لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

لیست قیمت شرکت نمودار کنترل

ردیف

شرح محصولات

تعداد در بسته

قیمت(ریال)

1

محافظ یخچال فلزی 1.50 متر

20

513,000

2

محافظ یخچال فلزی 4 متر

20

591,000

3

محافظ یخچال فلزی استاندارد ارت دار 1.50 متر

20

581,000

4

محافظ یخچال فلزی استاندارد ارت دار 4 متر

20

673,000

5

محافظ یخچال فلزی (مینی) (طرح آروین) 1.50 متر

24

487,000

6

محافظ یخچال فلزی (مینی) (طرح آروین) 4 متر

24

564,000

7

محافظ یخچال فلزی (مینی) استاندارد ارت دار (طرح آروین) 1.50 متر

24

579,000

8

محافظ یخچال فلزی (مینی) استاندارد ارت دار (طرح آروین) 1.50 متر

24

671,000

9

محافظ یخچال غیر فلزی 1.50 متر

16

492,000

10

محافظ یخچال ۴ خانه هلالی 1.50 متر

24

482,000

11

محافظ یخچال ۴ خانه هلالی 4 متر

24

553,000

12

محافظ یخچال 4 خانه استاندارد 1.50 متر

24

517,000

13

محافظ یخچال 4 خانه استاندارد 4 متر

24

596,000

14

محافظ یخچال 4 خانه استاندارد ارت دار 1.50 متر

24

582,000

15

محافظ یخچال 4 خانه استاندارد ارت دار 4 متر

24

674,000

16

محافظ یخچال 4 گوش استاندارد 1.50 متر

24

460,000

17

محافظ یخچال 4 گوش استاندارد 4 متر

24

538,000

18

محافظ یخچال 2 خانه استاندارد ارت دار قفل کودک (طرح رامونا) 1.50 متر

24

440,000

19

محافظ یخچال 2 خانه استاندارد ارت دار قفل کودک (طرح رامونا) 4 متر

24

533,000

20

محافظ یخچال 2 خانه ( بدون کابل )

24

324,000

21

محافظ یخچال تک خانه ارت دار استاندارد ( بدون کابل ) ( طرح سورنا )

24

326,000

22

محافظ صنعتی فلزی 1.50 متر

20

527,000

23

محافظ صنعتی فلزی 4 متر

20

604,000

24

محافظ صنعتی فلزی استاندارد ارت دار 1.50 متر

20

594,000

25

محافظ صنعتی فلزی استاندارد ارت دار 4 متر

20

687,000

26

محافظ صنعتی فلزی (مینی)(طرح آروین) 1.50 متر

24

500,000

27

محافظ صنعتی فلزی (مینی)(طرح آروین) 1.50 متر

24

578,000

28

محافظ صنعتی فلزی (مینی) استاندارد ارت دار (طرح آروین) 1.50 متر

24

593,000

29

محافظ صنعتی فلزی (مینی) استاندارد ارت دار (طرح آروین) 4 متر

24

685,000

30

محافظ 7000 کولر گازی وزیر کنتوری فلزی

20

649,000

31

محافظ 7000 کولر گازی استاندارد ارت دار (بدون کابل)

24

541,000

32

محافظ 7000 کولر گازی وزیر کنتوری فلزی (مینی)(طرح آروین)

24

620,000

33

محافظ پکیج و کامپیوتر 2 خانه (بدون کابل)

24

324,000

34

محافظ پکیج و کامپیوتر تک خانه استاندارد (بدون کابل) (طرح سورنا)

24

326,000

35

محافظ کامپیوتر 4 خانه هلالی 1.50 متر

24

482,000

36

محافظ کامپیوتر 4 خانه هلالی 4 متر

24

553,000

37

محافظ کامپیوتر 4 خانه استاندارد 1.50 متر

24

517,000

38

محافظ کامپیوتر 4 خانه استاندارد 4 متر

24

596,000

39

محافظ کامپیوتر 4 خانه استاندارد ارت دار 1.50 متر

24

582,000

40

محافظ کامپیوتر 4 خانه استاندارد ارت دار 4 متر

24

674,000

41

محافظ کامپیوتر 4 گوش استاندارد 1.50 متر

24

460,000

42

محافظ کامپیوتر 4 گوش استاندارد 4 متر

24

538,000

43

محافظ کامپیوتر 5 خانه مشکی 1.50 متر

24

490,000

44

محافظ کامپیوتر 5 خانه مشکی 4 متر

24

569,000

45

محافظ کامپیوتر 6 خانه هلالی 1.50 متر

16

559,000

46

محافظ کامپیوتر 6 خانه هلالی 4 متر

16

644,000

47

محافظ کامپیوتر 6 خانه فلزی 1.50 متر

20

609,000

48

محافظ کامپیوتر 6 خانه فلزی 4 متر

20

687,000

49

چراغ دیواری مرجان

30

102,000

50

چراغ سقفی مروارید

25

151,000

51

چراغ سقفی شبکه ای مروارید

25

158,000

52

چراغ سقفی نگین

21

112,000

53

چراغ سقفی سنسوردار

14

530,000

54

چراغ سقفی 2 لامپ روکار صدف

16

179,000

55

چراغ سقفی 2 لامپ توکار صدف

16

179,000

56

چراغ سقفی 2 لامپ روکار نگین

16

171,000

57

چراغ سقفی 2 لامپ توکار نگین

16

171,000

58

چراغ توکار 2 شعله باران

16

174,000

59

چراغ دیواری اطلس

27

104,000

60

چراغ بالا آیینه 2 لامپ ونوس

18

202,000

61

چراغ بالا آیینه 2 لامپ ونوس FPL

18

424,000

62

چراغ سقفی 2 لامپ لومینوس

10

346,000

63

سنسور بیرونی 2 PIR

50

394,000

64

بالاست الکترونیکی 36*1

50

231,000

65

بالاست الکترونیکی 36*2

50

251,000