندارد ارت دار (بدون کابل)24

541,000

32

محافظ 7000 کولر گازی وزیر کنتوری فلزی (مینی)(طرح آروین)24

620,000

33

محافظ پکیج و کامپیوتر 2 خانه (بدون کابل)24

324,000

34محافظ پکیج و کامپیوتر تک خانه استاندارد (بدون کابل) (طرح سورنا)24

326,000

35

محافظ کامپیوتر 4 خانه هلالی 1.50 متر24482,000

36

محافظ کامپیوتر 4 خانه هلالی 4 متر24

553,000

37محافظ کامپیوتر 4 خانه استاندارد 1.50 متر24

517,000

38

محافظ کامپیوتر 4 خانه استاندارد 4 متر24

596,000

39

محافظ کامپیوتر 4 خانه استاندارد ارت دار 1.50 متر24582,000
40محافظ کامپیوتر 4 خانه استاندارد ارت دار 4 متر24

674,000

41

محافظ کامپیوتر 4 گوش استاندارد 1.50 متر24460,000
42محافظ کامپیوتر 4 گوش استاندارد 4 متر24

538,000

43

محافظ کامپیوتر 5 خانه مشکی 1.50 متر24490,000
44محافظ کامپیوتر 5 خانه مشکی 4 متر24

569,000

45

محافظ کامپیوتر 6 خانه هلالی 1.50 متر16559,000
46محافظ کامپیوتر 6 خانه هلالی 4 متر16

644,000

47

محافظ کامپیوتر 6 خانه فلزی 1.50 متر20609,000
48محافظ کامپیوتر 6 خانه فلزی 4 متر20

687,000

49

چراغ دیواری مرجان30102,000
50چراغ سقفی مروارید25

151,000

51

چراغ سقفی شبکه ای مروارید25158,000

52

چراغ سقفی نگین21112,000
53چراغ سقفی سنسوردار14

530,000

54

چراغ سقفی 2 لامپ روکار صدف16

179,000

55چراغ سقفی 2 لامپ توکار صدف16

179,000

56

چراغ سقفی 2 لامپ روکار نگین16171,000
57چراغ سقفی 2 لامپ توکار نگین16

171,000

58

چراغ توکار 2 شعله باران16174,000

59

چراغ دیواری اطلس27104,000
60

چراغ بالا آیینه 2 لامپ ونوس

18

202,000

61

چراغ بالا آیینه 2 لامپ ونوس FPL18

424,000

62

چراغ سقفی 2 لامپ لومینوس

10

346,000

63

سنسور بیرونی 2 PIR

50

394,000
64

بالاست الکترونیکی 36*1

50

231,000

65

بالاست الکترونیکی 36*250

251,000